Trumps USA og Gilead – Christian Groes leger med et dystert tankeksperiment

i Bøger/Politik & Samfund/USA af

POLITIK //ANALYSE – Efter Trumps konstitutionelle magtkamp mod demokraterne om en mulig rigsretssag og indførsel af nye anti-abortlove i flere amerikanske stater spores en tydelig drejning i en mere konservativ og autoritær retning, der trækker paralleller til HBO-serien ‘The Handmaid’s Tale’ og Margaret Atwoods roman af samme navn. Men er der fællestræk mellem Trumps USA og Gilead, det fiktive totalitære regime fra Atwoods fremtidsroman og den dystopiske TV-serie? spørger antropolog og kønsforsker Christian Groes. Og hvad skal der til før ”Guds eget land” begynder at ligne et autoritært, misogynt teokrati?

Mange vil sige at USA – Land of the Free – er det sidste sted på jorden, en sådan udvikling kunne finde sted.

Men lad os for tankeeksperimentets skyld se på, hvilke tegn, der allerede er på, at supermagten bevæger sig i den retning, og hvilke begivenheder, der i en nær fremtid kunne føre USA det sidste stykke hen imod et autoritært eller totalitært styre (også selvom det apokalyptiske Gilead er et helt usandsynligt slutscenarie).

Det er muligt, at Trump er vanvittig og ligner en politisk klovn uden et klart formål, men hvis man lytter til, hvad han har sagt og gjort siden sin indsættelse som præsident, er der grund til at frygte, at der ligger en mere gennemtænkt plan bag vanviddet.

Man skal huske at meget af det, der er sket i hans korte regeringstid, er uden fortilfælde i nyere amerikansk historie.

Her en liste med syv tegn på, at USA’s regering gradvist får Gilead-lignende træk og dernæst en liste med fem dramatiske fremtidsscenarier som i sidste og værste instans kunne fuldføre overgangen til et mere totalitært styre.

Syv tegn på at Trumps USA gradvist bevæger sig imod et totalitært regime

 1. Mobilisering af det religiøse højre, forfølgelse af LGBT-grupper og ny kvindefjendsk lovgivning

Der har siden (George W.) Bush-æraen eksisteret en bevægelse imod det religiøse patriarkalske højre i det republikanske parti. Efter Trump kom til magten, har bevægelsen fået ny energi og forsøger at gennemføre ultrakonservative dagsordener både på statsligt og føderalt niveau.

En omstødelse af Roe vs. Wade er mere sandsynlig nu, hvor Trump på få år har udpeget to konservative dommere til Højesteret og dermed har tippet magtbalancen i konservativ retning

For nylig stemte 95 procent af republikanerne i senatet imod et lovforslag (”Equality Act”), der ville garantere ligebehandling af mænd og kvinder samt LGBT-grupper. Næsten samtidig stemte en række stater i USA med Alabama i spidsen for at forbyde abort og i visse tilfælde at straffe læger, der gennemfører aborter med lange fængselsstraffe.

Da staterne ikke kan implementere lovene, fordi de strider imod højesteretsdommen, Roe vs. Wade, der lovliggjorde abort i hele USA i 1973, lader det til, at deres samlede front har til formål at presse højesteretsdommerne til at ændre denne beslutning, så lovene kan blive ført ud i livet i de konservativt dominerede stater.

En omstødelse af Roe vs. Wade er mere sandsynlig nu, hvor Trump på få år har udpeget to konservative dommere til Højesteret og dermed har tippet magtbalancen i konservativ retning. Derudover har flere republikanskledede stater blokeret al lovgivning for øget ligestilling, trukket LGBT-gruppers rettigheder tilbage og senest forsøgt at minimere straffe for såkaldt ”selvforskyldt” voldtægt med argumentet om, at kvinder ikke kan sige nej.


Af TV-serien The Handmaid’s Tale fremgår det, at ideen om at oprette det totalitære Gilead blev født, da religiøse grupper enedes om at ville redde Amerika fra synd, korruption og liberale kræfters revolution.

