Danske børn er mere angste og depressive end før – men pengekassen er smækket i

i Featured/Danmark/Politik & Samfund af

Selvom ventetiden er faldet, har presset på børnepsykiatrien aldrig været større – væksten er steget på fem år med 44 procent. Den hurtige behandling forringer imidlertid kvaliteten af hjælpen til de udsatte børn, siger mange læger. Sundhedsstyrelsen foreslår en ordning med brug af psykologhjælp, der vil kunne gøre behandlingen bedre. Men den koster penge, og forslaget blev ikke  fulgt, da der var forhandlinger om satspuljen i november.

Ventetiden i børnepsykiatrien er faldet. Men ifølge 50 læger og psykiatere, der i september skrev et åbent brev, som blev bragt i Dagbladet Information, giver lav ventetid ikke garanti for en høj kvalitet i børnepsykiatrien. Vilkårene for psykisk syge børn er tværtimod blevet dårligere på grund af et politisk mål om at give en diagnose indenfor 30 dage, siger de samme læger – den såkaldte udredningsgaranti.

”Resultatet minder om en bilfabrik. Kvaliteten af bilen forholder man sig ikke til – bare det er gået hurtigt”, skrev de 50 læger og psykologer i samme brev.

Den største risiko for selvmord er ubehandlet depression – Poul Videbech forsker ved Københavns Universitet i depression

Lægerne og psykiaterne er imidlertid ikke de eneste, der mener, at hurtig behandling har konsekvenser. Også Danske Regioner, der blandt andet står for børnepsykiatrien, ser den hurtige diagnosetid som et problem.

”Det er helt afgørende, at vi sørger for den rette hjælp til børnene, og her skal vi ikke styre blindt efter de 30 dage. Vi skal gøre det, der er bedst for hver enkelt barn, og vi kan ikke putte alle i den samme kasse”, siger Charlotte Fischer (R), formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg.

Udvidelse kan løse problemet

Et notat fra sidste år lavet af Sundhedsstyrelsen foreslår, at børn under 18 med let til moderat depression og angst kan blive behandlet hos en privat psykolog. Den nuværende ordning gælder kun for 18-38-årige, der blandt andet lider af moderat depression. 18-årige kan lige nu få dækket 60 procent af deres psykologregning. En af konklusionerne er, at en udvidelse af ordningen til børn under 18 vil lette presset i børnepsykiatrien.

Poul Videbech er forsker i depression ved Københavns Universitet. Han undrer sig over, at børn og unge med let til moderat depression ikke får tilskud, da manglende behandling har store konsekvenser: ”Den største risiko for selvmord er ubehandlet depression,” siger han.

Kommunerne undrer sig

Liselott Blixt, Sundhedsordfører (DF) og formand for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, fortæller, at grunden til, at børn under 18 ikke får tilskud, er, at de får psykologisk terapi hos det kommunale tilbud PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Terapien er på linje med, hvad en privat psykolog tilbyder, ifølge ordføreren: ”Det er PPR’s opgave at hjælpe børnepsykiatrien med at behandle de moderat deprimerede,” siger hun.

Det er bare ikke noget, kommunerne kan nikke genkendende til.

I en rundspørge gør flere PPR-afdelinger det klart, at de ikke tilbyder terapi på linje med, hvad en privat psykolog tilbyder. Samtidig henviser flere kommuner til, at de ifølge serviceloven ikke er forpligtet til at tilbyde psykologisk terapi. En af dem, der mener, at Liselott Blixt er galt på den, er leder i PPR i Mariagerfjord Kommune, Mathias Knude.

”Der står ikke noget sted i loven noget lovkrav om, at PPR skal behandle”, siger han.

Kommunal ulighed

Henning Strand, forfatter og tidligere chefpsykolog i PPR Herlev, mener, at kvaliteten af PPR svinger fra kommune til kommune.

”Hvis forældre ønsker psykologisk terapi, skal de selv betale i de fleste kommuner”, siger Henning Strand.

