republikansk valgret

Republikanernes forsøg på at begrænse valgretten, truer USA’s demokrati

i Politik & Samfund/USA af
USA2020 // KRONIK – ” Hvis det ikke var lykkedes for republikanerne at fratage hundredtusindvis af vælgere deres stemmeret, ville Demokraterne i dette årtusinde sandsynligvis have vundet alle præsidentvalgene og bevaret flertallet i Kongressens kamre og have haft flertallet i Højesteret. Det ville således have været et helt andet USA, vi ville have set i dag. Det er grotesk, hvor mange kræfter og ressourcer, der bruges på at udtænke og gennemføre metoder til at snyde vælgerne for deres stemmeret. Den dybt kritisable praksis undergraver tilliden til demokratiet i Amerika”, skriver cand.mag. Per Clausen.

Donald Trump har hele tiden hævdet, at grunden til, at Hillary Clinton ved præsidentvalget i 2016 fik 2.9 mio. flere stemmer var, at hun fik flere millioner ”ulovlige” stemmer.

Ellers ville han også have fået flest stemmer på landsplan og ikke bare i valgmandskollegiet.

For at legitimere modstanden mod brevstemmer, hævder Trump, at ”der vil blive svindlet, som vi aldrig nogensinde har set det før”

Trump havde op til valget lagt op til, at han ikke havde en chance for at vinde valget, fordi valget var ”rigged” til fordel for Clinton, og han var efter sigende højst overrasket over udfaldet.

Op til valget i år, hvor det efter udbruddet af coronaepidemien stod klart, at mange vælgere ikke ville risikere at blive syge ved at stå i timevis i kø for at afgive deres stemme, men ville vælge at afgive deres stemme pr. brev, udtalte han, at hvis man letter adgangen til at stemme, vil antallet af brevstemmer slå alle rekorder, og dette vil ifølge Trump resultere i, at man ville se et stemmeniveau, så ”der aldrig igen vil blive valgt en republikaner”. Derfor er han selvsagt imod det.

For at legitimere modstanden, hævder han, at ”der vil blive svindlet, som vi aldrig nogensinde har set det før”.

Brevstemmemetoden i problemer – men af andre grunde

Og Trump har ret i, at der er problemer med brevstemmerne, men bare ikke de problemer, som han fremhæver.

For det første afhænger det af postvæsenet, om brevstemmerne kan nå at komme rettidigt frem, hvilket primærvalgene tidligere på året viste, kunne være et stort problem.

De kasserede stemmer kom mest fra demokratiske områder, især fra sorte og andre minoriteter, og kan forklare, hvorfor exit-pols i 2016 viste, at Hillary Clinton vandt alle de tre afgørende stater, Wisconsin, Michigan og Pennsylvania, men alligevel tabte, da stemmerne var talt op

Og disse problemer vil mangedobles, når brevstemmer fra hele landet vil øge belastningen for postvæsenet.

For det andet har Trumps nyudnævnte chef for postvæsenet, Louis DeJoy, straks skåret ned på personalet og på antallet af sorteringsmaskiner, hvilket potentielt kan forårsage kaos i optællingen af stemmer og sætte spørgsmålstegn ved legitimiteten af valgresultatet – og det vil sikkert bekomme Trump vel.

For det tredje bliver mange brevstemmer kasseret pga. teknikaliteter – i 2016 drejede det sig om mere end en halv million afgivne stemmer, idet brevstemmer ofte skal indsendes med en vidneerklæring, somme tider bevidnes af en notar, de skal indsendes i to kuverter, og underskriften skal være lig én, som myndighederne besidder i forvejen. Desuden modtog 2,5 mio. vælgere overhovedet ikke deres brevstemmer fra myndighederne eller modtog dem for sent, så de ikke kunne nå at indsende dem.

republikansk valgret

Den amerikanske journalist og valgekspert, Greg Palast, mener i ”How Trump Stole 2020”, at de kasserede stemmer, der i overvejende grad kommer fra demokratiske områder, især fra sorte og andre minoriteter, kan forklare, hvorfor exit-pols i 2016 viste, at Hillary Clinton vandt alle de tre afgørende stater, Wisconsin, Michigan og Pennsylvania, men alligevel tabte, da stemmerne var talt op.

