Styrk produktivitet og trivsel – forebyg arbejdsrelateret stress

i Debat/Arbejdsmarked/POV Business af

DAGENS POV // ARBEJDSLIV & LEDELSE – Skab en fleksibel arbejdskultur, match arbejdstiderne med menneskets døgnrytmer, sæt fokus på det organisatoriske og sociale arbejdsmiljø fremfor på personer, arbejd organisatorisk med forebyggelse, etablér konkrete procedurer for tilbagevenden til arbejdet, lær lederne at lede, styrk lederfællesskaber til fælles bedste, vær opsøgende i din ledelse og skab gode arbejdsvaner. Det er overskrifterne på en række nye anbefalinger fra tænketanken ‘Bæredygtigt Arbejdsliv’. Gid de må blive fulgt, for hvis ikke vi opkvalificerer kompetencerne hos lederne, når det handler om det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø, kommer vi ikke stress og mistrivsel til livs, skriver Thomas Milsted.

Der bliver sat skarpt fokus på ledelse og organisering i en række nye anbefalinger fra Tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv.

Vi er langt væk fra det fokus på individet, der ellers som regel kendetegner de anbefalinger, der har svært ved at erkende de strukturelle problematikker, som ofte forårsager stress og mistrivsel.

Det er efter min mening en befrielse, da al forskning netop siger, at det er den vej vi bør gå, hvis vi skal til at få knækket stresskurven effektivt.

Tænketanken anbefaler, at man får set nærmere på den måde, virksomheden organiserer sine arbejdsgange på. Ikke mindst slår de et kæmpe slag for at få opkvalificeret kompetencerne hos lederne, når det handler om det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø

Selv om anbefalingerne er forsigtige og ikke kommer som den store overraskelse, kan man imidlertid have sine bekymringer om, hvorvidt de reelt vil komme i spil, netop fordi de anbefaler, at man får set nærmere på den måde, virksomheden organiserer sine arbejdsgange på. Ikke mindst slår de et kæmpe slag for at få opkvalificeret kompetencerne hos lederne, når det handler om det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø.

Da regeringens Nationale Stresspanel blev nedsat i sommerens 2018, vakte det undren, at panelet sammensætning havde så stort et fravær af forskere og fageksperter på området.

Derfor trådte en række forskere sammen og dannede Tænketanken Bæredygtigt Arbejdsliv allerede i august 2018. Det er en tænketank, der på tværs af faggrupper og uddannelsesinstitutioner ønsker at bidrage og ikke mindst supplere de anbefalinger regeringens Nationale Stresspanel kom med i maj.

Match arbejdstiderne med menneskets døgnrytmer

Ifølge tænketanken er formålet med de ni anbefalinger at udfordre eksisterende praksis og bidrage med forskningsbaseret viden og værktøjer til forebyggelse af arbejdsrelateret stress samt at understøtte arbejdspladsers udvikling og etablering af et godt og sundt arbejde, hvor produktiviteten sikres, som det hedder i tænketankens pressemeddelelse.

Forskerne siger videre, at deres arbejde er:

Baseret på medlemmernes forskning og praktiske erfaringer.

“Visionen er, at det, der hører sammen – produktivitet og trivsel – skal håndteres sammen.

Et bæredygtigt arbejdsliv skal give det enkelte individ mulighed for at udføre sit arbejde under livs- og arbejdsvilkår, der giver gode betingelser for konstruktiv og meningsfuld deltagelse, både i det nuværende arbejde og i fremtidige jobs samtidig med, at et godt helbred og psykologisk velbefindende kan opretholdes.”

De ni anbefalinger inkl. værktøjer findes i fuld længde her.

At fokusere på værktøjer er et stort plus, vil jeg mene, for ud over de gode og indlysende anbefalinger kan man også finde konkrete eksempler på udfordringer, der knytter sig til anbefalingerne samt egentlige guidelines til at komme i mål med anbefalingerne.

Man kan kun byde anbefalingerne varmt velkommen og håbe, at de vil komme i spil ude på de danske arbejdspladser.

Hovedpointerne fra de ni anbefalinger:

Skab en fleksibel arbejdskultur. I 1919 skabte arbejdsmarkedets parter efter mange års kamp tidskonstruktionen: otte timers arbejde, otte timers fritid og otte timers søvn. 8-8-8 modellen passede perfekt til at optimere det industrielle arbejde, men vi har brug for at gentænke arbejdstidsstrukturerne for det danske arbejdsmarked, så de understøtter en mangfoldighed af familieformer, arbejdsformer og døgnrytmer.

Match arbejdstiderne med menneskets døgnrytmer. Vores døgnrytme er i høj grad genetisk betinget. Ved at kortlægge medarbejdernes døgnrytmer og tilbyde arbejdstider, der er tilpasset individuelle døgnrytmer, vil det kunne bidrage til bedre helbred, livskvalitet og produktivitet.

Sæt fokus på det organisatoriske og sociale arbejdsmiljø fremfor på personer. Der er behov for at sikre koordinerede, systematiske tilgange til kortlægning af og interventioner mod belastninger i det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø med fokus på arbejdet samt styrke kompetencerne på arbejdspladsen, herunder af ledere og tillidsvalgte.

