På Kragerup Gods og Copenhagen School of Entrepreneurship har verdensmålene topprioritet

i SDG - FN's Verdensmål/POV Business af

POV BUSINESS // REPORTAGE – Kvindelige iværksættere udgør en fjerdedel af totalen og virksomhederne er vidt forskellige. En fællesnævner kan være, at mange står sammen om bæredygtighed: På Kragerup Gods ved Kalundborg arbejder multiiværksætteren Birgitte Dinesen med at indarbejde bæredygtige løsninger i alt fra vindmøller over halmfyr til hoteldrift, produktion af proteinafgrøder og en miljøvenlig aktivitetspark. På Copenhagen School of Entrepreneurship er de to rumænske søstre Mia og Gabriela Negru ved at søsætte deres digitale gamification projekt 2030 Builders, der skal give virksomheder større indsigt i at indarbejde verdensmålene i en forretningsmæssig dimension. Læs reportagerne fra to branchemæssige yderområder i Danmark.

FN’s Verdensmål ventes at få en positiv indvirkning på også antallet af kvindelige iværksættere. ”De seneste tre år har kvinderne kun udgjort 26 pct. af de nyoprettede cvr-registreringer. Det svarer til, at godt hver fjerde nye iværksætter er kvinde,” skriver Finans. I 2017 var 8.533 nye cvr-registreringer foretaget af en kvinde, mens det i 2011 gjaldt 7.633. I årene op til finanskrisen toppede niveauet med over 10.000 registreringer.

Antallet af nystartede virksomheder har været støt stigende i de sidste fem år. Antallet på 19.800 nye virksomheder er det højeste siden finanskrisen. Det fremgår af Iværksætterbarometer 2019. Hele 22 procent af iværksætterne er over 45 år og trenden er, at der kommer endnu flere i dette segment. En del virksomheder har en større social tilgang end tidligere.

Selv om bæredygtighed binder virksomhederne Kragerup Gods og 2030 Builders sammen, har de en vidt forskellig tilgang og historik.

Hun lånte 160 millioner kroner og byggede en vindmøllepark, brugte halmen til fyring og indrettede et grønt hotel- og konferencecenter. Fordi hun ikke kunne lade være…

KAMMERDAME, HOFJÆGERMESTER BIRGITTE DINESEN MED HOFMARSKAL MICHAEL EHRENREICH TAGER MOD AMBASSADØRER VED DRONNINGENS NYTÅRSKUR – DET SKAL OGSÅ PASSES.

Siden kammerdame, hofjægermester Birgitte Dinesen overtog det urentable gods i 1986, har hun moderniseret hovedbygningen, stalde og avlsbygninger til et moderne firestjernet og  bæredygtigt hotel- og kursuscenter. Hun har også indrettet Danmarks første klatrepark, Kragerup Go High,  og Danmarks første trampolinpark i trætoppene, Kragerup Go Bounce. Hun har med sin mand Olav Ditlevsen omlagt 200 hektar af 1.200 hektar landbrugsjord til produktion af økologiske proteinafgrøder, indført opvarmning med halm fra markerne og bygget en vindmøllepark med 6 vindmøller til 160 millioner kroner. Den forsyner halvdelen af Kalundborg Kommunes boliger med strøm.

Birgittes Dinesens datter Regitze er 29 år. Hun er projektmanager i København og har mod på at videreføre Kragerup. Regitze tog beslutningen om at blive den 9. generation på godset for nogle år siden og generationsskiftet gennemføres nu. Hendes mor skal forpagte driften, til Regitze ”kommer hjem” i 2025.

Lige nu handler det om at udbygge hotellet til 60 værelser med den frivillige miljøgodkendelse The Green Key, der signalerer bæredygtighed. I slutningen af maj åbner Birgitte Danmarks første Netpark Kragerup Go Bounce. I denne sommer åbnes også Kragerup Fly In, en landingsbane til mindre fly, der giver mulighed for at komme flyvende til godset til en frokost eller middag med overnatning.

REGITZE ER I GODSEJERLÆRE HOS SIN MOR BIRGITTE DINESEN OG HOS SIN MORMOR MARIE LOUISE.