Der er forskel på, hvor mange stemmer, der er afgivet, og hvor mange stemmer, der bliver talt med.

Palast mener også, at John Kerry ved valget i 2004  faktisk vandt den afgørende stat, Ohio, idet George W. Bush ifølge valgresultatet fik 118.000 stemmer flere end John Kerry, men samtidig ville 240.000 kasserede og afviste stemmer sammen med titusinder af vælgere, der opgav at afgive deres stemmer i storbyerne, da køerne pga. for få valgsteder var for lange, sandsynligvis have tippet valgresultatet i Kerrys favør.

2016: Slaget om Michigan

Ved valget i 2016 vandt Trump overraskende i den traditionelle demokratiske højborg Michigan med 11.000 stemmer. Der var dog 75.000 stemmer, der ikke var kendt gyldige, hvilket især skyldtes, at 87 stemmemaskiner i det overvejende sorte Detroit var brudt sammen, da valgstederne åbnede, således at de ikke kunne aflæse stemmesedlerne.

Op på formiddagen blev maskinerne ordnet, men man kunne se, at der var en masse stemmesedler, der ikke var talt op. Da The Green Party betalte for en omtælling, dekreterede statens republikanske justitsminister, at der ikke skulle ske en omtælling ved de maskiner, der var brudt sammen, således at 59% af kredsene i Detroit ikke blev genoptalt.

Andre steder i Michigan fortsatte genoptællingen, og det så ud, som om Trumps forspring ville forsvinde, og derfor fik han stoppet genoptællingen ved at gå til en lokal domstol

Allerede inden valget bad lederen af valget i Detroit delstaten om hjælp til nye maskiner – byen var gået fallit – da man vidste, at de eksisterende i lighed med Florida i 2000 var gamle og dysfunktionelle, men den Republikanske Secretary of State, Ruth Johnson, sagde nej.

Andre steder i Michigan fortsatte genoptællingen, og det så ud, som om Trumps forspring ville forsvinde, og derfor fik han stoppet genoptællingen ved at gå til en lokal domstol. Inden det kom dertil, havde hans folk gjort indsigelse imod enhver stemme, der gik til Hillary Clinton – en praksis, vi vil kunne forvente vil gentage sig i stor stil efter valget d. 3. november.

republikansk valgret
Ved midtvejsvalgene i 2010 vandt Republikanerne en jordskredssejr, hvor de vandt flertallet i de fleste delstatsparlamenter. Det gav dem magt til at iværksætte flere programmer til at undertrykke vælgeres stemmeret. Foto: Brookings Institution.

“Caging” – sådan fjerner man vælgerne fra valglisterne

En anden og vigtigere metode for republikanerne til at vinde valgene har været at få fjernet vælgere fra valglisterne, ”caging”, og det går især ud over minoriteterne, som i alt overvejende grad stemmer på demokraterne.

I de fleste Sydstater mister kriminelle deres stemmeret, hvilket i Florida drejer sig om over en million vælgere, hovedsagelig sorte – hver fjerde sorte mand i staten kan ikke stemme.

Omtællingen i Florida i 2000 blev standset af det konservative flertal i Højesteret, så Bush blev erklæret for vinder med en overvægt på 537 stemmer

Valget i 2000 er især blevet husket for optællingen af stemmer, der i første omgang var blevet kasseret pga. af utidssvarende valgmaskiner, og hvor omtællingen blev standset af det konservative flertal i Højesteret, så Bush blev erklæret for vinder med en overvægt på 537 stemmer.

