Økomuslinger er klar til at indtage danskernes middagsborde

i Forbrug/POV Business/Sundhed af

POV BUSINESS // FØDEVARER – Længere høstsæson, stabil produktion og samarbejde med detailhandelen skal øge danskernes appetit på dyrkede muslinger, som i dag eksporteres.

Opdræt af blåmuslinger på langliner har efterhånden mere end 10 år på bagen som erhverv i Danmark, og produktionen har de senere år været stigende.

Alligevel sender de danske opdrættere stadig langt størstedelen af de dyrkede muslinger ud af landet, primært til Holland, i store, såkaldte bigbags. I Holland pakker fabrikkerne dem og sender dem videre til resten af Europa.

“Allerede i starten af projektet fik vi omlagt vores produktion til at være 100 procent økologisk – det er den bedste måde at vise, at vores muslinger er anderledes end de fiskede,” fortæller opdrætter Alex Mikkelsen fra Seafood Limfjord

”Det er på mange måder en skam, at økomuslingerne sendes uforarbejdet ud af landet.”

“For det første går danskerne glip af et velsmagende, bæredygtigt, sundt og billigt produkt, for det andet sker en stor del af den proces, der gør muslingerne mere værd, nemlig pakning og distribution, uden for landets grænser, og for det tredje gør det opdrætterne afhængige af konjunkturerne i Holland,” fortæller professor Jens Kjerulf Petersen fra DTU Aqua.

For at ændre på dette forhold og styrke muslingeopdræt i Danmark sluttede DTU Aqua, Seafood Limfjord (opdrætter) og Vilsund Blue (forarbejdning) sig sammen om et projekt under Grønt Udviklings og Demonstrations Program (GUDP).

Projektet har haft til formål at udvikle produktionen af opdrættede muslinger og øge afsætningen af opdrættede muslinger på hjemmemarkedet og det skandinaviske marked. Et vigtigt greb er at sørge for, at forbrugerne kan skelne mellem de to produkter – altså kende forskellen mellem opdrættede muslinger og fiskede muslinger.

”Allerede i starten af projektet fik vi omlagt vores produktion til at være 100 procent økologisk – det er den bedste måde at vise, at vores muslinger er anderledes end de fiskede,” fortæller opdrætter Alex Mikkelsen fra Seafood Limfjord.

Forlængelse af sæsonen

Opdrættede muslinger, altså økomuslinger, er en sæsonvare. Tidligere lå hele høsten i juni-juli, hvilket er et alt for lille vindue til at slå igennem på nye markeder. Projektet havde derfor som et overordnet mål at udvikle produktionen, så der kan leveres muslinger i en længere periode.

Konkret har der været testet en række forskellige metoder, både som mindre forsøg og i fuld skala, på Seafood Limfjords anlæg. Desuden har der været fokus på at optimere produktionsmetoderne.

Foto: DTU/DSC.

”Projektet har vist, at nøglen til en god og stabil produktion og en længere sæson ligger i opsamling af muslingeyngel. Når der er muslingelarver i vandet, udsætter opdrætteren sine yngelfang. Det er her nøglen ligger, og derfor har der været fokus på at udvikle de mest effektive yngelfang,” fortæller Camille Saurel, seniorforsker på projektet.

Det har bl.a. betydet, at der er udviklet en maskine, som præparerer yngelfangene, så det fortrinsvis er muslinger, der sætter sig på dem, og ikke andre uønskede organismer som f.eks. rurer, søpunge eller søstjerner.

Mange flere muslinger til salg i DK og Skandinavien

I løbet af projektet har Vilsund Blue formået at ændre afsætningen på det skandinaviske marked. Tidligere var det ca. 1 procent af produktionen af økomuslinger, der blev solgt til Skandinavien – nu er det 10-14 procent. Det er en markant fremgang, der kan bane vejen for yderligere afsætning.

Dertil kommer, at der er ved at blive etableret samarbejdsaftaler med supermarkedskæder.

Og netop samarbejder med dagligvarekæder er et af de greb, som konsulentfirmaet Orange Elevator anbefaler i deres analyse af mulighederne for økomuslinger på det danske marked.

”Vi er glade for at kunne være med til fremme et så fantastisk produkt som økologiske danske linemuslinger,” siger direktør Kasper Møgelvang, som har været med til at bane vejen for en aftale om crowd-funding gennem Coop til udvikling af produktionen hos Seafood Limfjord.

Et anderledes projekt

”Det har været spændende for os at være med til et projekt med så stor fokus på metoder, konkrete og ofte uforudsigelige problemstillinger og meget håndfast evaluering af succes eller fiasko,” udtaler Jens Kjerulf Petersen.

Også Alex Mikkelsen fra Seafood Limfjord kan genkende forskellene i tilgang:

”Som opdrættere ser vi jo meget på, om det virker her og nu. Vi er ikke vant til at skulle lave gentagelser både på den ene og anden måde, som man skal i forskningsprojekter. Men vi har haft udbytte af projektet”, fortæller han.


Hvis du vil vide mere:

Jens Kjerulf Petersen
Professor, DTU Aqua
61 22 24 29


Denne artikel bringes i samarbejde med POV’s samarbejdspartner, DTU. Originalen kan læses her.


Topillustration: Seafood Limfjord, Nordic cooking.

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

Seneste artikler om Forbrug

kakao

Slavekakao

BAGGRUND // POV BUSINESS – Fænomenet ‘slavechokolade’ er langt fra nyt, så