Kragerups historie går tilbage til 1327. Godset har tilhørt familien Dinesen siden 1801, hvor justitsråd Jens Kraft Dinesen købte det. Siden har den været stamhus for familien, der er en kendt dansk slægt af officerer, godsejere og forfattere. Den mest berømte er Karen Blixen, født Dinesen. Hun besøgte sin familie som ung, før hun rejste til Afrika. Man aner slægtskabet til godsets nuværende ejer, Birgitte Dinesen, der har sine Syv fantastiske fortællinger at give videre til de hundredevis af gæster, som årligt kommer til hendes beretninger om liv og virke på Kragerup. Birgitte har også en kunstnerisk åre.  Hendes malerier bærer præg af de afrikanske ’brændte farver’. Hun boede og arbejdede selv i Afrika i to år.

KRAGERUP GODS OMFATTER 1.200 HEKTAR, HOTEL-OG KURSUSEJENDOM OG EN VINDMØLLEPARK SAMT EN AKTIVITETSPARK.

Tradition for kvindelige ejere

Af de 10 ejere i familien har der været tre kvinder: Sophie som drev Kragerup videre efter sin afdøde mand, Ida og Birgitte Dinesen. Birgitte har arbejdet på Kragerup siden 1986 og været eneejer siden 1998. Det er denne rolle Regitze skal overtage. Pengene til generationsskiftet skal komme fra de seks 3 MW vindmøller, der rejser sig 140 meter over landskabet. De producerer årligt 50 mio. KW og forsyner ud over godset flere tusinde ejendomme i Kalundborg Kommune med strøm. Godset opvarmes af et halmfyr med halm fra de omkringliggende marker og vandet kommer fra eget vandværk.  Der er 25 huse på ejendommen, som lejes ud. Afgrøderne på markerne; hvede, byg, rug, raps og frøgræs sælges til DLG og Frøfirmaer. De økologiske proteinafgrøder, kikærter, hirse, quinoa, gul lupin og amarent afsættes til forbrugerne gennem fødevaregrossisten Grøn Fokus i Slagelse.

Kødet fra højlandskvæget bliver til burgere på Go High, spegepølser i gårdbutikken og bøffer i Restaurant Blixen. Der er en stor produktion af smågrise, som videresælges. Ikke langt derfra er der en flok skovgrise, som godsets gæster kan følge. Kragerup Gods er Co2 neutralt og har den Grønne Nøgle, turismens internationale miljømærke,der betyder at virksomheden lever op til konkrete miljøkrav.

Danmarks største strudsefarm? Jeg har måske nogle gange truffet en beslutning lidt for hurtigt…

”Jeg har truffet mange beslutninger meget hurtigt og nogle gange måske lidt for hurtigt,” siger Birgitte Dinesen.

”Således etablerede jeg i 1990’erne Danmarks største strudsefarm. Jeg syntes, jeg havde fået verdens bedste ide. Jeg kendte jo kødet fra Sydafrika, hvor jeg havde arbejdet. Kødet er rødt og mørt og let fordøjeligt, men faldt desværre ikke i danskernes smag, så det var ikke den bedste satsning,” siger Birgitte Dinesen.

”Anderledes da vi fik ideen til at etablere en vindmøllepark. Det startede med, at en jysk developer ville leje jord til projektet. Det mente jeg så, at vi selv kunne gøre bedre. Derfor gik jeg i min bank for at låne 160 mio. kr. til en vindmøllepark? Det ville min bank ikke være med til. Efter at have spurgt seks andre pengeinstitutter på Sjælland gik turen til Vestjylland. I ‘vindmøllebanken’ ved man mere om vind og var derfor villig til at låne penge til vindmølleprojekter. Det blev dog landbrugsafdelingen i Danmarks næststørste bank, der ydede lånet. Kragerups vindmøllepark blev opført i 2012 og vil bidrage væsentligt til at finansiere generationsskiftet. Det har været en forudsætning for, at Regitze får en god økonomisk start til på Kragerup, når det bliver hendes tur til at drive godset med 70 ansatte videre.”

Historien er fanget af den australske journalist og permaculture ekspert Cecilia Macaulay, der på video har lavet denne genfortælling:

2030 Builders: Nyt spil vil hjælpe ledere til at tjene penge på verdensmålene

En handlingsplan til hvordan virksomheder kan implementere en eller flere af de 17 verdensmål og dermed øge konkurrenceevnen. Det kan ledere opnå ved at lade sine medarbejdere eller bestyrelse spille det digitale spil The Impact Plan, udviklet af 2030 Builders. Det skriver journalist Anne Christine Gorm Jensen i sin reportage:

BENDIKTE LOHSE, NOVO NORDISK, GITTE VESTERGAARD, HALDOR TOPSØE, MIA NEGRU, 2030 BUILDERS OG HEIDI BØTCHER SØRENSEN, ZOOLOGISK HAVE.