Men den virkelige skandale var, at Floridas Secretary of State, Katherine Harris, som både var leder af Bushs valgkampagne i staten, samtidig med at hun også var ansvarlig for afholdelsen af valget, ulovligt havde fået fjernet 90.000 vælgere fra valglisterne, fordi deres navne mindede om straffede personers navne.

Dette medførte eksempelvis, at en dommer blev fjernet fra valglisten, ligesom den ansvarlige for valget i et amt, Linda Howell, fik brev om, at hun var kriminel og derfor var slettet af valglisten. Denne metode blev senere forbudt af retssystemet, men dukkede derefter op i nye former.

Kris Kobach og skandalen i Kansas

Ved midtvejsvalgene i 2010 vandt Republikanerne en jordskredssejr, hvor de vandt flertallet i de fleste delstatsparlamenter, som styrer valgene lokalt, og dette gav dem magt til at iværksætte flere programmer til at undertrykke vælgeres stemmeret.

Tendensen blev forstærket af en højesteretsdom i 2013, hvor man med begrundelsen, at ”landet har forandret sig”, ophævede en væsentlig del af Voting Rights Act fra 1965, der gav justitsministeriet bemyndigelse til at skride ind, hvis man skønnede, at delstatslovgivningen havde til hensigt at undergrave sortes stemmerettigheder.

Republikanerne hævdede, at der var mange vælgere, der stemte i to stater, hvilket er strafbart, hvorfor det var nødvendigt at samkøre data fra de enkelte delstater, så man kunne komme uvæsenet til livs – det kaldes ”list matching”.

I 2013 blev Kris Kobach, der var Secretary of State i Kansas, sat til at lede ”Interstate Crosscheck” programmet, og i 2015 var der i databasen over 7 mio. potentielle ”double voters”.

Programmet førte til, at 1,1 mio. vælgere uretmæssigt fik frataget deres stemmeret ved valget i 2016, altovervejende stemmer på demokraterne

For at blive registreret krævede det, at to vælgere i to delstater havde samme for- og efternavne, men da man ikke inddrog mellemnavne eller social security-numre, førte det til en masse fejlagtige overensstemmelser mellem personer – navne som James Brown eller Michael Jackson eller Mohamed Mohamed er yderst almindelige – og undersøgelser har vist, at problemet med ”double voters” er ikke eksisterende.

Programmet førte til, at 1,1 mio. vælgere uretmæssigt fik frataget deres stemmeret ved valget i 2016, altovervejende stemmer på demokraterne. ”Interstate Crosscheck” blev først opgivet i 2018, da Kobach begik hybris ved at stille op til guvernørvalget i Kansas og tabte.

republikansk valgret
Af den halve million vælgere, som Georgias Secretary of State, Brian Kemp fjernede pga. flytning, var mindst 340.000 aldrig flyttet, men de blev alligevel fjernet fra valglisterne i Georgia. Billedet er fra en protest i New Orleans. Foto: Flickr.

Kemp vs. Abrams – Georgias stjålne guvernørpost

Op til midtvejsvalget i 2018 fandt republikanerne på en nye metode til at fratage vælgere deres stemmeret, idet man hævdede, at hvis vælgeren ikke havde stemt ved to på hinanden efterfølgende valg, var det en indikator på, at vedkommende var flyttet, og for at kontrollere dette, sendte myndighederne et postkort, som vælgeren skulle returnere for at vise, at vedkommende ikke var flyttet.

Problemet var bare, at postkortet ifølge direct mail-eksperten Michael Wychocki var designet til, at modtageren ikke skulle tage det alvorligt og formentlig ville smide det i papirkurven, hvorfor meget få returnerede det.

Af den halve million vælgere, som Georgias Secretary of State, Brian Kemp fjernede pga. flytning, var mindst 340.000 aldrig flyttet, men de blev fjernet fra valglisterne i Georgia.

