Kronprinsessen skal inspirere til flere bestyrelsesdronninger

i Karriere/Arbejdsmarked/LIGESTILLING/POV Business af

POV BUSINESS // KVINDER OG KARRIERE – ”Politikerne har generelt ikke forstået den samfundsmæssige værdi i at øge udvalget af dygtige kandidater til ledelse og bestyrelser. Og mange af medierne har glemt deres mission om at være samfundsfornyende. Deres erhvervsidentitet er billeder af mænd, så langt øjet rækker. Det kan påskønnelsespriser være med til at ændre opfattelsen af,” siger Gitte Maya Elsing og Peter Horn i anledning af prisen, Women’s Board Award, der lige er blevet uddelt til IBM’s Helle Valentin.

Uddeling af påskønnelsespriser som Women’s Board Award med fremtrædende kvindelige ledere og kronprinsesse Mary som frontfigur er vigtigt, fordi kvinder i modsætning til mænd har svært ved at finde fælles identitet i det offentlige rum.

For nogle år siden skrev en af os en kronik i Dagbladet Børsen, der handlede om mediernes håndtering af henholdsvis kvindelige og mandlige erhvervsledere og politikere.

Kvinderne blev generelt ofte karakteriseret ved deres udseende og påklædning og der var mindst en spalte om deres evne til at håndtere mand og børn oveni et krævende job. Mændene blev fremhævet for deres professionelle præstationer og til nød deres præstationer på en racercykel eller golfbanen. Ikke et ord om kone eller børn, men meget om de lange arbejdstider.

Medierne viderebringer gladelig budskaber om, at der ingen kvinder er på topposter, fordi de ikke kan få øje på dem hos sig selv

Det er knap 20 år siden – og meget lidt har ændret sig siden. Bortset fra, at kvinders manglende synlighed i ledelser og bestyrelser nu i højere grad italesættes – og at der er kommet flere gode initiativer, hvor de kvinder, der gør en særlig indsats i erhvervslivet, påskønnes.

En af de mest succesfulde priser- og måske den eneste rene påskønnelsespris for kvindelige bestyrelsespersoner, er Women’s Board Award.

Fredag i sidste uge blev den uddelt til den ingeniøruddannede Helle Valentin, managing director i IBM for sin bestyrelseskarriere, der bl.a. omfatter den hollandske Royal BAM Group og i Danmark PFA Pension fra 2017 og IBM Denmark fra 2013.

Medieomtalen rammer bredt – fra erhvervsmedier og tabloidaviser over radio- og tv til ugeblade, som man kan se på videoen ovenfor.

Og det har givet prisen et betydeligt folkeligt løft, at kronprinsesse Mary de seneste år har været et ikon for begivenheden; først ved udelukkende at overrække prisen – og de seneste gange ved også at sætte ord på, hvad prisen kan og skal inspirere til.

Det officielle bestyrelsesunivers

Det er “det officielle bestyrelsesunivers”, der i samspil med bl.a. H.K.H. Kronprinsesse Mary fremhæver de kvinder, der ud over en lederkarriere også gør en indsats i bestyrelser – med formandspotentiale. Eva Berneke, CEO, KMD (2014) Merete Eldrup, CEO, TV2 (2015) Lene Skole, CEO, Lundbeckfonden (2016), Pernille Erenbjerg, CEO, TDC (2017) Marianne Kirkegaard, CEO Bakery Solutions (2018) og i år Helle Valentin, der som den første er COO -og desuden har en faglig digital tilgang.

Det siger noget om knapheden på emner, at en del af kandidaterne har stået på listen i flere år, hvorefter de har fået prisen

Hvad vil den seneste vinder så bruge prisen til – og hvordan vil hun være ambassadør for, at flere kvinder får mulighed for at komme i spil

”Det kommer lidt bag på mig, at jeg fik prisen, så jeg har ikke haft tid til at lægge en strategi for brugen af den. Det er ikke nyt for mig at synliggøre, at man ved at fokusere kan nå et mål”.

“I min tid i USA, hvor jeg både havde gode coaches og mentorer, var det udgangspunktet: Man satte et mål og fik et resultat. Det handler ikke så meget om køn som om diversity of thoughts. Jeg arbejder i en matrixorganisation og det indebærer en anden kultur og tilgang til de løsninger, man skal finde sammen om,” siger hun og fortsætter:

”Det er vigtigt at vi har rollemodeller. Jeg ser det som min opgave at vise, at det kan lade sig gøre som kvinde at gå videre i karrieren og både nå topposter og bestyrelsesposter. Det har vi i Danmark et godt fundament for. Jeg har bl.a. arbejdet i Tyskland, hvor kulturen er anderledes.”

Det handler ikke så meget om køn som om ‘diversity of thoughts’

“Her har man ikke samme infrastruktur i forhold til familie- og arbejdsliv, og det betyder, at kvinderne ved første barn ofte bliver hjemmegående. Vi har andre muligheder i Danmark, og dem skal vi vide at kunne benytte os af. Naturligvis skal man også besidde en vis stamina for at nå resultater, men det gælder jo både mænd og kvinder.”

I sin takketale sagde Helle Valentin, at ”det gælder om at række hånden op”.

Prisen er modvægt til det dominerende billede

WBA uddeltes 1. februar for 6. gang i Danmark, men norske Styreinformasjon , der ejes af Gunnar Eckbo, har etableret en lignende aktivitet i Norge, Sverige, Finland – og nu også i Schweiz og Kenya. I Danmark er Susanne Hoeck country manager og sponsorerne er Alumni, Deloitte, Egmont og Lederne.

“De nordiske juryer er overbeviste om, at der findes langt flere potentielle kvindelige bestyrelsesformænd, end tallet afspejler, men at disse skal synliggøres mere målrettet, hvis såvel ejere af de store selskaber i Norden som valgkomitéerne skal få øje på dem.

