Man kan ikke mindfulnesse sig til et bedre arbejdsmiljø

i POV Business/Ledelse af

POV BUSINESS // DAGENS POV –  ‘Meditation kan have mange formål, men hvis et af dem handler om, at meditation skal kompensere for, at man kommer helt smadret hjem fra arbejdet, så ser jeg hellere, at ens arbejde er indrettet på en måde, så man ikke drænes for alt saft og kraft’. Thomas Milsted minder om, at ledelse handler om at skabe sunde rammer, der fremmer energien og trivslen hos medarbejderne – ikke om at sende medarbejdere på kurser i at lære at fornemme belastninger anderledes end det, de er, nemlig belastende og usunde.

Religionen har gjort sit indtog på danske arbejdspladser. Ikke for at fremme næstekærligheden men i et forsøg på at reducere de negative konsekvenser af det moderne arbejdsliv. Det er ikke bare blasfemisk i forhold til religionens indre formål, men også direkte uetisk.

Jeg har mediteret i henved 30 år, men aldrig med det formål at abstrahere fra vilkår, der var åbenlyst uholdbare, urimelige eller direkte uanstændige. Det næste bliver vel, at vi sammen skal sidde og bede til Gud og få ham til at stå os bi, så vi kan komme nogenlunde helskindet gennem arbejdsdagen?

Det man risikerer er, at meditation og mindfulness bliver en flugt fra realiteterne, med virkelighedsfornægtelse til følge. Det kan man godt blive lidt skør af

Meditation kan have mange formål, men hvis et af dem handler om, at meditation skal kompensere for det, at man kommer helt smadret hjem fra arbejdet, så ser jeg hellere, at ens arbejde er indrettet på en måde, så man ikke drænes for alt saft og kraft.

Vi opfatter ofte arbejdet med stress som ideen om at hjælpe den stressramte med at udvikle redskaber til at tåle konfrontationen med en virkelighed, der ofte er uholdbar, grundet manglende vilje til at indrette anstændige og bæredygtige arbejdsmiljøer. Det er en ide, som tilslører stressens forbindelse med arbejdsvilkåret, og som læner sig op af ideen om den menneskelige psykes ubegrænsede ressourcer.

Meditation og Mindfulness arbejder med stressen, ikke med vilkåret. Det er med andre ord ikke et spørgsmål om, at teknikkerne i meditation og mindfulness virker i forhold til stressreducering, men om effekten kan fastholdes på længere sigt, hvis de belastende vilkår ikke ændres.

At et ændret mindset vedvarende kan holde stress eller andre psykiske konsekvenser af arbejdslivet stangen, er en ide, som er stærkt forældet og næppe gangbar i dag, hvor forskningen har vist, at det i højere grad er realiteterne, der er den store stressudløser, fordi vores psykologiske formåen netop er begrænset, og derfor kalder på politiske og humanistiske løsninger.

Hvis meditation og mindfulness anvendes for at modvirke påståede realitetsforvrængninger, men som ofte dækker over det faktum, at der er tale om dybt belastende vilkår, går meditation og mindfulness et ærinde, det på ingen måde skal

Det man risikerer er, at meditation og mindfulness bliver en flugt fra realiteterne med virkelighedsfornægtelse til følge. Det kan man godt blive lidt skør af.

Illustration: Harvard University – Nick Lowndes

Jamen behandling med meditation virker

Mindfulness er en kombination af gammel, buddhistisk meditations-praksis tilsat store mængder vestlige krydderier. Det er professor i medicin Jon Kabat-Zinn som efter sit bekendtskab med Zen Master Seung Sahn stiftede og blev direktør for Stress Reduction Clinic og Center for Mindfulness in Medicine.

Kabat-Zinn var en Zen Master Seung Sahns studerende, og et stiftende medlem af Cambridge Zen Center. Hans yogapraksis og undersøgelser med buddhistiske lærere førte ham til at integrere deres lære i vestlig videnskab. Han underviser i mindfulnessmeditation som en teknik til at hjælpe folk at håndtere stress, angst, smerte og sygdom.

