RIGSRET

Rigsretten og ministeransvaret – Den talende bog

i Debat/Politik & Samfund af
ANMELDELSE NYT MEDIE // KOMMENTAR – Hvad vil det sige, at blive stillet for en rigsret? I Knud Lindholm Laus nye opfindelse ‘Rigsretten og ministeransvaret – den talende bog’, som er en kombination af lydinterviews og dokumenter, tager Knud Lindholm Lau en langsnakker med Frederik Waage, dr. jur. og professor i statsret. “Fidusen er, at Frederik Waage forklarer det hele enkelt og forståeligt. Og samtidig er alle relevante dokumenter trykt: lovtekster, domsafsigelser, Ombudsmandens beretning og hvad man ellers kan ønske sig af bilag… Man kan altså nørde igennem og finde svar på en hel del,” skriver Monica Krog-Meyer.

Dette indlæg er udtryk for skribentens holdning.
Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.


Jeg har læst alle reportager fra Instrukskommissionen, sådan som min avis har leveret dem. Jeg har været meget forarget over denne sag og skrev på et tidspunkt ”Vis nu noget anger, Inger!” på min facebookside, fordi jeg simpelthen ikke kunne holde arrogancen ud.

Ministeren der fejrede endnu en stramning af ‘de fremmedes’ vilkår i Danmark ved at vise lagkager med inskription frem. Altså dengang Inger Støjberg var integrationsminister. Jeg havde svært ved at se viljen til at integrere nogen lige dér.

Og når hun er blevet interviewet i forbindelse med sagen i Instrukskommissionen, så skulle vi denondelyneme høre hende sige ‘barnebrude’, så det ringede for ørerne.

Mener man, at en minister forbryder sig mod disse love, skal det ikke være kollegerne i Folketinget, der skal dømme dem, og det skal heller ikke være Højesteret. Nej, det skal den særlige ret, Rigsretten

For der VAR jo ikke nogle kvinder yngre end 15 – og der VAR jo ikke nogle mænd over 32. De fleste var i 20’erne. Men DET interesserede ikke Inger Støjberg, tilsyneladende. Hun fortsatte korstoget; signalet skulle sendes til vælgerne, at Inger Støjberg beskyttede de små piger, der blev misbrugt af gamle mænd. Derfor var der ingen grund til individuel behandling af sagerne, som reglerne ellers tilskriver. Alle skulle behandles ens, hvis pigen var under 18.

Jeg var forarget, det gjorde mig fortvivlet. Vi er jo alle imod det misbrug, der antydes, men som altså ikke har fundet sted.

Her bagefter ved vi nemlig, at af de 23 tvangsadskillelser:

– var der 5 par, der ventede barn sammen, men de blev adskilt.
– der var 7 kvinder, der forsøgte at tage deres eget liv eller havde selvmordstanker, efter at de var blevet adskilt,
og for at det ikke skulle være løgn:
– 6 af kvinderne var flygtet fra et tvangsægteskab, men sammen med deres kæreste. Den kæreste hun ville have.
Men de blev også adskilt.

Jeg læste gennemgangen af de 23 sager og forestillede mig, hvordan jeg selv ville have det i et nyt land, hvor jeg ikke forstod sproget, i et retssystem jeg ikke kendte og så blive adskilt fra min ægtefælle – og jeg græd.

De måtte ikke engang være i samme asylcenter! Sådan mener jeg ikke, at den danske stat bør behandle flygtninge, der søger asyl i vores land.

Ja, det er altså min synsvinkel, og derfor var jeg tilfreds med, at Instrukskommissionen gik til vaflerne overfor den tidligere minister.

MEN – og det er meget vigtigt! Jeg vil til hver en tid kæmpe for, at en Rigsretssag afgør, om Inger Støjberg har begået noget ulovligt. Det er ikke mig, der skal afgøre det, uanset hvad jeg måtte mene.

