Author

Emil Søbjerg Falster

Emil Søbjerg Falster har skrevet 2 indlæg.

mm
Emil Søbjerg Falster er ph.d-stipendiat ved Forskningscenteret 'Livet med mobilitetshandicap' ed Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv. Han forsker i børn med funktionsnedsættelse og i hvilke barrierer, de oplever i deres hverdagsliv set fra børnenes eget perspektiv. Han er derudover også optaget af, hvordan forældre og andre pårørende oplever relationen til offentlige myndigheder......

Fra politisk ansvarsfralæggelse til dødspolitik

af i Politik & Samfund/Debat

POLITIK // DEBAT – I løbet af de sidste snart fire år har en gruppe af mennesker i Danmark været i risiko for at dø, skriver Emil Søbjerg Falster. Han efterlyser en politisk løsning, der igen kan sikre handicappede og deres familier livsnødvendig overvågning.  Siden 2015 har personer med handicap, der får hjælp efter servicelovens §…

Læs videre her

Når en kamp mod kommunen ender med et kursus i ‘systemstress’, er der noget helt galt

af i Debat/Børn & unge/Politik & Samfund

HANDIKAPPOLITIK // DEBAT – Flere private virksomheder tilbyder nu kurser i, hvordan forældre og familier skal håndtere ‘systemstress’, når de kæmper med de kommunale myndigheder i sager om handikappede. På kurserne får deltagerne konkrete redskaber til at håndtere og bearbejde deres situation. At sådanne kurser findes, perspektiverer på mange måder samfundets moralske engagement. Vi tillader,…

Læs videre her