Sluk jeres floskelgenerator, kære virksomheder!

i Featured/Arbejdsmarked/Debat/Karriere/POV Business af

POV BUSINESS // REKRUTTERING – Virksomheders jobannoncer er efterhånden så ens, at det er umuligt at identificere sig med både det konkrete arbejde, man skal søge og med virksomhederne. Annoncerne er fyldt med floskler om fleksibilitet, evnen til at kunne holde mange bolde i luften på samme tid og ønsker om, at den kommende medarbejder skal kunne trives i en travl hverdag præget af korte deadlines. Det gør det svært at blive klog på, hvorfor man som jobsøger skulle vælge den ene virksomhed frem for den anden, skriver Ditte Louise Jansen, som har en opfordring til virksomhederne: Sluk for floskelgeneratoren. 

Jeg er på udkig efter et spændende job. Jeg ved i store træk, hvad jeg søger, men jeg har ikke nogen bestemt stillingstype eller branche i tankerne.

Derfor havde jeg forestillet mig, at jeg skulle læse jobannoncer for at blive inspireret og måske opdage en del af jobmarkedet, som jeg ikke anede eksisterede. I stedet har jeg næsten mistet lysten til overhovedet at søge noget.

Annoncerne er simpelthen så ens, og de mangler stort set alle dybde og karakter. Og det gør det virkelig svært at identificere sig med både de opslåede jobs og de virksomheder, der har udarbejdet opslagene.  

Dertil kommer, at når alle synes at lede efter det samme og ingen arbejdspladser skiller sig afgørende ud fra mængden, så er det naturligvis også svært at blive klog på, hvorfor man dog som ansøger skulle vælge den ene virksomhed frem for den anden. Det er, sagt ligeud, decideret uinteressant læsning. Gab.

Det virker, som om I har startet floskelgeneratoren og har ladet den køre, mens I var til frokost. Resultatet er annoncer, der ikke siger ret meget om stillingerne, jeres virksomhed eller den kandidat til jobbet, I leder efter

Jeg har tænkt meget over, hvad årsagen er til det, for jeg tror ikke, det er et udtryk for, at jobmarkedet reelt er ensformigt og uinteressant. Det er mere et udtryk for, at I som virksomheder er stivnet i jeres måde at skrive jobannoncer på.

Det virker, som om I har startet floskelgeneratoren og har ladet den køre, mens I var til frokost. Resultatet er annoncer, der ikke siger ret meget om stillingerne, jeres virksomhed eller den kandidat til jobbet, I leder efter.

Dertil kommer, hvilket jo er selvmodsigende for enhver virksomhed, der må forestilles gerne at ville være noget særligt, at I herved fratager jer selv muligheden for at skille jer ud eller pirre vores nysgerrighed.

Og hvad endnu værre er, så tror jeg, at mange gode matches mellem jeres interessante virksomheder og potentielt dygtige og ekstraordinære, nye medarbejdere går tabt på den konto.

Men hvad er det så, der skal til?

Jeg er kommet frem til, at I først og fremmest skal være meget mere konkrete, når I skiver jobannoncer. 

På den måde fjerner I nemlig risikoen for at forfalde til floskler, og I øger muligheden for, at vi, der er på jobmarkedet, kan danne os et reelt billede af jobbet og af jeres arbejdsplads.

Sådan er det i den grad ikke lige nu. Stort set alle annoncer er fyldt med floskler som, at man skal være fleksibel, kunne holde mange bolde i luften på samme tid og trives i en travl hverdag præget af korte deadlines.

Man skal også være resultat- og løsningsorienteret, engageret og kunne motivere sig selv, have en positiv indstilling og et godt humør, også når der er travlt.

Man skal mestre det at have overblik og samtidig have blik for detaljen. Og så vil det selvfølgelig være dejligt, hvis man er udadvendt med et smil på læben, har et stort drive, er en god kollega og er med til at skabe god stemning. BUM!

Jeg får mest en følelse af, at annoncerne er kødeliggørelsen af en typisk personalechefs dobbelt våde drøm, mere end det er et regulært jobopslag: I både oversælger jer selv og har urealistisk høje forventninger til den kommende medarbejder

Om jer selv og det, I tilbyder, kan man støde på formuleringer som, at I tilbyder en spændende hverdag med en god work life balance, er en virksomhed, hvor man får en masse dedikerede og løsningsorienterede kolleger, og at man som medarbejder kommer til at arbejde i et miljø, der giver én store personlige og faglige udviklingsmuligheder.

I tilbyder også typisk, at man vil blive en del af en dynamisk organisation, indgå i et innovativt og udviklingspræget miljø, hvor humor og en uformel omgangstone bidrager til et godt arbejdsmiljø.

