Vi har verdens bedste arbejdsliv – men der er plads til forbedringer

i Politik & Samfund/Arbejdsmarked/Sundhed af

POLITIK // ARBEJDSLIV – Forfatter og stressekspert Thomas Milsted har spurgt samtlige politiske partier om deres holdning til arbejdsmiljø og hvordan partierne fremadrettet vil sikre trivsel på de danske arbejdspladser. På grund af travlhed i valgkampen har ikke alle partier haft tid til at svare. Her giver Hans Andersen (V), Christian Juhl (EL) og Bent Bøgsted (DF) deres bud på, hvordan vi løser fremtidens udfordringer. 

De nordiske lande placerer sig i top, når det handler om arbejdsliv. Ifølge Mark Pearson, vicedirektør for beskæftigelse, arbejdsmiljø og sociale anliggender ved OECD er det nemlig sådan, at uanset om vi ser på ledighed, beskæftigelse, indkomst, ligestilling, social sikring eller arbejdsmiljøkvalitet ligger de nordiske lande, og især Danmark og Norge, øverst på de internationale ranglister.

Til trods for den globale konkurrence og den trussel, der var spået mod den nordiske model, har vi formået at holde tøjlerne i forhold til ulighed, usikkerhed, lang arbejdstid, standardisering og restriktiv ledelseskontrol. I hvert fald når vi sammenligner med andre lande i verden. Vi kan altså stadig i Danmark, til en vis grad, udtrykke og diskutere vores forskellige interesser og løse konflikter i mindelighed.

Det er vigtig at finde dem, der har psykiske problemer på arbejdspladserne, før det udvikler sig til en alvorlig nedtur

Dette skyldtes ikke mindst, at alle parter i arbejdsmarkedet er velorganiserede, og at vi anerkender arbejdsgivernes og medarbejdernes forskellige og ofte modstridende interesser. Der er konflikter, men de bliver langt hen ad vejen løst ved kompromisets kunst.

Arbejdslivet er en kilde til lykke

Ikke nok med at vi har et godt arbejdsliv, så viser Global Happiness Policy Report 2018 også, at der netop er en klar sammenhæng mellem arbejdsvilkår og lykke. Arbejdet er altså ikke kun et spørgsmål om at opretholde en indkomst, men også kilde til så væsentlige følelser som sikkerhed og mening i tilværelsen.

Derfor har jeg spurgt samtlige politiske partier om deres holdning til netop arbejdsmiljø og ikke mindst, hvad de tænker om det fremadrettet. Ikke alle har svaret, og det er kun forståeligt i en travl valgkamp og skal ikke nødvendigvis tages som et udtryk for, at man ikke tager emnet alvorligt. Det står jo altid læseren frit for at spørge sin egen lokale kandidat, hvad de tænker at bidrage med for at gøre danskerens arbejdsliv endnu bedre. Jeg fik svar fra tre partier, men deres svar skal læserne ikke snydes for, selvom det kan være svært at få et samlet billede af alle partiers holdning til den sag.

Der er behov for, at vi gør mere end vi gør i dag for at forbygge psykisk nedslidning på arbejdsmarkedet

Beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted fra Dansk Folkeparti mener, at det er vigtig at finde dem der har psykiske problemer på arbejdspladserne, før det udvikler sig til en alvorlig nedtur:

”I forbindelse med den netop indgåede aftale om arbejdsmiljøindsats, fik Dansk Folkeparti igennem, at det psykiske arbejdsmiljø skal prioriteres højt. Vi fik afsat penge målrettet til den indsats. Vi fik med, at der skal være kurser for både ledelse og medarbejderrepræsentanter, så de bedre kan spotte, når der er psykiske problemer på en arbejdsplads. Arbejdstilsynets indsats for det psykiske arbejdsmiljø opprioriteres, og indsatsen for at løse problemerne styrkes.”

Venstre vil have, at det bliver tydeligere, hvad der er gældende regler for forebyggelse af risici i det psykiske arbejdsmiljø

Hans Andersen, beskæftigelsesordfører for Venstre refererer også til den netop indgået aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti og uddyber:

”Hvis man ikke kan arbejde, så skal man ikke arbejde. Derfor har vi også indgået en aftale, der giver en ret til en seniorpension til de danskere, der er nedslidte og som ikke kan arbejde til folkepensionsalderen. Vores ret gælder naturligvis også de danskere, der er psykisk nedslidte. Vi har lavet en konkret model, hvilket jo står i skærende kontrast til Socialdemokratiet, som endnu ikke har fremlagt en model for, hvordan de vil hjælpe nedslidte danskere.

Vi ved endnu ikke, hvilke grupper af nedslidte der skal have ret til at trække sig i Socialdemokratiets pensionsmodel. Så Venstre laver – i modsætning til Socialdemokratiet – konkret politik, der hjælper nedslidte. Og vi har samtidig taget initiativer, der gør mere for at forbygge, at danskerne nedslides. Vi har derfor også indgået en aftale om en styrket arbejdsmiljøindsats, som skal give Arbejdstilsynet de muskler, der skal til for at sikre et godt arbejdsmiljø – både psykisk og fysisk – på det danske arbejdsmarked.”

