Alder arbejdsmarked

I krig mod alderskriteriet

i POV Business/Arbejdsmarked af
ARBEJDSMARKED // POV BUSINESS – Tusindvis af seniorer 50+ er uønskede på arbejdsmarkedet og op til 50 % af dem, som søger job, bliver med det samme ”frasorteret”, udelukkende på grund af deres alder, selvom det er en lovsikret ret ikke at blive diskrimineret på f.eks. køn, alder eller religion. Alligevel foregår der i det danske offentlige og private erhvervsliv dagligt en automatiseret frasortering udelukkende på grund af alder. På SoMe og i pressen er en gruppe borgere og en headhunter nu gået sammen om at skabe en debat for at dæmme op for denne automatiserede diskriminering, fortæller Susanne Louw.

Senior-arbejdsstyrken vil ikke længere stiltiende se på, at de frasorteres i deres jobansøgninger grundet deres alder. Det virker, som om alderen alene kvalificerer dem som værende mindre egnede til jobs.

Det opgør har udmøntet sig i en meget aktiv Facebook- og LinkedIn-gruppe med en blanding af seniorer og en headhunter, som vil arbejde på at komme dette fænomen til livs. Mød LinkedIn-gruppen her og Facebookgruppen her

Bo Sandberg fra S1 Management har direkte over for sine kunder meddelt, at han ikke længere vil være med til at frasortere jobemner på grund af deres alder

Bo Sandberg, ejer af headhunter-bureauet S1 Management, og adm. dir. Morten Ballisager fra Ballisager headhunter-bureau har nu i den sammenhæng taget skridtet fuldt ud og meddelt sine kunder, at de har fjernet den automatiserede søgemaskine-funktion vedrørende alder i deres CV- og jobsøgningsbaser.

“Vi kan i vores egne analyser blandt vores egne kunder se, at ca. 50% af vores virksomhedskunder beder om kun at få jobkandidater i et særligt aldersspænd.  Det giver os et dårligt udgangspunkt og for spinkelt et grundlag til at vurdere kvaliteten af jobansøgerne.” Adm. dir. Morten Ballisager. Foto: PR.

Virksomheden S1 Management er gået skridtet videre og har fremsat et konkret borgerforslag om generelt at fjerne alderskriteriet i alle automatiserede søgemaskiner.  Til dato har 1521 skrevet under på borgerforslaget, som kan findes her.

Jobindex går forrest

Den største jobudbyder, Jobindex, med over 25.000 jobtilbud og en halv million brugere om måneden, har i årevis gjort oplysning om køn og alder frivilligt i deres job CV-database.

”Vi har igennem de sidste 15 år valgt ikke at gøre køn og alder obligatorisk i vores CV-database”, siger adm. dir. Kaare Danielsen. ”I relation til vores virksomhedsudbydere af jobs tager vi også altid dialogen omkring udvælgelsen i retning af ikke udelukkende at fokusere på bl.a. alder.”

Seniorer har ikke ”særlige behov” i forhold til et job. De er hverken mere rustne eller rynkede indeni, fordi de har rundet de 50 år. At sætte diverse labels på folk forplumrer synet på begrebet arbejdskraft

“Vi udfordrer dem gerne til at tænke bredere, så mulighederne heller ikke begrænses for dem i.f.t. det at finde egnede kandidater”, siger han og fortsætter:

”En opfordring til alle jobsøgende er i øvrigt også at prøve at bruge deres eget netværk, da vi ved, at mange stillinger besættes ad den vej”, slutter han. 

Flere headhuntere melder fra over for deres kunder

Flere i headhunter-branchen er gået i brechen for at modvirke diskrimineringen, og flere har fjernet de omtalte kriterier i deres virksomheds systemer.

Initiativtageren til borgerforslaget, indehaver Bo Sandberg fra S1 Management, har direkte over for sine kunder meddelt, at han ikke længere vil være med til at frasortere jobemner på grund af deres alder.

Han siger: ”Det er ikke nok gennem borgerforslaget at fjerne automatiseringen. Det er vigtigt også bredt at få virksomhedsledere og HR-folket i tale. Der er tale om en holdningsbearbejdning i selve anskuelsen af seniorarbejdskraften – i bred forstand.”