Lær at lede. Ledere skal have mulighed for at blive uddannet i ledelse af arbejdsmiljø

Arbejd organisatorisk med forebyggelse og skab mulighed for, at medarbejderne kan diskutere, hvad der begejstrer og belaster i arbejdet, og hvilke mulige løsninger, de ser. Samtidig bør det afklares på hvilket niveau, problemet er opstået, og hvor det bedst kan løses. Er det på et individuelt, gruppe-, ledelses- eller organisatorisk niveau?

Etablér konkrete procedurer for tilbagevenden til arbejdet, der sikrer, at forløbet omkring tilbagevenden til arbejdet efter stress tilpasses til den enkelte medarbejder og arbejdspladsen ud fra principper om at etablere og fastholde en god kontakt, gradvis opstart og gradvis øgning af arbejdsopgaver.

Lær at lede. Ledere skal have mulighed for at blive uddannet i ledelse af arbejdsmiljø og i viden om samspil mellem produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøuddannelse for ledere bør ekspliciteres og prioriteres på linje med øvrige strategiske indsatsområder som for eksempel økonomistyring.

Styrk lederfællesskaber til fælles bedste. Styrkede ledelsesfællesskaber og bæredygtig ledelse skabes blandt andet, når man deler viden og erfaringer. Målrettet arbejde med kollegial støtte, erfaringsudveksling, sparring i forhold til konkrete, vanskelige og måske dilemmafyldte problematikker, udvikling af egen daglig ledelse etc., vil være vigtige omdrejningspunkter.

Vær opsøgende i din ledelse. At være opsøgende og på forkant forudsætter, at man har et godt kendskab til status på afdelingens opgaver og medarbejdernes situation. Er man som leder opsøgende, har systematisk kontakt og følger op på medarbejderne, kan det understøtte medarbejdernes ejerskab til løsninger, flow og kvalitet, og at de føler sig værdsat.

Skab gode arbejdsvaner ved at indføre arbejdsmetoder, der kan hjælpe medarbejderne til at være mere effektive, således at de producerer mere på kortere tid.

Om tænketanken

Bæredygtigt Arbejdsliv skriver, at de er en national, uafhængig og non-profit tænketank bestående af otte medlemmer, som alle har en ph.d. og arbejder med udvikling af det bæredygtige arbejdsliv.

De følgende forskere har medvirket

  • Anders Raastrup Kristensen, Ph.d., selvstændig konsulent og ekstern lektor, Copenhagen Business School.
  • Camilla Kring, Ph.d., forfatter, indehaver af Super Navigators ApS og stifter af B-Society.
  • Christine Ipsen, Ph.d., lektor og leder af Implementation & Performance Management, DTU.
  • Janne Skakon, Ph.d., arbejds- og organisationspsykolog og ekstern lektor, Institut for Psykologi, Københavns Universitet.
  • Tanja Kirkegaard, Ph.d., adjunkt, Psykologisk Institut, Aarhus BSS, Aarhus Universitet
  • Vita Ligaya Ponce Dalgaard, Ph.d., cand.psych., forsker ved Arbejdsmedicin, Regionshospitalet, Herning.
  • Vivi Bach Pedersen, Ph.d., erhvervspsykolog, selvstændig praksis.
  • Yun Ladegaard, Ph.d., Erhvervspsykolog, forsker ved Institut for Psykologi Københavns Universitet, Leder af Erhvervsrettede Indsatser i Center for Psykisk Sundhedsfremme.

Foto: Forsiden af Tænketanken Bæredygtig Arbejdslivs anbefalinger

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller bliv abonnent!

Hold dig opdateret med ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at bidrage til vores arbejde? Bliv abonnent her Pil mod højre

Thomas Milsted er forfatter og rådgiver. Er medlem af Dansk Journalistforbund og har skrevet adskillige bøger og artikler om og omkring det psykosociale arbejdsmiljø. Har i mere end tyve år arbejdet som rådgiver og foredragsholder. Tidligere leder af Center for Stress og Trivsel A/S, nu freelance og Generalsekretær i Stresstænketanken. Sidder og har siddet i diverse tænketanke med hovedvægt på at få løst stressproblematikker i danske organisationer og samfundet generelt.

Har blandt andet udgivet: Stress. Sådan tackler du det. (1999) Børsens Forlag. Stress. Grib chancen for et bedre (arbejds)liv. (2006) Jyllandspostens/Politikens Forlag. Lykke. Er der en vej til det gode liv? (2008) Jyllandspostens/Politikens Forlag. Trivsel. En guide til motivation og arbejdsglæde. (2009) Jyllandspostens/Politikens Forlag. Ned og op med stress. (2011) En samtale-bog med Pernille Rosenkrantz-Theil. Gyldendal. Arbejdsglad. - sådan skaber du bedre resultater med glade medarbejdere. (2014) Gyldendal. Skab værdi med trivsel og empati. (2015) Gyldendal. Stedbørnene. En guide til sammenbragte familier. (2015) People´s Press. Stresset. (2017). People´s Press. Mobile Pay: 31418376

Seneste artikler om Debat