Hildebrandt - Verdensmål

Der er forskel på jyder og københavnere – og på mænd og kvinder – når det gælder bæredygtighed

i SDG - FN's Verdensmål/POV Business af

POV BUSINESS // VERDENSMÅL – Hvem skal løfte de store udfordringer, når det gælder målet om et mere bæredygtigt forbrug og produktion? Reklame- og kommunikationsbureauet Advice gennemførte i foråret en undersøgelse, der er mundet ud i et ”bæredygtighedsbarometer”. Bureauet spurgte 1061 personer mellem 18 og 70 år om, hvem der skal løfte de store udfordringer til fremtidens forbrug og produktion. 84,9 pct. af de adspurgte forventer ‘helt klart’, at virksomhederne går i front i kampen for miljø og bæredygtighed. Undersøgelsen viser også, at kvinderne er grønnere på papiret, end mændene er. Men i praksis vinder mændene imidlertid snævert – ligesom københavnerne også er grønnere end nordjyderne.

Målet om bæredygtighed er ganske enkelt bundet i hensynet til de kommende generationer.

Tilbage i 1987 definerede FN bæredygtig udvikling som det, at vi ikke begrænser de kommende generationers muligheder for at opfylde deres behov. At vi ikke bruger over evne, så de generationer, der følger efter os, kommer til at mangle. Og i dag står worldwide bæredygtighed øverst på både virksomheders, forbrugeres og politikeres dagsorden.

Vi står over for en række store klimaudfordringer i form af global opvarmning, tab af biodiversitet og plastikforurening af havene. Den eksplosivt voksende befolkningsandel nogle steder i verden kalder også på bæredygtige løsninger, hvis vi skal kunne brødføde dem og de kommende generationer.

Et united verdensfællesskab – også på dansk jord

FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling introducerer et nyt perspektiv for virksomhederne, hvor disse skal være med til at løse verdens problemer, og samtidig tjene penge på det.

Vi kommer til at se et stadig større sammenfald mellem det, der er godt for bundlinjen, det, der skaber værdi for kunden og det, som bidrager positivt til vores samfund. Vi kalder det core contribution, hvor bæredygtighed er en del af selve virksomhedens forretningsstrategi – Espen Højlund, CEO, Advice

Rapporten “Better Business, Better World” fra 2017 vurderer, at der er et forretningspotentiale på mindst 12.000 milliarder dollars i at være med til at løse de globale problemer.

Rapporten fokuserer på den sammenhængskraft, der skal til for at opnå reel bæredygtighed i verden – fra sociale forhold over uddannelse til den reelle miljøbevidsthed. Følgende større indsatsområder er nævnt i rapporten:

 • no poverty affordable
 • clean energy
 • climate action quality
 • education reduced
 • inequalities peace
 • justice & strong institutions
 • zero hunger
 • decent work
 • economic growth
 • life below water
 • gender equality
 • sustainable cities & commmunities
 • partnerships for the goals
 • good health & well-being industry
 • innovation & infrastructure life on land
 • clean water & sanitation responsible
 • consumption & production

Nyt dansk baseline-initiativ skal arbejde med FN’s klimamål

Et nyt såkaldt baseline-initiativ i et samarbejde mellem Deloitte og Danmarks Statistik skal sætte ekstra fokus på arbejdet med FN’s Verdensmål i det danske. Projektet skal øge kendskabet til verdensmålene og, som det står i pressemeddelelsen, får alle i processen “mulighed for at være med til at sætte mål for Danmarks bidrag til en bæredygtig udvikling i de kommende år.”

Baseline-projektet skal udfolde målene, så vi også får relevante pejlemærker, der afspejler hverdagen i Danmark.

“Hvis vi vil sikre, at Danmarks indsats i forhold til FNs Verdensmål får den nødvendige virkning, skal vi målrette indsatsen ved at udvikle indikatorer, der tager udgangspunkt i Danmark.”

