investere i Danmark

Det er stadig kompliceret og uigennemsigtigt at investere i Danmark – det bør ændres

i Debat/Økonomi af
POV BUSINESS // PRIVATØKONOMI & INVESTERINGER – Markedet for investering i investeringsforeninger er stadig en jungle af komplicerede skatteregler og uigennemsigtige priser, hvilket resulterer i ugunstige løsninger for den enkelte. En ret simpel ændring af beskatningen af investeringsforeninger fra lagerprincippet til realiseringsprincippet vil dog kunne få flere danskere til at investere. Og det er til gavn både for den enkelte og for samfundet, skriver Victor André Enselmann.

Dette debatindlæg er udtryk for skribentens holdning.
Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.


Minusrenter på indlånskonti, relativt høje omkostninger ved investering i danske investeringsforeninger eller lav risikospredning ved investering i enkeltaktier.

Det er den barske virkelighed for den gennemsnitlige dansker, som blot ønsker at få det bedst mulige afkast ud af sine hårdtopsparede penge.

Mange danskere magter ikke at sætte sig ind i, hvordan de får det bedste afkast på deres opsparing. I stedet lader de deres penge ligge i banken til en meget sølle rente – skønt der egentlig er talrige muligheder for bedre afkast andetsteds

Der er egentlig adskillige muligheder for at investere sine penge, men de fleste løsninger er for komplicerede for den gennemsnitlige dansker, hvilket i mange tilfælde helt afholder danskerne fra at investere – eller tilskynder dem til at vælge en dårligere investeringsløsning end den, de kunne have valgt.

Faktisk er det, ifølge en undersøgelse af Epinion foretaget for PFA, kun 14% af de danskere, som sparer op, der har penge i investeringsforeninger, mens 30% sparer op i aktier og lign. enkeltværdipapirer – hele 78% sparer op i banken.

Tallene viser tydeligt, at mange danskere ikke magter at sætte sig ind i, hvordan de får det bedste afkast på deres opsparing. I stedet lader de blot deres penge ligge i banken til en meget sølle rente – skønt der egentlig er talrige muligheder for bedre afkast andetsteds.

Nye skatteregler skal få flere til at investere

Den 1. januar i år blev beskatningen af ETF’er (udenlandske investeringsforeninger med aktier) imidlertid ændret, så de nu beskattes som aktieindkomst i stedet for som kapitalindkomst.

ETF’er er typisk passive fonde, der følger et indeks for aktier eller obligationer og derfor har de markant lavere omkostninger, end aktivt-forvaltede fonde har. Det gør dem også særdeles populære blandt mange privatinvestorer, fordi omkostninger er en af de nemmeste ting, man selv kan påvirke, når man er en privatinvestor, der gerne vil have det maksimale ud af sin investering.

Det er – udover at være besværligt at gøre sig klog på – fortsat ikke særligt attraktivt at lægge sine penge i investeringsforeninger

Derfor er det positivt, at ETF’er nu er sidestillet med alle andre investeringsfonde, da det potentielt vil højne konkurrencen for investeringsforeninger på det danske marked til gavn for den almindelige forbruger.

Ændringen i beskatningen har bare ikke haft den store effekt endnu. Ifølge Nationalbankens Statistikbank er de danske lønmodtagere og pensionisters beholdning i passivt forvaltede investeringsforeninger i de to første måneder af 2020 ikke steget mærkbart.

Årsagerne kan være mange, men dybest set er den lille ændring i beskatningen højst sandsynligt ikke nok.

Private investorer ønsker gennemskuelig og attraktiv beskatning

ETF’er og investeringsfonde bliver fortsat opgjort efter lagerprincippet, hvilket betyder, at du skal betale skat, hvis din investering stiger i værdi – også selvom du ikke har solgt den.

Hvis du ikke har frie midler til at betale den skat, kan du i værste tilfælde være nødsaget til at sælge nogle af dine værdipapirer.

På den anden side kan du trække penge fra i skat, hvis din investering falder i værdi. Her skal man bare samtidig være opmærksom på, at man grundet lagerbeskatningen kan tabe penge på svingningerne, hvis du oplever store svingninger fra år til år.

Hvis Skatteministeriet vælger at ændre beskatningen, vil det blive langt mere attraktivt at investere sine penge i investeringsforeninger, hvilket potentielt vil få flere danskere til investere – til gavn for den enkeltes pengepung og for hele samfundet

Derfor er det – oveni at være besværligt at gøre sig klog på – fortsat ikke særligt attraktivt at lægge sine penge i investeringsforeninger, og måske er det derfor, det kun er 14% af de mennesker, der sparer op, som benytter sig af investeringsforeninger?

Overfor lagerprincippet står det såkaldte “realiseringsprincip”. Og det er en langt mere attraktiv beskatningsmetode, da man først skal betale skat af dit afkast, når man realiserer en gevinst.

Indfør realiseringsprincippet

En ændring i beskatningen af investeringsforeninger fra lagerprincippet til realiseringsprincippet vil altså alt andet lige gøre det langt mere attraktivt at investere sine penge i ETF’er og andre investeringsforeninger, hvilket potentielt vil få mange flere danskere til at investere.

Og det ved Skatteministeriet godt.

I en mail udtaler ministeriet, at “Skatteministeriet har alle muligheder på tegnebrættet, men hvorvidt ændringerne ender med at blive ført ud i livet, er for tidligt at sige. Og det gør sig gældende for alle de skattemæssige tiltag, som der undersøges på nuværende tidspunkt grundet den specielle coronakrise.”

Skatteministeriet er altså påpasselige med, hvilke skattemæssige tiltag de vil foretage sig, men de ser en ændring i beskatningen af investeringsforeninger som en reel mulighed.

Hvis Skatteministeriet vælger at ændre beskatningen som beskrevet, vil det blive langt mere attraktivt at investere sine penge i investeringsforeninger, hvilket potentielt vil få flere danskere til investere – til gavn for den enkeltes pengepung og for hele samfundet.

LÆS MERE OM PRIVATØKONOMI I POV HER


Topfoto: Det er en jungle at investere i Danmark. Foto: Unsplash.

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

Victor André Enselmann er Digital Communications Manager hos Bankly og har særlig interesse for investering, privatøkonomi og digital marketing. Victor studerer desuden BSc in Business Administration and Digital Management på CBS.

Bankly deler ikke nødvendigvis Victors holdninger og synspunkter.

Seneste artikler om Debat