Affaldssortering – hvad nytter det? Andre lande er kun lige begyndt

i Liv & Mennesker/MILJØ & BÆREDYGTIGHED af

BÆREDYGTIGHED // KOMMENTAR – Frem til medio december 2019 var jeg projektleder for et tværkommunalt projekt om indsamling af affald. Formålet var at sikre borgerne i de fem involverede kommuner en sikker og effektiv indsamling af det affald, de havde sorteret i hhv. plast-, papir-, glas-, metal-, mad og restaffald samt have- og farligt affald ud fra erkendelsen om, at vi mennesker er de eneste, som kan ændre på den stigende forurening og (over)forbrug af klodens ressourcer.

Men, nytter det noget?

Lige nu opholder jeg mig i Australien. Jeg har besøgt tre stater. I alle stater er der en skraldespand til ”general waste”. Det er den, de fleste bruger. Nogle steder er der også en skraldespand til ”recycling”. Den er der færre, som bruger.

En australier fortæller mig, at det efter hans vurdering er de færreste australiere, som sorterer deres affald. Tilliden til at det sorterede affald bliver holdt adskilt og efterfølgende genanvendt, er lig med nul. Og så er det for besværligt.

En anden australier fortæller mig, at han slet ikke smider sit affald ud. Han brænder det i haven. Det er lettere.

Så, hvad nytter det?

Af ovennævnte projekt om indsamling af affald lærte jeg, at følgende forhold skal være til stede for, at borgerne sorterer deres affald:

  • Skraldespandene skal være placeret så tæt på husstanden som muligt. Flyttes skraldespanden fra borgernes husstand til fx nærmeste supermarked, mindskes andelen af sorteret affald med ca. 20 pct.
  • Det skal være tydeligt, hvilket affald, der skal i hvilken beholder.
  • Det skal være nemt. Affald, der først skal vaskes eller adskilles for efterfølgende at fordeles mellem flere forskellige beholdere, genanvendes i mindre grad.
  • Indsamling af affald skal ske fleksibelt.
  • Der skal være tillid til den efterfølgende håndtering og behandling af det sorterede affald.

I Australien er det tydeligt, at de kun er nået til punkt et ud af fem.

Nå, men nytter det?

Jeg kan være i tvivl om, hvilken effekt sorteringen af affald har i det store, globale klimaregnskab, men jeg er ikke i tvivl om, at det nytter noget.

Nytte betyder at være til gavn. Når vi sorterer og genanvender vores affald, viser vi os selv, hinanden, vores børn og resten af verden, at vi kerer os om vores jord og tager ansvar for vores handlinger. At vi har forstået, at det vi forbruger, er genereret af dyrebare ressourcer, som vi ikke kan tage for givet, men tværtimod bør værne om bl.a. via genanvendelse.

Udgifterne (tid og økonomi) til at sortere og genanvende affald står ikke mål med effekten (genanvendelsesprocenten), men det nytter, fordi alternativet er værre og grundlæggende tarveligt.

Det nytter!


Foto: skribenten.

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

Jeg er selvstændig formidler i min virksomhed siggab. Jeg er nysgerrig og interesseret i mennesker, skæbner, bevægelser og forandringer. Jeg elsker at interviewe og formidle. At gøre mig umage for at forstå både det sagte og usagte og formidle det med respekt for afsender og tanke på modtager.

Jeg varetager opgaver indenfor strategisk kommunikation, kvalitative undersøgelser og analyser samt formidling af resultater. Artikler og redaktionelt indhold til web, print og SoMe, skribent for magasiner og virksomheder samt tekstforfatter til web og print.

Jeg har klare værdier om og holdninger til, hvordan vi lever og omgår hinanden. Uden at være moraliserende har jeg derfor skabt en platform, som formidler ideer til gratis glæder. Idéer til at genbruge og genanvende, være sammen og opleve samt lære af de mennesker, som vi hylder mindst. Syge, arbejdsløse, hjemløse mv. Mit mål er er inspirere til omhu, taknemlighed og medmenneskelig respekt.

Vil du vide mere om mig eller booke mig til et foredrag, er du meget velkommen til at kontakte mig via min hjemmeside siggab.dk.

Seneste artikler om Liv & Mennesker

Fordomme

Fordomme på glatis

SYDSTATSLIV // KLUMME: NFL, NBA, NHL, MLB. Entusiasme har mange forkortelser i
Vesterbro

Så tynd, så tynd

VESTERBRO // VIGNET – Stemningsbillede fra en herlig, skøn og gennemgentrificeret bydel