“Vi skal desuden sikre et solidt udgangspunkt for vores indsatser, så vi kan måle på udviklingen og sikre, at vi bevæger os i den rigtige retning frem mod 2030, lyder det i pressemeddelelsen fra formand for 2030-panelet Steen Hildebrandt.

Tre ud af fire adspurgte mener ifølge Advices barometer, at danske virksomheder er blandt de bedste i verden, når det handler om at bidrage til en bæredygtig udvikling. De adspurgte, der er mest overbeviste om de danske virksomheders førerposition, er mændene og de privatansatte

Baselineprojektet har som mål at nå alle interesserede danskere – ved events, workshops og på nettet – så alle får mulighed for at komme med deres input til de supplerende danske verdensmålsindikatorer.

Bundlinjefokus skal også være godt for samfundet

Virksomhederne står selvsagt centralt i arbejdet med at gøre verdensmålene til virkelighed.

I Advices barometer, overfører CEO Espen Højlund fra Advice flere af de internationale indsatsområder til danske virksomheder.

Han siger: ”Vi kommer til at se et stadig større sammenfald mellem det, der er godt for bundlinjen, det, der skaber værdi for kunden og det, som bidrager positivt til vores samfund. Vi kalder det core contribution, hvor bæredygtighed er en del af selve virksomhedens forretningsstrategi.”

“At få succes med dette handler også om at lytte til omverdenen og gøre sig umage for at forstå den”, siger han og fortsætter:

”I forbindelse med at bæredygtighed som begreb er blevet udbredt som et mere holistisk begreb, rummer det flere ting som både økonomisk bæredygtighed, social bæredygtighed og miljømæssig bæredygtighed, hvor vi både taler om naturressourcer, livskvalitet, menneskers sundhed, rettigheder og muligheder sammen med økonomisk bæredygtighed”.

Danske virksomheders top 10 i bæredygtighed

Tre ud af fire adspurgte mener ifølge Advices barometer, at danske virksomheder er blandt de bedste i verden, når det handler om at bidrage til en bæredygtig udvikling. De adspurgte, der er mest overbeviste om de danske virksomheders førerposition, er mændene og de privatansatte.

Hele 72,8 pct. angiver, at de er villige til at betale mere for et produkt eller en ydelse, hvis virksomheden bidrager til en bæredygtig udvikling

Adspurgt om man mener, at danske virksomheder ‘globalt set er blandt de førende i forhold til at bidrage til en bæredygtig udvikling’ mener 5 pct., at danske virksomheder globalt set er førende, 14 pct. svarer ‘ved ikke’ og blot 10 pct.mener ikke, at danske virksomheder er bæredygtige nok.

I samme barometer kan man også se en liste over de top 10 virksomheder, som man mener gør meget for at være bæredygtigt ansvarlige:

 • 01/ Vestas 17,3 pct.
 • 02/ Ørsted 12,7 pct.
 • 03/ Coop 12,5 pct.
 • 04/ Arla Foods 8,4 pct.
 • 05/ Novo Nordisk 6,2 pct.
 • 06/ Danfoss 6,1 pct.
 • 07/ Lego 5,1 pct.
 • 08/ Grundfos 4,8 pct.
 • 09/ P. Møller-Mærsk 3,8 pct.
 • 10/ Carlsberg 3,3 pct.

Følger forbrugerne så trop?

Det er imidlertid mennesker med politisk vilje og de rigtige intentioner, som skal opfylde de internationale mål for bæredygtighed.  I bæredygtighedsbarometeret tilkendegiver 88 pct. procent af de adspurgte, at indsatsen handler om naturressourcer, klima og miljø. Omkring 50 pct. siger, at det også handler om arbejdsforhold og menneskerettigheder.

Hele 72,8 pct. angiver, at de er villige til at betale mere for et produkt eller en ydelse, hvis virksomheden bidrager til en bæredygtig udvikling.

