Fremtidens ledere sætter mennesket i centrum

i POV Business af

Louise Orbesen arbejder som rådgiver for en række danske topchefer og er en af Danmarks førende eksperter i international ledelse. Kim Jong Andersen har talt med hende om ”Leading Humans” – hendes nyeste projekt, der bygger på en enkel præmis: at alle virksomheder, både private og offentlige, har behov for nye ledelsesformer, der efter årtiers fokus på effektivisering, profitmaksimering, aktiegevinster, høje lønninger og status, i langt højere grad tager hånd om den menneskelige udvikling i mødet med de udfordringer, der udspringer af globalisering, ulighed, migrering, polarisering, digitalisering, automatisering, miljø og klima.

Ledelse er et emne, der berører alle. Med mindre man har været selvstændig i en enkelt-mandsvirksomhed eller aldrig har været på arbejdsmarkedet, vil man på et eller andet tidspunkt have haft en chef eller selv ledet nogen.

Ledelsesrådgivere lever af at rådgive topchefer – en af Danmarks førende af slagsen hedder Louise Orbesen, og hun har for nylig revet et år ud af sin kalender for at finde, hvad hun ser som det nye lederskab. Projektet – Leading Humans – har en rådgivende gruppe, en ”hjernetrust” og i juni udtalte hun til Børsen:

“Jeg har fået nok af den grådighed, der er med til at polarisere verden, true verdensfreden og sætte al udvikling i stå. Vi ser milliardlønninger helt ude af proportioner, og så længe de penge ikke bliver investeret i at gøre verden til et bedre sted, nærmest én til én, synes jeg, vi har et kæmpe problem.”

Louise ser mange polariserende effekter af og udfordringer, som udspringer af globaliseringen – blandt andet en voksende ulighed, folkevandringer, miljø- og klimaproblemer, der er voksende samtidig med at digitalisering og automatisering fylder stadig mere på arbejdsmarkedet.

Til sammen udgør disse udviklinger kræfter, som i dag har vokset sig så store, at vores folkevalgte og myndighederne har meget vanskeligt ved at kontrollere dem, fordi det kræver en koordineret indsats på tværs af ikke bare geografiske men også rigtig mange andre skel; kulturelle, politiske, etniske, sociale og økonomiske.

Al bevægelse starter med ledelse. Mennesker, der kan se lyset og tør gøre det, der skal til

Louises interview i Børsen skabte røre i den danske andedam, hvor hun kom under hård beskydning, bl.a. for at være en forhenværende McKinsey-konsulent, der pludselig ”havde set lyset” og forsaget grådigheden. Langt flere læsere var dog begejstrede, og artiklen fik mere end 1500 likes på Børsens FB-side.

Som et led i at forme et internationalt perspektiv på ledelse er Louise bl.a. rejst til New York for at interviewe en række toneangivende profiler. De interviews kan læses på Leading Humans website. Umiddelbart efter hendes hjemkomst fik overtegnede mulighed for at interviewe Louise til POV, og jeg lagde ud med at spørge lidt om reaktionen på lanceringen af projektet og interviewet i Børsen.

Foto: Martin Søby.

– Lanceringen af Leading Humans i Børsen vakte en del opsigt og gav en del reaktioner. Hvordan har du oplevet det?

”Det har været fantastisk at se, hvor mange mennesker, der er passionerede omkring ledelse, og som gerne vil bidrage til projektet. Over hundrede mennesker har henvendt sig til mig direkte efterfølgende, så vi vil her efter sommerferien planlægge nogle events, der kan gøre Leading Humans til noget, der måske ligefrem kan blive en bevægelse.”

Hvordan har du det med de mere negative bemærkninger?

”Myterne om McKinsey er mange, det kan jeg ikke rigtig gøre noget ved. Det virker som om, man automatisk bliver stemplet som ultraliberal, fordi man har arbejdet der engang. Men den politisk korrekte del af venstrefløjen foretrækker at have patent på alle de gode sager her i verden, så de kritiserer naturligvis for at holde nogle fordomme i live. Men dem om det, de må have deres egen speltfest.”

