Vejen til topledelse går gennem bestyrelsesarbejde og kvinderne skal med

i Featured/Arbejdsmarked/Debat/POV Business af

POV BUSINESS // KVINDER & KARRIERE – I sidste uge kom det frem, at tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt træder ind i bestyrelsen for Vestas. Hun bliver et særsyn. For under en femtedel af topposterne i dansk erhvervsliv besættes af kvinder og over halvdelen af bestyrelserne har fortsat kun mænd som medlemmer. Det vil den private organisation “Kvinder i Bestyrelser – Leadership Through Boards” gerne være med til at ændre. Organisationens mål er at fremme kvinder i ledelse og bestyrelser og udgangspunktet er at optimere antallet af kandidater: ”Ved at udvikle kvinder strategisk i vækstvirksomheders advisory boards og bestyrelser får kvinderne ny inspiration og nyt mod på at tage næste skridt i karrieren,” skriver Gitte Maya Elsing og Peter Horn.

At vi i dag har en udfordring med at få kvinder ansporet, konkluderer headhunter Tau Steffensen i en undersøgelse ultimo 2017. Der er ca. 3.000 kvindelige direktører i Danmark, der ”matcher de opstillede kriterier til en kompetent bestyrelseskandidat, og som derfor potentielt kan indgå i bestyrelsesarbejde. Det tilsvarende tal for mænd er over 150.000, så sammenligningen giver et klart og utvetydigt billede af, at kvinderne her er kraftigt underrepræsenteret”.

Vi tager fat i udgangspunktet for forandring: at få kvinderne ansporet til at ville mere, kunne mere og – ikke mindst – stå frem

Spørgsmålet er så, hvor mange kvinder, der har potentialet til at gå videre i karrieren og nå et lederniveau, der giver formel adgang til bestyrelsesuniverset. Ifølge en opgørelse fra minister for ligestilling, Karen Ellemann Kloch, var der i 2017 et kvindeligt potentiale på 30 pct. ud af samtlige kandidater. Det vil sige, at der burde være over 45.000 kvinder, der matcher kriterierne for at være en kompetent bestyrelseskandidat. Og der er altså …. 3.000.

De nye regler om måltal giver ikke håb om at bringe flere personer i spil. ”Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, Regnskabsåret 2017. Erhvervsstyrelsen, december 2018”: ”Tal for regnskabsåret 2017 viser, at samlet 96,3 pct. af de undersøgte virksomheder opfylder lovens krav ved enten at have en ligelig fordeling af mænd og kvinder i det øverste ledelsesorgan (14,4 pct.) eller at have opstillet et måltal (81,9 pct.). I 2016 opfyldte 94,4 pct. af de undersøgte virksomheder lovens krav ved enten at have en ligelig fordeling af mænd og kvinder i det øverste ledelsesorgan (14,3 pct.) eller at have opstillet et måltal (80,1 pct.).”

45.000 kvinder burde matche kriterierne for bestyrelser. Det faktisk tal er 3.000

Det har altså flyttet sig 0,1 procent med den ligelige fordeling af mænd og kvinder i det øverste ledelsesorgan. Derfor skal man måske finde en andel tilgang til emnet.

Det handler om at skabe vækst

For det første kan man overveje, om det skal handle om mænd og kvinder – eller om personer, der har rette kompetencer og personligheder til at påtage sig ledelses- og bestyrelsesopgaver. Overvejelsen vil især gå på, hvad formålet med en dygtig leder eller bestyrelsesperson skal kunne som det primære. En bestemt ting falder i øjnene: Evnen til at skabe vækst, med alt hvad det indebærer.

Derfor har ejerne, bestyrelsen og direktionen i Kvinder I Bestyrelser som det primære valgt at gå efter vækstdimensionen i det hands-on udviklingsprogram, som det handler om.

Ledelsesudvikling gennem bestyrelsesarbejde

Medlemmerne træner hands-on i advisory boards og bestyrelser med at skabe virksomhedsvækst. Den bredere viden, forøgede kompetencer og resultatskabelse benyttes til at rykke videre til næste lederposition. Og her benyttes tilgangen Leadership Through Boards – ledelsesudvikling gennem bestyrelsesarbejde.

Vores medlemmer forstår betydningen af forøgede strategiske kompetencer til brug i deres operative hverdag. Det giver power og mod på mere. Mange af de kompetente kvinder, der efterlyses af flere virksomhedsejere til deres bestyrelser, dem har vi.

I dag handler det ikke kun om køn, men om at afspejle sit marked.

Udtalelsen er måske lidt kry på baggrund af ny undersøgelse, hvor 56 procent af danske virksomhedsbestyrelser – 33.000 – er uden kvinder. Så mange kandidater har vi heller ikke, og selv om forskellige organisationer har lavet kataloger over kvinder, der erklærer sig villige til at stille op til bestyrelser, er det de færreste, der har de nødvendige kompetencer: Man skal have en bred erhvervserfaring på øvre eller øverste niveau og man skal vide sit specifikke mål med at have en bestyrelsespost. Nemlig at kunne skabe vækst og sikre, at en strategi er gennemførlig i driften.

Bestyrelsesarbejde handler også om at komme videre i sin egen karriere som leder – man kan jo stå på gaden i morgen

Frem for alt skal man også kende konditionerne for at være i en bestyrelse. Det er ofte utaknemmeligt, i reglen dårligt lønnet – og man kan stå på gaden i morgen. Det er også baggrunden for, at vi i Kvinder I Bestyrelser mener, at man skal bruge tilgangen i advisory boards eller bestyrelser til at komme videre i sin egen karriere som leder, der sikrer økonomien. Så kan  bestyrelsesposterne ses som stedet, hvor man skaber vækst og får ny strategisk inspiration til at gøre det bedre i egen drift.

Se videodokumentaren: ”Findes de, findes de her”:


Alle fotos: Homey Media

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

Gitte Maya Elsing
Ordførende i Kvinder I Bestyrelser Danmark ApS og bestyrelsesformand i design-people ApS.
Executive advisor i GITTE MAYA & CO.
Tdl. adm. direktør/country manager i RS Components Scandinavia
18 år i general ledelse med baggrund som administrerende, kommerciel og forretningsudviklingsdirektør.
SEI/INSEAD Management Programme, E-MBA, HD(A) - CBS
www.kvinderibestyrelser.dk

Peter Horn
Adm. direktør, Kvinder I Bestyrelser Danmark ApS
Peter Horn & Co. Management Consulting ApS
Medstifter af Kvinder I Bestyrelser
Forfatter, chefredaktør for Executive Magazine og Executive Magazine’s Books
TV-og videoproducer, DR1, DR2, Kanal 2, Kanal Danmark, TVE China
Master in Experience Leadership Award 2010
Tdl. i advisory board og forretningsudvalg for Master i Oplevelsesledelse, Roskilde Universitet
Forelæsninger og workshops i bl.a. personlig branding fra Grønland til Australien
Medlem af FUJ og IRE
www.kvinderibestyrelser.dk

Seneste artikler om Featured