Hvis man ikke kan arbejde, så skal man ikke arbejde. Derfor har vi også indgået en aftale, der giver en ret til en seniorpension til de danskere, der er nedslidte og som ikke kan arbejde til folkepensionsalderen”                          – Hans Andersen (V)

Hans Andersen siger videre:

”Der er behov for, at vi gør mere, end vi gør i dag for at forbygge psykisk nedslidning på arbejdsmarkedet. Det er også i det lys, at vi for nyligt har indgået en aftale om en styrket arbejdsmiljøindsats. I aftalen sikrer vi nye redskaber til at understøtte indsatsen inden for psykisk arbejdsmiljø. Vi vil bl.a. skrive reglerne for det psykiske arbejdsmiljø ind i en bekendtgørelse, så det bliver tydeligere, hvad der er gældende regler for forebyggelse af risici i det psykiske arbejdsmiljø. Og så vil vi sikre, at flere ledere og medarbejdere – der har en central rolle i arbejdsmiljøarbejdet i virksomhederne – får tilbud om, at deres kompetencer inden for psykisk arbejdsmiljø styrkes.

Og Hans Andersen slutter:

”Vi skal fortsætte med at sikre, at danskere trives, når de går på arbejde. Og vi skal fortsætte med at gøre, hvad vi kan for at sikre, at de ikke bliver syge – hverken på krop eller sjæl – af at gå på arbejde. Vi skal derfor bl.a. løbende se på, hvordan vi kan styrke arbejdsmiljøet på det danske arbejdsmarked. Vi skal fx løbende sikre, at Arbejdstilsynet har de midler, der skal til for at understøtte et godt arbejdsmiljø.”

Enhedslisten vil skærpe kravene til det forebyggende arbejde i forhold til det psykiske arbejdsmiljø

”Vi vil gå aktivt ind i hensigten om at lave en bekendtgørelse, der dækker det psykiske arbejdsmiljø – ikke kun for at gøre eksisterende lovgivning lettere forståelig – men også for at skærpe kravene til det forebyggende arbejde

Vi vil lade os inspirere af Sveriges omformulering til socialt og organisatorisk arbejdsmiljø – ikke mindst indholdsmæssigt”, siger Christian Juhl fra Enhedslisten.

Videre mener Christian Juhl også, at det er vigtigt, at Arbejdstilsynet får bedre værktøjer og sikrer en grundig uddannelse af de tilsynsførende, der skal arbejde med området. Derfor vil Enhedslisten også arbejde for at både ledere og AMR får en grundig uddannelse til at kunne håndtere samarbejdet omkring psykosociale problemer/påvirkninger i arbejdsmiljøet.

Ifølge Christian Juhl fra Enhedslisten opstår stress, hvor der altid er flere arbejdsopgaver, end den enkelte kan nå.

”Derfor går vejen til medarbejdervelvære også via retten til at sige stop for tempoopskruning og pres for at nå det, der ligger”.

Christian Juhl påpeger, at det i det offentlige blandt andet handler om fagligt forsvarlige minimumsnormeringer, da det er umådelig svært at sige stop, når det handler om pasning og pleje af f.eks. børn, syge og gamle.

”De sidste par års dokumentarfilm om virkeligheden her (pleje af f.eks. børn, syge og gamle TM red), har hjulpet debatten – og faglige handlinger – på vej. Den aktivitet skal fortsætte, hvis vi skal have held til at påvirke den politiske proces”, slutter Christian Juhl fra Enhedslisten.


Foto: Fra venstre Hans Andersen (V), Christian Juhl (EL) og Bent Bøgsted (DF). Collage af billeder fra www.ft.dk. 

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

Thomas Milsted er forfatter og rådgiver. Er medlem af Dansk Journalistforbund og har skrevet adskillige bøger og artikler om og omkring det psykosociale arbejdsmiljø. Har i mere end tyve år arbejdet som rådgiver og foredragsholder. Tidligere leder af Center for Stress og Trivsel A/S, nu freelance og Generalsekretær i Stresstænketanken. Sidder og har siddet i diverse tænketanke med hovedvægt på at få løst stressproblematikker i danske organisationer og samfundet generelt.

Har blandt andet udgivet: Stress. Sådan tackler du det. (1999) Børsens Forlag. Stress. Grib chancen for et bedre (arbejds)liv. (2006) Jyllandspostens/Politikens Forlag. Lykke. Er der en vej til det gode liv? (2008) Jyllandspostens/Politikens Forlag. Trivsel. En guide til motivation og arbejdsglæde. (2009) Jyllandspostens/Politikens Forlag. Ned og op med stress. (2011) En samtale-bog med Pernille Rosenkrantz-Theil. Gyldendal. Arbejdsglad. - sådan skaber du bedre resultater med glade medarbejdere. (2014) Gyldendal. Skab værdi med trivsel og empati. (2015) Gyldendal. Stedbørnene. En guide til sammenbragte familier. (2015) People´s Press. Stresset. (2017). People´s Press. Mobile Pay: 31418376

Seneste artikler om Politik & Samfund