Derfor blev Women’s Board Award stiftet, så vi kan fokusere særskilt på de talentfulde kvinder, der har kompetencerne til at indtage formandsposten som det næste skridt.”

Det at hjælpe andre kvinder vil være en forudsætning, hvis der ad politisk vej skal skabes nye tilgange for samfundet at tjene investeringen hjem på kvinder i erhvervslivet som ledelses- og bestyrelsespotentiale

Prisen danner en modvægt mod det billede, der ikke mindst i danske medier er af bestyrelsesarbejde som et område helt domineret af mænd – hvilket også fremgår af mediernes eksponering af bestyrelsesformænd og –medlemmer.

Internationalisering flytter fokus: kompetence frem for køn.

Carlsberg tog i 2012 teten i Danmark ved at ville indføre en kvote på 40 procent kvinder i sin bestyrelse fra 2015 (i Norge siger loven min. 40 procent af hvert køn i børsnoterede selskaber).

Bestyrelsesformand Flemming Besenbacher sagde i Bankinvest 2017: ”… kvinder er stadig det underrepræsenterede køn, selv om vi i dag har nået de 30 procent. Hvilket jeg er tilfreds med, når jeg kigger på mange andre bestyrelser.”

Gå efter stemmekraften

Magten over bestyrelsessammensætning kan findes et andet sted. Ved det sidste folketingsvalg i 2015 stemte 84,7 procent af mændene, svarende til 1.513.788, og 86,9 procent af kvinderne, svarende til 1.575.985.

Det endte med 67 pladser i Folketinget til kvinderne, mens mændene opnåede 112. Ud fra stemmekraften alene burde kvinderne altså have haft en bedre repræsentation.

Så ud fra de placerede krydser ved mænd anser mange kvinder fortsat pladsen i Helvede som attraktiv, hvis man skal følge Madelaine Albrights sentens om, at “There is a special place in hell for women who don’t help other women.”

Det at hjælpe andre kvinder vil med andre ord være en forudsætning, hvis der ad politisk vej skal skabes nye tilgange for samfundet at tjene investeringen hjem på kvinder i erhvervslivet som ledelses- og bestyrelsespotentiale.

Derfor er det en nødvendighed, at vi påskønner de kvinder, der vil fremstå som rollemodeller og gøre deres til, at kvinder bliver en del af ledelses- og bestyrelsesuniverset.Ikke for kvindernes skyld. Men for samfundets.

Man kan derfor konkludere, at værdisignalerne er vigtige. Således kan en kronprinsesse inspirere til, at vi får flere bestyrelsesdronninger. Og en kronprins kan tilskynde mænd til at flytte sig fra racersadlen til børnepasning i Christiania-cykel.

Naturligvis er det i sig selv ikke nok. Det helt essentielle ligger i den kollektive prægning og opfattelse, vi har af kønnenes respektive roller. Så længe medierne pr. automatik viser en mand, når de skal symbolisere en bestyrelsesformand eller en erhvervsleder, vil problemet eksistere.

Kronprinsesse Mary inspirerer

Infomedias årlige CEO SUPERBRAND 2018-undersøgelse med Jyske Banks topchef Anders Dam på førstepladsen, havde på sin top-20 én kvinde, nemlig TDCs nu afgåede ceo Pernille Erenbjerg, der fra 2017, hvor hun modtog prisen fra Women’s Board Award, gik fra en 37. plads til nr. 14.

Dermed lå hun foran Nykredits Michael Rasmussen og ISS’ Jeff Gravenhorst og prisen var med til at flytte hendes fra de mindre kendte til de meget kendte rollemodeller.

Derfor er det en nødvendighed, at vi påskønner de kvinder, der vil fremstå som rollemodeller og gøre deres til, at kvinder bliver en del af ledelses- og bestyrelsesuniverset.

Ikke for kvindernes skyld. Men for samfundets.

Skal vi i forholdet 1:1300 målt i befolkning gøre os gældende i verden, har vi brug for at mobilisere alt det talent, vi kan opdrive. Og ved det kommende valg stille os mindre tilfreds med, at hverken politikere eller mange af erhvervslivets beslutningstagere kan finde ud af det.


Topfoto: Kronprinsesse Mary, årets WBA-vinder Helle Valentin og juryformand Thomas Thune Andersen.

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller bliv abonnent!

Hold dig opdateret med ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at bidrage til vores arbejde? Bliv abonnent her Pil mod højre

Gitte Maya Elsing
Ordførende i Kvinder I Bestyrelser Danmark ApS og bestyrelsesformand i design-people ApS.
Executive advisor i GITTE MAYA & CO.
Tdl. adm. direktør/country manager i RS Components Scandinavia
18 år i general ledelse med baggrund som administrerende, kommerciel og forretningsudviklingsdirektør.
SEI/INSEAD Management Programme, E-MBA, HD(A) - CBS
www.kvinderibestyrelser.dk

Peter Horn
Adm. direktør, Kvinder I Bestyrelser Danmark ApS
Peter Horn & Co. Management Consulting ApS
Medstifter af Kvinder I Bestyrelser
Forfatter, chefredaktør for Executive Magazine og Executive Magazine’s Books
TV-og videoproducer, DR1, DR2, Kanal 2, Kanal Danmark, TVE China
Master in Experience Leadership Award 2010
Tdl. i advisory board og forretningsudvalg for Master i Oplevelsesledelse, Roskilde Universitet
Forelæsninger og workshops i bl.a. personlig branding fra Grønland til Australien
Medlem af FUJ og IRE
www.kvinderibestyrelser.dk

Seneste artikler om Karriere