Bestyrelser

Bestyrelsens sammensætning har aldrig været vigtigere

i Featured af
BESTYRELSER // POV BUSINESS – Vi er gået ind i tiden efter coronakrisen, og det må forventeligt give anledning til, at der skal nye og flere kompetencer i spil i bestyrelsen, der kan løse de mange nye strategiske udfordringer, som kommer i kølvandet på de sidste 6 måneders forandringer, skriver Mie Krog, partner i SelectionF og bestyrelsesprofessionel på tværs af flere virksomheder

Lige nu er vi i fuld gang med at forholde os til en ”post-lockdown” situation, hvor COVID-19’s effekt har sat sine meget forskelligartede aftryk på markedet. Nogle er kommet igennem med en markant vækst, andre har aldrig været i større krise.

Fælles for os alle er, at det, vi tog for givet, pludselig skal gentænkes.

Det er nu, at den eksisterende praksis for rekruttering til bestyrelser skal udfordres … Jeg har selv stået ene kvinde på ledelsesgangene og i bestyrelseslokalet og tænkt ”Hvor er alle de andre kvinder henne”?

Mange har fundet ud af, at der findes andre og måske endda mere effektive arbejdsgange end de eksisterende. Virtuelle møder, flere hjemmearbejdsdage og et rejsebudget, som måske kan bruges anderledes. Og når vi nu er i gang med at revurdere, er det måske også tid til at kigge på bestyrelsen.

For tiden efter en krise må forventeligt give anledning til, at der skal nye og flere kompetencer i spil i bestyrelsen, som kan løse de mange nye strategiske udfordringer, som kommer i kølvandet på de sidste 6 måneders forandringer.

I den sammenhæng, er det er min klare oplevelse at mange ejerledere har ledelsesholdet, både direktionen og bestyrelsen, under revision. Har de kunne bidrage tilstrækkeligt i krisens forskellige faser? Er der behov for nye perspektiver i en tid, som ser ud til at vare ved længere end først antaget?

Derfor er det måske også nu, at den eksisterende praksis for rekruttering til bestyrelser skal udfordres.

Når netværksrekruttering ikke længere rækker

95% af bestyrelsesposter besættes gennem netværk, det være sig familierelationer, venskaber eller andre professionelle netværk. Kun ca. 5% besættes gennem headhuntere eller andre professionelle, som afdækker markedet for relevante kompetencer.

På trods af at de fleste vil argumentere for, at de kun ansætter på kompetencer, er det som oftest, når det kommer til stykket, kompetencer, som identificeres og vurderes baseret på det nære og velkendte erhvervsnetværk. Kun sjældent hentes kompetencer ind, der kommer helt uden forudgående relationer.

Svaret kom altid prompte: ”Vi kan ikke finde dem” eller ”De vil ikke”. Hertil kan vi jo så svare nu: ”I SelectionF har vi samlet 300+ kompetente og erfarne kvindelige kandidater – og vi kan love jer for, at de både kan og vil”!

Lige netop dette satte skub i tankegangen om at vende rekrutteringsprocessen til bestyrelser på hovedet og fokusere på kompetencer fremfor relationer.

Sammen med Sanne Wall-Gremstrup og Jørgen Rasmussen havde jeg et ønske om at nytænke hele rekrutteringsprocessen for bestyrelser, og det blev startskuddet til SelectionF; både for at synliggøre alle de kompetente og dygtige kvinder, som både kan og vil bestyrelsesarbejde, og for at finde de helt rigtige kandidater, der kan løse virksomhedernes konkrete udfordringer.

Jeg har selv stået ene kvinde på ledelsesgangene og i bestyrelseslokalet og tænkt ”Hvor er alle de andre kvinder henne”?

Og svaret kom altid prompte: ”Vi kan ikke finde dem” eller ”De vil ikke”. Hertil kan vi jo så svare nu: ”I SelectionF har vi samlet 300+ kompetente og erfarne kvindelige kandidater – og vi kan love jer for, at de både kan og vil”!

Kompetent diversitet, der batter

Og hvorfor er det så vigtigt at finde en kvindelig kandidat og ikke bare rekruttere gennem dit nuværende netværk?

Det er det fordi, bestyrelser – i særdeleshed efter en krise som denne- kommer til at mangle flere og mere forskelligartede perspektiver. Og netop det bidrager disse særdeles kompetente kvinder til.

Undersøgelser viser gang på gang, hvor vigtig diversitet er i topledelsen. Det skaber vækst, det styrker virksomhedens omstillingsparathed og evne til at overleve kriser. En bredt sammensat bestyrelse vil derfor bedst muligt leve op til en bestyrelses ansvar og pligter.

