Når en kamp mod kommunen ender med et kursus i ‘systemstress’, er der noget helt galt

af i Børn & unge/Debat/Politik & Samfund

HANDIKAPPOLITIK // DEBAT – Flere private virksomheder tilbyder nu kurser i, hvordan forældre og familier skal håndtere ‘systemstress’, når de kæmper med de kommunale myndigheder i sager om handikappede. På kurserne får deltagerne konkrete redskaber til at håndtere og bearbejde deres situation. At sådanne kurser findes, perspektiverer på mange måder samfundets moralske engagement. Vi tillader, at bestemte grupper bliver syge, at familier bryder sammen og forældre skilles, så længe det private marked rydder op, og det bliver billigere på den korte bane. Det er uholdbart og burde få os til revurdere landets handicap og psykiatripolitik, skriver forsker Emil Søbjerg Falster.

I kølvandet på kampagnen #enmillionstemmer, hvor forældre og familier til mennesker med handicap har delt deres livshistorier, er det nu blevet tydeligt, at et stort antal mennesker har taget skade af deres møde og såkaldte ‘samarbejde’ med det kommunale system.

Hvis man går historierne, der efterhånden tæller flere hundrede, igennem, bliver det hurtigt klart, at mødet med kommunen kan resultere i stress, angst, depression, PTSD, skilsmisse og trusler om anbringelse.

For en gruppe mennesker er kommunerne ikke længere en medspiller, og ordforbindelsen ‘ vores kamp mod kommunen’ kan mange forældre og familier relatere sig til. At få hjælp og støtte beskrives altså som en kamp – en kamp, der skal vindes, hvis man vil sikre familiens overlevelse og gode liv fremadrettet.

Når vi hører om ovenstående udvikling, bør det løbe os alle sammen koldt ned ad ryggen. Systemet er nu slået over i sin egen modsætning, hvor det i visse tilfælde forringer de liv, som det er sat i verden for at hjælpe.

Det skaber en naturlig efterspørgsel efter anden hjælp.

Kurserne er en naturlig reaktion på et konkret behov hos en gruppe mennesker. Det er hverken virksomhedernes eller forældrenes skyld

Flere private virksomheder tilbyder nu kurser i, hvordan forældre og familier skal håndtere ‘systemstress’, der f.eks. defineres således: “I en situation, der i forvejen er sårbar, bliver det offentlige system en modspiller frem for at være en medspiller, og det skaber både utryghed, stress og traumelignende reaktioner, hvilket samlet set kan betegnes som systemstress”.

På kurserne får deltagerne konkrete redskaber til at håndtere og bearbejde deres situation. Kurserne er en naturlig reaktion på et konkret behov hos en gruppe mennesker. Det er hverken virksomhedernes eller forældrenes skyld.

Men kurserne forekommer symptomatiske for en uholdbar udvikling, og det faktum at de overhovedet eksisterer, burde få os til revurdere landets handicap og psykiatripolitik.

Vi har nu en situation, hvor en gruppe mennesker er blevet syge, efter at de har været i kontakt med det system, der er sat i verden for at hjælpe dem. Det er svært at komme i tanke om noget, der kunne være mere kontraproduktivt.

Vi tillader, at bestemte grupper bliver syge, at familier bryder sammen og forældre skilles, så længe det private marked rydder op, og det bliver billigere på den korte bane

Kurserne og behandlingen af forældrene perspektiverer på mange måder samfundets moralske engagement.

Vi tillader, at bestemte grupper bliver syge, at familier bryder sammen og forældre skilles, så længe det private marked rydder op, og det bliver billigere på den korte bane.

Her minder den strukturelle behandling af gruppen om de personer, der ikke er til at tale til fornuft, og som ikke tænker logisk, men som bare vil se andre mennesker lide.

Kampagnen #enmillionstemmer er et wakeup call for samtlige politikere, hvis de på noget tidspunkt skulle glemme, at deres beslutninger har menneskelige konsekvenser.

Se mere om kampagnen på Folkemødet i 2019 her.


Topfoto: Fra kampagnens Facebook-side.


Indlægget har tidligere været bragt i Politiken bag betalingsmur og publiceres i dag frit tilgængeligt for POV’s læsere efter aftale med forfatteren.

Emil Søbjerg Falster er ph.d-stipendiat ved Forskningscenteret 'Livet med mobilitetshandicap' ed Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv. Han forsker i børn med funktionsnedsættelse og i hvilke barrierer, de oplever i deres hverdagsliv set fra børnenes eget perspektiv. Han er derudover også optaget af, hvordan forældre og andre pårørende oplever relationen til offentlige myndigheder......

Seneste artikler om Børn & unge