Hvem beskytter patienterne mod misbrug?

i Debat/Psykologi af

PSYKOLOGI // PATIENTSIKKERHED – Psykolog Morten Sveistrup Hecksher, der er dømt for seksuelt misbrug af en klient, stod på Dansk Psykolog Forenings hjemmeside i over fire måneder, efter at han havde fået frataget sin autorisation. Foreningen får ikke besked fra psykolognævnet, når de fratager psykologer deres autorisation, hvilket kan være et problem for at patientsikkerheden, skriver journalist Chili Djurhuus.

Gennem flere måneder udnyttede den 57-årig psykolog, Morten Sveistrup Hecksher groft sin position til at have et seksuelt forhold til en kvindelig patient. Psykologen bad bl.a. patienten via en række SMS’er om at møde op på sin adresse for at tilfredsstille ham seksuelt og kaldte hende for sin ”husslave”.

Retten i Aarhus idømte manden tre måneders fængsel for at have overtrådt straffelovens paragraf 220. Ud over fængselsstraffen blev han frataget retten til at virke som psykolog i tre år, men da han har anket dommen, kan han praktisere som psykolog frem til landsrettens afgørelse.

I foråret 2018, nærmere bestemt 9. maj, fratog psykolognævnet så Hecksher hans autorisation grundet anklagerne om det seksuelle misbrug. Afgørelsen blev offentliggjort på Ankestyrelsens hjemmeside med Heckshers fulde navn i overensstemmelse med loven, som siden 1. januar 2018 siger, at Ankestyrelsen skal offentliggøre navne, der indgår i sådanne afgørelser.

Selvom sætningen ”alle er autoriserede og medlem af Dansk Psykolog Forening” burde betyde, at alle psykologer på hjemmesiden er autoriserede, kommer Heckhers navn frem, da fingeren rammer enter på keyboardet; altså også selvom han fik frataget sin autorisation som psykolog tre en halv måned tidligere

Tre en halv måned senere klikker overtegnede på hjemmesiden ”Psykologer i Danmark” som administreres af Dansk Psykolog Forening.

Kilde: Dansk Psykolog Forening

På forsiden står der: ”Find oplysninger om privat praktiserende psykologer og arbejds- og organisationspsykologer. Alle er autoriserede og medlem af Dansk Psykolog Forening.”

Selvom sætningen ”alle er autoriserede og medlem af Dansk Psykolog Forening” burde betyde, at alle psykologer på hjemmesiden er autoriserede, kommer Heckhers navn frem, da fingeren rammer enter på keyboardet; altså også selvom han fik frataget sin autorisation som psykolog tre en halv måned tidligere, 19. maj 2018.

.

Sceenshot taget d. 31. august 2018 af psykologers hjemmeside. Som det fremgår af billedet, figurerer Morten Sveistrup Heckshers navn på hjemmesiden.

 

Selvom psykologen har fået frataget sin autorisation grundet en sigtelse, der omhandler seksuelle overgreb mod en klient, modtager han også fortsat patienter – dog uden henvisning, hvilket står klart nedenfor af en e-mail.

I mailen svarer sekretæren for Hecksher, at denne kan tage en klient nærmest med det samme, hvis man ikke vælger at bruge henvisning.

I tilfælde af henvisning må klienten dog vente til sidst i februar, fordi vi her når datoen for, hvornår den midlertidige fratagelse af autorisationen ophører:

 

Illustration: Mail til psykolog Morten Sveistrup Hecksher d. 3. september 2018, hvor han stadig figurerer på Danske Psykologers hjemmeside.

 

Ifølge Ankestyrelsen har de intet samarbejde med Dansk Psykolog Forening. Det vil sige, at Ankestyrelsen ikke kontakter Dansk Psykolog Forening, da psykolognævnet fratager Hecksher dennes autorisation d. 16. maj 2018.

En dag sidst i september er hans navn væk

Dansk Psykolog Forening ønsker ikke at svare på, hvorfor Hecksher figurerer på hjemmesiden ‘Danske Psykologer i Danmark’ frem til 21. september 2018, selvom undertegnede flere gange har ringet og gjort dem opmærksom på, at hans navn figurerer på hjemmesiden.

En dag sidst i september er hans navn væk.