Ifølge eksperter har Kemp op til valget i år fjernet yderligere titusinder af vælgere i Georgia, så der nu er fjernet en halv million fra valglisterne, hvorfor Trump har fået stor hjælp fra guvernøren

Hvis de mødte op ved valglokalerne kunne de muligvis få udleveret en ”provisional ballot”, dvs. en foreløbig stemmeseddel, men det var Kemp, der afgjorde, om den blev talt med – og Kemp stillede selv op til guvernørvalget, som han vandt med 55.000 stemmer over Demokraten Stacey Abrams, der brokkede sig voldsomt efter valget, som hun formentlig ville have vundet, hvis alle havde fået lov til at stemme.

Ifølge eksperter har Kemp op til valget i år fjernet yderligere titusinder, så der nu er fjernet en halv million fra valglisterne, hvorfor Trump har fået stor hjælp fra guvernøren.

Denne praksis foregik også i en del andre republikanske delstater.

Palast fremhæver imidlertid, at hvis staterne virkelig var interesseret i at finde ud af, om folk boede på deres adresser, så er der så mange registre, hvor valgkommissionerne kan se folk opholdssted, og det ville være lettere og billigere at bruge disse registre – men så ville man ikke kunne have fået fjernet et stort antal hovedsagelig demokratiske vælgere.

Ohio og sejren om postkort i Højesteret

I Ohio brugte Secretary of State, Jon Husted, samme metode med det twist, at han hævdede, at vælgeren måtte være flyttet til en anden stat. Man må nemlig ikke fratage vælgeren stemmeretten, bare fordi vedkommende ikke stemmer ved et par valg.

Op til valget i 2016 havde Husted fjernet 1 mio. vælgere fra valglisterne, hvilket foruden at Trump vandt i delstaten, også medførte et sagsanlæg, der gik hele vejen til den amerikanske Højesteret, som med stemmerne 5-4 afgjorde, at metoden ikke er ulovlig, fordi den ”menneskelige tendens til ikke at tilbagesende kort modtaget i postkassen, ikke er bevis på, at vælgeren ikke er flyttet”!

Så nu har de republikanske stater fået carte blanche til at bruge metoden op til valget i år.

For yderligere at begrænse de sortes stemmeafgivning har delstatsparlamentet i Wisconsin fjernet den traditionelle mulighed for at stemme søndagen før valget, hvilket især har været brugt af de sorte efter kirketid

Og den bliver allerede brugt, idet delstatsparlamentet i Wisconsin fjernede 232.000 vælgere, selv om kun en fjerdedel er flyttet ud af staten, og statens nye Demokratiske Lieutenant Governor har nægtet at slette vælgerne, hvorfor sagen for øjeblikket kører i delstatens domstole.

På listen over vælgere, der i år står til at miste deres stemmeret står Sequanna Taylor, der er Milwaukee County Supervisor, og hun er selv på valg.

For yderligere at begrænse de sortes stemmeafgivning har delstatsparlamentet i Wisconsin fjernet den traditionelle mulighed for at stemme søndagen før valget, hvilket især har været brugt af de sorte efter kirketid, den såkaldte ”souls to the polls”.

republikansk valgret
Man kan med rette spørge om, hvorfor republikanerne anvender disse åbenlyst udemokratiske metoder. Ifølge Zachery Roth hænger det historisk set sammen med en traditionel konservativ skepsis over for demokratiet, som de frygter kan udarte til pøbelvælde. Foto: Flickr

Wisconsin – balladen om foto ID

I 2016 vandt Trump overraskende valget i Wisconsin med 22.000 stemmer, og det hang især sammen med, at den sorte valgdeltagelse i Wisconsin faldt med 25%, hvilket delvist kan forklares med Obama-effekten i 2012.

Samtidig faldt deltagelsen blandt statens studenter fra 67% til 49%.

Disse fald hang sammen med en ny lov, som statens højreorienterede guvernør, Scott Walker havde indført, der krævede et foto-ID udstedt af delstatsregeringen; ID udstedt af University of Wisconsin var ikke gyldige, men det var våbentilladelser derimod.