Derudover er det er vigtigt for jer at skabe de mest udviklende og fleksible rammer for alle, der gør karriere hos jer. For blot at nævne nogle eksempler.

Men hvad siger det egentlig om jer og om den kommende medarbejder?

Jeg får mest bare en følelse af, at annoncerne er kødeliggørelsen af en typisk personalechefs dobbelt våde drøm, mere end det er et regulært jobopslag: I både oversælger jer selv og har urealistisk høje (men enslydende) forventninger til den kommende medarbejder.

Og det aktiverer straks min floskelalarm. Det er om ikke decideret utroværdigt så i bedste fald intetsigende, så længe klichéerne ikke bliver underbygget bedre og som nævnt frem for alt konkret med udgangspunkt i de specifikke talenter, der efterspørges, eller begrundes i virksomhedens unikke karakter.

Jobsøgning på et gensidigt oplyst grundlag

Derfor er min opfordring, at I kun skriver de ting, som I virkelig mener. Det har ikke meget vægt at skrive, at I ønsker en medarbejder, der er fleksibel og kan have mange bolde i luften samtidig, hvis jeg ikke også får at vide, hvorfor netop dét er vigtigt, og hvad I præcist mener med det.

Det er der to grunde til.

For det første kan jeg jo ikke fortælle jer, om jeg kan honorere kravet, hvis jeg ikke ved, hvad I mener.

For det andet kan jeg ikke vide, hvilke omstændigheder hos jer, der gør, at det er nødvendigt at være fleksibel eller at have mange bolde i luften.

Det handler simpelthen om gensidighed. Er det rimeligt at forvente fleksibilitet af en medarbejder, hvis man som virksomhed ikke gør alt, hvad man kan for at skabe gode rammer at arbejde i?

Det er væsentligt for enhver ansøger at vide, hvad kravene udspringer af. Er det en konsekvens af nogle fx branchespecifikke vilkår, der gør det svært at forudsige opgaverne, eller efterspørger man en medarbejder, der kan navigere i forvirring og uforudsigelighed, fordi man som virksomhed ikke lige er så god at tilrettelægge arbejdet?

Sidstnævnte vil jeg gerne undgå, mens førstnævnte ikke nødvendigvis skræmmer mig væk. Jeg er klar over, at det ikke virker særligt tiltalende at være ærlig, men omvendt så synes jeg, at I skylder at være det.

Og der er jo måder at komme omkring det på. I kan fx helt undlade at fremhæve fleksibilitet som en afgørende kompetence. Det handler simpelthen om gensidighed.

Eller for at stille det spørgsmål på spidsen: er det rimeligt at forvente fleksibilitet af en medarbejder, hvis man som virksomhed ikke gør alt, hvad man kan for at skabe gode rammer at arbejde i?

For mig handler det altså om at kunne vælge jobbet og jeres virksomhed til, på et oplyst grundlag. Derfor har jeg brug for at få et realistisk indblik i opgaverne, rolle- og ansvarsfordelingen i leder-/medarbejderrelationen, organiseringen, samarbejdskulturen og det kollegiale miljø hos netop jer.

For det er det, der gør det muligt at danne sig et billede af, hvordan hverdagen forløber i jeres virksomhed.

Som ansøger skal man i hvert fald ikke gøre sig nogen forhåbninger om, at ens ansøgning overhovedet bliver læst, hvis man ikke har gjort sig umage. For mig at se bør det også gå den anden vej

Endelig må I også meget gerne komme med konkrete eksempler. I har selvsagt en forventning om at få et realistisk billede af ansøgerne i de ansøgninger, I modtager. Som ansøger skal man i hvert fald ikke gøre sig nogen forhåbninger om, at ens ansøgning overhovedet bliver læst, hvis man ikke har gjort sig umage.

For mig at se bør det også gå den anden vej.

Hvad har I som virksomhed selv at tilbyde?

For mig er det fx ekstremt vigtigt at vide, hvad der kendetegner leder-/medarbejderrelationen hos jer, og hvordan det kommer til udtryk i det daglige arbejde.

I kunne fx fortælle, hvordan opgavedelegering, sparring om igangværende opgaver og ledelsesmæssig opfølgning foregår. Det er jo forudsætningen for, at man som medarbejder kan bidrage til en opgaveløsning af høj kvalitet.

Samtidig siger det også noget om jeres værdier og samarbejdskultur og afspejler, at både medarbejdere og ledere tager ansvar for opgaveløsningen. Og for mig er det meget vigtigere, end at vide om der er gode muligheder for fx personlig udvikling i et innovativt miljø præget af humor og en uformel omgangstone (og det udløser endnu en gang floskelalarmen).