Det fiktive land er grundlagt på et kvindefjendsk styre og forfølgelse af minoriteter, herunder LGBT-grupper. The Handmaid’s Tale beskriver, hvordan lesbiske, enlige mødre og kvindeaktivister arresteres, genopdrages og indsættes som tjenere af den ledende hvide overklasse bestående af stærkt konservative familier, der fastholder et strengt race- og kønshierarki.

Efter overgangen til Gilead omdøbes hovedpersonen June til Offred, opkaldt efter familieoverhovedet (Fred Waterford) i den familie, hvor hun tjener som Handmaid. I Gilead opfattes utroskab og sex mellem kvinder og mænd før ægteskab som en synd og straffes hårdt. Homoseksualitet ses som ”kønsforrædderi” og forbydes.


 1. Præsidentens autoritære personlighedstræk og kontrol med den udøvende statsmagt

I overensstemmelse med andre autoritære statsledere er Trump tilhænger af at give militæret større synlighed og en nationalistisk profil. Kun efter modstand fra sine rådgivere aflyste han en stort anlagt militærparade i Washington DC i år. Han ønskede at gennemføre paraden på USA’s uafhængighedsdag med henblik på at gøre dagen til en fejring af USA’s militære magt med sig selv i rollen som dets leder fremfor som tidligere at lade den være en politisk neutral mærkedag.

Nogle observatører mener, at Trumps indsættelse af Bill Barr som justitsminister var en måde at skaffe sig politisk kontrol med et ellers uafhængigt ministerium

Ligesom andre autoritære ledere forsøger Trump at skabe en personlighedskult omkring sig selv, som også kommer til udtryk under hans massemøder rundt om i det konservative USA.

Under møderne angriber han sine fjender (bl.a. indvandrere, medier og politiske modstandere) med en voldelig retorik, der gejler pøblen op og fremmaner deres tilråb om at ”fjenderne” skal i fængsel, tæskes eller skydes. Han har truet med at tage fuldkommen kontrol med Justitsministeriet, FBI og CIA, der hidtil har fungeret som politisk uafhængige instanser.

Trumps politiske gennemslagskraft er ikke mindst bygget op omkring en personlighedskult, som han dyrker ved store politiske vælgermøder. Wikimedia Commons.

Trump har gentage gange kaldt den uafhængige anklager Robert Muellers undersøgelse af hans præsidentkampagnes samarbejde med den russiske regering i 2016 for et svindelnummer og et kupforsøg og har beordret en modundersøgelse af FBI og CIA’s rolle i ”kupforsøget”.

Under et massemøde for nyligt klappede han af sine tilhængere, da de råbte slagord om at ”kupmagerne” i FBI og CIA skulle sendes i fængsel, og han har selv udtalt, at bl.a. den afsatte chef for FBI James Comey er en forræder og burde fængsles.

Allerede under sin præsidentkampagne lykkedes det Trump at overbevise sine tilhængere om, at Hillary Clinton er kriminel og skulle fængsles.

Husk at Trump tidligere har rost den tyrkiske præsident Erdogan for, hvordan han reagerede på et muligt kupforsøg i landet ved at sende politiske modstandere, herunder ”konspirerende” politifolk, militærfolk, intellektuelle og andre kritikere af styret i fængsel. Man kan kun forestille sig, hvad der ville ske, hvis Trump faktisk udrensede FBI og politiet for ”fjender” og satte sine egne loyalister ind i stedet.

Nogle observatører mener, at Trumps indsættelse af Bill Barr som justitsminister var en måde at skaffe sig politisk kontrol med et ellers uafhængigt ministerium, eftersom Barr har medvirket til at fordreje konklusionerne i Muellers rapport og frifinde Trump. Mueller har netop udtalt, at Barrs udlægning er forkert, og at rapporten ikke frifinder Trump for skyld i forbindelse med en kriminel konspiration med Rusland eller en mulig ’obstruction of justice’.