Det endte med, at Folketinget ved afstemning har indbragt Inger Støjberg for en rigsret. Hun er tiltalt, ikke dømt. Om hun har overtrådt ministeransvarsloven skal nu afprøves ved den særlige retsinstans, der hedder Rigsretten. Som der står på Folketingets hjemmeside:

Rigsretten er en domstol, der behandler og afsiger domme mod ministre, der er tiltalt for ulovlig embedsførelse.

Rigsretten og den talende bog

Men hvad vil det så sige, at blive stillet for en rigsret?

Ja, nu ved jeg meget mere, takket være Knud Lindholm Laus* opfindelse Rigsretten og ministeransvaret – den talende bog. En kombination af lydinterviews (lydfiler) og dokumenter (en interaktiv tekst).

Knud Lindholm Lau har nemlig taget en langsnakker med Frederik Waage, dr. jur. og professor i statsret med særlige opgaver ved SDU. De gennemgår rigsrettens historie fra den ene ende til den anden.

Knud Lindholm Lau spørger klogt og med stor indsigt til den historiske udvikling i statsanliggender og domstole, fra dengang kongen kunne gøre, hvad han ville, for hvem skulle dømme ham? Det er nu ret godt at blive mindet om, at det ikke er så forfærdelig mange år siden.

Knud Lindholm Lau har skabt Den talende bog.

Regeringer kom til, der heller ikke mente, at nogen kunne dømme dem, så de kunne stort set gøre, hvad de ville. Enkelte røg alligevel i den sorte gryde, for nye tider var på vej: vilkårene ændredes – landet fik fx en Grundlov i 1849 – og demokratiseringerne vandt indpas.

Hvad må en minister i dag?

I dag er det en selvfølge, at ministre har et ansvar for det, de udretter som ministre. De skal holde sig til loven i deres embedsførelse, og det vil sige både Grundloven, straffeloven, ministeransvarlighedsloven og retsplejeloven.

Men mener man, at en minister forbryder sig mod disse love, skal det ikke være kollegerne i Folketinget, der skal dømme dem, og det skal heller ikke være Højesteret. Nej, det skal den særlige ret, Rigsretten.

Man lytter til en bog

I Rigsretten og ministeransvaret – den talende bog bliver de tidligere rigsretssager gennemgået og forklaret. Den seneste sag, hvor Ninn-Hansen, der var justitsminister, blev dømt, er jo særlig interessant, fordi der er så mange lighedspunkter. Også dengang i 1993-95 var det en gruppe fremmede, der egentlig havde nogle rettigheder, men som ministeren så bort fra.

For Ninn-Hansen var det herboende tamiler (fra Sri Lanka), der havde ret til familiesammenføring, men som man ikke lod dem få.

For Inger Støjberg er det retten til at være sammen som mand og kone, der blev nægtet mindreårige asylansøgere, der kom hertil i flygtningestrømmene fra 2015.

fidusen er, at Frederik Waage forklarer det hele enkelt og forståeligt. Og samtidig er alle relevante dokumenter trykt: lovtekster, domsafsigelser, Ombudsmandens beretning og hvad man ellers kan ønske sig af bilag

Og endelig fortæller Frederik Waage om den rigsretssag, Inger Støjberg nu skal igennem. Hun er tiltalt og skal derfor igennem denne rigsretssag, med nye afhøringer, med forsvarere og domsafsigelse. Sagen begynder i juni et par dage og fortsætter de fleste dage i september, oktober og november. Det skønnes, at der bliver brug for 38 retsmøder. Udfaldet af Rigsretssagen skulle kendes før jul.

Der har været stille, siden Instrukskommissionen sluttede

Den lange snak mellem de to er blevet til 9 interviews, 9 afsnit af forskellig længde (fra 6:35 til 34:45), hvor Frederik Waage fortæller sagligt, let forståeligt – og forsigtigt.

For Inger Støjberg er ikke dømt. Det skal man huske. Læg mærke til, at der er usædvanlig stille for tiden. Ingen tør sige noget om skyld og uskyld nu – fordi enhver er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Enhver jurist og ekspert i de her sager varer deres mund, for det skal ikke hedde sig, at de har påvirket retten. Det bliver man upopulær på. Man venter til retten har talt, før man har en mening.