Min erfaring er også, at seniorer i 50+-gruppen af virksomhederne ofte betragtes som ikke værende i stand til at lære nyt og kunne mestre f.eks. ny teknologi. Og det må siges at være en fordom

“Seniorer har ikke ”særlige behov” i forhold til et job. De er hverken mere rustne eller rynkede indeni, fordi de har rundet de 50 år. At sætte diverse labels på folk forplumrer synet på begrebet arbejdskraft og i øvrigt vores udvælgelsesarbejde, hvis man allerede fra start diskriminerer ansøgerne på f.eks. alder, inden deres ansøgning overhovedet er læst.”

“Derfor har vi fjernet alderskriteriet”, siger Bo Sandberg. 

Et andet headhunter-bureau har taget samme konsekvens.

Adm. dir. Morten Ballisager fra firmaet Ballisager udtaler: ”Vi kan i vores egne analyser blandt vores egne kunder se, at ca. 50% af vores virksomhedskunder beder om kun at få jobkandidater i et særligt aldersspænd. “

“Det giver os et dårligt udgangspunkt og for spinkelt et grundlag til at vurdere kvaliteten af jobansøgerne, hvis vi allerede fra starten vælger dem fra f.eks. p.g.a. alder. Derfor har vi slået aldersregistreringen fra i søgekriterierne”.

“Vi vil jo helst gerne levere de bedst mulige kandidater til vores kunder. Og det ”kortslutter” dette ønske, hvis vi fra start ikke tager alle relevante kandidater i betragtning.”

“Min erfaring er også, at seniorer i 50+-gruppen af virksomhederne ofte betragtes som ikke værende i stand til at lære nyt og kunne mestre f.eks. ny teknologi.”

Omvendt opfordrer jeg også de jobsøgende seniorer til, at det måske mere tydeligt fremgår af deres ansøgninger, at de er omstillingsparate og villige til også at lære nyt

“Og det må siges at være en fordom. Omvendt opfordrer jeg også de jobsøgende seniorer til, at det måske mere tydeligt fremgår af deres ansøgninger, at de er omstillingsparate og villige til også at lære nyt. Ofte hviler de mest på deres erfaringer og kompetencer som bedste argumenter i ansøgningerne”, slutter han.   

Læs analysen om fordommene i relation til senior arbejdsstyrken i min tidligere POV artikel:

Fordommene om ældre står i kø på arbejdsmarkedet

Arbejdsløse seniorer er flittige jobansøgere

Fagbevægelsens Hovedorganisation har hos Epinion fået foretaget en analyse, som viser, at arbejdsløse i alderen 55-64 år oftere søger job end yngre.

Adspurgt om hvor mange jobs, man i gennemsnit søger om måneden, svarer 72 pct. af de arbejdsløse 55-64-årige, at de i gennemsnit søger over 8 jobs. Men ofte uden resultat.

De fleste opnår nemlig aldrig, at deres ansøgning eller CV bliver læst igennem, fordi de automatisk bliver sorteret fra på grund af alder. 

Det er tydeligt, at seniorerne er mere interesseret i arbejdsmarkedet end omvendt

Analysen bekræfter da også, at 50+-generationen, som står uden for arbejdsmarkedet, har svært ved at finde jobs. Der står bl.a.: ”At arbejdsløse seniorer føler, at det er sværere at komme tilbage i job hænger godt sammen med de faktiske tal. Der er en markant lavere andel i aldersgrupperne 55-59-årige og især 60-64-årige end hos de yngre aldersgrupper, som er tilbage i beskæftigelse 12 måneder efter, at de er blevet ledige”.

Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Ejner K. Holst, kalder det i en kommentar til analysen sørgeligt, at en arbejdsløs med en fødselsattest fra slutningen af 1950’erne eller begyndelsen af 1960’erne kun i ringe grad får en chance hos arbejdsgiverne.

”Det er tydeligt, at seniorerne er mere interesseret i arbejdsmarkedet end omvendt,”, konstaterer Ejner K. Holst:

”Det er hult, når vi taler om stigende pensionsalder, flere gode år på arbejdsmarkedet og mangel på arbejdskraft, at man ikke bruger den kæmpe arbejdskraftreserve, som seniorerne er. Virksomhederne kaster gråt guld på gaden”, slutter han.

Læs hans blogpost med kommentarer her.

Politiske tiltag ændrer ikke holdninger

Fra politisk hold prøver man at sætte fokus på seniorproblematikken – bl.a. gennem regeringens tænketank om seniorproblematikken.

