Kongevejen til dit personlige lederskab i fremtiden

i POV Business/Karriere/Psykologi af

POV BUSINESS // LEDELSE // DAGENS POV – Den stærke leder, der kan stå fast i modvind og tage effektive beslutninger, bliver ofte fejret og klarer sig typisk godt i dagens store virksomheder. Men denne konventionelle ledelse udøvet af individer med et ’selv-forfattende’ sind er blevet utilstrækkelig til at løse de udfordringer, vi står overfor. Vi har brug for flere mennesker, der kan udøve lederskab fra og med et ’selv-transformerende’ sind. Mindre end en procent opererer i dag fra det sted, siger Louise Orbesen, der selv er i fuld gang med at udforske kongevejen til fremtidens personlige lederskab.

Jeg har skrevet om det før. De mennesker, jeg møder på min vej mod fremtidens lederskab. Mennesker, jeg ikke mødte – eller ikke lagde mærke til – før jeg begav mig afsted.

Én af dem, jeg har mødt, er en gammel kending, som jeg ellers ikke havde set i mere end femten år. Nu går der ikke en dag, uden at vi taler sammen.

Vi var drevet af det samme: nødvendigheden af at udvikle et lederskab, der var radikalt anderledes – og vi hørte begge de samme jungletrommer; men Bjørn vidste hundrede gange mere, end jeg gjorde

Han hedder Bjørn Uldall og har vist sig at være én af dem, der ved allermest om næste generations-ledelse herhjemme. Det er også ham, der har fortalt mig om det, han kalder for ”kongevejen til fremtidens lederskab”.

Bjørn gik mod syd og jeg gik mod nord

Første gang jeg mødte Bjørn var han i blåt jakkesæt og med den obligatoriske forretningsmappe under armen.

Bjørn var – som jeg selv – ung konsulent i McKinsey & Company. Efter et par år stoppede vi begge, men hvor jeg gik mod ”nord”, så tog Bjørn mod ”syd”.

Jeg gik den klassiske vej og blev forretningsudviklingschef i Toms. Bjørn tog til Indien, besøgte en ashram, blev ph.d.-studerende og kastede sig over et stort forskningsprojekt, der havde til formål at finde ud af, om det havde nogen betydning for lederskab, hvis man satte ledere til at meditere hver dag gennem flere år.

Han blev så optaget af det, han lærte undervejs, at han aldrig fik det blå jakkesæt på igen. Han lod også skægget vokse og tog det – i mine øjne radikale – skridt at flytte i en økolandsby.

Alt det var måske også en af grundene til, at vores veje ikke for alvor krydsede hinanden igen før mange år senere.

Det skulle vise sig, at vi begge delte en stor interesse for fremtidens lederskab. Vi var drevet af det samme: nødvendigheden af at udvikle et lederskab, der var radikalt anderledes – og vi hørte begge de samme jungletrommer. Eneste forskel på os var, at Bjørn vidste hundrede gange mere end jeg gjorde.

Noget af det, Bjørn blev ved med at tale om, var det, han kaldte ”kongevejen til fremtidens lederskab”.

Det var hans egen betegnelse, men det han talte om, var en velunderbygget teori om vertikal udvikling, som professor Robert Kegan fra Harvard University har udviklet.

Man ser overvejende sig selv med andres briller – og styrer derefter

Kegans påstand er, at fremtiden har brug for flere ledere, der opererer fra, hvad han kalder ”det selvtransformerende sind”. I dag er det kun omkring én procent af befolkningen, der gør det.

Kongevejen til fremtidens lederskab

Robert Kegan er førende på det forskningsfelt, som er optaget af at undersøge og beskrive menneskets personlige udviklingsstadier. Der er fem stadier i Kegans model:

1) Magisk

2) Selv-suverænt

3) Socialiseret

4) Selvforfattende

5) Selv-transformerende

De fleste mennesker i et samfund som det danske har, når de træder ind i de voksnes rækker, udviklet et såkaldt ’socialiseret sind’.

Mange voksne – også ledere – opererer fra det sted og bliver ved med det livet igennem. Den socialiserede menings-struktur er i stand til at internalisere de generelle kulturelle normer som sin egen. Der er indtrådt en samvittighed og loyalitet overfor de kulturelle fællesskaber, så man er i stand til at agere ansvarsfuldt – også når der ikke er nogen, der kigger.

Man ser overvejende sig selv med andres briller – og styrer derefter.

I løbet af første halvdel af voksenlivet følger så for mange en udvikling mod populært sagt ’at blive sig selv’. Man går fra at være styret af eksterne normer til at få etableret sit eget indre kompas.

Den ’selvforfattende’ meningsstruktur giver mulighed for at ’gå i helikopteren’, være mindre emotionelt reaktiv og bedre i stand til at vælge sin egen respons i stedet for at føle sig som offer for omstændighederne.

Vores nutid fejrer den stærke leder, der kan stå fast i modvind og tage effektive beslutninger. Den selvforfattende leder klarer sig typisk godt i dagens store virksomheder.

Vores påstand er, at konventionel ledelse udøvet af individer med et ’selv-forfattende’ sind er blevet utilstrækkelig til at løse de udfordringer, vi står overfor.

Vi har brug for flere mennesker, der kan udøve lederskab fra og med et ’selv-transformerende’ sind. Mindre end en procent opererer i dag fra det sted

Det kræver større kollektivt intelligent lederskab og vi har brug for flere mennesker, der kan udøve lederskab fra og med et ’selv-transformerende’ sind. Mindre end en procent opererer i dag fra det sted.

Mennesker med et selv-transformerende sind søger bevidst at udfordre egne faste synspunkter og holdninger. De hengiver sig til en fornemmelse af at indgå i en kontinuerlig dynamik af samskabelse, gerne gennem improvisation og med tillid til, at processen fører noget godt med sig.

De er optaget af med hvilken intention, de går ind i samtaler og samarbejde – mere end af, hvordan de vil gribe det an og med hvilket slutresultat.

I Danmark har en gruppe dygtige mennesker anført af Bjørn Uldall sat sig for at blive eksperter i kongevejen til fremtidens lederskab, som jeg har valgt at kalde det her.

Jeg er selv med i gruppen, og vi har bedt en af verdens førende indenfor feltet, Jennifer Garvey Berger, om at uddanne os.

Hun har omsat teorierne til en praksis, der gør det muligt at udvikle ledere personligt og konkret. I december var hun i Danmark for første gang. Det var en stor succes og hun kommer derfor tilbage i august for at tale om sin nyeste bog Mindtraps, der også bliver udgivet på dansk inden længe.


Topillustration: Pensiero, Flickr.

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

Louise Orbesen rådgiver topledere i erhvervslivet. Derudover har hun en fortid som strategikonsulent, headhunter og leder.
Hun har mere end 15 års erfaring med ledelse og strategi fra internationale rådgivningsvirksomheder og fra lederroller i industrien. Hun har i sin karriere arbejdet i tre spor, der alle centrerer sig om strategi og ledelse. Louise er uddannet cand.merc. i strategi og ledelse fra Handelshøjskolen i Århus og har siden uddannet sig løbende herhjemme og i udlandet. Hun har boet i London, Toronto og Madrid.
og har udgivet bogen “Vækst gennem opkøb og fusioner” på Børsens Forlag. Hun har også etableret et af Danmarks største netværk for kvindelige topledere: Women of Influence og har i de seneste år koncentreret sig om at finde opskriften på en ny type lederskab i netværket, "Leading Humans", som kan findes her: http://leading-humans.com/

Seneste artikler om POV Business