Når høj intelligens forfører og leder til overmod

i POV Business/Arbejdsmarked af

POV BUSINESS // ARBEJDSMARKED – ”Ifølge en tommelfingerregel er det forbeholdt de mest intelligente at begå de allerstørste og katastrofale fejl”. Det konstaterede historikeren Charles R. Morris  om den seneste finanskrise, og nogle af os begår da også enorme forretnings- og karrieremæssige fejl som følge af intelligensens overmod, skriver Peter Horn med inspiration fra David Robsons bog ‘The Intelligence Trap: Why Smart People Make Dumb Mistakes‘.  Horn er medforfatter til bogen ‘Intelligente barrierer‘, hvor der er inspiration at hente hos dem, der ”ikke ved bedre”.

Det er forundt os alle at begå alvorlige fejl både i arbejdslivet og i privatlivet. Vi kan foretage et forkert jobskifte og blive sat tilbage i karrieren, eller vi kan vælge den forkerte partner og skulle starte forfra med at finde ”den eneste ene”.

Men det er ofte kun de mest intelligente mennesker, der kan nå højder, som giver dem magt til at skade mest. Denne magt, der ofte forstørres endnu mere af et udtalt overmod, er alt for ofte forbundet med en høj intelligenskvotient.

Mange ”hjernekræfter” er ikke nødvendigvis ensbetydende med visdom

I erhvervslivet, som i andre dele af livet, kan det være katastrofalt.

Og det er derfor med fuldt overlæg, at klassikeren blandt bøgerne om Enron-skandalen havde titlen The Smartest Guys in the Room.

Det fortæller journalist David Akst i Strategy+Business med udgangspunkt i bogen The Intelligence Trap: Why Smart People Make Dumb Mistakes, skrevet af David Robson.

‘The Intelligence Trap: Why Smart People Make Dumb Mistakes’, David Robson.

Undgå intelligensfælden

Robsons bog undersøger intelligente menneskers tåbeligheder og giver anbefalinger til, hvordan de kan klare sig bedre.

Hans udgangspunkt er, at læserne i stor udstrækning er med her og dermed kvalificerer sig dels til at begå tåbeligheder og dels til at forbedre præstationerne positivt. Læserne vil således også spille en ledende rolle i en organisation, der roser sig selv for at være fuld af smarte personer.

Hvis det er tilfældet, konstaterer journalisten Akst, er man heldig, for et af de bedste afsnit i bogen handler om, ”hvordan teams og organisationer kan undgå intelligensfælden”.

I høj IQ-organisationen Mensa tror 44 procent af medlemmerne på astrologi og 56 procent, at jorden har været besøgt af rumvæsener

Før læserne når dertil, eksponeres de for mange værdifulde indsigter. Mest vigtig er nok, at intelligens ikke korrelerer stærkt med rationalitet, god dømmekraft og hvad de fleste af os vil kalde god, gammeldags sund fornuft:

”En undersøgelse af høj-intelligens organisationen Mensa viser f.eks., at 44 procent af Mensas medlemmer tror på astrologi og 56 procent på, at jorden har haft besøg af rumvæsener,” fremfører Robson.

Ved at sammensætte beretninger fra den virkelige verden med videnskabelig forskning viser forfatteren, hvordan begavede mennesker kan blive ofre for deres egen intelligens og trække resten af gruppen med sig.

Når højt begavede mennesker mangler dømmekraft, karakter eller temperament kan de bruge deres smartness til at polstre deres egne forudfattede opfattelser og retfærdiggøre udsagn, der peger i en anden retning. De kan også mangle fantasi til at inddrage uønskede resultater eller til at se det fornuftige i andres udsagn.

Forskere har skabt målinger af “kloge konklusioner” og “beslutningsskabende kompetencer”, som kan forudsige udfald af bl.a. skilsmisser, konkurser, lykke og et langt liv. Disse målinger er kun perifert relateret til måling af intelligens og understreger dermed, at mange ”hjernekræfter” ikke nødvendigvis er ensbetydende med visdom.

Forført til overmod af ens egen intelligens

En af de største fælder, bogen fortæller om, er overmod – selvtillid grænsende til det arrogante. Højt intelligente mennesker kan nemlig, måske forført af deres egne hjernekræfter, være særligt tilbøjelige til at lide af en overdreven selvtillid.

Det kan være en svær fælde at undgå i erhvervslivet. Entreprenører eller iværksættere, som ikke har den nødvendige selvtillid, har svært ved at inspirere tropperne. Alligevel er mangel på intellektuel ydmyghed ofte smeltet sammen med dårlige beslutninger og institutionelle dysfunktioner.

Højt intelligente mennesker kan nemlig, måske forført af deres egne hjernekræfter, være særligt tilbøjelige til at lide af en overdreven selvtillid. Det kan være en svær fælde at undgå i erhvervslivet

Robson giver gode råd til at overvinde nogle af problemstillingerne:

• Hold afstand. Træd nogle skridt tilbage og få det store billede.

• Brug et andet sprog: Når man skifter til sit andet sprog kan man vurdere mulighederne mere rationelt.