Gilead bliver oprettet efter et iscenesat kupforsøg og er baseret på en autoritær hierarkisk struktur og fuldkommen kontrol med den udøvende magt i politiet, militæret og retssystemet.


 1. Krigen imod medierne og manipulation med nyheder

Lige siden han blev præsident, har Trump ført krig imod “mainstream” medierne i USA, herunder CNN, NBC og MSNBC, som han ynder at kalde ”fake news” og ”folkets fjende”. Han begrænser journalisters adgang til sine pressemøder og forbyder spørgsmål fra bestemte pressefolk. Endelig har han truet med at lukke TV-stationer, han er uenig med eller at fratage dem deres licens (f.eks. NBC).

Han stempler den Trump-venlige nyhedskanal Fox News som den eneste sandfærdige og bruger kanalen til at fremme stærkt manipulerede nyheder og politiske budskaber. Han blander løgne og fakta i en grad, så offentligheden ikke længere kan decifrere nogen endelig sandhed.


I Gilead er medierne enten blevet lukket eller er stærkt censurerede, og de tilbageværende medier spreder propaganda for Gileads regime, mens de dæmoniserer landets indre og ydre fjender. Der er en scene i TV-serien, hvor hovedpersonen Offred flygter fra den familie, hvor hun er Handmaid og gemmer sig i en tom, faldefærdig bygning, der viser sig at have været hovedkontor for The Boston Globe (en anerkendt amerikansk avis), som blev lukket efter Gileads oprettelse.


 1. Alliancer med autoritære statsledere og fjendtlig retorik overfor demokratiske nabolande

Trump har erklæret sig som ven af diktatorer og despoter som Putin, Erdogan, Orban og Duterte og har udtrykt ”respekt” for Jong-uns totalitære styre i Nordkorea.

Han har kaldt både Mexico og Canada for USA’s ‘fjender’ og indført handelstariffer mod Canada begrundet med, at landet er ”en national sikkerhedstrussel” mod USA. Canada har historisk set været USA’s tætte allierede. Desuden er NATO-alliancen og båndet mellem USA og Europa mere skrøbeligt end nogensinde.


I TV-serien er USA’s nabolande og det øvrige ”vesten” Gileads fjender. 


 1. Den øgede ideologiske og demografiske splittelse i USA

På den ene side har den progressive bevægelse på den amerikanske venstrefløj fået vind i sejlene og fremmer en dagsorden med ligestilling, identitetspolitik, demokratisk socialisme og et forsvar for minoriteters rettigheder, der ikke er set lignende i landets historie siden borgerrettighedsbevægelsen.

Mobilisering af kvindeorganisationer i kølvandet på #MeToo-bevægelsen, Black Lives Matter-bevægelsen, migrantgrupper, latinoer og sorte borgerrettighedsforkæmpere og LGBT-aktivister har formet det nuværende politiske landskab. Et flertal af unge (millennials) tager afstand fra “det gamle” konservative og religiøse USA, og generelt bliver amerikanerne gradvist mindre troende.

Der er en udbredt kritik af ”ældre hvide mænds” privilegier og med de progressive kræfters fremgang kan ældre, hvide og heteroseksuelle amerikanere ikke længere tage deres magt for givet. Desuden er der i kølvandet på flere blodige skoleskyderier og massedrab en udbredt kritik af våbenloven og retten til at bære våben, der særligt på højrefløjen ses som en grundlæggende rettighed.

Den voldelige konfrontation mellem højreradikale hvide nationalister og anti-fascister i Charlottesville i august 2017 illustrerer tydeligt den øgede polarisering i landet

På den anden side står de mere konservative og ældre generationer, hvide middelklassefamilier, landbefolkningen og fundamentalistisk kristne grupperinger, som anser det USA, de kender, som truet og under afvikling. De frygter at deres dominerende plads i samfundet forsvinder og reagerer ved at gøre modstand imod de progressives bevægelse og hylde klassiske konservative dyder og principper.

