Nyborg Slot

Stærkt problematisk slotsprojekt afvist – kulturminister vil gerne gennemføre alligevel

i Kultur/Debat af
NYBORG SLOT // KOMMENTAR – Kort før jul afviste Miljø- og Fødevareklagenævnet de dispensationer, der skulle muliggøre et voldsomt og stærkt problematisk byggeprojekt på Nyborg Slot, der ville have pakket den eksisterende kongefløj næsten helt ind i nybyggeri og bygget ovenpå såvel historisk murværk som vigtige arkæologiske levn. Det er en meget opsigtsvækkende sag, fordi Slots- og Kulturstyrelsen, som normalt håndhæver en restriktiv praksis overfor byggeri på eller nær Danmarks fortidsminder, her fuldstændig har set stort på normale principper i lignende sager, skriver Nikolaj Bøgh. Kulturminister Joy Mogensen kunne imidlertid godt lide projektet og håber at det – trods lovgivningen på området – kan blive gennemført alligevel. Hun er dog ikke helt klar over hvordan.

Dette debatindlæg er udtryk for skribentens holdning.
Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.


Det er tømmermændenes tid i Nyborg Kommune og i Slots- og Kulturstyrelsen. Et storstilet projekt, hvor man ville bebygge byens middelalderlige borgbanke med et omfattende moderne formidlingsbyggeri rundt om den fuldstændig enestående kongefløj – som er den eneste bare nogenlunde bevarede del af en middelalderborg i Danmark – faldt kort før jul til jorden efter en klagesag.

Med andre ord fastslog nævnet det umiddelbart indlysende, at man naturligvis ikke kan bygge ovenpå en af Danmarks vigtigste arkæologiske lokationer og opføre moderne arkitektur ovenpå historisk murværk

Alt syntes ellers parat. Kommunen og styrelsen var enige om hele projektet, som tidligere er beskrevet her i POV. Slots- og Kulturstyrelsen havde tilmed dispenseret fra fredningsbestemmelserne, selvom de som både fredningsmyndighed og bygherre var under skarp mistanke om inhabilitet. Det var lykkedes at få velhavende fonde om bord, og et anseeligt tocifret millionbeløb af skatteborgernes penge var anvendt på forberedelserne og nedrivninger på borgbanken.

Bevaringsforeninger vinder over den ansvarlige styrelse

Imidlertid råbte en række af landets bevaringsforeninger, bestående af engagerede frivillige, vagt i gevær og klagede over projektet til den øverste klageinstans, Miljø- og Fødevareklagenævnet, som efter et meget langvarigt forløb gav dem medhold i, at hensynet til de formidlingsmæssige interesser ikke kunne opveje de omfattende både fysiske og visuelle indgreb i fortidsmindet, og at en dispensation ville kunne medføre en uønsket præcedensvirkning i fremtidige, lignende sager. Klagerne var Europa Nostra Danmark, Kultur & Arv (hvor denne forfatter er bestyrelsesmedlem), Foreningen for Nyborgs Forskønnelse og Foreningen for Gamle Bygningers Bevaring.

Med andre ord fastslog nævnet det umiddelbart indlysende, at man naturligvis ikke kan bygge ovenpå en af Danmarks vigtigste arkæologiske lokationer og opføre moderne arkitektur ovenpå historisk murværk som resterne af borgens store tårn, der var udset til at få en anseelig forhøjelse i 2020-stil i det påtænkte nybyggeri.

Det er i virkeligheden en slags “David mod Goliath”- historie, hvor en række græsrødder, som brænder for kulturarv og gamle bygninger, har vundet over landets ansvarlige embedsmænd på kulturarvsområdet samt de enorme formuer i de store fonde, som med deres samlede ekspertise på området også havde besluttet sig for at støtte projektet.

Styrelse brød kraftigt med normal praksis

Det er en sag, der rummer en række meget store, principielle spørgsmål, som Miljø- og Fødeklagenævnet også i det store og hele har reageret på. Slots- og Kulturstyrelsen, som normalt rummer landets førende ekspertise inden for fredede bygninger og arkæologiske lokationer, er normalt forvalter af en endog særdeles restriktiv praksis, når det kommer til byggerier tæt på fredede bygninger samt i forhold til jordarbejder, der berører ruiner og vigtige arkæologiske fundsteder. Og det gælder navnlig, når der har været tale om fortidsminder af helt afgørende national betydning.