Historien får nyt liv først i februar 2019, da dommen falder over psykologen, og hans offer står frem på P1 dokumentar i programserien: Det perfekte offer 2.

De umiddelbare spørgsmål, man kunne have – såsom hvordan det kan være, at Hecksher stadig står på foreningens hjemmeside og om man ikke som klient uden henvisning burde kunne være sikker på, at alle psykologer, der omtales på Dansk Psykolog Forenings hjemmeside er autoriserede, som de skriver på hjemmesiden – ønsker foreningen imidlertid ikke at besvare.

To yderligere spørgsmål er, hvorfor Dansk Psykolog forening ikke automatisk får besked om Ankestyrelsens afgørelse – og hvor mange psykologer har fået frataget deres autorisation?

Psykolog med 20 dages hæfte

Det kræver blot en enkelt søgning på nettet for at finde flere artikler af og om klienter, der blevet seksuelt misbrugt af autoriserede psykologer, i flere tilfælde er der tale om patienter, der ikke tør anmelde overgrebene af frygt for at blive kaldt sindssyge.

I en anden sag fra 2000 bliver en psykolog idømt en betinget straf på 20 dages hæfte for blufærdighedskrænkelse af en klient. Sidst i artiklen står der: ”Psykologen har også en sag verserende ved Psykolognævnet og risikerer at miste sin autorisation som psykolog.”

Manglende procedurer og kontrol

Som tidligere beskrevet har Ankestyrelsen ikke noget samarbejde med Dansk Psykolog Forening. Ankestyrelsen  er derimod ifølge psykologloven forpligtet til at kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsvæsnets Disciplinærnævn.

Ifølge psykologloven § 21 a. skal psykolognævnet orientere Styrelsen for Patientsikkerhed om afgørelser vedrørende en autoriseret psykolog, der virker i sundhedsvæsenet, hvor nævnet har udtalt alvorlig kritik.

Styrelsen for patientsikkerhed bliver kun orienteret, hvis den psykolog der får frataget sin autorisation, arbejder i sundhedsvæsnet. Det betyder at privatpraktiserende psykologer, kan fortsætte deres virke, også selvom de har fået frataget deres autorisation.

Måske er det grunden til, at Hecksher stadig figurerer på listen over psykologer på fagforeningens hjemmeside, 4 måneder efter han fik frataget sin autorisation.

Jævnfør Psykologloven er det psykolognævnet der fører en officiel liste over autoriserede psykologer Danmark. Dog er den officielle hjemmeside for autoriserede psykologer Dansk Psykolog Forenings hjemmeside: Psykologer i Danmark. Og på den figurerer han som nævnt frem til 21. september 2018.

Hvad siger psykologloven?

Det er reguleret direkte i psykologloven, hvornår Psykolognævnet i forbindelse med tilsynssager skal kontakte sundhedsmyndighederne og omvendt. Det følgende er et uddrag af psykologloven:

”Orientering og vejledning

§ 11, stk. 1: ”Psykolognævnet fører en offentlig fortegnelse over meddelte autorisationer, autorisationsændringer og fraskrivelser på nævnets hjemmeside.”

§ 21 a. Psykolognævnet skal orientere Styrelsen for Patientsikkerhed om afgørelser vedrørende en autoriseret psykolog, der virker i sundhedsvæsenet, hvor nævnet har udtalt alvorlig kritik, jf. § 2 c, stk. 2, iværksat skærpet tilsyn, jf. § 2 d, givet et påbud, jf. § 2 e, eller midlertidigt eller endeligt frataget autorisation, jf. §§ 3 og 5.

§ 21 b. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn skal orientere Psykolognævnet om afgørelser, hvor Disciplinærnævnet har udtalt kritik, udtalt kritik med indskærpelse eller iværksat sanktioner vedrørende en autoriseret psykologs virksomhed inden for sundhedsvæsenet.

Stk. 2. Psykolognævnet skal ved henvendelser vedrørende en psykologs virksomhed inden for sundhedsvæsenet vejlede om muligheden for at indbringe en klage for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.”

Ingen statistik over fratagelse af autorisation

Erling Brandstrup, der er ankechef i Ankestyrelsen, hvor psykolognævnet henhører, fortæller i et telefoninterview, at der kun har været en enkelt sag, hvor en psykolog har fået frataget sin autorisation.

