Author

Claus Kold

Claus Kold har skrevet 2 indlæg.

mm
Claus Kold er sociolog, PhD, seniorforsker og leder af NGO’en TurningPoints (www.turningpoints.eu). Han har tidligere forsket ved Rehabiliterings- og forskningscenter for torturofre i København, Danmark. Før denne forskning var Claus Kold ansat i Forsvarsakademiet, hvor han arbejdede med militær ledelse og organisation. Hans forskningsinteresser i dag er konflikter, forebyggelse, statsdannelse og udvikling, fred, bæredygtighed og lokaløkonomi. Tidligere har han hovedsagelig haft sit forskningsmæssige fokus på soldaters opførsel i krigs- og fredsoperationer, PTSD, militær ledelse og organisation og ændring af formålene for militære operationer i retning af fredsoperationer.

Liberalismens krise #2

af i Politik & Samfund/Debat
liberalisme krise økonomi politik

POLITIK & SAMFUND // DEBAT (LONG-READ) – Liberalismens oprør mod enevældet var rettet mod dets økonomiske monopoler og krigslignende økonomi og mod, at statsmagten var placeret hos ganske få personer og blev udøvet vilkårligt. Det liberalistiske projekts succeskriterium var evig fred og velstand til alle, men projektet har fejlet, mener Claus Kold. Den økonomiske ulighed stiger,…

Læs videre her

Liberalismens krise #1

af i Politik & Samfund/Debat
liberalisme krise økonomi politik

POLITIK & SAMFUND // DEBAT (LONG-READ) – Der er opbrud i dansk politik, og de politiske forskydninger handler ikke kun om partistrategi og personage. Større dynamikker er på spil i takt med, at den økonomiske ulighed stiger, og problemer med fællesskabsfølelse, tryghed og tillid kommer til udtryk i fjendskab og had mod minoriteter og fremmede.…

Læs videre her