Der er enighed blandt testbordets deltagere, HR-chef Heidi Bøtcher Sørensen, Zoologisk Have, Senior Finance Manager Benedikte Lohse, Novo Nordisk og Senior Project Manager Gitte Vestergaard, Haldor Topsøe. Det digitale spil Impact Plan, udviklet af vækstvirksomheden 2030 Builders, er et effektivt værktøj til at udvikle en handlingsplan til at tjene penge på de 17 verdensmål. Og det kan de konstatere efter blot tre timers testspil.

POV Business er sat i stævne på Copenhagen School of Entrepreneurship på Frederiksberg, hvor kvinderne bag 2030 Builders, de to rumænske søstre Mia og Gabriella Negru og deres entusiastiske team på 12 frivillige deler kontor med andre innovative vækstvirksomheder.

Anledningen er, at Heidi Bøtcher Sørensen, Benedikte Lohse og Gitte Vestergaard til konferencen MIG A/S, organiseret af Kvinder I Bestyrelser, vandt en konkurrence, hvor præmien var at blive introduceret til og prøve The Impact Plan.

2030 BUILDERS VIL MED GAMIFICERING AF VERDENSMÅLENE PERSPEKTIVERE DEM OG SIKRE, AT BÆREDYGTIGHED OGSÅ BRINGER EN NY ØKONOMIIND I VIRKSOMHEDER.

Digital læring gennem kreativt teamspil

Den digitale spilleplade er som en forstørret ipad med touchscreen. Til en start bliver vi introduceret for verdensmålene ved at trykke på de 17 forskellige verdensmåls-kort for på bagsiden af kortet at kunne læse om, hvad de indbefatter. Derefter bliver vores hukommelse udfordret af et verdensmåls-vendekortsspil: Kan vi huske symbolerne og farverne for de 17 verdensmål? Vi må konstatere, at Benedikte Lohse har den bedste visuelle hukommelse.

Selv om der er elementer i spillet, hvor en enkelt deltager vinder, er det er et teamspil.

The Impact Plan får medarbejderne til at lære om verdensmålene og beslutte en profitabel implementering af dem

”De bedste resultater skabes ved at sætte medarbejdernes kompetencer og kreativitet i spil og styrke deres engagement. The Impact Plan har derfor som mål at skabe intern innovation gennem en interaktiv spilproces, hvor virksomhedens medarbejdere lærer om verdensmålene og finder frem til en profitabel implementering af dem,” siger Mia Negru.

Tilbage ved den digitale spilleplade får vi til opgave at aflæse en scankode med vores mobiler. Dermed får vi adgang til en video, der virtuelt placerer os på samme lokalitet som en minearbejder et sted i Sydamerika. Vi kan observere minearbejdernes arbejdsplads og vilkår. På et personligt feeling-kort nedskriver vi de følelser og tanker, som videoen har fremprovokeret. En af deltagere skriver: ”Vi er langt fremme i Danmark; vi har ansvar for at uddanne andre, men hvad kan vi gøre?”

VED AT GENNEMLEVE VIRTUELLE CASES FÅR DELTAGERNE I 2030 BUILDERS SPIL EN KLAR FORSTÅELSE FOR DE UDFORDRINGER, DE STÅR OVERFOR GENERELT OG SPECIFIKT I DERES EGNE VIRKSOMHEDER.

Derefter får vi udleveret et problemkort og et idékort og skal diskutere med sidekvinden, hvordan vi anskuer problemet, og hvorledes det kan løses. Der er god diskussion og engagement blandt deltagerne.

Rollespil leder gennem udfordringer og udvikler succesfuld strategi

Tidligt i spillet er vi blevet præsenteret for SDG-pyramiden (https://www.sdgpyramid.org/), der inddeler verdensmålene i de tre hovedkategorier; Prosperity; People; Dignity, Justice og Planet. Målet er at arbejde med et mål fra hver kategori.