I tænketanken er man fremkommet med 20 anbefalinger til bl.a. også at få flere seniorer i jobs igen. Anbefalingerne til ‘et længere & godt seniorarbejdsliv’ bygger på analyser og forskning på området samt besøg på virksomheder, der allerede i dag arbejder med at holde på deres seniorer. 

Det vil kun lykkes at rykke på de skæve forhold i arbejdsstyrken gennem en egentlig holdningsbearbejdning – ikke bare gennem anbefalinger fra politisk hold

Men langt fra alle anbefalinger giver mening. Det er ikke muligt at få flere seniorer i jobs, medmindre arbejdsgiverne – både de private og de offentlige – tager hånd om at ændre tendensen med fravalget af jobansøgere i relation til deres alder.

Det vil kun lykkes at rykke på de skæve forhold i arbejdsstyrken gennem en egentlig holdningsbearbejdning – ikke bare gennem anbefalinger fra politisk hold.

Specielt skal ”en arbejdsgruppe se på paradoksledighed blandt seniorer”, og det hedder også, at “jobmatch mellem ledige seniorer og virksomheder bør forbedres”. Begge disse kan blive tunge udfordringer.

I skrivende stund har borger-gruppen etableret kontakt til Beskæftigelsesministeriet om opfølgning på udvalgte indsatsområder fra Tænketankens rapport. 

Spørgsmålet er, om man fra politisk hold kan ændre de holdninger, der florerer blandt de danske virksomhedsledere om 50+-arbejdskraften. Læs mere om det politiske initiativ i min tidligere POV artikel: 

Er nye anbefalinger til et godt seniorarbejdsliv realiteter eller politisk varm luft?

Jagten på det ungdommelige?

Den nye bornerthed – eller snæversynethed – vi p.t. ser i samfundet med flere forbehold skinner måske også igennem i vores værdier, hvad angår arbejdskraften. Det er de 35-45-årige, som af virksomheder umiddelbart ser ud til at blive vurderet den ”bedste” arbejdskraft i den samlede arbejdsstyrke.

De er ”favoritterne” hos virksomhedsledere og HR-folket, når jobs skal besættes.

Det er, som om værdien af et menneskes arbejdskraft afhænger mere af alderen end af de egentlige kompetencer og erfaringer. Tidligere var disse værdier ensbetydende med vigtig kvalificering til et job

Jagten på ungdom synes at være det incitament, man tror bedst gavner virksomhedens konkurrencedygtighed.

Tendensen ses også i medieverdenen og andre brancher, hvor midaldrende ansatte stille og roligt udfases fra deres jobs.

Det er, som om værdien af et menneskes arbejdskraft afhænger mere af alderen end af de egentlige kompetencer og erfaringer. Tidligere var disse værdier ensbetydende med vigtig kvalificering til et job.

Og i en fremtid, hvor der kommer til at mangle arbejdskraft, er det måske på tide ”at sadle om” i synet på arbejdsstyrken som helhed. Uanset alder.


LÆS MERE OM ALDER OG ARBEJDSMARKED I POV HER


   Topillustration: Ladders.com

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller bliv abonnent!

Hold dig opdateret med ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at bidrage til vores arbejde? Bliv abonnent her Pil mod højre

Susanne Rosasco Louw er trend- og kommunikationsrådgiver og en flittig trendskribent i aviser og magasiner. Indehaver af kommunikationsbureauet, Kommunikate.dk Hun har sideløbende med sit arbejdsliv også lagt en del frivilligt arbejde for diverse organisationer som f.eks. Stop Volden, Aids-Fondet, Danmarks Bløderforening, Hjerteforeningen m.fl.
Hendes faglige speciale er arbejdsmarked, hverdagsliv - både personligt, samfundsmæssigt og erhvervsmæssigt. Hun holder af at sætte tendenser under en lup, både når det gælder forskellige tidsaldre, kulturer og udviklingsområder. Har en bred baggrund inden for marketing, kommunikation og PR og har arbejdet med alle former for kommunikationsindsatser bredt inden for det politik, større virksomheder og organisationer. På Kommunikates hjemmeside har hun også en mere personlig blog: http://blog.kommunikate.dk/
Hun bor sammen med sin kæreste, har to voksne drenge og to børnebørn.
Hvis du vil bidrage til Susannes fortsatte skriverier på POV, kan du donere til hende på Mobile Pay: 31 50 90 31.

Seneste artikler om POV Business