Karriere – øg din værdi med MIG A/S

i Karriere/Arbejdsmarked/POV Business af

POV BUSINESS // KARRIERE – Tiden, hvor gulduret efter 25 års trofast tjeneste i en virksomhed var en selvfølge, er for længst skiftet. I dag er ‘adhocratiet’ ved at vinde indpas; en type organisation, hvor virksomheder løbende ændrer form og har brug for at kunne omstille sig med lynets hast for at løse nye, komplekse opgaver. For at kunne tilpasse virksomheders organisationer til denne nye virkelighed, må de mennesker, der skal indgå i løsningerne af opgaverne, være rustet og motiveret med en ny tilgang til sig selv, skriver Peter Horn og Gitte Maya Elsing, som introducerer værktøjet “MIG A/S”, der kan bruges af alle, som gerne vil have et dybere kendskab til deres erhvervsmæssige og private fundament og potentiale. 

Det er svært at spå, især om fremtiden. Oftest er det sværeste ikke at forudsige, hvad der sker, men hvornår det sker.

Det fremgår af casen Future Shock, der er en bog fra 1970 af fremtidsforskerne Alvin og Heidi Toffler, der definerer termen ”fremtidschok” som en bestemt psykologisk tilstand hos individer og hele samfund.

Den korteste definition af termen er en personlig identifikation af ”for meget forandring på for kort tid”. Populært sagt betyder det, at mange af os ikke er i stand til at tilpasse os de mange ydre og indre forandringer, vi inden for en meget begrænset tidshorisont udsættes for.

Tiden, hvor gulduret efter 25 års trofast tjeneste i en virksomhed var en selvfølge, er for længst skiftet, så alt over fem år langt overstiger normen for en bestemt position.

MIG A/S er fundamentet for alle dine erhvervsaktiviteter og kan defineres som dit helt personlige selskab, der har til formål at bringe alle dine aktiver i spil og optimere dit selskabs kursværdi

Efter snart 50 år er adhocratiet ved at vinde indpas:

Det er en type organisation, der er et antonym til bureaukrati, nemlig hvor organisationen for at kunne løse nye komplekse opgaver løbende ændrer form og derfor har behov for at tiltrække forskellige jobprofiler.

I et verdensperspektiv med 7,8 mia. indbyggere er der på den anden side af 120 millioner ledere og specialister, som vil være påvirket af realiteterne bag adhocratiet. Det er primært personer i bestyrelser og ledelser af virksomheder, der med den it-styrede kunstige intelligens og en her-og-nu markedstilgang har brug for at kunne omstille sig enormt hurtigt.

De fleste af os har således næppe fattet, hvor hurtigt og hvor store ændringer nye produktions- og service- samt distributionsformer vil ændre milliarder af menneskers tilværelse. For at kunne tilpasse virksomheders organisationer til denne nye virkelighed må de mennesker, der skal indgå i løsningerne af opgaverne, være rustet og motiveret med en ny tilgang til sig selv.

Skabt dit eget MIG A/S

I en ny bog tager vi med udgangspunkt i Alvin og Heidi Tofflers bog Future Shock fat på en ny dimension i arbejdslivet: Adhocratiet, hvor mange ledere og specialister på arbejdsmarkedet skal se sig selv om et personligt aktieselskab, fordi de vil have forholdsvis korte ansættelser – mens corporate-tilværelsen vil være ét langt karriereforløb.

Når der er to tilgange, skyldes det, at nogle vil gå efter at skifte ledelses- og bestyrelsespositioner i mange forskellige virksomheder, mens andre vil gå efter en enkelt, opstigende karriere i en corporate virksomhed, der alene på grund af sin størrelse løbende kan tilbyde nye karrieremuligheder.

Udgangspunktet er, at mange af os skal være bedre til at udnytte de strategiske muligheder.

Definitionen lyder: ”MIG A/S er fundamentet for alle dine erhvervsaktiviteter og kan defineres som dit helt personlige selskab, der ejer alle dine aktiver og passiver. Det har til formål at bringe alle dine aktiver i spil og optimere dit selskabs kursværdi, så du hele tiden har den største gevinst – og det bedste regnskab for dig selv.”

Baggrunden er, at mange mennesker i dag ikke har nogen klar ide om, hvor de er på vej hen. Der findes værktøjer som karriereplanlægning og kortlægning. Men mange har ganske enkelt ikke modet til at se ind i deres egen fremtid, fordi det er en utryg størrelse på grund af de vage, mentale konturer.

Billedet er særdeles uskarpt.

MIG A/S fungerer bedst for de personer, der går efter en lederkarriere, og som har brug for at systematisere og løbende analysere og opgradere sine karrieremuligheder

Samme udfordring har mange selskaber. Det er en af årsagerne til, at de har bestyrelser. Til bestyrelserne vælges de personer, der inden for virksomhedens interessefelt har den største indsigt i de forhold, som kan sikre og udbygge værdierne.

På samme måde med MIG A/S. Har går man sammen med to andre om at stifte gensidige bestyrelser, så andre kan bidrage til at sætte kursen; vurdere, hvornår man skal rebe eller slække sejlene og drøfte, om det er på tide at finde en anden båd at sejle videre med.

Men før det skal man finde ud af, om ens MIG A/S i sin nuværende form er værd at bruge tid på.

