ANALYSE: Den dag saudiarabiske kvinder fik lov at køre bil

i Featured/Asien/Internationalt/Mellemøsten/Politik & Samfund af

Tirsdag offentliggjorde Saudi-Arabiens kong Salman, at det fra juni 2018 er tilladt for kvinder at køre bil i kongedømmet. Kvindesagsforkæmpere jublede og medier og politikere sagde tillykke over hele verden. Men ændringen handler om langt mere en kvinders rettigheder. Skridtet handler om en forbedring af landets økonomi, et forsøg på et brud med den evige svanedans mellem kongefamilien og præsteskabet og om 800.000 menneskers fremtidige levebrød. Fokus er på en ny identitet og nationalitetsfølelse i et Saudi-Arabien, der prøver at finde sit ståsted på vaklende ben i en ny porøs virkelighed, skriver Yasmin Abdel-Hak i en analyse.

Dekretet afstedkom stor international opmærksomhed og udløste lykønskninger fra den vestlige verden.

Flere medier udtalte samstemmende, at beslutningen er et stort skridt i den rigtige retning for saudiarabiske kvinders frihedsrettigheder, ligesom mange kvindelige aktivister og menneskerettighedsforkæmpere hyldede dekretet, der i øvrigt også siger, at kvinder ikke skal have tilladelse fra deres mandlige værge – typisk en ægtemand, søn eller bror.

Her fejrer Manal al-Sharif, en kendt fortaler for saudiarabiske kvinders rettigheder, der i 2011 blev verdensberømt for at køre i bil og som lagde sin køretur ind på YouTube i protest, beslutningen.

Dengang blev hun arresteret. Tirsdag festede hun på Twitter:

Ikke kun for de mandelformede øjnes skyld

Ophævelsen af køreforbuddet mod kvinder skal imidlertid ikke blot ses som en sejr for kvinder og deres bevægelsesfrihed i det offentlige rum. Det er først og fremmest et vigtigt led i de økonomiske reformer, landet undergår i disse år. Reformplanen Vision2030 blev lanceret af landets kronprins Mohammed bin Salman i 2016, hvis formål er at diversificere landets økonomi væk fra at være baseret på olieindtægter.

For økonomisk dårligt stillede familier, der ikke har haft råd til at have en chauffør, betyder dekretet, at kvindelige familiemedlemmer nu har mulighed for at blive en decideret økonomisk bidragsyder til familiens økonomi

Det er i denne sammenhæng, at kvinder kommer ind i billedet som en vigtig bidragyder. For hvis kvinder kan begynde at køre bil, kan de også begynde at arbejde udenfor hjemmet uden at skulle være afhængig af deres (mandlige) chauffører.

For økonomisk dårligt stillede familier, der ikke har haft råd til at have en chauffør, betyder dekretet, at kvindelige familiemedlemmer nu har mulighed for at blive en decideret økonomisk bidragsyder til familiens økonomi.

For bedre økonomisk stillede familier vil det være en økonomisk lettelse ikke længere at skulle betale for en chauffør til familiens kvindelige familiemedlemmer.

Den enes frihed – den andens død

Den nyvundne frihed for kvinder betyder heller ikke bare en øget frihed for kvinder og bevægelse i det offentlige rum; den har også nogle utilsigtede eftervirkninger.

Det anslås, at der på nuværende tidspunkt er ca. 800.000 udlændinge – primært fra det sydlige Asien – beskæftigede som chauffører for saudiarabiske kvinder. For denne gruppe mennesker vil dekretet have fatale følger, fordi de mister deres indtægtskilde og dermed deres opholdsgrundlag i Saudi-Arabien.

Det er tankevækkende at en kvindes frihed til at køre bil i Saudi-Arabien på den måde vil få økonomiske konsekvenser for familier i det sydlige Asien

Brugen af fremmed arbejdskraft er et særdeles veludviklet fænomen i Mellemøsten, som jeg tidligere har beskrevet.

Golfstaterne, herunder Saudi-Arabien, Kuwait, Qatar og Bahrain, har i vid udstrækning baseret deres arbejdsstyrke på udenlandsk arbejdskraft, som sender lønnen til hjemlandet, såkaldt overførelsespenge. Det anslås, at der i regionen hjemsendes ca. 20 milliarder dollars årligt (ca. 130 milliarder kr.) Det er med andre ord store summer, der er på spil for mange mennesker, ikke blot indenfor Saudi-Arabiens egne grænser, men lige så vel udenfor landets grænser.

Det er tankevækkende at en kvindes frihed til at køre bil i Saudi-Arabien på den måde vil få økonomiske konsekvenser for familier i det sydlige Asien.