• Praktisér selvbekræftelse: Det kan lyde selvmodsigende i betragtning af at ”fjenden” er overmod. Men der er bevis for, at det har effekt at puste selvværdet op ”så du indser, at din hele eksistens ikke afhænger af, om du har ret i et enkelt anliggende”.

Hvilke mennesker er skyld i alverdens problemer? The smart people. Hvem starter krige? The dumb people? No, the smart people…” – Goldie Hawn i Dean Martin Variety Show

Temaet har været berørt før.

I denne sketch fra The Dean Martin Variety Show mellem legendariske Dean Martin og den superintelligente Goldie Hawn i ”Dumb is Beautiful”, fortæller Goldie Dean, at hun ikke lader som om hun er dum –”I am dumb”.

Sketchen er fra 1969 og placerer meget fermt alverdens ulykker på ”the smart people”- som f.eks. krige, forurening og andre ulykker:

Nu kan man selvsagt i jantelovens ene hjemland – Norge er det andet – ikke tillade sig at skrive om intelligens uden at give et eksempel på egen uformåen.

Mit bedste er nok, at jeg op gennem 1990’erne gennemførte et ganske succesrigt strategi-og kommunikationsprojekt, der skulle sætte fokus på den danske model indenfor politisk regulering og dansk miljøteknologi.

Det kom der bl.a. 14 tv- og videoprogrammer ud af på bl.a. engelsk, tysk, dansk, russisk, thai, arabisk – og mandarin. Nogle af programmerne blev vist i Kina for over 100 millioner mennesker. En succes opbygget over næsten 10 år. Da COP-15 så skulle finde sted i København i december 2009, blev der arbejdet hurtigt for at etablere en afløser for det tidligere projekt, denne gang på web.

Der blev ansat projektledere og etableret kontakter til nær og fjern: Virksomheder, organisationer, Folketinget og jeg skal give dig. Modtagelsen var positiv de fleste steder. Alle syntes, det var en god ide at gå efter borgere i alle lande og lade dem måle sig selv på miljø- og klimaforbruget, som var aktivitetens eksistensberettigelse.

Der var kun et problem. Pengene var allerede brugt til andre konkurrerende projekter. Vi havde regnet med, at det ville blive let. Det blev svært. Og når man har brugt nok penge, skal man i reglen vurdere, om der skulle kastes flere penge efter det. Og det skulle der ikke.

Man kan måle sin intelligens. Det bli’r man nu ikke altid klogere af. Til gengæld er det en god ide af gentænke sine projekter og visualisere deres virkelighed. Eller mangel på samme

Hvad kunne man så lære af det? Nogle år senere skrev jeg bogen Intelligente barrierer med den erfarne erhvervspsykolog Lene Thomsen. Da bogen var udkommet, blev vi bl.a. inviteret til et talkshow på TV 2 Lorry. Undervejs i programmet kunne jeg konstatere, at Lene og jeg havde fået et helt specielt udbytte af samarbejdet om bogen:

“Da vi startede, havde jeg ingen barrierer – og Lene havde som psykolog en hel del. Nu har vi fået balance. Jeg er blevet en hel del barrierer tungere – og Lene tilsvarende en hel del barrierer lettere.”

Det lo vi meget af, men det fik ikke realiteterne til at forsvinde. Det understregede vigtigheden af at kunne træde tilbage og se sig selv ude fra uden at miste sin identitet.

Sådan kan man blive forført af sin egen hjerne. Ligesom man også kan komme ud af samme forførelse. Man kan naturligvis altid måle sin intelligens. Det bliver man nu sjældent klogere af. Til gengæld er det en god ide at gentænke sine projekter og visualisere deres virkelighed. Eller mangel på samme.

For at blive medlem af Mensa skal man have en IQ på 131 eller derover. Har du lyst at prøve den officielle test kan du gå til Mensas adgangsgivende test.

Ud over Mensa findes der et antal andre organisationer for personer med høj intelligens, bl.a. samlet her.


Topfotos: Timothy Dykes, Unsplash. 

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

Peter Horn er administrerende direktør for Kvinder I Bestyrelser Danmark ApS og ejer af Peter Horn & Co. Management Consulting ApS
Han er også stifter af Kvinder I Bestyrelser – Leadership Through Boards®
Forfatter, chefredaktør for Executive Magazine og Executive Magazine’s Books. Tidligere i sit liv har han arbejdet som tv-og videoproducer, DR1, DR2, Kanal 2, Kanal Danmark, TVE China
Master in Experience Leadership Award 2010
Tdl. i advisory board og forretningsudvalg for Master i Oplevelsesledelse, Roskilde Universitet Forelæsninger og workshops i ledelse og personlig branding fra Grønland til Australien
Bestyrelsesmedlem i Foreningen for Undersøgende Journalistik, www.fuj.dk
Medlem af Investigative Reporters and Editors, www.ire.org
www.kvinderibestyrelser.dk
Kontakt: www.peterhorn.dk

Seneste artikler om POV Business