muslim integration kvinde

Moskeer fremmer muslimske kvinders medborgerskab

i Viden/Minoriteter af
ISLAMFORSKNING // VIDENSKAB – Kvinder, der deltager i frivilligt arbejde og sociale aktiviteter i danske moskeer, bliver mere aktive samfundsborgere, fordi foreningslivet i moskeen fremmer kvindernes samfundsmæssige og politiske engagement. Det viser den første større undersøgelse af danske moskeer, foretaget af Københavns Universitet. Internationale studier konkluderer tilsvarende, at religiøse organisationer, herunder moskeer, bidrager positivt til integration og medborgerskab. Indsigten korrigerer den gængse opfattelse af, at moskeer bremser muslimske kvinders deltagelse i samfundslivet.

I danske medier bliver moskeer ofte fremstillet som lukkede organisationer, der hæmmer især muslimske kvinders lyst og mulighed for at deltage aktivt i samfundslivet.

Forskningen i danske moskeers rolle i samfundet har indtil nu været begrænset, men i den internationale forskning på området har der længe hersket bred enighed om, at religiøse organisationer, herunder moskeer, generelt bidrager positivt til integration og medborgerskab.

Moskeerne er socialt og politisk integrationsfremmende organisationer

Et nyt studie fra Københavns Universitet af muslimske kvinders oplevelser i danske moskeer – Om moskeer og medborgerskab i Tidsskrift for Islamforskning – bekræfter nu konklusionerne i de mange internationale undersøgelser: De sociale og frivillige aktiviteter i de danske moskeer hjælper kvinderne til at bygge bro til det omkringliggende samfund.

Integration via frivilligt arbejde

“De kvinder, jeg har interviewet, fortæller alle, at de frivillige aktiviteter, de enten selv deltager i eller er med til at arrangere – fx lektiehjælp, museumsture, filmaftener, sprogundervisning og skoleklassebesøg – giver dem administrative, kommunikative og sproglige kompetencer”, fortæller ph.d.-studerende Pernille Friis Jensen fra Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier.

Kvinderne oplever også, at de samtidig får et stort netværk, de kan trække på i mange andre sammenhænge. Sidst, men ikke mindst, giver disse erfaringer kvinderne mod og lyst til at deltage i sociale og politiske aktiviteter uden for moskeen.

muslim kvinde integration
Kvinder, der arbejder frivilligt i moskeer, oplever, at deres administrative, kommunikative og sproglige kompetencer styrkes. Foto: PxHere

Pernille Friis Jensen har interviewet 28 muslimske kvinder fra 12 forskellige moskeer i hele landet, og hun har besøgt og observeret i alt 19 forskellige moskeer i forbindelse med undersøgelsen.

Hun har også talt med imamer og mandlige moskerepræsentanter. De interviewede kvinder er mellem 18 og 67 år og har forskellige etniske og uddannelsesmæssige baggrunde. Hendes undersøgelse er en del af forskningsprojektet Danske moskeer: Betydning, brug og indflydelse, som er støttet af Det Frie Forskningsråd.

De sociale og frivillige aktiviteter i de danske moskeer hjælper kvinderne til at bygge bro til det omkringliggende samfund

Pernille Friis Jensen understreger, at undersøgelsen ikke kan tale for alle moskeer i hele landet, men at den dog repræsenterer en bred geografisk variation og dokumenterer oversete nuancer i fremstillingen af moskeer i den danske offentlighed.

Desuden står undersøgelsens resultater ikke alene, men understøttes af den internationale forskning på området, lyder det fra Pernille Friis Jensen, som tilføjer:

“Der findes selvfølgelig også danske moskeer, som isolerer sig fra samfundet, og som dyrker antidemokratiske værdier, og det skal vi kunne tale om og kritisere. Men de udgør efter min opfattelse en undtagelse”.

Det generelle billede er et andet, konkluderer hun, nemlig at moskeerne er socialt og politisk integrationsfremmende organisationer.

Muslimske kvinders plads i moskeerne og i samfundet

Pernille Friis Jensens forskning viser endvidere, at det er langt fra alle moskeer, der tilbyder kvinderne muligheder for at tilegne sig medborgerskabskompetencer, og at der også er stor forskel på, hvilke roller mænd og kvinder kan have i moskeerne.

Flere af kvinderne og deres moskeer abonnerer på et kønssyn, som ligger langt fra det danske samfunds ideal om ligestilling.

De teologisk bestemte forskelle på mænd og kvinder dikterer, hvilke roller de hver især kan have, og det betyder i de fleste tilfælde, at kvinder har begrænsede muligheder for at indtage autoritetspositioner i moskeerne.

“Og paradoksalt nok udtrykker flere af kvinderne forståelse for den forskelsbehandling, mens de samtidig beklager sig over den manglende repræsentation af minoritetskvinder i andre dele af samfundet”, pointerer Pernille Friis Jensen.

Kvinderne oplever, at de ikke bliver betragtet som medborgere på lige fod med andre danskere, fordi de er udøvende muslimer og bærer tørklæde

Til gengæld er der ifølge Pernille Friis Jensen ikke noget, der tyder på, at forskellen på kønnenes stilling i moskeerne betyder noget for kvindernes engagement i det omkringliggende samfund. Det, der kan afholde kvinderne fra at deltage i dele af samfundslivet, er diskrimination og manglende anerkendelse fra majoritetssamfundet samt personlige fravalg af visse dele af dansk kultur.

Flere af kvinderne nævner diskrimination og stigmatisering i samfundet på grund af deres religion og etnicitet som en barriere for deres medborgerskab, forklarer Pernille Friis Jensen.

Kvinderne oplever, at de ikke bliver betragtet som medborgere på lige fod med andre danskere, fordi de er udøvende muslimer og bærer tørklæde. Flere af de yngre kvinder fravælger desuden visse dele af dansk kultur, især alkohol- og dating-kulturen. Men kvinderne er ifølge den unge forsker meget optagede af, at de godt kan være aktive og engagerede danske borgere, selv om de ikke tager ”hele pakken”.

Denne artikel er en redigeret udgave af originalen, som kan findes hos vores  samarbejdspartner Københavns Universitet her

Se alle POV’s samarbejdsaftaler med andre medier her.


LÆS MERE I POV OM INTEGRATION HER


Topillustration: Moskeer kan fremme muslimske kvinders integration i samfundet. Foto: PxHere

Få mere at vide om undersøgelsen – kontakt

Ph.d.-studerende Pernille Friis Jensen
Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier
Mail: hlp361@hum.ku.dk  

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

Seneste artikler om Viden