mental bæredygtig

Er din arbejdsplads mentalt bæredygtig?

i Business/Arbejdsmarked af
LEDELSE // POV BUSINESS – Bæredygtighed har været et centralt punkt på virksomheders dagsorden siden de 17 Verdensmål blev præsenteret tilbage i 2015 og giver jævnligt anledning til debatter om klimaaftryk, ulighed, ansvarlig produktion og vækst, og senest den heftige debat om det gigantiske energiforbrug, der anvendes på at lagre kryptovalutaen, Bitcoin. “Der er dog også en mental bæredygtighedsagenda, som ikke får helt så meget omtale… En mentalt bæredygtig arbejdsplads ser det som sin fornemmeste opgave at sikre overskud på de mentale ressourcer før overskud på bundlinjen,” skriver Louise Sparf.

Det er således blevet et samfundsanliggende at skabe mere bæredygtige virksomheder. Og halleluja for det!

Der er dog også en mental bæredygtighedsagenda, som ikke får helt så meget omtale, og det til trods for – eller måske netop på grund af – det handler om medmenneskelighed. En mentalt bæredygtig arbejdsplads ser det som sin fornemmeste opgave at sikre overskud på de mentale ressourcer før overskud på bundlinjen.

Desværre er der alt for få af den slags arbejdspladser.

Vi har nemlig bygget vores samfund og dermed vores arbejdspladser op om prestige, penge  performance, fremfor hjælpsomhed, omsorg og forbundenhed, og det går hårdt ud over de menneskelige mentale ressourcer; vores glæde, trivsel og overskud.

16 procent af den danske arbejdsstyrke oplever dagligt symptomer på stress og 39 procent oplever kun i nogen grad, at deres primære arbejdsopgaver giver energi. Hele 51 procent går på arbejde BLOT for at tjene deres løn

Arbejdspladserne dræner deres mentale ressourcer, når de holder alt for mange og lange møder. Når de accepterer støj på møderne og snakken i krogene. Når de ikke indlægger tid til pauser og refleksion i løbet af arbejdsdagen. Når de kontrollerer. Når de beder om ligegyldig tidsregistrering og endeløs afrapportering. Når de glemmer at lytte til hinandens ideer. Når de ikke har hinandens ryg.

Det sker ikke intentionelt, naturligvis. Arbejdsgivere er ikke onde mennesker. De er derimod et produkt af et samfund, der i hundredevis af år er drevet benhårdt af logik, kontrol, magt, status, konkurrence og travlhed. Styringsinstrumenter, der aktiverer vores frygt-instinkter og angsten for at fejle.

For at kunne skabe psykologisk trygge og levedygtige virksomheder er arbejdsgivere nødt til at bedrive ledelse, der aktiverer vores tryghed, vores lyst til at danne relationer og dele viden. Logik skal balanceres med følelser, konkurrence skal balanceres med fælleskab og omsorg, magt skal balanceres med dialog. Det handler om at få produktiv kapital til at spille sammen med den relationelle kapital.

mental bæredygtig
Foto: PxHere

Hvorfor?

Det enkle svar er, fordi vi bruger 1/3 af vores voksne liv på arbejde! og fordi vores livslykke påvirkes af, hvordan vi har det på arbejdet. Hvis vi er glade, motiverede og engagerede på arbejde, så leverer vi bedre resultater, har større overskud til vores familie og har et højere niveau af lykke. Desværre har trivslen og den mentale sundhed på de danske arbejdspladser trænge kår.

It is not just work! Det er vores liv.

16 procent af den danske arbejdsstyrke oplever dagligt symptomer på stress og 39 procent oplever kun i nogen grad, at deres primære arbejdsopgaver giver energi. Hele 51 procent går på arbejde BLOT for at tjene deres løn (Krifa 2020).

Derfor et opråb til alle arbejdsgivere om at skifte fokus nu og gå med den bevægelse mod forebyggelse fremfor symptombehandling, som covid-pandemien har sat skub i. En bevægelse mod mere mentalt bæredygtige arbejdspladser.

Sidegevinsten ved at sikre overskud på de mentale ressourcer er, at det medfører overskud på bundlinjen. Et øget fokus på trivsel og mental sundhed har nemlig et enormt forretningspotentiale. Der kan spares store summer på rekruttering og onboarding, og et meningsfuldt job leder til højere produktivitet, lavere sygefravær og bedre fastholdelse.

Al data peger på at bæredygtige arbejdspladser skaber levedygtige virksomheder:

Hjerner, der får restituerende pauser, giver 31 % højere produktivitet og bidrager til et bedre arbejdsmiljø med styrket motivation og fokus – og mindre irritation og utålmodighed. Alligevel fortsætter travlhed med at være det stærkeste våben i ledernes styringskasse, og det daglige antal af møder på Teams er den ypperste målestok for produktivitet.

Jeg tror på, at i morgendagens samfund er en virksomhed ikke levedygtig, hvis den ikke er væredygtig

Så hvad gør I? Tør I skabe en mentalt bæredygtig kultur, hvor pauser i form af ro, refleksion, stilhed og nærvær, ikke er off hours, men anerkendes og værdsættes, som det de er – livsvigtige? Jeg tror på, at i morgendagens samfund er en virksomhed ikke levedygtig, hvis den ikke er væredygtig. Hvis den ikke er mentalt bæredygtig.

It is not just work! Det er vores liv.

Er din arbejdsplads mentalt bæredygtig?

Du kan afkode det ved:

1) Måden I taler til hinanden: Er tonen udskammende eller nedgørende (også selvom det ”kun” er bag lukkede døre)?

2) Måden I lytter til hinanden: Er det de samme mennesker, der taler på møderne?

3) Måden I uddelegerer: Er mandatet reelt fulgt med opgaven? Er der indlagt kontroller?

4) Måden I træffer beslutninger: Ender alle beslutninger alligevel på direktionsgangen?

Hvis du kan svare ja til alle 4 spørgsmål, er det tid til omstilling.


LÆS ALLE LOUISE SPARFS ARTIKLER HER


Topfoto: Marco Verch/Flikr

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller bliv abonnent!

Hold dig opdateret med ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at bidrage til vores arbejde? Bliv abonnent her Pil mod højre

Louise Sparf er CEO og co-founder af Mindcap samt debattør med erfaring inden for bæredygtige it-løsninger og digitalisering af det offentlige Danmark. Louise har stået i spidsen for ledelsen af en kompleks projektportefølje med stort strategisk fokus og høj offentlig bevågenhed. Hun udfordrer eksisterende metoder og ledelsesparadigmer, og søger inspiration i de agile udviklingsmetoder, Holacracy og regenerativ ledelsesteori.

Seneste artikler om Business