Kvinder i bil – en trussel mod præsteskabet?

At kvinder får frihed til at køre bil, og dermed bedre adgang til arbejdsmarkedet i et hidtil uset omfang, rokker herudover ved et grundlæggende element i saudiarabisk identitet og selvbevidsthed.

For selve landets identitet og kongefamiliens legitimitet som eneherskere er baseret på et såkaldt religiøst fundament, hvor præsteskabet altid har spillet en afgørende rolle for selve kongefamiliens eksistensberettigelse.

Man bør ikke undervurdere betydningen af, at kongens officielle titel er ‘Vogter af De to hellige Moskeer’ ( i Mekka og Medina). En titel, som understreger, at den religiøse komponent af selve kongefamiliens legitimitet i allerhøjeste grad er afhængig af præsteskabets støtte.

Hvert et lille skridt, der tages hen imod udvikling, betragtes som en trussel mod status quo og dermed mod præsteskabets eksistensberettigelse

Jeg har i mit speciale ”The Coupling of Sectarianism and Identity in Saudi-Arabia: The Economics of Religion” indgående analyseret den svanedans, kongefamilien konstant befinder sig i med præsteskabet.

For hvert et lille skridt, der tages hen imod udvikling, betragtes som en trussel mod status quo og dermed mod præsteskabets eksistensberettigelse.

For begges vedkommende, præsteskab og kongefamilie, gælder et indbyrdes afhængighedsforhold, som ingen af dem kan vikle sig ud af, uden dermed at miste en vigtig del af egen identitet. Det er med andre ord et noget anstrengt partnerskab, som har fået ridser i lakken med kvinders adgang til nu at sidde bag rattet.

Den politiske signalværdi i, at kongefamilien tør tage dette skridt henimod flere frihedsrettigheder for kvinder er af meget stor betydning i forhold til præsteskabets hidtidige rolle. Det er i høj grad et forsøg fra kongefamilien på at tage et skridt væk fra præsteskabets kløer og det dysfunktionelle afhængighedsforhold, som eksisterer.

Kunsten at skabe en ny nationalitet og identitetsform

Udover at kvinder fra juni 2018 får lov til at køre i bil, er der flere, andre små skridt på vej mod kvinders inddragelse i det saudiarabiske samfund.

I den kommende weekend fejrer Saudi-Arabien sin 87 års fødselsdag som nation. I den anledning vil der blive der afholdt en koncert i form af en operette på King Fahd International Stadion – den første af sin slags i landet. Koncerten er i sig selv en nyskabelse, men det forhold, at kvinder tillige får adgang til koncerten er decideret banebrydende – lige så banebrydende som ophævelsen af køreforbuddet for kvinder.

Men som sagt bør man nok have for øje, at disse pludselig indfald af frihedsrettigheder for kvinder, ikke skyldes kongefamiliens akutte indsigt og behov for at tilgodese grundlæggende menneskerettigheder for halvdelen af landets befolkning. Snarere bunder det i økonomiske hensyn – herunder en erkendelse af, at kvinder kan være en stor og givtig indtægtskilde for landets noget tyngede økonomi.

Udover at landet i disse år gennemgår en række økonomiske reformer, er kongefamilien samtidig i gang med et større arbejde med at skabe en egentlig identitet som nation. De to ting hænger sammen. Saudi-Arabien har hidtil været en såkaldt rentier-stat hvor landets indbyggere har nydt godt af visse sociale ydelser uden at skulle betale skat, og disse tider er så småt ved at være forbi

Udover at landet i disse år gennemgår en række økonomiske reformer, er kongefamilien samtidig i gang med et større arbejde med at skabe en egentlig identitet som nation. Igen synes det økonomiske aspekt at have afgørende betydning for skabelsen af en ny saudiarabisk identitet.

For hvor Saudi-Arabien hidtil har været en såkaldt rentier-stat hvor landets indbyggere har nydt godt af visse sociale ydelser uden at skulle betale skat, er disse tider så småt ved at være forbi. Med en stat, der begynder at opkræve skat af sine indbyggere, må have noget at andet – noget mere – at byde ind med når både sociale ydelser og skattefrihed ryger.

Fest, farver og flag – helt nye toner og tider op til nationens fødselsdag

Den kommende weekends festivitas i anledningen af nationens 87 års fødselsdag er et vigtigt led i den forbindelse. Landets flag er hejst til tops fra alle officielle bygninger i Riyadh i denne uge, og antallet af planlagte fest-aktivteter i anledningen af festdagen er i sig selv et udtryk for nye tider.

