Author

Ditlev Nissen

Ditlev Nissen har skrevet 2 indlæg.

mm
Ditlev Nissen (f. 1960) har sine rødder i økosamfundenes og konfliktløsningens univers. Han holder til i Karise Permatopia, et bo- og landbrugsfællesskab på en 29 ha stor landbrugsejendom.

Her bor 225 beboere i 90 nybyggede rækkehuse, med fællesspisning, recirkulering af næringsstofferne, vindmølle, jordvarme, sociokratisk organisering af fællesskaber og et mål om, at blive selvforsynende med fødevarer dyrket ud fra permakulturelle principper.

Han driver virksomheden Levende Lokalsamfund, hvor han holder foredrag, faciliterer og underviser i fællesskabsopbygning, selvledelse og FN’s verdensmål i en lokal kontekst. Han designer og faciliterer udviklingsprocesser hvor borgere og lokalsamfund på tværs af alder, uddannelse og indkomst samskaber fremtider med fokus på høj livskvalitet, lav miljøbelastning og lokal udvikling, så vi på sigt lærer at leve godt inden for planetens grænser.

Ditlev arbejder for at folkeoplysning om bæredygtig udvikling, demokratisk fornyelse og bæredygtige eksperimentalzoner skal skabe lærings- og udviklingsrum for personlig, lokal og global omstilling, samt rum for en folkelig innovation der kan udvikle nye løsninger der kan hjælpe os på vej i omstillingen til bæredygtige samfund.

Han har været underviser og konsulent i Center for Konfliktløsning i 12 år og været engageret i den globale økosamfundsbevægelse i 25 år, heraf som formand for Landsforeningen for Økosamfund i årene 2010-2015.

Ditlev Nissen: Vi skal nytænke vores hverdagsliv

af i Debat/MILJØ & BÆREDYGTIGHED
Nytænke

KOMMENTAR // BÆREDYGTIGHED – Nytænkningen af det gode liv kan være en vej til at virkeliggøre den omstilling, som FN’s verdensmål kalder på. Her skal vi se vores lokalsamfund som attraktive læringsrum, og folkelig innovation som en demokratisk skaberkraft, skriver Ditlev Nissen, som er beboer i økosamfundet Permatopia og underviser i Levende Lokalsamfund. Dette debatindlæg…

Læs videre her

Civilsamfundets frontløbere kan skabe ny eksportsucces

af i MILJØ & BÆREDYGTIGHED/POV Business

POV BUSINESS // DAGENS POV – Folkeoplysning, demokratisk fornyelse og bæredygtige eksperimental-zoner kan skabe nye rammer for både et fornyet folkeligt engagement og innovative løsninger, skriver Ditlev Nissen, som peger på flere fordele: en nedskalering af ressourceforbruget vil genopbygge naturgrundlaget til gavn for miljøet og klimaet og give en øget tilfredshed med livet for det…

Læs videre her