Kun 20 procent af respondenterne afviser at ville betale mere for et produkt eller en ydelse, som bidrager til en bæredygtig udvikling. Dette tal stemmer godt overens med andre analyser.

Store forskelle mellem regionerne i Danmark

Det er især københavnerne, som vil betale mere for bæredygtige produkter og ydelser Når vi ser på de demografiske forskelle i besvarelserne, er det også tydeligt, at den største forskel i svar ligger mellem de danske regioner.

Forskellen mellem Region Hovedstaden og Region Nordjylland går igen, når vi ser på, hvem der faktisk har betalt mere for et bæredygtigt produkt eller ydelse inden for det sidste år. Her er tallene henholdsvis 53 pct. for hovedstaden og 38 pct. for Nordjylland

Der er en forskel på mere end 18 procent mellem de mest betalingsvillige, nemlig borgere i hovedstaden, og de mindst villige, som er nordjyderne.

I Nordjylland er det 61,2 pct, som vil betale mere for det bæredygtige valg, hvilket er mere end 10 procent under landsgennemsnittet.

Forskellen mellem Region Hovedstaden og Region Nordjylland går igen, når vi ser på, hvem der faktisk har betalt mere for et bæredygtigt produkt eller ydelse inden for det sidste år. Her er tallene henholdsvis 53 pct. for hovedstaden og 38 pct. for Nordjylland.

Kvinder har ambitionerne, men mændene handler

Endvidere er der en lille overvægt af kvinder, som angiver at være villig til at betale mere for et produkt eller en ydelse, hvis virksomheden bidrager til en bæredygtig udvikling.

Således svarer 75,2 pct. af kvinderne ja til spørgsmålet, mod 70,2 pct. af mændene.

Men når det kommer til faktisk at have betalt mere for et bæredygtigt produkt eller ydelse inden for det sidste år, er billedet lige omvendt med en lille overvægt af mænd – nemlig 48,3 pct. mænd mod 45,2 pct. kvinder.

Ifølge Sustainable Brand Index 2019 for de nordiske lande, så siger 70 pct. af forbrugerne, at bæredygtighed påvirker deres købsbeslutninger. Her ligger Danmark på niveau med Sverige og over både Finland og Norge.


Modtag POV’s gratis ugebrev POV Weekend hver fredag morgen og følg debatterne og journalistikken i POV.
Tilmeld dig POV Weekend her.


Topbillede: FN’s mål for bæredygtig udvikling, også kaldet Verdensmålene.

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller bliv abonnent!

Hold dig opdateret med ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at bidrage til vores arbejde? Bliv abonnent her Pil mod højre

Susanne Rosasco Louw er trend- og kommunikationsrådgiver og en flittig trendskribent i aviser og magasiner. Indehaver af kommunikationsbureauet, Kommunikate.dk Hun har sideløbende med sit arbejdsliv også lagt en del frivilligt arbejde for diverse organisationer som f.eks. Stop Volden, Aids-Fondet, Danmarks Bløderforening, Hjerteforeningen m.fl.
Hendes faglige speciale er arbejdsmarked, hverdagsliv - både personligt, samfundsmæssigt og erhvervsmæssigt. Hun holder af at sætte tendenser under en lup, både når det gælder forskellige tidsaldre, kulturer og udviklingsområder. Har en bred baggrund inden for marketing, kommunikation og PR og har arbejdet med alle former for kommunikationsindsatser bredt inden for det politik, større virksomheder og organisationer. På Kommunikates hjemmeside har hun også en mere personlig blog: http://blog.kommunikate.dk/
Hun bor sammen med sin kæreste, har to voksne drenge og to børnebørn.
Hvis du vil bidrage til Susannes fortsatte skriverier på POV, kan du donere til hende på Mobile Pay: 31 50 90 31.

Seneste artikler om SDG - FN's Verdensmål