I dette ideologisk og demografisk splittede USA markerer Trumps påstande om en “invasion af indvandrere fra syd” og hans kamp for en grænsemur et forsøg på at berolige hvide konservative vælgere, som frygter, at USA overtages af indvandrere og progressive grupper. Den voldelige konfrontation mellem højreradikale hvide nationalister og anti-fascister i Charlottesville i august 2017 illustrerer tydeligt den øgede polarisering i landet.

Charlottesville-protesterne med ekstremt højreorienterede grupper. Et flag siger: “træd ikke på mig”. Wikimedia Commons.

Der rapporteres om dødstrusler mod muslimske og liberale medlemmer af Senatet, og Trump har nægtet at tage afstand fra disse trusler og fra hvide nationalister mere generelt. For nyligt reagerede en venstreradikal mand på Trumps hadtaler ved at true med at bombe Trump Tower i New York. Både jødiske synagoger, moskeer og kirker for sorte kristne er blevet angrebet det seneste år.

Selvom det er svært at forestille sig, hvordan en borgerkrig skulle udfolde sig i vore dages USA, kan man til at starte med at tænke sig til, hvilken rolle de mange højreorienterede militser ville spille i en anspændt politisk situation.

Antallet af private højreorienterede militser er fordoblet siden 2008, og der eksisterer nu 500 af slagsen rundt om i landet, hvoraf mange har erklæret sig parate til at gribe til våben, hvis Trump fjernes fra magten.


The Handmaid’s Tale udspiller sig efter en borgerkrig i USA mellem netop disse grupperinger, som førte til en opdeling af landet i det liberale Amerika’s forenede stater med hovedsæde i Alaska (hvor de progressive opholder sig i eksil) og det nye ultrakonservative “Republic of Gilead” med kontrol over hovedparten af det tidligere USA.

Forud for borgerkrigen blev konservative ideologer angrebet af progressive unge fra det liberale amerikanske universitetsmiljø og chefideologen Serena blev udsat for et mordattentat.


 1. Angreb på USA’s “indre” og “ydre” fjender

Trump har afsløret planer om at opspore og deportere ”millioner af illegale migranter” gennem ICE, der er regeringens anti-immigrationsenhed. Han har også forsøgt at indføre et indrejseforbud mod personer fra ”muslimske lande” og med jævne mellemrum har han talt nedladende om muslimer, sorte og latinoer og kaldt dem voldtægtsforbrydere, kriminelle, farlige eller uamerikanske.

I lighed med andre autoritære ledere i historien har Trump vist tydelige tendenser til paranoia og ifølge kilder tæt på regeringen, ser han fjender overalt, også i sin egen administration

I februar indførte Trump en civil undtagelsestilstand (state of emergency) under påskud af en ”invasion” af illegale indvandrere ved den sydlige grænse. Denne undtagelsestilstand er gældende på ubestemt tid og giver præsidenten øgede beføjelser i kampen mod indvandring.

Under et massemøde for nyligt klappede Trump af en publikummer, der råbte, at illegale migranter ”skulle skydes”.

Krigen mod indre og ydre fjender omfatter også demokratisk valgte personer i Senatet og Repræsentanternes Hus, og Trump har flere gange udråbt politiske modstandere som ”farlige” og ”udemokratiske”. I lighed med andre autoritære ledere i historien har Trump vist tydelige tendenser til paranoia og ifølge kilder tæt på regeringen, ser han fjender overalt, også i sin egen administration.

De mange fyringer og udskiftninger af ministre, rådgivere og talspersoner i regeringen, siden han tiltrådte, understreger billedet af en præsident, der ikke stoler på andre end sig selv, sin familie og sine få tro væbnere.


