Højere ulovligt fravær blandt ikke-vestlige elever i folkeskolen

i Indland/Uddannelse af
INTEGRATION // ANALYSE – Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere har fortsat udfordringer i uddannelsessystemet. Omkring hver fjerde 30-årige ikke-vestlige efterkommer havde hverken uddannelse eller beskæftigelse i 2019.  Og mens der er lidt større andel af ikke-vestlige 20-29 årige, der er under uddannelse, end etnisk danskere er, så er der tilsyneladende fortsat udfordringer helt ned i folkeskolen, hvor ikke -vestlige efterkommere ligger  én karakter under etnisk danske elever i gennemsnit, skriver Rasmus Brygger, der er stifter af Danmarks Center for Vidensintegration.

Denne analyse undersøger ikke-vestlige elevers fravær i folkeskolen, da et højt fravær kan være medvirkende årsag og/eller indikator for dårlig præstation i skolen.

Analysen finder bl.a.:

• Etnisk danske elever har et gennemsnitligt ulovligt fravær på 0,8 pct. Ikke-vestlige elever har et ulovligt fravær på 2,3 pct. – altså knap tre gange højere.
• Ikke-vestlige elevers fravær er højest i udskolingsklasserne. Her lå det gennemsnitlige ulovlige fravær på 3,1 pct. svarende til godt 6 skoledage.
• 20 pct. af ikke-vestlige elever har et samlet fravær på over 10 pct.
• Københavnske skoler har højere fravær end landsgennemsnittet. Enkelte skoler har ulovligt fravær blandt ikke-vestlige elever på knap 5 pct. svarende til 10 skoledage.

Ikke-vestlige elever i folkeskolen har i skoleåret 2018/19 i gennemsnit et fravær på 6,7 pct. Etnisk danske elever har i samme periode et gennemsnitligt fravær på 5,8 pct mens elever har et gennemsnitligt fravær på 7 pct.

Opdelt på fraværstype, ses der dog et markant gab mellem etnisk danske og udenlandske elever på ulovligt fravær.

Etnisk danske elever har i gennemsnit 0,8 pct. ulovligt fravær mens ikke-vestlige elever har et fravær på 2,3 pct. – altså knap tre gange så højt. Et fravær på 2,3 pct. svarer i skoleåret 2018/2019 til 4,6 skoledages fravær.

Gabet mellem etnisk danske og ikke-vestlige elever mindskes en smule, når der tages højde for forældrenes uddannelsesbaggrund. Eksempelvis har etnisk danske børn af forældre med ungdomsuddannelse som højest fuldførte uddannelse i gennemsnit et ulovligt fravær på 1,1 pct. Ikke-vestlige elever med forældre på samme uddannelsesniveau har i gennemsnit et ulovligt fravær på 2,1 pct.

Tallene er dog hæftet med usikkerhed, da der for mange 1. generationsindvandrere er begrænset eller mangelfuld data.

Det relative gab mellem etnisk danske og ikke-vestlige elevers ulovlige fravær er størst i indskolingen (0.-3. klasse), hvor ikke-vestlige elever har over fire gange så højt ulovligt fravær som etnisk danske elever.

Her har etnisk danske elever i gennemsnit et ulovligt fravær på 0,4 pct., mens ikke-vestlige elever har et fravær på 1,7 pct. Det største faktiske gab er i udskolingsklasserne. Her har ikke-vestlige elever i gennemsnit et ulovligt fravær på 3,1 pct. mens etnisk danske elever har et fravær på 1,5 pct.

En stor del af fraværet samler sig om en mindre andel af elever.

Det har ikke været muligt at opdele fraværsinterval mellem fraværstyper, hvorfor der nedenfor kun ses på samlet fravær. Mens ikkevestlige elever i gennemsnit har et samlet fravær på 6,7 pct, har 20 pct. af eleverne over 10 pct. fravær. Det samme er tilfældet for 14 pct. af etnisk danske elever.

Københavns kommune har det 10. højeste fravær blandt ikke-vestlige elever. Det samlede skolefravær er højere i København end i resten af landet.

Dette gælder alle herkomstgrupper. Ikke-vestlige elever i København har eksempelvis i gennemsnit et fravær på 7,4 pct., hvor landsgennemsnittet for herkomstgruppen er 6,7 pct.

Samme billede gør sig gældende, når der alene ses på ulovligt fravær. Her har ikke-vestlige elever i Københavns kommune i gennemsnit et ulovligt fravær på 2,8 pct.

Landsgennemsnittet for herkomstgruppen er 2,3 pct. Lykkebo Skole og Bellahøj har kommunens højeste ulovlige fravær blandt ikke-vestlige elever (frasorteret skoler med under 50 ikke-vestlige elever) med et gennemsnitligt ulovligt fravær for gruppen på hhv. 4,7 pct. og 4,5 pct. Det tilsvarende tal for etnisk danske elever er 4,4 pct. og 2,2 pct.

Lergravsparkens Skole er den københavnske skole med over 50 ikke-vestlige elever, der har lavest gennemsnitligt ulovligt fravær for gruppen. Det ligger på 1,3 pct. mod 1,1 pct. ulovligt fravær blandt etnisk danske elever.

 


Artiklen kan også findes hos Danmarks Videnscenter for Integration. 

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller bliv abonnent!

Hold dig opdateret med ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at bidrage til vores arbejde? Bliv abonnent her Pil mod højre

Rasmus Brygger er stifter af Danmarks Videnscenter for Integration. Han er oprindeligt fra Roskilde og har læst erhvervsøkonomi ved Syddansk Universitet i Odense. Han er tidligere chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening for integration og tidligere landsformand for Liberal Alliances Ungdom.
Han kan kontaktes på: 31122348 og rasmus@videnscenterforintegration.dk

Seneste artikler om Indland

terror

Den blinde terrorvinkel

TERROR // MEDIEKRITIK – Siden 11. september 2001 har både medier, efterretningstjenester