Klimapolitik

Ambitiøs klimapolitik i EU kan øge udledningen af drivhusgasser i resten af verden

i Grønt/KLIMAKRISE af
KLIMAPOLITIK // POV BUSINESS – “En grøn omstilling i EU alene kan ikke reducere den globale drivhusgas-udledning effektivt. Vi er nødt til at finde måder at få de andre med ombord på. Ellers vil virkningen af vores indsats blive ødelagt af international konkurrence, og det vil blive umuligt at leve op til Parisaftalens mål i tide”. Det siger økonom, Wusheng Yu fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.  Her viser et nyt studie, at jo mere EU skruer ned for sin drivhusgas-udledning, desto mere vil resten af verden skrue op – med mindre den følger samme grønne ambitionsniveau.

EU har en ambition om at være klimaneutral i 2050. Det håber man på at opnå bl.a. gennem grøn omstilling i energisektoren og den CO2-intensive industri samt ændrede mad- og rejsevaner hos befolkningen.

Men hvis EU gennemfører sin mest ambitiøse grønne plan i klimapolitikken, mens resten af verden blot fortsætter som nu, vil landene uden for EU blot ende med at udlede mere drivhusgas.

For hvert ton CO2e*, som EU undlader at udlede, vil 61,5 procent af dette ton i så fald blive udledt andre steder i verden

Sådan lyder konklusionen i et nyt notat skrevet af økonomiske eksperter på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.

For hvert ton CO2e, som EU undlader at udlede, vil 61,5 procent af dette ton i så fald blive udledt andre steder i verden.

Den såkaldte kulstoflækage vil betyde, at man kun opnår en global CO2e-besparelse på 385 kilo per ton.

Det viser den specialudviklede økonomiske model, der ligger til grund for notatet. Modellen er en del af EU Horizon 2020-projektet EUCalc, som har til formål at beskrive forskellige veje til grøn omstilling i EU.

“Naturligvis vil EU’s eget klimaaftryk blive betydeligt mindre. Men EU’s økonomi er viklet sammen med resten af verden gennem handelsforbindelser, som man ændrer, når man laver en grøn omstilling af vores energisystem, industri og levevis.”

“En del af den udledning, som Europa ‘sparer’ gennem en gennemgribende grøn omstilling, kan således blive lækket til den øvrige verden gennem bl.a. handelsmekanismer, afhængig af hvilken klimapolitik andre lande fører,” siger økonom og medforfatter til notatet, Wusheng Yu fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.

“Hvis ikke verden uden for EU følger trop og laver en tilsvarende grøn omstilling, vil nedgangen i den globale drivhusgas-udledning dermed være begrænset og langt under det niveau, som er vedtaget i EU’s klimapolitik,” tilføjer medforfatter og økonom fra samme institut, Francesco Clora.

Mindre eksport og mere import

I det mest ambitiøse år 2050-scenarie, som EUCalc-modellen har beregnet, skruer EU på alle grønne håndtag i forbindelse med produktion og forbrug i de forskellige sektorer, bl.a. industri og energisektor.

Fx vil en grøn omlægning af de CO2-intensive industrier (fx beton, stål og kemikalier) som en mere grøn klimapolitik ville medføre, kræve omkostninger til ny grøn teknologi, som vil gøre produkterne dyrere. ‘Det kan gå ud over EU-produkternes konkurrenceevne på verdensmarkedet og blive til bl.a. Kinas og USA’s fordel, som stadig producerer lignende varer – bare billigere.

Ligeledes vil en europæisk udfasning af de fossile brændsler sænke den samlede efterspørgsel og dermed gøre dem billigere. Det vil formentlig få lande uden for EU til at importere og forbruge større mængder

Forventningen er dermed også, at der vil produceres færre varer i Europa, hvilket ville øge importen af produkter for at tilfredsstille efterspørgslen fra forbrugere og virksomheder i EU.

Ligeledes vil en europæisk udfasning af de fossile brændsler sænke den samlede efterspørgsel og dermed gøre dem billigere. Det vil formentlig få lande uden for EU til at importere og forbruge større mængder.

En mere klimavenlig forbrugeradfærd i EU kan også ende med at skubbe en del af den sparede udledning andre steder hen i verden. Hvis europæerne eksempelvis spiser mindre rødt kød, vil importen af foderkorn som soja dale.

Men importen af andre typer afgrøder og plantebaserede fødevarer vil formodentlig stige, hvilket igen kan øge CO2-forbruget i resten af verden.

Hvad bør EU gøre i klimapolitikken?

Men skal Europa så bare kaste håndklædet i ringen og droppe de store ambitioner for et bedre klima? Bestemt ikke. Men vi skal sørge for ikke at gå enegang, når det gælder klimapolitikken lyder svaret fra Wusheng Yu:

“En grøn omstilling i EU alene kan ikke reducere den globale drivhusgas-udledning effektivt.

Det er essentielt, at EU formulerer grønne strategier for hver sektor og hvert medlemsland, som tager højde for disse økonomiske mekanismer og omhyggeligt evaluerer deres virkning

Vi er nødt til at finde måder at få de andre med ombord på. Ellers vil virkningen af vores indsats blive ødelagt af international konkurrence, og det vil blive umuligt at leve op til Parisaftalens mål i tide,” siger han.

Ifølge Wusheng Yu er det essentielt, at EU formulerer grønne strategier for hver sektor og hvert medlemsland, som tager højde for disse økonomiske mekanismer og omhyggeligt evaluerer deres virkning, når det handler om at give andre lande incitament til at forfølge lignende grønne strategier.

LÆS MERE OM KLIMAPOLITIK I POV HER


Denne artikel er en redigeret udgave af originalen som kan findes hos POV’s mediepartner Københavns Universitet her. 


Topbillede: En ambitiøs klimapolitik kan medføre problemer andre steder. Foto: Containerskib, PxFuel.
(*”Kuldioxidækvivalent” eller ”CO2e” er en betegnelse for at beskrive forskellige drivhusgasser i en fælles enhed)

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

POINT of VIEW International er et uafhængigt, digitalt kvalitetsmedie, der publicerer journalistik i form af nyhedsanalyser, anmeldelser, klummer, essays, debatindlæg samt kurateret borgerjournalistik indenfor især samfunds-, kultur-, erhvervs- og udlandsstof.

Siden POV blev grundlagt 1. februar 2016, har mediet udviklet sig til et etableret og anerkendt, mellemstort online medie med mere end 700 bidragsydere, der publiceres i ugebrevet POV Weekend, på pov.international, Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn.

Seneste artikler om Grønt