Grundloven

Jurist: Grundloven er ikke overtrådt i minkskandalen – statsministeren bør udskrive nyvalg alligevel

i Politik & Samfund/Danmark af
#MINKGATE & GRUNDLOVEN // DEBAT – I den heftige offentlige debat om aflivningen af alle danske mink, har både oppositionspolitikere og enkelte jurister beskyldt statsministeren og regeringen for at stå bag et grundlovsbrud. Det er imidlertid ikke korrekt, siger jurist Torkil Rasmussen, der er tidligere administrerende dommer og advokat. Men fordi der ikke var lovhjemmel til tiltaget, bør statsministeren erkende ansvaret og alligevel melde regeringens afgang.

Dette debatindlæg er udtryk for skribentens holdning.
Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.


Statsminister Mette Frederiksen har i længere tid været under kraftig beskydning fra både oppositionen og jurister for regeringens manglende lovhjemmel til at kræve alle danske mink aflivet. Flere oppositionspolitikere har anklaget hende for ’grundlovsbrud’ og flere jurister har bakket denne anklage op:

”Man påbyder dem (minkfarmerne) at gøre noget, som man ikke har hjemmel til i lovgivningen. Så den ordre, den er grundlovsstridig,” lød det eksempelvis fra lektor i sundhedsjura ved Syddansk Universitet Kent Kristensen til Berlingske for noget tid siden.

Før man overhovedet kan beskylde nogen for et grundlovsbrud, bliver man nødt til at se nærmere på juraen. Hvad er det for en grundlovsbestemmelse, der skal være overtrådt? Jeg kan røbe allerede nu, at svaret er: Ingen

Men før man overhovedet kan beskylde nogen for et grundlovsbrud, bliver man nødt til at se nærmere på juraen. Hvad er det for en grundlovsbestemmelse, der skal være overtrådt?

Jeg kan røbe allerede nu, at svaret er: Ingen.

Og det vil jeg gerne forklare som jurist.

Jeg har fra den offentlige debat forstået, at anklagerne om et grundlovsbrud enten skulle handle om grundlovens §73 om ekspropriation eller §3 om magtfordelingsprincippet, som påstås overtrådt.

Grundlovens §73

Disse paragraffer er næppe kendt af læserne, så lad mig præsentere dem her:

Grundlovens §73 lyder:

  • 73

Stk. 1. Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning.

  1. Stk. 2. 

Når et lovforslag vedrørende ekspropriation af ejendom er vedtaget, kan en tredjedel af folketingets medlemmer indenfor en frist af tre søgnedage fra forslagets endelige vedtagelse kræve, at det først indstilles til kongelig stadfæstelse, når nyvalg til folketinget har fundet sted, og forslaget på ny er vedtaget af det derefter sammentrædende folketing.

  1. Stk. 3. 

Ethvert spørgsmål om ekspropriationsaktens lovlighed og erstatningens størrelse kan indbringes for domstolene. Prøvelsen af erstatningens størrelse kan ved lov henlægges til domstole oprettet i dette øjemed.

Hvis denne paragraf skulle kunne bringes i anvendelse, skulle ministeren have bragt afståelsen af alle mink frem i folketinget som ekspropriationslov. Loven skulle herefter vedtages, og indgrebet skulle modsvares af tilbud om fuld erstatning.  Et mindretal i folketinget kunne få loven udskudt efter stk. 2.

Det er mere end forskruet, og ingen regering ville stille sig bag en sådan fremgangsmåde.

Hvis regeringen kunne finde på at tilbyde minkavlerne halv erstatning efter et indgreb, som det, der har fundet sted, er det vel muligt, at avlerne kunne påberåbe sig princippet i Grundlovens §73, men det er blot et såkaldt anbringende/argument (et juridisk argument, der er med til at begrunde en påstand under en retssag).

Grundlovens §3

Grundlovens §3 lyder:

  • 3 Den lovgivende magt er hos kongen og folketinget i forening. Den udøvende magt er hos kongen. Den dømmende magt er hos domstolene.

Denne paragraf drejer sig om den såkaldte magtfordelingslære, hvorefter de tre statslige magtfunktioner, den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt principielt skal fordeles på forskellige magtorganer med det formål at modvirke vilkårlighed.