De fleste organisationer i dag er bevidste om, at de bør have et højere formål, og at medarbejdere også er nødt til at være drevne af et formål, der rækker udover at gøre direktionen og aktionærerne mere velhavende

–  Du har været inde på, at vi står overfor nogle kolossale udfordringer som nationer, som verden, ja, som menneskehed. Hvorfor er ledelse instrumentet, der skal gøre os bedre rustede til at kapere de udfordringer?

”Fordi al bevægelse starter med ledelse. Mennesker, der kan se lyset og tør gøre det, der skal til. Og fordi ledelse bliver praktiseret i udstrakt grad på alle verdens arbejdspladser. Det er her, flest mennesker mødes til daglig og har mulighed for at tale med hinanden, om de ting, der betyder noget både for dem selv, for deres kunder og dermed for virksomheden og dens ejere.”

“De fleste organisationer i dag er bevidste om, at de bør have et højere formål, og at medarbejdere også er nødt til at være drevne af et formål, der rækker udover at gøre direktionen og aktionærerne mere velhavende.”

”I det omfang at det formål også kan have en gavnlig indvirkning på omverdenen, er godt lederskab i alle organisationer derfor måske den potentielt største, positive indflydelse, vi kan forestille os.”

–  Hvor ser du det næste store spring i den måde ledelse bedrives på?

”Det bliver ikke noget med at sidde og skrue på de sidste optimeringsknapper. Selvfølgelig vil der fortsat blive trimmet der, hvor behovet opstår, men jeg vil gerne arbejde for, at det er selve det ledelsesmæssige styresystem, der bliver udskiftet”.

”Det kan godt være, at politikere reagerer kortsigtet og opportunistisk, fordi de skal genvælges, men virksomhedsledere er forpligtede til at drive en virksomhed, der også kan skabe værdi mange år frem i tiden, så der bliver et behov for igen at tænke langsigtet. ”

“Skal det kunne lade sig gøre, bliver vi nødt til at værne mere om både det menneskelige fællesskab og det enkelte menneskes potentiale, drømme, håb, interesser, evner og velbefindende. Det vil være en ny tilgang, der også indebærer et radikalt skifte i det ledelsesmæssige fokus, og i måden lederskab formes og praktiseres”

– Men hvad med hele digitaliseringen og automatiseringsbølgen. Vil den ikke frigøre os mere fra den menneskelige indsats?

”Tværtimod. Selvfølgelig er der en stor angst for fremtiden, da de fleste kan se, at automatiseringen vil indebære et tab af jobs. Det var en af de største bekymringer, da jeg var i New York og tale med ledere dér.”

Maskinerne kan træffe logiske beslutninger baseret på rationelt sammenfattede mønstre, men de kan endnu ikke overgå os, fordi de ikke rummer selverkendelse og selvindsigt. De er netop ikke sig selv, men definerede af nogle andre

”I forvejen er det amerikanske jobmarked meget mindre trygt end det danske, og hvis man så samtidig er nervøs for, at ens job overtages af robotter og kunstig intelligens, forstår man godt nervøsiteten.

”Men det, man bare også bliver nødt til at tage med ind i overvejelserne, er, at kunstig intelligens netop er kunstig, og menneskelig intelligens stadig er den langt overlegen, når det kommer til lederskab, fordi det baserer sig på så mange menneskelige koder og signaler, man skal beslutte sig ud fra. Maskinerne kan træffe logiske beslutninger baseret på rationelt sammenfattede mønstre, men de kan endnu ikke overgå os, fordi de ikke rummer selverkendelse og selvindsigt. De er netop ikke sig selv, men definerede af nogle andre.”

– Hvorfor er netop selvindsigt så væsentlig, når det kommer til lederskab?