Januar 2018 blev det ved lov besluttet, at psykolognævnet skulle offentliggøre alle afgørelser i forbindelse med fratagelse af autorisation. Det er derfor først nu, at Ankestyrelsen laver en statistik over hvor mange psykologer der får frataget deres autorisation.

Efter flere spørgsmål til Dansk Psykolog Forening om, hvordan det kan være, at en psykolog, der har fået frataget sin autorisation står på listen over autoriserede psykologer på foreningens hjemmeside i 4 måneder efter fratagelsen, får jeg svaret, at jeg kan sende en mail, ”da der er gået politik i sagen”, og at intet er til citat

Uanset hvor man leder, figurerer der ingen statistik, hvor mange psykologer, der har fået frataget deres autorisation. Ifølge Erling Brandstrup er der som tidligere beskrevet, kun en psykolog der har fået frataget sig autorisation, nemlig Hecksher.

– Hvis man søger på nettet, dukker der en artikel frem, hvor en psykolog i 2000 fik en dom på 20 dages hæfte for blufærdighedskrænkelse af en klient. Sidst i artiklen står der, at psykologen efterfølgende havde en sag verserende i psykolognævnet. I og med, at du siger, at der kun er én psykolog, der har fået frataget sin autorisation, betyder det så, at psykologen der fik en dom i 2000 stadig praktiserer som autoriseret?

”Det kan jeg ikke udtale mig om. Mig bekendt er det kun en psykolog, der har fået frataget sin autorisation. Om hvorvidt en autoriseret psykolog får frataget sin autorisation, må bero på psykolognævnets vurderinger. Hver enkelt sag er individuel og selvfølgelig vejer sagens karakter med.” siger Erling Brandstrup og fortsætter: ”Jeg kan ikke forholde mig til den konkrete sag.”

– I afgørelsen mod psykologen i 2018 står der blandt andet i afgørelsen: ”Det er afgørende for klientsikkerheden, at en klient kan føle sig tryg og uden at være i fare for få udnyttet sin behandlingsmæssige afhængighed af en autoriseret psykolog.” Vil du mene, at der tages vare på fremtidige klienters sikkerhed, når den pågældende psykolog fra 2000 angiveligt ikke har fået frataget sin autorisation?

”Igen. Jeg kan ikke forholde mig til den konkrete sag. Som sagt så vurderes hver enkelt sag individuelt,” svarer Erling Brandstrup.

Dansk Psykolog Forening har ingen kommentarer.

– Er det muligt at få et interview med en fra psykolognævnet for at få en generel udtalelse?

”Nej det er ikke muligt,” svarer Erling Brandstrup.

Efter flere spørgsmål til Dansk Psykolog Forening om, hvordan det kan være, at en psykolog, der har fået frataget sin autorisation står på listen over autoriserede psykologer på foreningens hjemmeside i 4 måneder efter fratagelsen, får jeg svaret, at jeg kan sende en mail, ”da der er gået politik i sagen”, og at intet er til citat.

Foreningen har ved artiklens afslutning ikke svaret på henvendelsen.

Det svæver således hen i det uvisse, om det er en menneskelig fejl eller en konsekvens af, at der ikke automatisk afgives informationer fra Psykolognævnet til Dansk Psykolog Forening.

Morten Sveistrup Hecksher har ikke svaret på flere henvendelser om at udtale sig i forbindelse med artiklen.


Topillustration: MaxPixel.net

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

H.C. Andersen sagde: ”At rejse er at leve.” Jeg siger: ”At skrive er at leve.”

Kære læser.

Tak fordi du læser mine artikler. Ord har altid været en stor del af mit liv. Udover at være journalist har jeg en baggrund som musikpædagog og psykoterapeut, hvilket gør at jeg naturligt er optaget af pædagogik, psykologi, politik. Også har jeg en svaghed for melankolsk musik.

Jeg har altid interesseret mig for de nære og autentiske historier. Historier der har fokus på livet, som det leves her og nu i nærområdet - eller i den store verden. Historier der får læseren til at reflektere over sin egen eksistens - og andres.

Hvis du har ideer til artikler, er du altid velkommen til at kontakte mig på Messenger eller chilidjurhuus@gmail.com.

God læselyst.

Seneste artikler om Debat