Nyt samarbejde om løsninger på plastforurening i havet

i Featured/Grønt/KLIMAKRISE/POV Business af

POV BUSINESS // TEMA OM PLASTIK – Plastik i verdenshavene er et af nutidens hurtigst voksende miljøproblemer. Det danske tekniske eliteuniversitet, DTU er gået sammen med fire andre forskningsinstitutioner for at undersøge konsekvenserne af plast i havet og behovet for ny lovgivning.

DTU går sammen med fire andre forskningsinstitutioner for at undersøge konsekvenserne af plast i havet og behovet for ny lovgivning.

Plastik i verdenshavene er et af nutidens hurtigst voksende miljøproblemer. Op mod 80 procent af verdens affald består af plastik, og hvert år udledes der 300 millioner tons plastik til verdenshavene.

Det kan få store konsekvenser for hele økosystemet, hvis mikroplast skader dyreplankton, som er fundamentet i havets fødekæder og føde for mange fisk, fugle og havpattedyr. Samtidig er mange mennesker bekymrede for, om der er mikroplast i fisk og skaldyr, og om det er et problem for deres sundhed

Forskere fra fem danske forskningsinstitutioner, herunder DTU, går nu sammen om at udvikle viden om og løsninger på plastikforureningen. Det sker i forskningscenteret MarinePlastic, som ledes af Aalborg Universitet og støttes af Velux Fonden med 20 millioner kroner.

Undersøger mikroplast i plankton, muslinger og fisk

Fra DTU deltager DTU Aqua og DTU Miljø i forskningscenteret MarinePlastic. De to institutter skal blandt andet undersøge mikroplast i dyreplankton, muslinger og fisk.

“Det kan få store konsekvenser for hele økosystemet, hvis mikroplast skader dyreplankton, som er fundamentet i havets fødekæder og føde for mange fisk, fugle og havpattedyr. Samtidig er mange mennesker bekymrede for, om der er mikroplast i fisk og skaldyr, og om det er et problem for deres sundhed,” siger professor Torkel Gissel Nielsen, DTU Aqua om baggrunden for de undersøgelser, han leder i samarbejde med seniorforsker Nanna B. Hartmann fra DTU Miljø.

For at kunne vurdere konsekvenserne af mikroplast for mennesker og miljø undersøger DTU-forskerne, under hvilke omstændigheder dyreplankton, fisk og skaldyr æder mikroplast, og hvad der sker, når de gør det. F.eks. kan mikroplastens størrelse, sammensætning og alder måske have betydning for, om den bliver ædt eller fravalgt som føde, og dermed om plasten kommer ind i fødekæden.

De hidtidige undersøgelser på området er baseret på forsøg i laboratoriet med koncentrationer af mikroplast langt over det niveau, man finder i havet, men DTU-forskerne vil anvende miljørealistiske koncentrationer af plast i deres forsøg og også supplere med undersøgelser af fordelingen af mikroplast i havet.

Desuden vil forskerne forsyne forsøgsplasten med en bakteriebelægning, som man ser det i naturen, for at teste, om det øger dyrenes appetit på plasten.

Se Verdensnaturfondens video om, hvad plastic betyder for havskilpadderne i Australien her:

Forskning skal omsættes til handling

Forskningscenteret MarinePlastic har et erklæret mål om at udvikle konkrete løsningsforslag og gavnlige tiltag i samarbejde med interessenter og beslutningstagere. Det omfatter blandt andet en analyse af, hvilke typer videnskabelig information, lovgivningsarbejdet mangler for at kunne fastsætte regler, og om den nuværende regulering på området er baseret på den mest relevante viden. Det arbejde tager DTU Miljø sig af i samarbejde med Roskilde Universitet.

DTU Miljø vil undersøge, hvordan regulering kan fremme innovation, så der f.eks. kommer mere fart på udviklingen af miljøvenlige alternativer

“I projektet skal vi være bindeled mellem forskerne og andre interessenter, f.eks. myndigheder, producenter og ngo’er, så forskningsresultaterne kan blive omsat til handling. Måske mangler samfundet svar på centrale spørgsmål, som vi kan formidle videre til forskerne, og omvendt kan forskningen pege på forhold, der burde reguleres, og hvor der er viden nok til at gøre det,” siger lektor Steffen Foss Hansen, DTU Miljø, som leder denne del af projektet.

DTU Miljø vil også undersøge, hvordan regulering kan fremme innovation, så der f.eks. kommer mere fart på udviklingen af miljøvenlige alternativer.

Det er velkendt, at regulering på et område, kan sætte skub i innovationen, men hvad der skal til, for at det også kan ske på plastområdet, vil forskerne undersøge nærmere.

Projektet, der omtales, ledes af  Aalborg Universitet.


Originalartiklen kan findes her på DTU.

Topillustration: 

Fakta om forskningscenteret MarinePlastic

  • MarinePlastic – the Danish Centre for Research in Marine Plastic Pollution – er et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Aarhus Universitet, Nationalmuseet og Roskilde Universitet.
  • MarinePlastic åbner officielt den 1. februar 2019 og skal frem til 31. januar 2023 arbejde intensivt med at indsamle viden om plastikforureningens typer, årsager, omfang, spredning, nedbrydning og miljømæssige konsekvenser og undersøge effekten af lovgivning og samfundsmæssige tiltag.
  • MarinePlastic har et samlet budget på 26 millioner kroner, hvoraf de 20 millioner kroner er finansieret af Velux Fonden, mens resten er betalt af deltagerne i projektet.
  • MarinePlastic har hovedkvarter på Aalborg Universitet og ledes af professor Jes Vollertsen, jv@civil.aau.dk, mobil: 28 95 91 95.
Hvis man vil vide mere om forskningscentret og DTU’s initiativ kan man kontakte:

Torkel Gissel Nielsen

Professor

DTU Aqua

35 88 34 94

Steffen Foss Hansen

Lektor

DTU Miljø

45 25 15 93

Nanna B. Hartmann

Seniorforsker

DTU Miljø

45 25 14 01
Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

Seneste artikler om Featured