I Gilead bliver indre og ydre fjender fængslet, deporteret, dræbt eller gjort til slaver. Der oprettes en enhed af agenter (The Eyes) overalt i landet, der overvåger mulige fjender af styret.


 1. Anti-abortbevægelsen i en tid med faldende fødselsrater blandt hvide amerikanere

I de stater, der for nyligt stemte for en streng anti-abortlovgivning, er der ifølge meningsmålinger en udbredt frygt for, at der bliver færre og færre hvide og stadig flere farvede mennesker i USA.

På den konservative og Trump-venlige nyhedskanal Fox News har nyhedsværten Tucker Carlson advaret imod ”et folkedrab på den hvide befolkning” med den begrundelse, at demografiske ændringer og lave fødselsrater vil føre til de hvides udslettelse, men mindre der opstår en politisk modstand.


Et af Gileads vigtigste mål er at øge fødselsraten blandt den hvide, udvalgte overklasse i samfundet. Årsagen er, at en stor del af befolkningen ikke længere kan få børn (muligvis på grund af miljøforurening eller atomstråling). Derfor skal Gilead-styret identificere kvinder, der stadig kan få børn og opdrage dem til at være slaveagtige rugemødre (Handmaids) for overklassens familier, som har eneret til barnet, når det er født.

Forplantningsakten foregår mellem den fødedygtige kvindelige slave og familiens mandlige overhoved, mens hans kone overvåger ritualet. Handmaids anskues kun som værdifulde, så længe de kan agere værtskroppe for produktion af nye børn til Gilead.

Hvis der er nogen ideologisk forbindelse mellem frygten for faldende fødselsrater blandt konservative hvide amerikanere og den nye abortlovgivning kan den måske anskues i dette lys. I de stater, der har stemt for ny abortlovgivning (Alabama, Georgia, Kentucky, Missouri, Mississippi og Ohio), er lovgivningen stemt igennem af en stor majoritet af hvide mandlige politikere.


Dramatiske begivenheder der kunne føre USA hen imod et totalitært samfund

 1. En forfatningsmæssig krise hvor præsidenten nægter at gå af

Der er flere scenarier i det nuværende politiske landskab, der kan føre til en præsidentafsættelse. F.eks. hvis der kommer flere beviser på Trumps ulovlige adfærd i forbindelse med Muellers undersøgelse af præsidentens konspiration med Rusland under valgkampen i 2016.

Dette kan muligvis overbevise et flertal af demokrater og republikanere om, at han skal afsættes. Et mere sandsynligt scenarie er, at Trump idømmes fængsel for økonomisk kriminalitet ved en lokal domstol i f.eks. New York, hvor flere sager mod ham er under forberedelse.

Udover demokraternes igangværende debat om at afsætte Trump efterforskes han for flere kriminelle forhold, og samtidigt blokerer Trump alle stævninger af centrale personer i sit kabinet, som Repræsentanternes Hus har iværksat.

I tilfælde af en politisk afsættelse i Senatet eller en dom for økonomisk kriminalitet, kan man forestille sig Trump og hans allierede reagere ved at kalde det for endnu et kupforsøg og anklage ”kupmagerne” for forræderi. Han har allerede udtalt, at bl.a. Comey har begået forræderi, og at der burde startes en rigsretssag. Det kan i sidste ende bane vejen for, at han tager fuld kontrol med Justitsministeriet, FBI og CIA.

Det er muligt at Trump vil forsøge dette, men ikke sandsynligt at det vil lykkes. Spørgsmålet er hvor mange republikanere i Senatet der ville bakke ham op.

Trumps indsættelse som præsident 20. januar 2017. Foto: defense.gov.

2. En krig mod Iran og et terrorangreb på amerikansk jord

Trump har truet med at angribe Iran og har allerede sendt tropper afsted til regionen. Hans sikkerhedsrådgiver John R. Bolton anbefaler tilsyneladende et angreb på landet som gengældelse for, hvad han kalder Irans fortsatte aggressioner mod amerikanske interesser. Dette kunne provokere Iran til et modangreb i form af terror på amerikansk grund udført af iranske allierede i f.eks. Hizbollah eller andre terrorgrupper.