Fødevarestyrelsens – ulovlige – nedlukning af landets minkfarme er efter mine begreber en skandale alligevel, fordi myndighederne formentlig var klar over, at der kunne være et hjemmelsproblem

Jeg tror ikke, at nogen vil finde på at anklage regeringen for at ville tilrane sig lovgivende magt. Det har ikke været i nogen ministers tanker og det ville også være forskruet og meningsløst.

Og her er vi fremme ved problemets kerne, som ikke handler om grundloven, men om at den samlede (formentlig) regering har forbrudt sig mod et grundlæggende forvaltningsretligt princip, der benævnes legalitetsprincippet (altså princippet om lovlig forvaltning).

Legalitetsprincippet er bærende for forvaltningsretten

Dette princip er et bærende eller helt fundamentalt princip i forvaltningsretten og det indebærer, at enhver forvaltningsmæssig afgørelse og handling i sidste ende skal være hjemlet i (eller på almindeligt dansk ”begrundet i”) en lov.

Når regeringen har bestemt, at der skal ske en aflivning af raske mink uden for sikkerhedsafstanden, kan man derfor kalde fremgangsmåden ulovlig eller en overtrædelse af legalitetsprincippet, også selvom justitsminister Nick Hækkerup i et notat fra Justitsministeriet har anført, at dette netop ikke er tilfældet (man kan læse ministerens begrundelse i et notat ved at klikke her).

Handlingen burde grundet sit indhold og sine skadevirkninger få statsminister Mette Frederiksen til at meddele regeringens afgang. Det vil nok være at håbe, at vi forinden kan anse pandemien for overstået

Det er med andre ord ikke et grundlovsbrud, men Fødevarestyrelsens – ulovlige – nedlukning af landets minkfarme, som efter mine begreber er en skandale alligevel, fordi myndighederne formentlig var klar over, at der kunne være et hjemmelsproblem.

Der bør principielt udskrives valg uanset udfaldet

Og handlingen burde derfor grundet sit indhold og sine skadevirkninger få statsminister Mette Frederiksen til at meddele regeringens afgang.

Det vil nok være at håbe, at vi forinden kan anse pandemien for overstået.

Hun skal såmænd nok blive genvalgt alligevel, ser det ud til.

Se f.eks. den seneste opinionsundersøgelse fra Megafon lavet for TV2 fra den forgangne uge, hvor Socialdemokratiet går frem fra 27.9 i den sidste måling og nu er tilbage over 30 procent:

Artiklen er opdateret tirsdag den 8. december med en bemærkning fra forfatteren om, at pandemien bør overstås, før et nyvalg udskrives, red.


LÆS MERE OM #MINKGATE I POV HER


Topillustration: Grundloven svøbt i mink. Foto: Rigsarkivet og Wikimedia Commons. Kollage ved Anne Juliette Ladegaard, POV.

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

Torkil Rasmussen er født i Stubbekøbing, opvokset i Maribo og blev cand.jur. fra KU i 1964. Han har arbejdet som advokat i København fra 1968-70, hvor han også lejlighedsvis underviste i jura på KU og senere andre steder. Han arbejdede også i Landsskatteretten og i Undervisningsministeriet
Han flyttede i 1970 til Sønderjylland, hvor han søgte ind ved domstolene og arbejdede som dommerfuldmægtig og retsassessor. Fra 1981-93 var han civildommer i Kolding og fra 1993-2008 arbejdede han som administrerende dommer i Skanderborg og derefter i kortere tid som dommer i Aarhus. Ved pensionsalderen vendte han dog tilbage til gerningen som advokat i Aarhus fra 2008 - 2013. I de sidste fem år forligte han bl.a. danmarkshistoriens første erstatningssag for dårlig bankrådgivning med positivt resultat for kunderne og opnåede en særlig popularitet i straffesager mod indvandrere i og rundt om Aarhus. I sin fritid er Torkil en ivrig golfspiller efter at have sagt farvel til et aktivt liv som old boys fodboldspiller og lejlighedsvise triumfer på tennisbanen. Privat er han gift med Eva og er far til fire børn. Torkil bor i Skanderborg.

Seneste artikler om Politik & Samfund