Fra længsel til løsning – mod et sundere arbejdsmiljø

i POV Business/Danmark/Politik & Samfund af

SERIE – Det er en jungle at finde rundt i de mange teorier om god ledelse og arbejdsmiljø, der dukker op med jævne mellemrum. Organisationsrådgiver Mads Bab fra www.gnist.com tolker det som et udtryk for en længsel efter løsninger. I en ny artikelserie i POV drøfter han ledelse, arbejdsmiljø og kommer med forslag til, hvordan vi kan handle og skabe løsninger i stedet for blot at tale om problemerne.

Der tales meget om stress, arbejdsmiljø, god ledelse, dårlig ledelse og alt det midt imellem. Der dukker et par nye et-eller-andet baseret ledelse op hvert år og i en næsten fast rytme, opstår og forsvinder buzzwords, fænomener og såkaldte paradigmeskift.

Det er dog som om vi taler og taler, men problemerne stiger og stiger. Konsulenter, rådgivere og velmenende eksperter missionerer for deres favoritmodeller og den forskning, der bekræfter deres ideer. Teorier, samfundskritik og kloge betragtninger præsenteres på foredrag efter foredrag og undersøges på kurser og i workshops. Intentionerne er gode, men hvor er resultaterne?

Man skal som bekendt ikke pege fingrer, når man selv bor i et glashus. Jeg har også præsenteret ledelsesmodeller og teorier som værende den hellige gral. Jeg har udlagt dem, som var de ”svaret”. Men hvad var spørgsmålet? Hvad var den reelle problemstilling?

Mon ikke du har deltaget i møder, hvor samtalen kører i ring. De fleste har en mening, der dukker ideer op, men ingen beslutter sig for noget og ingen ved rigtig, hvad der skal ske

Det er vigtigt at tale om alt det, som vi længes efter; om udfordringer, årsager til udfordringer, om visioner og mål for organisationsudvikling. Men hvis det er vigtigt at tale om alt det, vi længes efter, er det dog afgørende, hvis ikke kritisk, at tale om de løsninger, der bringer os videre.

I denne artikelserie vil jeg i kortere artikler dele de praktiske overvejelser, jeg gør mig sammen med ledere og medarbejdere på danske arbejdspladser. Der vil især være tale om overvejelser, der knytter sig til de praktiske indfaldsvinkler, som organisationen vælger at eksperimentere med.

Der vil ikke være tale om perfekte løsninger, for den perfekte løsning ift. at udvikle vores arbejdspladser findes ikke. Slet ikke i den komplekse og foranderlige verden vi lever i. Intuitivt ved vi det godt, men alligevel tilstræber vi ofte den nær-perfekte løsning ud fra de værdier og holdninger, som vi møder verden med.

Da ingen løsning er perfekt, må vi må bevæge os væk fra ideen om rigtig og forkert, som en absolut størrelse. I stedet bør vi se på en løsning ift. den kontekst, som vi befinder os i, afprøve den, forholde os til effekter og bevæge os videre derfra. A little less conversation – a little more action, som Elvis synger.

Vi må bevæge os fra længsel til løsning

Praktisk realisering af TEAL og selvorganisering

For nylig satte jeg kursen fra Aarhus mod København for at afholde et seminar som led i et større lederudviklingsforløb, som jeg gennemfører for lederne i Region Hovedstadens Center for Sundhed (CSU). CSU har sat kursen mod mere ledelse og mindre styring. Afsættet er bl.a. Fredric Lalouxs tanker om TEAL, selvorganisering og helhedstænkning.

Selvom TEAL principper er spændende og rummer mange mulige svar på de udfordringer, vi ser i dag, er der også dele, der er svært realiserbare. Holder vi TEAL op imod klassisk forandringsledelse får lederrollen et nyt perspektiv. Her skal lederen ikke drive en forandringsproces, lederen skal facilitere den.