Uanset om et terrorangreb i USA ville være afledt af en amerikansk krig eller ej, kunne det give Trump en undskyldning for at erklære nødret (martial law), en streng militær undtagelsestilstand, hvor den almindelige lovgivning ikke længere gælder.

I en sådan situation kan de grupper, der anses som indre fjender blive mål for forfølgelse, fængsling og sågar henrettelser (f.eks. muslimer, migranter, venstreorienterede aktivister, LGBT-grupper). Vi ved fra historien, at militære undtagelsestilstande kan blive permanente, hvis et lands ledere har autoritære tendenser og føler sig truet på magten.

Vi ved fra historien, at militære undtagelsestilstande kan blive permanente, hvis et lands ledere har autoritære tendenser og føler sig truet på magten

I den forbindelse skal man huske Trumps mantra fra valgkampen i 2016 om, at han ”kunne skyde en mand på 5th Avenue in New York og stadig blive USA’s præsident”. Og Trump har allerede erklæret en civil undtagelsestilstand på baggrund af påstanden om en invasion af ulovlige indvandrere fra Mexico.

Under eller efter en undtagelsestilstand kan regeringen ændre i forfatningen og fjerne grundlæggende borgerrettigheder. Husk hvordan Bush-administrationen brød med basale borgerrettigheder efter terrorangrebet 9/11, hvor almindelige borgere blev udsat for ulovlig aflytning, og hvor regeringen uden rettergang beordrede, at terrormistænkte blev holdt fanget på Guantanamo-basen.

En krig i Mellemøsten kunne også fjerne fokus fra Trumps indenrigspolitiske trusler og øge hans opbakning i befolkningen op til valget i 2020, som han ifølge meningsmålinger står til at tabe.

Gilead blev grundlagt efter en krigssituation og et terrorangreb mod præsidenten og den siddende regering, hvor islamiske terrorister fik skylden for angrebet og hæren erklærede undtagelsestilstand. Derefter fulgte en ophævelse af den amerikanske forfatning, indefrysning af fjendernes bankkonti og en afskedigelse af kvinder ansat i samfundets centrale sektorer (ifølge romanen).

Angrebet førte til et nyt regime, massearrestationer, drab på formodede terrorister og deres allierede og forfølgelse af progressive grupperinger. Afskedigelsen af kvinder var baseret på patriarkalske og gammeltestamentlige værdier og hang sammen med, at styret ville gøre kvinderne til Handmaids og tjenere for den nye religiøse overklasse.

En krig eller et terrorangreb er muligt, men ville næppe føre til en ophævelse af forfatningen eller et diktatur. Spørgsmålet er dog, hvor mange frihedsrettigheder der ville blive ofret i kampen mod terror.

 1. Et mordattentat på Trump, hans familie, medlemmer af regeringen eller på den konservative intelligentsia, som Trump ser som sin ideologiske base. Eller et angreb på regeringsbygninger eller Trumps private ejendom

Igen ville dette kunne bruges som undskyldning for at erklære undtagelsestilstand eller nødret, hvorefter “folkets fjender” kunne retsforfølges.

I fremtidsromanen udkommer en indflydelsesrig konservativ bog, som styrker den religiøse højrefløj, men også vækker vrede blandt landets progressive kræfter. Forfatteren (Serena) angribes af unge aktivister og udelukkes fra at tale på landets universiteter og bliver udsat for et mordforsøg. Dette ansporer hende og hendes mand (Fred Waterford) til sammen med ligesindede at planlægge en overtagelse af magten og oprette Gilead-styret for at genoprette lov og orden og et samfund i overensstemmelse med kristne familieværdier.

Et mordattentat er muligt, men det er usandsynligt at senatet ville acceptere en udnyttelse af nødret til at retsforfølge og fængsle Trumps forestillede fjender.

