Ny rekord for vindmøller – Ørsted i førertrøjen

i Featured/Danmark/Grønt/KLIMAKRISE/POV Business af

BUSINESS TUESDAY // GRØN ENERGI – Ambitionerne for grøn omstilling går kun én vej, og det er opad. Og nu er verdens største havvindmøllepark åbnet mellem England og Irland med Danske Ørsted som leverandør af de 102 vindmøller, der leverer strøm til 600.000 husstande – et af de seneste bidrag til, at der igen og igen bliver sat rekorder og sparet milliarder på energiforsyning. Men vi er i et kapløb mod tiden, og der mangler stadig løsninger på afgørende udfordringer når det gælder vedvarende energi, skriver Thomas Ravn Pedersen og Sophie Rytter i en analyse.

Vi åbner ballet med en god nyhed – både set med grønne og med danske øjne: Verdens største havvindmøllepark er åbnet mellem England og Irland i the Irish Sea. Alt i alt dækker vindmølleparken et areal på 145 km2, og den forsyner 600.000 britiske hjem med strøm. Det er det danske firma Ørsted, som står for de 102 vindmøller – ejerskabet fordeler sig på Ørsted (50 pct.), PKA (25 pct.) og PFA (25 pct.).

Ørsted har bygget flere havvindmølleparker end nogen anden udvikler i verden, og virksomheden har flere projekter under opførelse. I 2020 vil selskabet have en imponerende samlet installeret havvindkapacitet på 7,45 GW fordelt på havvindmølleparker i Danmark, Tyskland, Storbritannien og Holland.

Se mere om projektet i videoen:

Alt i alt er der over hele verden blevet installeret rekordstore mængder solceller og anden vedvarende energi i 2017-18. Ifølge den årlige statusrapport fra det globale policy-netværk REN21 var nye investeringer i vedvarende energi næsten dobbelt så store som investeringer i fossile brændstoffer og atomkraft i 2017.

Prisen for både vind- og solenergi er samtidig også i stor stil blevet konkurrencedygtig med fossile brændstoffer, og den globale andel af elektricitet fra vedvarende energikilder er nu på 23 procent. Den vedvarende energi udgør dog stadig kun lidt over ti procent af verdens samlede energiforbrug, ifølge REN21.

På ti år er vores andel af strøm fra vind mere end fordoblet, og danske vindmøller satte sidste år ny verdensrekord. Hele 43,4 procent af vores elforbrug blev dækket af møllernes strøm. Intet andet land har så høj en andel af vindenergi

Samtidig med den accelererende teknologiske og økonomiske udvikling på området, bliver ambitionerne for omstillingen skruet i vejret. EU besluttet i maj 2018 at øge sit mål for energiforbrug fra vind, sol- og andre vedvarende energikilder til 32 procent af det samlede energiforbrug i unionen i 2030 – i stedet for de 27 procent, der oprindeligt blev aftalt under klimatopmødet i Paris 2015.

En analyse offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature viser oven i købet, at verden vil høste store økonomiske fordele, hvis det lykkes at holde den globale opvarmning under de 1,5 grader, der er det mest ambitiøse mål fra klimaaftalen i Paris.

Intet mindre end 30 billioner dollars vil verden spare globalt på at undgå ødelæggelser forårsaget af klimaforandringer. Når temperaturerne stiger, falder BNP i de fleste lande. De økonomiske omkostninger ved temperaturstigninger skyldes negativ påvirkning af for eksempel produktivitet, udbytte fra landbruget og sågar befolkningens sundhed.

Ifølge analysen overstiger besparelserne langt omkostningerne ved at reducere CO2-udslippet og de fleste lande (der i alt huser op mod 90 procent af verdens befolkning) vil få økonomisk gavn af at holde den globale opvarmning til maksimalt 1,5 grad – et svært mål eftersom den globale opvarmning allerede er steget omkring 1 grad.

Den gavnlige økonomiske effekt omfatter næsten alle verdens fattigste lande samt de tre største økonomier; USA, Kina og Japan. Og omkostningerne vil kun stige, jo mere temperaturerne stiger. Forskerne bag analysen, der er økonomer fra de prestigefyldte universiteter Stanford og Cambridge, medgiver, at der er store usikkerheder forbundet med denne type økonomiske udregninger.

Den endelige størrelse på de økonomiske gevinster vil afhænge af, hvilke nye teknologier, der udvikles. Men selv med dét forbehold slår de fast, at en temperaturstigning på under 1,5 grader vil gavne størstedelen af verdens befolkning økonomisk.

Selvom Danmark isoleret set måske ikke bliver den største økonomiske vinder ved at holde den globale opvarmning så lav som muligt, har det ikke forhindret os i at gå efter titlen som verdensmestre i vindenergi.

Der er dog nogle få lande med koldt klima, der sandsynligvis vil opleve en begrænsning i vækst, hvis 1,5 grader målet bliver indfriet. Det gælder Rusland, Canada og faktisk også de skandinaviske lande, herunder Danmark.