Fra 2016 kunne studenter også kun blive registreret som vælger i staten, hvis de havde et specielt student ID, hvilket fik andelen af stemmeberettigede blandt studenter til at falde med næsten 20%

Kørekort var også gyldige som ID, men mange lavindkomstgrupper som sorte i storbyerne og studenter, har ikke bil. Loven trådte først i kraft to uger inden valget, så mange havde ikke tid til at fremskaffe et gyldigt ID, hvis de overhovedet var klar over lovændringen.

Fra 2016 kunne studenter også kun blive registreret som vælger i staten, hvis de havde et specielt student ID, hvilket fik andelen af stemmeberettigede blandt studenter til at falde med næsten 20%. To professorer fra University of Wisconsin har beregnet, at ID-loven førte til et tab af mindst 61.000 stemmer – stemmer som hovedsagelig ville have tilfaldet Hillary Clinton.

Fra Texas til North Carolina – valgsvindel findes ikke

Ved midtvejsvalget i 2014 havde staten Texas ifølge en distriktsdomstol frataget over 600.000 stemmeberettigede svarende til 4,5% af vælgerne deres stemmeret, fordi de manglede ID, og dette antal kan have været med til at afgøre valgene i nogle kredse.

Begrundelsen for kravet om ID er som sædvanlig, at det er for at undgå valgsnyd, hvilket eksperter er enige om, er et stort set ikke-eksisterende problem, men da myten om snyd hele tiden gentages i konservative medier – først og fremmest på Fox News, men også på sociale medier, tror mange republikanske vælgere, at mange ”aliens” og “illegals” stemmer ulovligt ved valgene.

Der har dog været et eksempel på en større sag om valgsvindel, idet en politisk aktivist i North Carolina ved midtvejsvalgene i 2018 indsamlede hundreder af stemmesedler og udfyldte dem for sin kandidat, Republikaneren Mark Harris. Dette eksempel nævner Trump selvsagt aldrig.

Før valget i år har Florida opstillet valgsteder, så man kan stemme før valgdagen, ved country clubs, ved skydeklubber, ved evangeliske kirker, osv., men ikke på colleges, således at Miami-Dade College med 100.000 studenter ikke har et eneste valgsted, hvilket heller ikke er tilfældet på det endnu større Florida International University.

I Florida vedtog vælgerne ved en folkeafstemning i 2018 med stort flertal at give 1,4 mio. straffede deres borgerrettigheder tilbage, herunder stemmeretten, efter at de havde fuldført deres straf

Det samme er sket i North Carolina med den lille tilføjelse, at man fjernede den tidligere praksis med at udlevere valgregistreringsskemaer til studenterne ved deres translokation, ligesom det blev gjort ulovligt at forsøge at registrere vælgere på high schools.

I Florida vedtog vælgerne ved en folkeafstemning i 2018 med stort flertal at give 1,4 mio. straffede deres borgerrettigheder tilbage, herunder stemmeretten, efter at de havde fuldført deres straf, hvilket især vil komme sorte mænd til gode.

Men delstatsparlamentet, der kontrolleres af republikanerne, besluttede efterfølgende, at man ikke havde fuldført sin straf, hvis man skyldte staten eller ofre penge, hvilket de fleste af de straffede gjorde, selv om staten ikke kunne fortælle de straffede, hvor meget de skyldte.

En føderal appeldomstol har godkendt loven, og Højesterets flertal vil ikke tage stilling til loven – hvilket i praksis er det samme som at tillade den.

Angsten for massernes pøbelvælde

Man kan med rette spørge om, hvorfor republikanerne anvender disse åbenlyst udemokratiske metoder.

I følge Zachery Roth i bogen ”The Great Suppression. Voting Rights, Corporate Cash, and the Conservative assault on Democracy” hænger det historisk set sammen med en traditionel konservativ skepsis over for demokratiet, som man frygter kan udarte til pøbelvælde.

Denne skepsis kan spores tilbage til The Founding Fathers, der skrev forfatningen og som selv tilhørte samfundets elite.