 1. En voldelig opstand blandt bevæbnede højreorienterede militser, radikale Trump-tilhængere og dele af politiet eller militæret efter en afsættelse af Trump fra magten

I det øjeblik Trump og hans støtter ser, at han vil blive fjernet fra magten (legitimt eller ej), kalder de til modstand og et modangreb på kupmagerne. Trump har udtalt, at hvis han blev fjernet fra magten, så ville det ende med optøjer eller borgerkrig. Han udtalte også i forbindelse med valget i 2016, at han ikke ville anerkende en valgsejr til Hillary Clinton, og at hans støtter aldrig ville acceptere valget.

Da han blev interviewet om, hvad han ville gøre, hvis det kom til en voldelig konflikt med hans politiske fjender og folk på venstrefløjen, svarede han: ”Jeg har støtter i politiet, militæret, og ’Bikers for Trump’, men de gør ikke hård modstand endnu, før et bestemt punkt, og så bliver det rigtig, rigtig slemt”.

Der har været en stor stigning i antallet af højreorienterede militser i USA siden 2008. Under optøjerne i Charlottesville i 2017 viste højreorienterede grupper deres vilje til at bruge vold mod politiske modstandere og anti-racistiske demonstranter. Da en af sidstnævnte blev dræbt, kommenterede Trump blot, at ”der var gode folk på begge sider”.

Under de højreorienteredes overtagelse af magten, som førte til oprettelsen af Gilead, var der udbredte protester og demonstrationer fra borgerrettighedsgrupper, men den nye kristne fundamentalistiske gruppe kaldet “Sons of Jacob” responderede øjeblikkeligt med at slå hårdt ned og indsatte dens egne soldater fra hæren, også kaldet ”Guardians of the Faithful”, som slagtede demonstranterne eller satte dem i fængsel.

Det er svært at forestille sig, at den amerikanske hær ville følge Trump og hans støtter, eller at den ville angribe eller dræbe amerikanske borgere.

 1. Et mordattentat på Trump

I romanen begynder overtagelsen af magten med et terrorangreb, hvor præsidenten og hans nærmeste myrdes. De totalitære kræfter i regeringen og den konservative oprørsbevægelse overtager magten.

I dag kunne de totalitære kræfter i regeringen være vicepræsident Mike Pence, sikkerhedschefen John R. Bolton, justitsminister Bill Barr og Trumps svigersøn og politiske rådgiver Jared Kuchner.

Spørgsmålet er, hvor langt de politiske høge ville gå, hvis Trump blev myrdet. Også i den situation er en voldelig magtovertagelse og oprettelsen af et totalitært styre meget usandsynlig.


De første to sæsoner af The Handmaid’s Tale kan streames på HBO Nordic, og tredje sæson starter i løbet af sommeren 2019.

Bogen The Handmaid’s Tale er skrevet af forfatteren Margaret Atwood og udkom i 1985. 

Har man en forkærlighed for dystre amerikanske fremtidsromaner, hvor totalitære kræfter har taget magten, kan man også læse disse klassikere: Philip K. Dicks The Man In the High Castle fra 1962 samt Phillip Roths The plot against America fra 2004.


Illustration: Collage af billeder fra Wikimedia Commons.

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

Christian Groes er 45 år, antropolog og kønsforsker og ansat som lektor ved Roskilde Universitet. Udover at forske i og være en ivrig debattør af køn, seksualitet, migration og magtforhold har han personligt en stor interessere for amerikansk politik og samfundsudvikling. Han boede i New York i 2008, mens han skrev sin Phd-afhandling på Columbia University. Her oplevede han finanskrisen og Obamas valgsejr på tæt hold og har besøgt USA med jævne mellemrum sidenhen. Han er stor fan af TV-serien The Handmaid’s Tale og Margaret Atwoods fremtidsroman af samme navn.

Seneste artikler om Bøger