Fællesskab, nærvær og mening er vejen frem i erhvervslivet

i Liv & Mennesker/Arbejdsmarked/POV Business af

DAGENS POV // ARBEJDSMARKED – Det er på tide, at arbejdsklimaet kommer ind i det 21. århundrede. Vi har brug for at skifte fokus fra en snæver profitoptimering til at skabe arbejdspladser, der er sunde for medarbejderne og som skaber social værdi i samfundet, siger serieiværksætter Martin Bjergegaard. Pointen er, at det skal give mening for begge parter at være i et samarbejde, og man skal som ansat glæde sig til at møde på arbejde, ligesom der i virksomheden skal være en kultur, der ønsker at tage imod den ansatte hver morgen.

Et samfund, hvor det opfattes som helt sædvanligt og normalt at blive stresset, udkørt og nedslidt gennem sit arbejdsliv, har endnu ikke udfoldet sit højeste potentiale.

De seneste årtier har vi fået taget hul på debatten omkring fysisk nedslidende arbejde, og der bliver fra politisk side søgt at skabe løsninger, der kan tilgodese de i samfundet, som finder deres levevej i fysisk hårdt arbejde.

Psykisk nedslidning sker, når man bruger sine timer på en arbejdsplads, hvor man ikke har det godt, og det sker i særlig grad på arbejdspladser, hvor fokus ikke er på at skabe et godt arbejdsklima, men udelukkende på vækst og bundlinie

Men hvor der bliver søgt løsninger for de skader, som er tydelige at se, som f.eks. en medarbejder, der har svært ved at gå eller stå ret op efter et langt arbejdsliv i byggebranchen, mangler vi stadig et fokus på de mange borgere, som gennem deres arbejdsliv bliver negativt påvirket på det psykiske plan.

Her mener jeg ikke kun de mennesker, som har et arbejde, og som vi vil kategorisere som særligt psykisk nedslidende, men snarere en bred forståelse af psykisk nedslidning som det, der sker, når man bruger sine timer på en arbejdsplads, hvor man ikke har det godt.

Det sker i særlig grad på arbejdspladser, hvor fokus ikke er på at skabe et godt arbejdsklima, men udelukkende på vækst og bundlinie.

Det er de tilfælde vi eksempelvis ser, når vi hører om personer, der på arbejdspladsen bliver udsat for voksenmobning.

Det er de tilfælde vi ser, når vi hører om medarbejdere, der går ned med stress og burnout.

Og det er ikke mindst de tilfælde vi ser, når vi hører om unge mennesker, som bukker under for presset i deres første job efter studierne.

For vi må indse, at det langtfra er alle arbejdspladser, der er sunde for dem, der arbejder der. Men det er på tide, at de bliver det.

Vi har brug for et mere holistisk menneskesyn på jobbet

Det er derfor på tide, at vi får taget et opgør med de seneste mange årtiers ensidige fokus på økonomisk vækst, og i stedet får installeret et helhedsorienteret menneskesyn i erhvervslivet, som tager højde for, at personer skal fungere både på og uden for arbejdspladsen.

For at gennemføre en sådan omstilling kræver det, at vi i samfundet generelt – og som direktører i særdeleshed – ændrer vores syn på, hvad det er for nogle værdier vi ønsker at udleve i vores virksomheder.

Hvis en medarbejder blot ses som en ressource, som vi ikke har nogen anden relation til, end at vi er sammen om at nå nogle forretningsmæssige mål, er der simpelthen grænser for, hvor tillidsfuld og nærende en virksomhedskultur, vi kan skabe.

Men hvis vi derimod formår at tænke vores medarbejdere som kære medmennesker, der skal have et velfungerende liv, som de i øvrigt bruger en stor del af på arbejdspladsen, må vi også arbejde hen imod en kulturændring med mere fællesskab, gensidig respekt og et højere formål.

Hvis man som medarbejder er glad for at være i en virksomhed, lægger man også sit bedste arbejde der, samtidig med at man bringer mere energi med sig hjem til familien efter arbejdsdagen

Ved at tænke medarbejderne ind i et helhedsperspektiv kommer vi fra begge sider til at arbejde hen imod nogle rammer , som giver en dybere mening for både ansat og virksomhed. Så bliver arbejdspladsen ikke blot et sted, man møder ind og ud af, for så at vende tilbage til sit rigtige liv.

Pointen er, at det skal give mening for begge parter at være i et samarbejde, og man skal som ansat glæde sig til at møde på arbejde, ligesom der i virksomheden skal være en kultur, der ønsker at tage imod den ansatte hver morgen.

Med glæde og trivsel i højsædet – og meditation hver fredag

Derfor skal vi fokusere på at skabe arbejdspladser, hvor glæde og trivsel er i højsædet.

Hvis man som medarbejder er glad for at være i en virksomhed, lægger man også sit bedste arbejde der, samtidig med at man bringer mere energi med sig hjem til familien efter arbejdsdagen, i forhold til hvis man har skullet kæmpe sig op hver morgen for at møde ind på en arbejdsplads, hvor man dybest set ikke har lyst til at være.