Derudover kunne det i det hele taget være forfriskende, hvis I gjorde rede for, hvorfor I mener, at de organisatoriske, ledelsesmæssige og faglige forhold hos jer skaber gunstige forhold for opgaveløsningen og for, at medarbejderen kan honorere jeres krav.

Det vigtige er for mig at se, at I reflekterer over, hvad I som virksomhed er bedst til, hvordan I adskiller jer fra andre, og hvordan I bedst og mest ærligt kan karakterisere jeres virksomhed

Jeg synes nemlig, at der er en tendens til, at I stiller rigtig mange krav til en kommende medarbejder, men ikke forholder jer ret meget til, hvilke krav medarbejderen kan forvente, at I stiller til jer selv og jeres organisation.

Nedenstående udklip fra en aktuel jobannonce er et udmærket eksempel på den ulighed.

PERSONLIGE KVALIFIKATIONER

  • Du er forandringsparat, proaktiv og løsningsorienteret
  • Du arbejder struktureret, ansvarsbevidst og analytisk
  • Du overholder deadlines, er kvalitetsbevidst og detaljeorienteret
  • Du har et godt overblik over processer og har sans for optimeringsmuligheder
  • Du er en glad, positiv og samarbejdsvillig person, som gerne vil udvikles fagligt

DU TILBYDES

  • Gode udviklingsmuligheder både fagligt og personligt
  • Løn efter kvalifikationer samt pensionsordning
  • Fleksible arbejdstider
  • God kantineordning
  • Mulighed for parkering 

Så kort fortalt handler det altså om, at jobannoncerne i højere grad skal tegne et troværdigt og tydeligt billede af jeres virksomhed og af jobbet, og at de skal vise, at I har forstået og respekterer den gensidighed, der i sagens natur ligger i et ansættelsesforhold.

Vær ærlig og troværdig

Troværdigheden i en jobannonce handler for mig bl.a. om, at I er lige så villige til at fortælle om det, der fungerer i jeres virksomhed, som I er til at fortælle om det, der ikke fungerer så godt, som I kunne drømme om.

Det er utroværdigt at hævde, at I er gode til det hele eller måske endda de bedste.

Troværdigheden ville også stige, hvis I skruede ned for mængden af krav til medarbejderens kompetencer, egenskaber og indstilling. En ukritisk opremsning af “nice to have”-kompetencer er ikke meget værd.

Det lyder usandsynligt, at alle kompetencer er lige vigtige, ligesom det er urealistisk at forvente at finde en medarbejder, der kan det hele.

Og i øvrigt hævder alle andre virksomheder at være lige så gode som jer og stiller de samme krav – så hvorfor skal jeg vælge jeres virksomhed og ikke en anden?

Det vigtige er for mig at se, at I reflekterer over, hvad I som virksomhed er bedst til, hvordan I adskiller jer fra andre, og hvordan I bedst og mest ærligt kan karakterisere jeres virksomhed.

Jeg køber ikke, at I har en arbejdsplads, hvor der er tid til det hele. Alle, der har været en del af en arbejdsplads for nylig, ved, at tid til sparring og videndeling ofte er en luksus

Det er også væsentligt at tænke grundigt over, hvilke kompetencer og egenskaber, I efterspørger, og hvordan I ønsker, at de skal komme til udtryk hos en kommende medarbejder. Fokusér på de egenskaber og kompetencer, som I ved er afgørende for lige præcis det bestemte job i jeres virksomhed. Beskriv også stillingen og opgaverne ærligt og reelt.

Derudover efterspørger jeg eksempler på konkrete ting, I gør i jeres virksomhed – beskrivelser af tiltag, der fungerer. Men indrøm også gerne, at der er ting, som fungerer mindre godt.

Det kan være, at I længe har drømt om få mere tid til sparring og videndeling, men at det bare ikke er lykkedes jer at få det sparket i gang. Invitér evt. en kommende medarbejder til at kigge på netop det. Måske er der én, der har en idé til, hvordan jeres drøm kan blive til virkelighed.

Ud over at det giver indtryk af, at jeres virksomhed vil noget og har gode idéer, så vidner det også om ærlighed og mod til at turde indrømme, at ikke alt kører optimalt. Det giver jeres virksomhed et menneskeligt ansigt og får troværdigheden til at stige.

Jeg køber ikke, at I har en arbejdsplads, hvor der er tid til det hele. Alle, der har været en del af en arbejdsplads for nylig, ved, at tid til sparring og videndeling ofte er en luksus. 