Ligesom mange andre velstående lande, har Danmark dog også en kedelig status som en stor CO2-synder, især når man kigger på udledning per indbygger. Så selvom Danmark isoleret set måske ikke bliver den største økonomiske vinder ved at holde den globale opvarmning så lav som muligt, har det ikke forhindret os i at gå efter titlen som verdensmestre i vindenergi.

På ti år er vores andel af strøm fra vind mere end fordoblet, og danske vindmøller satte sidste år ny verdensrekord. Hele 43,4 procent af vores elforbrug blev dækket af møllernes strøm. Intet andet land har så høj en andel af vindenergi i sit system. Den markante udvikling i energisektoren fik sidste år Ørsteds topchef Henrik Poulsen til at melde ud i Politiken, at han ”tror mere end nogensinde på en verden uden sort strøm”. En udmelding han efter eget udsagn ville have været tøvende med for blot fem år siden.

Samtidig peger Poulsen også på én af de helt store tilbageværende hovedpiner i forhold til omstillingen, nemlig behovet for at opbevare energien til den skal bruges. Vi har jo også brug for elektricitet på vindstille og overskyede dage.

En ny rapport fra McKinsey viser dog, at omkostningerne – og dermed prisen – på batterier og andre systemer til lagring af energi styrtdykker i disse år, især på grund af udviklingen i markedet for elbiler. Mere end 30 millioner elbiler bliver hvert år tilføjet til verdens veje, og 1,2 millioner personbiler blev solgt i 2017, hvilket er cirka 58 procent mere end i 2016.

Den grønne omstilling betaler sig ud fra alle tænkelige parametre

Selvom tallene lyder flotte, peger mange eksperter og ngo’er dog på, at omstillingen stadig går alt for langsomt. Ifølge REN21 er omkring 92 procent af den samlede globale transport stadig baseret på olie, og kun 42 lande har nationale mål for omstilling til vedvarende energi på transportområdet.

Der er også kun små forbedringer i omstillingen til vedvarende energi inden for opvarmning og nedkøling af for eksempel boliger. Sammen med transportområdet tegner det sig for omkring 80 procent af det globale energibehov.

Jo hurtigere, vi får rokket ved dé tal, jo bedre bliver fremtidsudsigterne for vores helbred, økonomi og generelle velfærd på kloden ifølge økonomer fra Cambridge og Stanford – fordi den grønne omstilling betaler sig ud fra alle tænkelige parametre.


Topfoto: Ørsted

Denne artikel er en redigeret version af en nyhed og en analyse – syndikeret fra POV’s samarbejdspartner: Verdens Bedste Nyheder – originalartikel i form af analyse findes her.

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

Thomas Ravn-Pedersen er direktør og Sophie Rytter er redaktør af det digitale medie, Verdens Bedste Nyheder. Verdens Bedste Nyheder startede som en oplysningskampagne i 2010. Bag initiativet stod Globalt Fokus (det daværende NGO FORUM), Danida og FN. Undersøgelser viste, at den danske befolkning vidste ganske lidt om udviklingslandene og udviklingssamarbejde – og at folk generelt troede, at det gik meget dårligere i verden, end det rent faktisk gjorde på en lang række områder, for eksempel fattigdomsbekæmpelse, sygdomsbekæmpelse og krig og konflikt. Formålet med kampagnen var at oplyse danskerne om globale fremskridt, FN’s 2015 Mål og dansk udviklingssamarbejde på en enkel og konstruktiv måde.
I 2016 blev Verdens Bedste Nyheder stiftet som en selvstændig forening af en række forskellige sektorer: FN, de danske udviklingsorganisationer og det danske erhvervsliv. Vi er en non-profit organisation, og vores midler kommer primært fra Danida, medlemskontingenter, EU-midler, fonde og private bidrag. Verdens Bedste Nyheder er et uafhængigt medie, der laver konstruktiv journalistik og kampagner. Vi formidler fremskridt og løsninger på verdens udfordringer.
Vores arbejde tager udgangspunkt i FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, der handler om at løse nogle af verdens største udfordringer, for eksempel ekstrem fattigdom, global ulighed og klimaforandringer.
Verdens Bedste Nyheders vision er, at alle danskere får en aktuel og nuanceret viden om verden. Vi tror på, at den nuancerede viden skaber håb – og at håb skaber motivation for handling. Vi ønsker at gøre Verdensmålene kendte af så mange mennesker som muligt. Jo flere der kender til målene, jo flere er med til at sikre, at vores politiske ledere leverer resultater. Og jo flere der ved, hvilke fremskridt og løsninger verden byder på, jo flere kan bidrage til, at de bliver ført ud i livet.
Verdens bedste nyheder kan findes på:
https://verdensbedstenyheder.dk

Seneste artikler om Featured