Der hersker ingen tvivl om, at det er et ædelt foretagende og centret har sikkert også ret, når de påstår, at forskning har vist at enkle mindfulness-teknikker er effektive til at skabe fokus, balance og energi. Og jeg vil også gå så langt som til at mene, at mindfulness for øvede brugere kan opnå en dybdegående og positiv effekt på holdninger, adfærd og selvopfattelse.

Meditation handler på ingen måde om at tage toppen af stress

Men det er faktisk slet ikke pointen. For hvad hjælper meditation og mindfulness på belastende vilkår?

Hvis meditation og mindfulness anvendes for at modvirke påståede realitetsforvrængninger, men som ofte dækker over det faktum, at der er tale om dybt belastende vilkår, går meditation og mindfulness et ærinde, det på ingen måde skal.

Meditation er en selvmotiveret, selvtilskyndet, selvetableret overbevidst tilstand. Det er en hjælp til opnåelse af perioder af en anderledes og højere bevidsthed, altså en mental omvendelse fra ekstrem udadvendthed til en dyb indadvendthed. Og handler altså på ingen måde om at tage toppen af stress.

De som har praktiseret meditation i årevis ved, at man ikke får det bedre af at meditere, at livet ikke bliver bedre. Man skal faktisk havde det rigtig godt og have etableret et liv, der ikke hele tiden forstyrres af udefrakommende belastninger for at kunne opnå den efterstræbte meditative tilstand.

Nuvel – der skal ikke herske tvivl om, at meditation og mindfulness kan fjerne et ubehag, som ofte er konsekvenserne af måneders belastninger.

Hver gang en medarbejder skal bruge energi på at håndtere belastninger, navigere i kaotiske tilstande eller abstrahere fra nedslidende realiteter, er det energi, der i stedet kunne være brugt på at levere resultater eller god service

Men her skal man huske, at hver gang en medarbejder skal bruge energi på at håndtere belastninger, navigere i kaotiske tilstande eller abstrahere fra nedslidende realiteter, er det energi, der i stedet kunne være brugt på at levere resultater eller god service.

Bæredygtig ledelse handler om at skabe rammer, så medarbejderne kan bruge deres mentale energi på at løse opgaver.

Ledelse handler ikke om at sende medarbejdere på kurser i at lære at fornemme belastninger anderledes end det, de er, nemlig belastende og usunde. Ledelse handler om at skabe sunde rammer, der fremmer energien og trivslen hos medarbejderne.


Modtag POV Weekend gratis, følg os på Facebook
– eller støt vores arbejde

Læser du POV fast eller kun lejlighedsvis? Hver fredag samler vi ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i ugebrevet POV Weekend. Det er gratis, og du kan tilmelde dig her.

Har du mulighed for at støtte POV som åbent og uafhængigt dansk medie, kan du gøre det som støtteabonnent her.


Topillustration: Pixabay

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller bliv abonnent!

Hold dig opdateret med ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at bidrage til vores arbejde? Bliv abonnent her Pil mod højre

Thomas Milsted er forfatter og rådgiver. Er medlem af Dansk Journalistforbund og har skrevet adskillige bøger og artikler om og omkring det psykosociale arbejdsmiljø. Har i mere end tyve år arbejdet som rådgiver og foredragsholder. Tidligere leder af Center for Stress og Trivsel A/S, nu freelance og Generalsekretær i Stresstænketanken. Sidder og har siddet i diverse tænketanke med hovedvægt på at få løst stressproblematikker i danske organisationer og samfundet generelt.

Har blandt andet udgivet: Stress. Sådan tackler du det. (1999) Børsens Forlag. Stress. Grib chancen for et bedre (arbejds)liv. (2006) Jyllandspostens/Politikens Forlag. Lykke. Er der en vej til det gode liv? (2008) Jyllandspostens/Politikens Forlag. Trivsel. En guide til motivation og arbejdsglæde. (2009) Jyllandspostens/Politikens Forlag. Ned og op med stress. (2011) En samtale-bog med Pernille Rosenkrantz-Theil. Gyldendal. Arbejdsglad. - sådan skaber du bedre resultater med glade medarbejdere. (2014) Gyldendal. Skab værdi med trivsel og empati. (2015) Gyldendal. Stedbørnene. En guide til sammenbragte familier. (2015) People´s Press. Stresset. (2017). People´s Press. Mobile Pay: 31418376

Seneste artikler om POV Business