Vi kan nemt komme til at misse en gylden mulighed for vækst i virksomhederne, fordi bestyrelsesmedlemmerne er for ens til at arbejde strategisk med den brede vifte af udfordringer og ændrede markedsforhold, vi står overfor

Jo mere en bestyrelse kan udfordre hinanden, desto bedre bliver den – og der spiller køn og kompetencer en stor rolle.

Vi kan nemt komme til at misse en gylden mulighed for vækst i virksomhederne, fordi bestyrelsesmedlemmerne er for ens til at arbejde strategisk med den brede vifte af udfordringer og ændrede markedsforhold, vi står overfor.

Bestyrelserne efterspørger diversitet, og i særlig grad kvindelige kandidater. Et eksempel på dette har jeg mødt gennem mit eget bestyrelsesarbejde i Plantorama.

Peter Vang Christensen, administrerende direktør og ejer af Plantorama – en landsdækkende kæde af plante og dyrecentre – overtog virksomheden efter sin far. Som 2. generation tog han nye værktøjer i brug og gennemførte en stor kundeanalyse, som viste, at Plantoramas kunder primært var kvinder.

På det tidspunkt bestod både direktion og bestyrelsen udelukkende af mænd. Det gav stof til eftertanke, og fik Peter Vang Christensen til at sætte gang i en målrettet proces, som handlede om at ændre på sammensætningen af team og ledelse af Plantorama.

I dag består hovedkontoret af 50% kvinder og 50% mænd, og det var også her, at jeg selv trådte ind i bestyrelsen, som første kvinde – ikke for at hjælpe kvinderne eller nå en kvote – men simpelthen fordi, det var ”good for business”.

Mangfoldighed sikrer ganske enkelt større træfsikkerhed og belysning af kritiske emner, og her bidrager kvinderne typiske med flere og nye perspektiver

Det er essentielt, at topledelsen afspejler både det nationale og globale marked, samt eksisterende og potentielle kundegrupper, for at kunne operere på højeste strategiske niveau. Mangfoldighed sikrer ganske enkelt større træfsikkerhed og belysning af kritiske emner, og her bidrager kvinderne typiske med flere og nye perspektiver.

De er jo både kunder og medarbejdere i de fleste virksomheder – både i Danmark og internationalt.

Diversiteten i ledelse hos Plantorama har også vist sin styrke under krisen, hvor der blev udvist en exceptionel omstillingsparathed. 14 dage inde i COVID-19-lockdown lancerede virksomheden gennem en målrettet indsats først Klik & Hent for at reducere smittespredning i butikken, og umiddelbart herefter Klik & Levér for at begrænse smittespredningen yderligere og for fortsat at kunne servicere danske familier, der var hjemsendt.

Min rolle i bestyrelsen var ikke kun at repræsentere målgruppen, men også at bringe mine og andres erfaringer fra omni-channel i andre retail-kæder i spil, så Plantorama fik tappet ind i denne markedsmulighed. Alt i alt en interessant case at tænke diversitet i direktion og bestyrelse på, som både dækker diversitet på køn og kompetencer.

Fokus på kompetencer

I SelectionF benytter vi os af den såkaldte præcisionsrekruttering. Det betyder, at vi går et spadestik dybere end den gængse rekruttering, og vi fokuserer ikke bare på kandidatens branche, stilling mm, men på de kompetencer og strategiske bidrag, som kandidaten har at byde på.

Vi ved, at de kvinder både kan og vil bestyrelsesarbejdet, men de mangler kontakten og dialogen med ejerlederen og bestyrelsesformanden, og det er her vi gerne ville være med til at bygge broen mellem kandidat og bestyrelse

Vi har derfor interviewet samtlige vores kandidater for at sikre os, at de er kvalificerede, men også for at stille skarpt på, hvordan vi bedst muligt kan parre en kandidat med en virksomhed.

Vi interesserer os for, hvilke konkrete strategiske udfordringer, som kandidaterne kan løse i en given virksomhed og dermed præcisere deres fokusområder til måske en eller to højtspecialiserede felter, som går ud over de bredere kategorier.

Dermed vil man få et meget mere nuanceret match, og gå fra det gode valg til det helt rigtige valg og få en specialist i bestyrelsen, som kan løse eksisterende og konkrete udfordringer, som er så vigtigt lige netop nu.

Ønsket om at bygge bro

Vi har et stort uudnyttet potentiale i de kvinder, som startede på bl.a. økonomi- og jurastudierne i 80’erne og 90’erne. De er godt i gang med erhvervskarrierer, men vi mangler dem i bestyrelseslokalerne. Vi ved, de både kan og vil bestyrelsesarbejdet, men de mangler kontakten og dialogen med ejerlederen og bestyrelsesformanden, og det er her vi gerne ville være med til at bygge broen mellem kandidat og bestyrelse.