Alle disse hensyn blev skubbet til side i Nyborg-projektet, hvor de ansvarlige myndigheder lod sig besnakke af en vækstinteresseret kommune, der håbede på et stort oplevelsescenter på den før så “kedelige” borgbanke

Man har således traditionelt været meget varsom med at ødelægge indtrykket af de historiske bygninger med nyere byggeri i nærheden og ment, at de historiske bygninger skulle spille ”hovedrollen” i forhold til omgivelserne. I forhold til jordarbejder ved vigtige arkæologiske fundsteder har man ligeledes været uhyre tilbageholdende med at give tilladelser til gravearbejder, faktisk også til arkæologiske udgravninger, og man har i stort omfang søgt at bevare forholdene som de er.

Under alle omstændigheder har man ønsket at sikre, at der ikke foretages irreversible ændringer, som vil kunne ødelægge mulighederne for fremtidige arkæologiske undersøgelser, hvor de videnskabelige metoder sandsynligvis er bedre end dem, vi har til rådighed i dag.

Alle disse hensyn blev skubbet til side i Nyborg-projektet, hvor de ansvarlige myndigheder lod sig besnakke af en vækstinteresseret kommune, der håbede på et stort oplevelsescenter på den før så “kedelige” borgbanke, ligesom man muligvis også lod sig imponere af de mange penge, som nogle af Danmarks mest pengestærke fonde inden for det byggede miljø, Realdania og A.P. Møller Fonden, havde stillet til rådighed.

Betydelige kulturhistoriske tab i forberedelserne til afvist projekt

Tabene for Nyborg og for Danmark er desværre betydelige alligevel. Ikke blot er det økonomiske tab på forberedelserne til projektet store. Men værst er dog, at man for flere år siden skyndte sig at nedrive to historiske længer på borgbanken, i forventning om, at der skulle skabes plads til det store projekt, der nu med rette er forkastet.

Forhåbentlig giver sagen anledning til dyb selvransagelse, navnlig i Slots- og Kulturstyrelsen, som står særdeles forpjuskede tilbage

De to bygninger fra 1800-tallet var væsentlige minder om Nyborgs lange historie som fæstningsby fra 1660 til 1913, men denne del af historien, som ellers er nok så relevant for slottet – og ikke mindst for byen Nyborg – er nu altså helt bevidst ødelagt, inden det projekt, som de to gamle bygninger angiveligt ”stod i vejen for”, var endeligt godkendt.

Forhåbentlig giver sagen anledning til dyb selvransagelse, navnlig i Slots- og Kulturstyrelsen, som står særdeles forpjuskede tilbage.

Kulturminister vil gennemføre det alligevel – uklart hvordan

Kulturminister Joy Mogensen mener imidlertid, at projektet bør søges gennemført alligevel. Som hun udtrykker det: ”Det er simpelthen for godt et projekt til at lade falde på jorden”, og hun har bedt om en redegørelse for sagen. Og hun mener, lovgivningen på området udviser en ”skæv balance”. Ministeren er heller ikke selv helt klar over, hvad der ville skulle til for at få “projektet tilbage på sporet”, som hun udtrykker det.

det afviste projekt var dårligt tænkt fra begyndelsen, og man skal ikke spolere kulturarven i sin iver efter at formidle den

Det er heller ikke så let, da hun næppe har mulighed for at sidde statens ansvarlige klagenævns afgørelse overhørig. Da lovgivningen netop er fulgt, og Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og ikke kan påklages, medmindre man går til domstolene, vil det imidlertid kræve en revision af Museumsloven, hvis ministeren skal redde projektet. En sådan proces vil dog blive meget langvarig, og vil med sikkerhed blive kraftigt imødegået af en række af de aktører, som interesserer sig for bevaringen af Danmarks kulturarv.

Det er der bestemt ingen grund til at kaste sig ud i. For det afviste projekt var dårligt tænkt fra begyndelsen, og man skal ikke spolere kulturarven i sin iver efter at formidle den.


LÆS ALLE NIKOLAJ BØGHS ARTIKLER HER


Topfoto: Det afviste byggeri på Nyborg Slot med bl.a. en markant tilføjelse ovenpå slottets vagttårn og ny formidlingsfløj til højre. Foto: Nyborg Kommunes hjemmeside

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller bliv abonnent!

Hold dig opdateret med ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at bidrage til vores arbejde? Bliv abonnent her Pil mod højre

Nikolaj Bøgh (født 1969) er cand.scient.pol. og kommunikationsrådgiver, rådmand og formand for Kultur- og Fritidsudvalget på Frederiksberg (C) samt konservativ folketingskandidat på Frederiksberg. Han har skrevet en række bøger, herunder ”Hækkerup” om den socialdemokratiske udenrigsminister m.m. Per Hækkerup og ”Brødrene Møller” om de fremtrædende konservative politikere Aksel og Poul Møller. Hans seneste bog er "100 historier fra Frederiksberg", der udkom i marts 2019.

Seneste artikler om Kultur