Et centralt element i den kultur, der må udvikles på arbejdspladser, er derfor et øget fokus på opbygning af relationer.

Hvis vi møder ind i en virksomhed, hvor vi bliver modtaget af folk, som vi har det godt sammen med, højnes vores trivsel. Men det kræver, at vi tager fat og tør ændre på opbygningen af vores virksomheder, og ikke mindst kræver det, at vi som ledere går forrest for at ændre vores egen tilgang til det at drive en virksomhed.

For at skabe en god kultur må vi selv være den kultur, og være dem der inspirerer til, at der skabes bedre relationer på arbejdspladsen.

I vores virksomhed har vi bl.a. gjort det konkrete at tilbyde guidet meditation for alle i teamet hver fredag morgen.

Råstoffet i vores samfund er os alle, og hvis vi bliver nedslidte af at arbejde, nedslider vi samfundet. Heldigvis er det modsatte også tilfældet; når vi elsker vores arbejde, vores arbejdsplads og vores kolleger, så er vi stærkt hjulpet til at klare livet godt generelt

Det gør vi for at skabe et sammenhold om et fælles projekt, hvor vi kan fokusere på at gå i dybden. Samtidig er meditation et fantastisk værktøj, fordi det giver en ro og et overblik, som vi i stigende grad har brug for i en verden, hvor vores opmærksomhed konstant stjæles af skærme, apps og hurtige arbejdsgange.

Ved at inspirere til at gøre meditation til en naturlig del af livet for vores kolleger, håber vi på at kunne være med til at give nogle værktøjer, som hver enkelt kan bruge til at holde en god balance i sit liv og undgå at blive fanget i spiraler af stress.

Meditation har også en fantastisk effekt på vores relationskompetencer. Vi bliver simpelthen mere empatiske mennesker af at meditere, hvorfor det giver god mening at gøre det som et fælles projekt på en arbejdsplads.

Hvorfor ikke være venner med kollegerne?

For hvad er det for nogle mennesker, vi ønsker at arbejde sammen med året rundt?

For mig er det klart, at jeg ønsker at arbejde sammen med personer, som jeg kan have det godt sammen med, og gerne kan komme ind på livet af. Der er en underlig opfattelse af, at vores kollegaer ikke er vores venner. Men hvorfor kan de egentlig ikke være det?

De fleste af os bruger 37 timer og opefter med vores kolleger ugentligt. Det kan kun være en fordel, hvis vi rent faktisk får skabt venskaber på arbejdspladsen. Det vil hjælpe folk til at åbne op omkring de problemer de oplever, og skabe et tættere sammenhold hvor man holder hinanden oppe.

Hvis vi bliver nedslidte af at arbejde, nedslider vi samfundet. Heldigvis er det modsatte også tilfældet; når vi elsker vores arbejde, vores arbejdsplads og vores kolleger, så er vi stærkt hjulpet til at klare livet godt generelt.

Det giver samtidig en tydelig gevinst for virksomheder, hvor der er en stærk kultur og en høj arbejdsglæde. Hvis man får skabt en kultur og udlever et formål, som alle i virksomheden køber ind på og går helhjertet ind i, får man et markant styrket engagement gennem hele virksomheden.

Man får derudover lettere ved at finde ud af, hvem der passer ind i ens virksomhed, og lettere ved at rekruttere nye medarbejdere, fordi man ikke selv er i tvivl om, hvilke personer der passer ind i virksomhedskulturen. Mange vil desuden føle sig stærkt tiltrukket af at komme med ombord.

Det er derfor klart for mig, at vi i evolutionen af vores samfund må sætte fokus på ikke blot at skabe virksomheder, der klarer sig godt økonomisk, men i lige så høj grad på at vores virksomheder fungerer som gode arbejdspladser, der leverer en dybere værdi til samfundet og til de ansatte.

Råstoffet i vores samfund er os alle, og hvis vi bliver nedslidte af at arbejde, nedslider vi samfundet. Heldigvis er det modsatte også tilfældet; når vi elsker vores arbejde, vores arbejdsplads og vores kolleger, så er vi stærkt hjulpet til at klare livet godt generelt.

Se Martin Bjergegaards TEDx- tale om, hvordan entreprenørskab kan redde verden, nedenfor:


Topillustration: PxHere.

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller bliv abonnent!

Hold dig opdateret med ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at bidrage til vores arbejde? Bliv abonnent her Pil mod højre

Martin Bjergegaard er født i 1976, og medstifter af virksomhedsfabrikken Rainmaking samt CEO hos Frokost.dk, som han selv startede i 2006.
Han ser sig selv som serieiværksætter og har over flere år startet flere virksomheder med betydelig succes. Han arbejder især med meditativ ledelse baseret på buddhisme og Søren Kierkegaards filosofi og er også forfatter og foredragsholder, hvor han skriver og taler om, hvordan man opnår succes i arbejdslivet samtidig med at man opretholder et balanceret og lykkeligt liv. Han har tidligere arbejdet som konsulent hos McKinsey og kan findes på sin egen hjemmeside: : http://www.martinbjergegaard.com/ samt på www.rainmnakin.io og www.able.dk

Seneste artikler om Liv & Mennesker