”Fordi de bedste ledere besidder en enorm selvindsigt og vilje til at turde udøve den. For at blive set og anerkendt af andre – hvad der fortsat er forudsætningen for at udøve ledelse – skal man også kunne se sig selv.”

”Det er der mange, der ikke har modet til i dag, og det er en af de største barrierer, vi skal arbejde på at fjerne. Vi skal alle kunne være meget mere tro mod os selv og finde et sted – gerne en arbejdsplads – hvor vores egne visioner kan finde sammen i et frugtbart fællesskab med andres.”

”Hvis det skal ske, bliver vi nødt til at fostre en ledelseskultur og kunne være sammen i gensidig respekt for den enkeltes kerne. I dag er vi desværre nærmere ved at tilpasse os ihjel i en grad til ikke bare hinanden men til rigide systemer, procedurer og regler, så det nærmest er umuligt for individet at ånde og indfri sit sande potentiale.”

Fremtidens ledere skal være kendetegnet ved at kunne rumme og tage udgangspunkt i rigtige mennesker af kød og blod i langt større omfang, og dermed også søge at dyrke forskellighederne i stedet for at eliminere dem

– Kan du sammenfatte dine foreløbige iagttagelser i et enkelt budskab?

”Måske. Fremtidens ledere skal være kendetegnet ved at kunne rumme og tage udgangspunkt i rigtige mennesker af kød og blod i langt større omfang, og dermed også søge at dyrke forskellighederne i stedet for at eliminere dem.”

”Hvis man kun dyrker ensretningen og ”nu-skal-vi-alle-gå-i-samme-takt-konsensus-kulturen”, fjerner man den dynamik og de spændinger, der giver os hver især et rum til at vokse i. Og i en fremtid hvor netop spændingen mellem mennesker og maskiner bliver afgørende, skal vi først og fremmest dyrke alle de menneskelige kvaliteter. Det bliver måske vores eneste konkurrenceevne til sidst.”

Topfoto af Louise Orbesen er taget af Seth Nicolas og bringes med tilladelse fra Louise.

Disclaimer: Jeg lærte Louise Orbesen at kende for over 20 år siden, da vi læste sammen i Århus. Allerede dengang var hun noget af en ener, og sidenhen fulgte en karriere hos både førende konsulenthuse og større virksomheder. Vi mødte hinanden igen for et par år siden, da jeg fik brug for noget ledelsesmæssig sparring, og jeg fandt ud af, at Louise havde etableret sin egen rådgivningsvirksomhed. Hun fortalte mig om et projekt, som handlede om at være med til at indramme fremtidens ledelse i en verden, der har gennemgået store forandringer, siden ledelse overhovedet blev gjort til en selvstændig disciplin. Et års tid senere nedsatte Louise i forbindelse med projektet. Leading Humans, en gruppe, en såkaldt ”brain trust”, som jeg har fået det privilegium at være en del af.

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller bliv abonnent!

Hold dig opdateret med ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at bidrage til vores arbejde? Bliv abonnent her Pil mod højre

Kim Jong Andersen, 44. Debattør, madanmelder og gourmand, ekspert i branding og digitalisering, konceptudvikler, smagsdommer, filmbuff, underviser, foredragsholder og direktør i et management konsulent-firma. Har arbejdet i reklamebranchen i næsten to årtier, senest som kreativ direktør. Optaget i Dansk Markedsførings M-list, en blå bog over de allerdygtigste marketingprofiler i Danmark. Nok især kendt på sociale medier under hans alter ego, "Bamsen", der i visse kredse nærmest er blevet et personligt brand i sig selv. Hyppig gæst på de førende restaurationer i København. Juryformand for den årlige prisuddeling, Danish Digital Awards i samarbejde med Dansk Annoncørforening. Har selv vundet adskillige kreative awards både herhjemme og i udlandet. Ofte benyttet key note speaker på diverse konferencer og seminarer, hvor emnet er relateret til kreativitet og kommunikation. Gæsteunderviser MBA-studerende på CBS.

Seneste artikler om POV Business