Frederikshavn Kommune er et af de steder, hvor PPR ikke tilbyder nogen form for psykologisk behandling. Samtidig betaler kommunen heller ikke for deprimerede børns samtaler med private psykologer. Det gør, at forældre ender med en regning på op mod 12.000 kroner for de 12 samtaler, psykologer tilbyder til moderat deprimerede børn.

”Vi giver støtte til at få barnets trivsel tilbage i skolen, men vi giver ikke psykologbehandling. Kommunen bevilger heller ikke samtaler til private psykologer. Det kan være, man gør det i andre kommuner, men det gør vi altså ikke her”, siger PPR – koordinator, Flemming Klougart.

Liselott Blixt har efterfølgende ikke ønsket at kommentere på PPR’s rolle. Men fortæller, at de 25 millioner Sundhedsstyrelsen skønner, udvidelsen vil koste, ikke er der.

Notatet fra Bryggen, der blev glemt på Borgen

Notatet fra Sundhedsstyrelsen, som evaluerede tilskudsordningen, skønner, at de 5000-8000 børn, der lider af moderat depression eller angst, med fordel kan blive behandlet af en psykolog uden om psykiatrien. Ifølge notatet vil det tiltag fjerne en del af presset fra børnepsykiatrien, der gennem de seneste fem år har haft en stigning i antallet af patienter på 44 procent. Det svarer til næsten 10.000 børn under 18.

”Det vil være oplagt for private psykologer at behandle børn og unge med let til moderat depression, når de er blevet udredt fra psykiatrien. Eller hvis lægerne kunne henvise direkte til en psykolog, ville det også lette presset”, siger Bent Kawa, ledende overlæge i børnepsykiatrien i Region Sjælland.

Merete Juul Sørensen, ledende overlæge i børnepsykiatrien i Region Midtjylland og forfatter til bogen ”Om børn og unge med depression”, erklærer sig enig i Bent Kawas udtalelse. Hun mener samtidig, at psykologsamtaler vil have en forebyggende effekt for børn og unge med moderat depression.
”Man vil på den lange bane forhindre svære depressioner ved psykologsamtaler”.

Ifølge Dansk Psykolog Forening vil psykologer kunne behandle børn og unge med moderat depression. De henviser til Sundhedsstyrelsens retningslinjer, som fastslår, at psykoterapi bør vælges før antidepressiv medicin

Man vil på den lange bane forhindre svære depressioner ved psykologsamtaler – Merete Juul Sørensen, ledende overlæge i børnepsykiatri

Sundhedsordfører for Socialdemokratiet, Flemming Møller Mortensen, sagde inden satspuljeforhandlingerne blev afsluttet, at partiet gik ind for en udvidelse af tilskudsordningen, da psykologerne er en vigtig medspiller for at behandle depression hos unge. SF, Alternativet og Enhedslisten støtter også ordningen.

Ifølge notatet vil udvidelsen af tilskudsordningen koste op i mod 25 millioner kroner. Penge, der imidlertid ikke kunne findes i de satspuljeforhandlinger, som blev afsluttet på Christiansborg i sidste måned. Her blev der blandt andet givet 249 millioner kroner over fire år til en social fond, der skal hjælpe udsatte voksne i kommunerne, 20 millioner over fire år til Københavns Kommune til at forbedre vilkårene for hjemløse og 18,7 millioner til at styrke børn, der går i 0-3. klasse og lider af ADHD.

Topfoto: Public domain – Wikipedia.

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

Mathias Blædel er 23 år og opvokset i Præstø på Sydsjælland. Han er bosiddende i Aarhus og læser på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Han har også været studerende på Copenhagen Business School og er tidligere skribent på Magasinet Europa. Han kan også læses på Magasinet Udpost  Kontakt: 20 32 05 46, mblorenzen@mail.dmjx.dk lige som man kan følge ham på Twitter.

Simon Skou er 22 år  og er opvokset i København, men pt. bosiddende i Aarhus. Han er studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og har tidligere læst på Copenhagen Business School. Han er også skribent på Magasinet Udpost. Kontakt: 26 28 25 30,  simskojen@mail.dmjx.dk og følge ham på Twitter.

Seneste artikler om Featured