Perioden i 1770-1780’erne var præget af stor uro og forsøg fra fattige, gældsramte farmeres side på at få eftergivet gælden. For at forhindre flertallet i at true ejendomsbesiddernes ejendom lagde forfatningen vægt på at beskytte deres interesser, og Alexander Hamilton udtalte, at systemet skulle lade ”de rige og af god herkomst” opretholde herredømmet for at ”holde demokratiets uklogskab i skak”.

I Højesteretskendelsen i 2000, der gav Bush sejren, udtalte det konservative flertal, at ”den individuelle borger har ingen føderal, forfatningsmæssig ret til at stemme på valgmænd for De Forenede Staters Præsident

James Madison mente, at ”Senatet skulle komme fra og repræsentere samfundet rigdom” og forsyne systemet med ”mere visdom”.

Denne angst for masserne har man kunnet følge helt op til i dag, hvor blandt andet en kendt demokratiteoretiker, Samuel Huntington, i 1975 frygtede for følgerne af at ”den uendelige udvidelse af politisk demokrati”.

Og i højesteretskendelsen i 2000, der gav Bush sejren, udtalte det konservative flertal, at ”den individuelle borger har ingen føderal, forfatningsmæssig ret til at stemme på valgmænd for De Forenede Staters Præsident”.

Det har ikke altid været nødvendigt at skulle registrere sig for at kunne stemme; den praksis blev indført i 1800-tallet for at forhindre indvandrere fra Europa og sorte migranter i at få stemmeret i Philadelphia, hvorfra praksissen bredte sig.

Efter ophævelsen af slaveriet, hvor de hvide i Sydstaterne følte deres magtposition truet, gennemførte man Jim Crow-lovene, hvor man fratog de sorte deres stemmeret, og det er denne praksis, der er fortsat i Sydstaterne især de senere år, hvor Republikanerne føler sig i konstant mindretal og frygter at blive majoriserede, og derfor anvendes alle ufine metoder for at opnå flertal.

Grotesk underminering af USA’s demokrati

Hvis det ikke var lykkedes for republikanerne at fratage hundredtusindvis af vælgere deres stemmeret, ville Demokraterne i dette årtusinde sandsynligvis have vundet alle præsidentvalgene og bevaret flertallet i Kongressens kamre og have haft flertallet i Højesteret.

Det er grotesk, hvor mange kræfter og ressourcer, der bruges på at udtænke og gennemføre metoder til at snyde vælgerne for deres stemmeret.

Det ville således have været et helt andet USA, vi ville have set i dag.

Det er grotesk, hvor mange kræfter og ressourcer, der bruges på at udtænke og gennemføre metoder til at snyde vælgerne for deres stemmeret. Den dybt kritisable praksis undergraver tilliden til demokratiet i Amerika.

FØLG USA’S PRÆSIDENTVALG I POV HER


Topillustration: Valgretten i USA er alvorligt udfordret af især republikanske forsøg på at begrænse den, skriver Per Clausen. Flickr.

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller bliv abonnent!

Hold dig opdateret med ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at bidrage til vores arbejde? Bliv abonnent her Pil mod højre

Per Clausen (f. 1955) er cand. mag. I samfundsfag, geografi og psykologi og er vildt interesseret i alt, hvad der sker i hele verden. Derfor er han også en globetrotter, der har rejst på alle kontinenter for at udforske mange forskellige kulturer, og han kan godt lide at være i verdens brændpunkter. Derfor ærgrer det ham også, at han pga. covid-19 ikke kan overvære valget i USA. Per er kritisk over for de skiftende intellektuelle modestrømninger og -ismer og kan godt lide i debatter at spille Djævelens Advokat. Han har i mange år ernæret sig som gymnasielærer, men er i dag en fri fugl. Der ud over elsker han at se film - i biografen, hvor de naturligvis skal ses.

Seneste artikler om Politik & Samfund