I bogen noteres blandt andet: ”Har du prøvet at smage på dig selv? Når du er på indkøb i supermarkedet, vil du i reglen tjekke varedeklarationen, når du står overfor at skulle købe en ny vare. Kan du tåle de ingredienser, varen indeholder? På samme måde kan det rejse spørgsmålet, om du kan tåle dig selv, og hvad du er sammensat af.”

Den personlige varedeklaration har til formål at analysere, hvad ens MIG A/S består af. For at gennemføre denne selvundersøgelse skal man have definitionen på MIG A/S i baghovedet.

Hvem kan bruge et MIG A/S?

Et MIG A/S kan i princippet bruges af alle, der vil have et dybere kendskab til deres erhvervsmæssige og private fundament og dets potentiale. Det rækker fra den studerende, der har behov for at kortlægge sin fremtid og dens muligheder, til toplederen og bestyrelsesformanden, der efter en lang og succesfuld karriere skal finde sig selv og sit liv i en ny dimension.

MIG A/S fungerer bedst for de personer, der går efter en lederkarriere, og som har brug for at systematisere og løbende analysere og opgradere sine karrieremuligheder.

Det er vigtigt, at MIG A/S undervejs indgår med andre MIG A/S’er i et OS A/S – de færreste kan i sig selv udrette noget

At etablere et MIG A/S kræver en vis selvdisciplin og ønsket om at gøre en vedvarende indsats i drift og udbygning af selskabet. Én præmis er derfor god selvindsigt, en anden vision af de ønskede mål og en tredje betydelig handlekraft.

Selvindsigten bruges til at afgrænse sine initiativer til det gennemførlige – og for at kunne det kræves, at man kan efterleve formlen Vision – Status = Strategi. Handlekraft er nødvendig for at sikre de nødvendige ressourcer til effektuering.

Etableringen er enkel: Man skriver vedtægter for MIG A/S – ikke ulig dem, der skal leveres i forbindelse med selskabsstiftelse i Erhvervsstyrelsen og en forretningsorden for bestyrelsens arbejde. Til brug for bestyrelsen laver man som direktion et strategioplæg, som bestyrelsen efterfølgende skal vurdere, godkende og overordnet sikre gennemførelsen af.

At prøve fremmer forståelsen

Forståelsen af nødvendigheden af et MIG A/S afhænger af, om man er villig til at prøve ideen bag og sætte den i sit eget perspektiv. Det er vigtigt, at MIG A/S undervejs indgår med andre MIG A/S’er i et OS A/S – de færreste kan i sig selv udrette noget.

For at efterprøve det har vi i Kvinder I Bestyrelser valgt at tage emnet MIG A/S op i en konference i den kommende uge, hvor vi også indbefatter bæredygtighed og Verdensmålene i en kommerciel ledelsesbetragtning.

Når man taler adhocrati i store organisationer vil man næsten pr. automatik skulle spejle den verden, der ligger foran os, og den er hårdt ramt af klima- og miljøproblemer, overforbrug, ulighed, diskrimination og talrige begrænsninger i mange menneskers adfærd.

FN’s generalsekretær Ban Ki-moo har således sagt: ”Vi er den første generation, der kan afskaffe fattigdom, og den sidste, der kan forhindre de værste konsekvenser af klimaforandringerne.”

Med en verden, der i stigende grad oplever negativ menneskelig påvirkning af klima- og miljøforhold, er bæredygtighed og Verdensmålene en fælles del af vores fremtid.

Det betyder samtidig, at ”de nye” generationer og deres krav til radikale forbedringer på området vil ændre en stor del af den måde, vi tænker produkter og ydelser på. Kildesortering, genbrug og udnyttelse af affald til energi har været kendt i mange år.

Konferencen består af korte oplæg og konkurrencer, hvor deltagerne med deres bestyrelser skal søge at komme med de bedste løsninger på, hvorledes man kan optimere sine muligheder, hvorledes man kan sikre sin kurs- og markedsværdi, og hvorledes man kan integrere bæredygtighed og Verdensmålene i profilen for sit MIG A/S.

Konferencen er udsolgt og derfor produceres en videodokumentar, så andre senere kan få glæde af de resultater, der kommer ud af den.


Billeder: Kvinder I Bestyrelser

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller bliv abonnent!

Hold dig opdateret med ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at bidrage til vores arbejde? Bliv abonnent her Pil mod højre

Gitte Maya Elsing
Ordførende i Kvinder I Bestyrelser Danmark ApS og bestyrelsesformand i design-people ApS.
Executive advisor i GITTE MAYA & CO.
Tdl. adm. direktør/country manager i RS Components Scandinavia
18 år i general ledelse med baggrund som administrerende, kommerciel og forretningsudviklingsdirektør.
SEI/INSEAD Management Programme, E-MBA, HD(A) - CBS
www.kvinderibestyrelser.dk

Peter Horn
Adm. direktør, Kvinder I Bestyrelser Danmark ApS
Peter Horn & Co. Management Consulting ApS
Medstifter af Kvinder I Bestyrelser
Forfatter, chefredaktør for Executive Magazine og Executive Magazine’s Books
TV-og videoproducer, DR1, DR2, Kanal 2, Kanal Danmark, TVE China
Master in Experience Leadership Award 2010
Tdl. i advisory board og forretningsudvalg for Master i Oplevelsesledelse, Roskilde Universitet
Forelæsninger og workshops i bl.a. personlig branding fra Grønland til Australien
Medlem af FUJ og IRE
www.kvinderibestyrelser.dk

Seneste artikler om Karriere