Enhver tvivl skal komme den sigtede til gode. Det er vores retsprincip, og det skal vi alle sammen være glade for.

Her får man det hele samlet

Og hvad er så fidusen ved Rigsretten og ministeransvaret – den talende bog? Ja fidusen er, at Frederik Waage forklarer det hele enkelt og forståeligt. Og samtidig er alle relevante dokumenter trykt: lovtekster, domsafsigelser, Ombudsmandens beretning og hvad man ellers kan ønske sig af bilag. Lige til at gå til.

Man kan altså nørde igennem og finde svar på en hel del.

Fx finde formuleringen for tiltalen: ”Det er således vores vurdering vedrørende forhold 1, at der foreligger en så kritisabel adfærd, at § 5, stk. 1, i ministeransvarlighedsloven må anses for at være overtrådt.”

Og derefter kan man slå op, hvad den paragraf dækker over:

”En minister straffes, hvis han forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler ham efter grundloven eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed.” Forseelsen kan straffes med bøde, hæfte eller fængsel i op til 2 år.

Og fx ved jeg nu, at Inger Støjberg har to beskikkede forsvarere, Nicolai Mallet og René Offersen. Hun har også en tredje, advokat Jonas Christoffersen – tidligere direktør i Institut for Menneskerettigheder. Meget praktisk at have ham ved hånden, hvis der er tvivl om, hvorvidt menneskerettigheder er overtrådt.

Jeg kan i ‘Den talende bog’ også se listen over de 15 dommere, der er udpeget af de politiske partier (ikke fra, men af de politiske partier). Disse personer må ikke være medlemmer af Folketinget. Derudover er der de 15 ‘anciennetetsældste’ fra dommerstanden.

Disse i alt 30 personer er dem, der skal afgøre sagen. Højesteretspræsidenten Thomas Rørdam er en af dommerne og formand for Rigsretten.

Enhver tvivl skal komme den sigtede til gode. Det er vores retsprincip, og det skal vi alle sammen være glade for

Formatet, som bogen er udgivet i, virker lidt gammeldags. Vi er så vant til at kunne scrolle, altså rulle ned over en tekstside, men det kan man ikke her. En sideangivelse i bunden kræver tryk til højre eller tryk til venstre for at komme rundt i dokumenterne. Eller et sats på, at det er dokument 38 af de 129, man skal bruge, og så prøver man at ramme. En oversigt over indholdet i venstre side er overskuelig og udfoldelig.

Det føles i den grad, som om Rigsretten og ministeransvaret er med i starten af en udvikling. Mon ikke kombinationen af lyd, billede og tekst tager store spring i fremtiden?

Nu føler jeg mig vældig godt klædt på til at følge med, når det går løs den junidag og hele efteråret. Jeg ser frem til, at alvoren sænker sig over retslokalet, der endnu ikke er fundet.

Historiens vingesus, paragraffernes alvor og de 30 dommeres afgørelse vil dominere slutningen af 2021.

*Knud Lindholm Lau er forfatter, forlægger og talelærer.


Rigsretten og ministeransvaret – den talende bog udkom 1. marts 2021 på www.detvived.dk 
Der kræves Adobe Digital Editions, som kan downloades gratis.


LÆS ALLE MONICA KROG-MEYERS ARTIKLER HER


Topfoto: Frederik Waage, professor, dr. jur. fra ‘Den talende bog’.

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller bliv abonnent!

Hold dig opdateret med ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at bidrage til vores arbejde? Bliv abonnent her Pil mod højre

Monica Krog-Meyer, tidl. radiovært, nu skribent, pensionist og mormor.
Født 1950, programmedarbejder og studievært. Har taget turen fra P3, via P4 og til P5.
Jeg skrev i 2010 "Plus-alderen - vi bliver jo bare ved!", der medfører mange muntre foredrag rundt i Danmark.

Seneste artikler om Debat