Vi har valgt 8, 4, 12, da disse giver mening for vores fælles organisation Kvinder I Bestyrelser og skal nu et skridt tættere på, hvordan vi kan udvikle en handlingsplan. Det sker gennem et rollespil. Ved at trykke på knappen til et lykkehjul bestemmer pilens udfald, hvilken rolle vi hver især skal påtage. Det kan være stakeholder, shareholder, customer, media, economist, policy, environmentalist eller civil society.

Nu skal vi alt efter vores rolle agere for eller imod de initiativer, som vi tidligere har vedtaget i fællesskab. Dermed ender spillet, der kan strække sig fra tre timer til to dages workshop, med en konkret handlingsplan, som virksomhedens ledere kan implementere.

De tre deltagere og kvindelige ledere er positive overfor spillet.

”The Impact Plan giver viden om verdensmålene, og jeg kan gå fra bordet med en handlingsplan. Spillet kan også være med til at indikere om, der er et stort gap mellem ledelsens strategi for implementering af verdensmålene og medarbejdernes syn herpå, ” fortæller Heidi Bøtcher Sørensen, Zoologisk Have i København.

Det ville være givtigt, hvis min bestyrelse brugte spillet til at udvikle en overordnet strategi på tværs af virksomheden

”Det vil bestemt være givtigt at lade bestyrelsen i Copenhagen Zoo spille spillet for at udvikle en overordnet strategi og teams på tværs af virksomheden til udvikling af en handlingsplan,” tilføjer hun.

Klar til salg

”Efter en succesfuld testperiode er vi klar til at sætte ledelsesspillet  The Impact Plan til salg til august, og derefter vil 2030 Builders fortsætter visionen om at fremme den kommercielle tilgang til verdensmålene gennem futuremaps og 17 læringsmoduler på internettet,” fortæller Mia Negru.

Det innovative værktøj er blevet testet af seks virksomheder med fra to til 10.000 medarbejdere og med produktion i Danmark og i lande som bl.a. Cambodia og Vietnam. Blandt testorganisationerne er Velux, Junior Chamber international, CSE-Copenhagen School of Entrepreneurship, Wonderful Copenhagen, ArkitekturMinisteriet, Sonion og Kvinder I Bestyrelser.

Kvinder leder virksomheder mod vækst

Som 2030 Builders hjælper virksomheder med en profitabel implementering af verdensmålene, har organisationen Kvinder I Bestyrelse har hjulpet 2030 Builders med at sammensætte det rette advisory board for at matche virksomhedens strategi, fremtidige forretningsplan og behov.

”Som tidligere virksomhedsejere i Rumænien og med internationale uddannelser har det været givtigt for min søster og jeg med et dansk baseret advisory board. Det rådgiver os om, hvordan vi kan promovere os på det danske marked. Fremover vil advisory boardet have yderligere fokus på eksponering og hvordan vi skifter forretningsmodel til et online internationalt marked,” siger Mia Negru, der er virksomhedens CRO, mens søster Gabriela er CEO.


Fotos: PR, Kragerup, Finans.dk, PHC-EM, UN, A. C. Gorm Jensen, KIB.

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller bliv abonnent!

Hold dig opdateret med ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at bidrage til vores arbejde? Bliv abonnent her Pil mod højre

Anne Christine Gorm Jensen er cand. com., medlem af FUJ og sekretariatsleder i KIB.

Peter Horn er administrerende direktør for Kvinder I Bestyrelser Danmark ApS og ejer af
Peter Horn & Co. Management Consulting ApS

Han er også stifter af Kvinder I Bestyrelser – Leadership Through Boards®
Forfatter, chefredaktør for Executive Magazine og Executive Magazine’s Books. Tidligere i sit liv har han arbejdet som tv-og videoproducer, DR1, DR2, Kanal 2, Kanal Danmark, TVE China

Master in Experience Leadership Award 2010

Tdl. i advisory board og forretningsudvalg for Master i Oplevelsesledelse, Roskilde Universitet Forelæsninger og workshops i ledelse og personlig branding fra Grønland til Australien

Bestyrelsesmedlem i Foreningen for Undersøgende Journalistik, www.fuj.dk
Medlem af Investigative Reporters and Editors, www.ire.org

www.kvinderibestyrelser.dk

Kontakt: www.peterhorn.dk

Seneste artikler om SDG - FN's Verdensmål