Vejen hertil har været brolagt med fejlslagne tiltag – men heldigvis også med succeser:

Med Bestyrelseskvinder har vi fat i noget af det rigtige. Det er en frivillig forening, som på helt klassisk dansk facon giver kvinder mulighed for at træde i karakter med deres ønske om at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Foreningen bidrager med aktive netværk rundt i landet og styrker synligheden og erfaringsudvekslingen mellem kvindelige bestyrelseskandidater. Bestyrelseskvinder har skabt troværdighed og anerkendelse for, at dette handler om køn og kompetencer 100% ligeværdigt.

Med dette initiativ, som jeg også har været med til at grundlægge, er det første gang, at jeg for alvor har oplevet en bred accept af og interesse for arbejdet med at få kvinder i bestyrelser. Bestyrelseskvinder repræsenterer 350 bestyrelser og har 150 medlemmer.

SelectionF handler om mere end at vække interessen i bestyrelsesarbejdet. Samarbejdet med Jørgen Peter Rasmussen og Sanne Wall-Gremstrup fokuserer på det uforløste potentiale, og det fik os fra tanke til handling, for vi ønskede at finde en praktisk løsning på den udfordring, rekruttering af kvindelige kandidater er.

Vi tror på, at kommende bestyrelser i stigende grad vil være villige til at udfordre sig selv og tage nye løsninger i brug til at forbedre deres arbejde – især efter en krise, som den vi står i nu. Vi skabte SelectionF med et stort ønske om at bygge bro mellem kvindelige kandidater og bestyrelser.

Så lad os bruge krisen som en anledning til at udfordre eksisterende praksis, så vi kan realisere det store uforløste potentiale, som disse kvindelige kandidater er.

FAKTA SelectionF

SelectionF er en digital rekrutteringsplatform for kvindelige bestyrelseskandidater, som arbejder for at gøre det nemt, overskueligt og effektivt for bestyrelser at finde nye, kvalificerede, kvindelige bestyrelsesmedlemmer fra Danmark, Sverige og Norge.

Vi har indtil nu samlet over 300 kompetente kvindelige bestyrelseskandidater, som alle har erfaring med bestyrelsesarbejde og har leveret stærke resultater på topleder-niveau.

Et eksempel på en profil er Charlotte Pedersen, som i år trådte ind bestyrelsen hos schweiziske luftfartsselskab Wizz Air, der er det største lavbudget flyselskab i central- og Østeuropa. Charlotte er adm. direktør for Luxaviation Helicopters og bosiddende i Luxembourg, og blev i 1989 udpeget som den første kvindelige pilotkandidat i Flyvevåbnet, og har i dag mere en 30 års erfaring inden for luftfart.

Bag SelectionF

De tre grundlæggere bag SelectionF har selv aktive, professionelle bestyrelseskarrierer. Oveni det deler de et ønske om at øge diversiteten i bestyrelser. Udover partner Mie Krog (se profil i infoboksen under artiklen), består SelectionF af:

Partner, Jørgen Peter Rasmussen har over 30 års erhvervserfaring som CEO i international sammenhæng i globale virksomheder på tværs af kulturer. Branchemæssigt har han overvejende arbejdet inden for Olieservice, Shipping, IT og produktion – typisk mandsdominerede brancher. Her har han konsekvent arbejdet for at øge diversiteten i virksomhederne

Partner, Sanne Wall-Gremstrup har mere end 20 års bestyrelseserfaring, og har været CEO i danske og udenlandske organisationer, og er i dag CEO i Schmidt Hammer Lassen. Sanne har tidligere været tilknyttet Ligestillingsministeriet og været involveret i at fremsætte anbefalinger til indsatser på området.

Helle Thorning-Schmidt, er bestyrelsesformand i SelectionF. Hun sidder derudover i bestyrelsen hos bl.a. Vestas, Carsoe og den engelske virksomhed Safelane Global.

LÆS MERE OM KVINDER I BESTYRELSER HER


Topillustration: Mie Krog. Privat billede.

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller bliv abonnent!

Hold dig opdateret med ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at bidrage til vores arbejde? Bliv abonnent her Pil mod højre

Mie Krog er en efterspurgt, dansk bestyrelseskvinde, der arbejder som formand, næstformand og medlem i mere end 10 bestyrelser. Hun er bestyrelsesformand i Kentaur, All-Styles og Y-Connection og sidder i bestyrelsen i Flügger, Plantorama og Hammel Furniture samt i repræsentantskabet for Forenet Kredit, ejer af Nykredit.
Mie har bl.a. været brandingdirektør i LEGO, marketingdirektør i JYSK og kommercieldirektør i IDdesign. Som eneste kvinde på ledelsesgangen, undrede Mie sig ofte over, hvor kvinderne var i topledelsen. Denne undren førte til, at Mie i dag bruger en del af sit arbejdsliv på at beskæftige sig med diversitet i topledelse. Udover at være partner i SelectionF, er Mie bl.a. initiativtager til netværket Bestyrelseskvinder.

Seneste artikler om Featured