For hvor præsteskabet tidligere hindrede fejringen af nationaldagen – fordi det blev anset for værende u-islamisk – er det i år blevet ophøjet til en stor national festdag, med bannere af både kong Salman og Kronprins Mohammed bin Salman hængende overalt i hovedstaden.

Der er sat massivt ind for at skabe en stærk følelse af ny identitet som nation og dermed også knytte stærkere bånd til nationalitetsfølelsen.

Der er planlagt festivaler i 17 byer landet over for at fejre nationaldagen i fire dage. Større tele-operatører har lanceret kampagner med patriotiske undertoner, ligesom Riyadhs skyskrabere kører et imponerende lys-show henover nattehimlen i grønne farver, landets nationalfarve.

Der er med andre ord sat massivt ind for at skabe en stærk følelse af ny identitet som nation og dermed også knytte stærkere bånd i nationalitetsfølelsen. Også her spiller økonomien en afgørende rolle. For der er brug for en ny bevidsthed og identitet, når præsteskabets hidtidige fundamentale rolle i samfundet har været at definere normer og værdier for en hel nation, ændrer sig.

En ny nation former sig – bilkørslen var blot første skridt

Noget kunne tyde på, at disse ikke helt stemmer overens med den gængse saudiarabers behov for underholdning og adspredelse.

Det anslås, at saudiarabere bruger ca. 20 milliarder US dollars (ca. 130 milliarder kr.) årligt på ferier udenfor landets grænser. Disse penge kan i stedet bruges indenfor landets grænser, hvis der vel at mærke er aktiviteter at underholde folk med. Der er således mange penge for landet at tjene på at afholde festivaler, koncerter, lys shows og etablere forlystelsesparker.

Også dette er et bevidst led i landets økonomiske reformer, Vision2030; begrebet staycation – altså at landets indbyggere holder ferie derhjemme i stedet for i udlandet er i høj grad en del af reform planerne. Og her kommer identitet og nationalitetsfølelsen igen ind: en tilfreds befolkning er en købelysten befolkning, og denne købelyst skal fremover forsøges tilfredsstilles indenfor landets grænser i form af flere biler (til blandt andet de kvindelige billister) samt forlystelsescentre og – aktiviteter.

Sådan blev kvindes ret til at køre i til meget mere end blot et spørgsmål om en kvindes frihed …. nemlig til en søgen efter en ny identitet og nationalitetsfølelse i et Saudi-Arabien, der prøver at finde sit ståsted på vaklende ben i en ny porøs virkelighed. Det store spørgsmål er, hvordan præsteskabet vil forholde sig til disse nye tiltag

Det store spørgsmål er, hvordan præsteskabet vil forholde sig til disse nye tiltag, og dermed de nye understrømme og tendenser, der synes at finde sted i Saudi-Arabien i disse dage. Rygter vil i øvrigt vide, at Kronprinsen forventes udråbt til konge meget snart.

Og således blev en kvindes ret til at køre i bil, meget mere end blot et spørgsmål om en kvindes frihed. Det blev til et spørgsmål om en forbedring af landets økonomi; et forsøg på et brud med den evige svanedans mellem kongefamilien og præsteskabet; om 800.000 menneskers fremtidige levebrød; om ny identitet og nationalitetsfølelse i et Saudi-Arabien, der prøver at finde sit ståsted på vaklende ben i en ny porøs virkelighed.

På den måde fik præsteskabets mørkemænd ret: Kvinder kan være ganske farlige.

Topillustration: http://saudiwomendriving.blogspot.com (2013)

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

Yasmin Abdel-Hak er jurist med speciale i menneskerettigheder og Mellemøsten samt cand.mag i Mellemøststudier med speciale i Saudi-Arabien. Yasmin har i en årrække arbejdet med asylret og flygtningeforhold, primært med flygtningestrømme fra Mellemøsten, ligesom hun har samarbejdet med UNHCR med såkaldte kvoteflygtninge fra blandt andet Irak, Iran og Syrien. Hun har tillige været projektleder på en lang række kapacitetsopbyggende EU-projekter i de tidligere tiltrædelseslande til EU, herunder Rumænien, Polen og Baltikum. Hun har endvidere været projektleder for to større kapacitetsopbyggende EU-projekter i Tyrkiet i forbindelse med tiltrædelsesprocessen mellem Tyrkiet og EU. Endelig har Yasmin arbejdet som blogger for Børsen, hvor hun har skrevet om dansk udlændingepolitik og dansk udenrigspolitik i forhold til Mellemøsten. Hun er stifter af Global Migration and Politics, gmpc.dk med analyse- og rådgivningsarbejde indenfor mellemøstlige forhold, herunder flygtningeforhold, migrationsstrømme, regional politiske forhold og policy making.

Seneste artikler om Featured