’Det skal give mening at gå på arbejde – hos os mediterer vi to gange om ugen’

i POV Business/Arbejdsmarked/Liv & Mennesker af

DAGENS POV // VIRKSOMHEDSKULTUR – Virksomheden able – der tidligere hed frokost.dk –  har hentet sin oprindelige stifter fra 2005, Martin Bjergegaard, hjem til at lede rebrandingen og ændre virksomhedskulturen. Hans mål er at sætte fokus på det gode og meningsfulde liv, hvor arbejde og livsglæde er tæt forbundet. Mange steder i erhvervslivet overskygger fokus på profitoptimering alt andet og det skaber et usundt arbejdsklima, når man ser medarbejderne som ressourcer, der blot udskiftes, når de brænder ud, siger han. I stedet skal medarbejderne anerkendes som hele mennesker og arbejdspladsen skal være et sted, som er med til at skabe en bedre livskvalitet for hele holdet.

Som leder må man stille sig det spørgsmål, om man ønsker at skabe en kort- eller langsigtet forretning.

Hvis man ønsker succes på den lange bane, må man skabe en virksomhedskultur der er til for medarbejderne, såvel som for kunderne.

Arbejdspladsen skal først og fremmest være et sted, der er med til at skabe både mening og livskvalitet for alle, som er med på holdet

Derfor er jeg også glad for at være tiltrådt som ny CEO for able, hvor jeg er vendt hjem til den virksomhed, jeg selv skabte tilbage i 2005, Frokost.dk, som er blevet rebrandet som able.

Udover at lede virksomheden igennem rebrandingen vil jeg være den drivende kraft i en ændring af virksomhedskulturen.

I erhvervslivet har der alt for længe været et altoverskyggende fokus på profitoptimering, hvilket kun er blevet mere udtalt det seneste årti. Den tankegang har det med at skabe et usundt arbejdsklima, hvor medarbejderne ikke bliver set på som hele mennesker, der skal have en hverdag til at fungere, men blot som ressourcer der kan udføre et stykke arbejde og udskiftes når de brænder ud.

Illustration fra able.dk

Derfor er jeg trådt ind i virksomheden med en række initiativer, som skal lede able i en retning, hvor arbejdspladsen først og fremmest bliver et sted, der er med til at skabe både mening og livskvalitet for alle, som er med på holdet.

Fx er der hver mandag og fredag morgen fælles meditation i virksomheden. Her får alle som gerne vil deltage mulighed for at blive guidet til ro og bedre overblik.

Meditationen er et redskab som jeg selv har benyttet i en årrække, og det er på baggrund af både egen erfaring og videnskabelige undersøgelser, som peger på meditation som et af de mest effektive redskaber til at modstå stress og opbygge livsglæde, at jeg har introduceret meditation i arbejdsugen.

Meditation hjælper os nemlig med at koble af i en verden, hvor der altid er noget, som vil have vores opmærksomhed. Det giver os et større overskud, både i arbejdet og i vores liv generelt.

Mange af os bruger en kæmpe portion af vores liv på arbejde, så det er essentielt for vores livsglæde, at vi skaber arbejdspladser, hvor vi rent faktisk har lyst til at være

Den forandring som jeg og able ønsker at inspirere til, er, at en virksomheds succes i høj grad skal måles ud fra glæden og engagementet hos dens medarbejdere. Mange af os bruger en kæmpe portion af vores liv på arbejde, så det er essentielt for vores livsglæde, at vi skaber arbejdspladser hvor vi rent faktisk har lyst til at være.

Udviklingen af en ny virksomhedskultur er dog ikke kommet uden bump på vejen hos able, hvor man i den første periode efter ledelsesskiftet så en ændring af medarbejdersammensætningen.

Nye ansigter er kommet til, mens andre har forladt virksomheden. Det var ikke planen fra starten – mit ønske var at inkludere alle på rejsen.

Men måske det alligevel var en forventet effekt, indser jeg i dag. For en central del af at skabe en stærk kultur i en virksomhed er at tydeliggøre kulturen, hvorfor det også bliver lettere for personer at finde ud af, om de passer ind i virksomheden eller ej.

Der er selvsagt altid usikkerhed forbundet med at gå ind og ændre på en virksomhed, som har kørt på en bestemt måde i mange år. Der er nogle faste vaner og hierarkier, som bliver truet, når der sker noget nyt.

Det vi særligt har været interesseret i hos able, har været at skabe et fælles mål, som alle vil arbejde for. Nogle har ikke kunnet se sig selv i den omstilling, og så har det været bedst for alle parter at sige tak for godt samarbejde og gå hver sin vej. Men til gengæld har man med den skarpere identitet fået let ved at rekruttere nye medarbejdere, som køber ind på kulturen og formålet.

Virksomheder der har svært ved rekruttering og fastholdelse har ikke en distinkt nok kultur og ikke et klart nok formål

Og det er en indsigt, som andre virksomheder bør tage til sig, hvis de har en frygt for at lave en omstilling.

Når man har et tydeligt formål og en stærk kultur, tiltrækker det nemlig mennesker, som kan identificere sig med kulturen, og som populært sagt selv har det på samme måde. Og når det sker, bliver det nemmere at rekruttere og fastholde dem, der ønsker at være en del af kulturen.

Illustration fra able.dk

Sagt på en anden måde: Virksomheder der har svært ved rekruttering og fastholdelse har ikke en distinkt nok kultur og ikke et klart nok formål. Virksomheder har brug for en klar og inspirerende grund til at eksistere, og herefter skabe en kultur der spiller godt sammen med det formål.

Fordi vi er blevet meget klarere i able omkring, hvad det er vi vil, og fordi vi har opbygget en stærkere kultur, kan vi hurtigere se, om en person vil passe godt ind hos os.

Og det er i sidste ende det vigtigste for at skabe en god virksomhedskultur: at sørge for at arbejde sammen med mennesker, som du har det godt sammen med, og som er motiveret af at gøre en forskel hen imod et fælles mål.


Modtag POV’s gratis ugebrev POV Weekend hver fredag morgen med det bedste fra POV, og følg debatterne og journalistikken i POV. Og hvis du har råd, og ofte læser med, så bliv abonnent, så du hjælper os med fortsat at udkomme som et kvalitetsfyldt åndehul i dansk presse.
Tilmeld dig POV Weekend her.


Topillustration: 7mindsets.com

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

Martin Bjergegaard er født i 1976, og medstifter af virksomhedsfabrikken Rainmaking samt CEO hos Frokost.dk, som han selv startede i 2006.
Han ser sig selv som serieiværksætter og har over flere år startet flere virksomheder med betydelig succes. Han arbejder især med meditativ ledelse baseret på buddhisme og Søren Kierkegaards filosofi og er også forfatter og foredragsholder, hvor han skriver og taler om, hvordan man opnår succes i arbejdslivet samtidig med at man opretholder et balanceret og lykkeligt liv. Han har tidligere arbejdet som konsulent hos McKinsey og kan findes på sin egen hjemmeside: : http://www.martinbjergegaard.com/ samt på www.rainmnakin.io og www.able.dk

Seneste artikler om POV Business