Her vil det ikke være et spørgsmål om at agere som ledelsesmæssige købmænd, der bytter motivation for forandringsparathed og performance. I stedet handler det om at facilitere en kultur, der tager udgangspunkt i mennesker. En kultur, der får det bedste frem i mennesker. Gør dem kreative og modige. En kultur, hvor klogskab udspringer af kollektivets evne til at løse problemer – sammen.

Ledere bruger en halv uge, hver uge, i et mødelokale

Ifølge en undersøgelse fra Hovedorganisationen Lederne bruger ledere gennemsnitlig 10 timer om ugen i et mødelokale. Derudover kommer forberedelse og efterbehandling af møder. Det svarer til cirka en halv arbejdsuge.

Næste skridt i rejsen mod mindre styring og mere ledelse, som de har døbt processen i CSU, er derfor at designe konkrete handlemuligheder, der gør møder mere spændende, frisættende og opbyggende. Det handler om små faciliteringsteknikker og praktiske redskaber, der fremmer gruppens beslutningskraft.

Undgå samtaler der kører i ring

Mon ikke du har deltaget i møder, hvor samtalen kører i ring. De fleste har en mening, der dukker ideer op, men ingen beslutter sig for noget og ingen ved rigtig, hvad der skal ske.

Når et team kaster sig ud i løsninger af aktuelle problemstillinger, er det nemt for dem at fortabe sig i endeløse samtaler, konstateringer og diskussioner, der kører i ring. Der opstår et utal af ukonkrete handlemuligheder, der hverken vurderes eller prioriteres. Resultatet, hvis der overhovedet er et, er abstrakte handlingsplaner og vage intentioner.

Når et team befinder sig i denne slags uproduktive samtaleformer, sker der to ting. Handlekraften siver ud af gruppen og risikoen for samarbejdsvanskeligheder stiger. Latente konflikter bryder ud og de traditionelle faglige kløfter folder sig ud i fuldt flor. Hvad der startede som et fælles ønske om forbedring ender som uenigheder og splittelse. Jo oftere dette sker, desto mere apatiske bliver teamet. Herefter bliver det kun sværere at få succes med de næste forbedringstiltag.

Et af de redskaber som flere af lederne fandt anvendeligt i lyset af denne udfordring, er Lightning Decision Jam (LDJ). LDJ er en trin-for-trin proces, der hjælper teams til at identificere, prioritere og blive enige om næste bedste skridt i relation til problemer og potentialer forbundet med et særligt fokusområde.

Lightning Decision Jam er en komprimeret udgave af Google Design Sprint. Design sprints er en velafprøvet metode, der bl.a. hos Google er brugt til at komme hurtigere fra idé til handling. Lightning Decision Jam bygger på de bedste elementer af et design sprint, og tilbyder en hurtig og effektiv måde, hvorpå teams kan finde handlemuligheder på aktuelle problemer. En Lightning Decision Jam tager 60-90 minutter.

Lightning Decision Jam er udviklet af designfirmaet AJ & Smarts til brug i designprocesser. På www.gnist.com, som er mit eget firma, har vi lavet en gratis version på dansk.

Er Lightning Decision Jam svaret på alle organisations problemer? Langt fra. Det er dog den slags små værktøjer, jeg er kommet til at holde meget af. Årsagen er enkel. De er nemme at gå til.

Mads Bab er indehaver af www.gnist.com 

Topfoto: Pxhere 

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

Mads Bab er stifter af virksomheden Gnist, der rådgivere ledere, HR og arbejdsmiljøorganisationer om virksomhedskultur og trivsel ud fra grundtanken om at mennesker og virksomheder skal ”have det godt og gøre det godt”. Mads Bab er tilknyttet Aarhus Universitet som underviser i Styrkebaseret ledelse og er forfatter til bøgerne "Gnisten i arbejdslivet" og "I gang med styrkebaseret ledelse". Mads har en MA i Positiv Psykologi ved University of East London og kan findes på LinkedIn her: https://dk.linkedin.com/in/madsbab

Seneste artikler om POV Business