Vi ved også, at det er noget, man er nødt til at skabe rum til, hvis det skal blive en integreret del af dagligdagen. Det skal prioriteres tidsmæssigt og organisatorisk. Det bliver ikke til noget, hvis det er op til medarbejderne selv lige at proppe det ind i deres ellers travle dagsprogram.

Vær tydelig

Tydelighed handler om at få beskrevet jobbet, virksomheden og medarbejderen så klart og præcist, at de rette personer, kan se sig selv i det. Det ville være guld værd, hvis annoncen formåede at give os et realistisk billede af, hvordan hverdagen former sig i netop jeres virksomhed.

En måde at gøre det på er ved at være virkelig konkret. Vælg fx kun én eller to af stillingens opgaver ud og beskriv dem grundigt. Det kan man gøre ved at fortælle, hvordan I forventer, at der arbejdes med dem, og hvordan I som virksomhed understøtter opgaveløsningen organisatorisk og ledelsesmæssigt.

Måske handler det om, at I altid afsætter tid til indføring i opgaver i form af et møde på en time med alle implicerede parter, at I sparrer om igangværende opgaver ved ugentlige 1:1-samtaler, at afsluttede opgaver altid evalueres af medarbejderen og lederen, og at både det vellykkede og det ikke så vellykkede noteres i en log til gavn for resten af virksomheden.

Det vil alt sammen være med til at gøre stillingen mere håndgribelig og skabe et mere levende billede af virksomheden.

Mange af de krav, I stiller, er indlysende og selvfølgelige, og ingen efterspørger modsætningerne (den stivsindede, sure og uengagerede medarbejder)

Det er også vigtigt, at I skaber klarhed om de kompetencer, I mener er nødvendige for at løse opgaverne. Nævn kun de kompetencer, som er af afgørende betydning for stillingen. 

Mange af de krav, I stiller, er indlysende og selvfølgelige, og ingen efterspørger modsætningerne (den stivsindede, sure og uengagerede medarbejder).

Så hvis I er kommet frem til, at den kommende medarbejder skal være fleksibel, så mener jeg også, at I er nødt til at beskrive helt præcis, hvorfor det er vigtigt. Og selvfølgelig hvad det vil sige at være fleksibel i jeres virksomhed, og hvordan man viser, at man er det – og underbygge det med eksempler.

Hvis det fx er forhold hos jeres kunder, der tvinger jer til at være fleksible, så fortæl, hvad det betyder for arbejdet til daglig. Det kan være, at der ofte kommer opgaver ind fem minutter før fyraften, og at opgaven altid skal løses straks. Derfor forventes der fleksibilitet ift. at være villig til at arbejde over, når det er nødvendigt. Og det er da en meget væsentlig information at få.

I bør også være eksplicitte, når det gælder, hvilke krav I stiller til jer selv, og hvordan man som medarbejder vil kunne mærke det i det daglige.

Måske har I mange opgaver, hvor løsningen er afhængig af, at der med kort varsel tages beslutninger af en leder. Derfor har I organiseret jer sådan, at der altid er en leder med kendskab til opgaverne til rådighed, og hvis det ikke er muligt, er beslutningskompetencen uddelegeret til en stedfortræder.

Til slut: ærlighed betaler sig – så skal I se løjer

Først og fremmest: Sluk for floskelgeneratoren!

Kast derefter et ærligt blik på jer selv og det job, I tilbyder.

Og bliv helt skarpe i formuleringerne om, hvem I er, hvad I er gode til, og hvad I forestiller jer, at en god medarbejder skal kunne. Og det gælder både kvalifikationer, faglige og personlige kompetencer og indstilling til arbejdet.

Det gælder mere om at beskrive hvordan og hvorfor, end hvad.

Vær meget konkrete mht. at beskrive opgaverne, og hvorfor I efterspørger det, I gør.

Og sørg så for at formidle det realistisk, tydeligt og troværdigt og lad det stå klart, at gensidighed er en selvfølge i jeres virksomhed. Så skal I bare se løjer!


Topillustration: Pixabay

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

Ditte Louise Jansen har netop afsluttet et ansættelsesforhold for at finde en ny retning i sit arbejdsliv. Hun er cand.scient. i naturgeografi fra Københavns Universitet og har i sine ansættelser i to kommuner, ved et universitet og et amt beskæftiget sig med bl.a. dataanalyser, udarbejdelse af videnskabelige rapporter, projektledelse, personaleledelse og ledelsesinformation. Ditte interesserer sig for samfundsforhold og vil gerne bidrage til forandringer ved at gøre opmærksom på det absurde og uhensigtsmæssige og sætte ord på det, mange tænker, men ikke siger højt. Hun bor på Vesterbro sammen med sin kæreste og sin datter.

Seneste artikler om Featured