Hvorfor skal uddannelser i udkanten spares væk?

af i Danmark/Kultur/Liv & Mennesker

KOMMENTAR – VUC Fyn har vurderet, at det ikke længere er rentabelt at drive VUC på Langeland, der lukker til sommer. De resterende elever flyttes til Svendborg. Men uden VUC bliver skævheden stadig større, de fattige bliver fattigere, skriver Sara Koch: “Vi er et rigt land. Giv nu de unge mennesker mulighed for at tage en uddannelse i stedet for at fastholde skævheden. De er seje, og de fortjener det.”

Kampen for VUC i nærområderne bør ikke kun være en kamp der kæmpes i udkanten. Skævheden rammer faktisk bredt.

I sidste uge mødte jeg en flok meget seje unge mennesker til et debatmøde på VUC Langeland. De var dukket op for at kæmpe for VUC Langelands fremtid. De havde alle det til fælles at de ikke havde taget den slagne vej gennem uddannelsessystemet. Af forskellige årsager – ungdommelighed, sygdom, familieforhold – fik de ikke gjort folkeskolen færdig og ikke gennemført en ungdomsuddannelse.

Efter at have set en trist fremtid i møde fandt de mod til at gå til VUC ved havnen i Rudkøbing på Langeland og gøre deres folkeskole færdig og siden tage en HF, så dørene til fremtiden og samfundet stod lidt mere åbne. Nogle af dem tager hver morgen fra Sydlangeland, Nordlangeland og Strynø, en pæn tur med sjældne bus- og færgeafgange og tilhørende ventetid. Og flere af dem er helt eller delvist færdige med deres drømmeuddannelser som fx sygeplejerske og geolog. Og de ser lyst på fremtiden.

Man skulle tro at det var 1,5 millioner værd at bevare en uddannelse på Langeland. Hvad vil det ikke koste samfundet årligt at have disse seje mennesker på offentlig forsørgelse når de ikke behøver det?

De har været mønsterbrydere af en slags der er stadig længere mellem. Nogle helt utrolig seje mennesker som jeg beundrer dybt. At trodse angst og frygt og rejse sig som de har gjort, er simpelthen ikke noget alle kan. I hvert fald ikke uden hjælp.

Et par af dem er nu halvvejs i deres HF, men de vil ikke kunne gennemføre den på Langeland. Efter flere års omprioriteringsbidragsnedskæringer og den nye Forberedende Grunduddannelse, der fjerner folkeskolens afgangseksamen for unge under 25 fra VUC-området, har VUC Fyn konstateret at det ikke længere er rentabelt at drive VUC på Langeland og lukker til sommer, og de resterende elever flyttes til Svendborg.

Foto: VUC Fyn.

Kampen i udkanten

Dermed sparer VUC 1,5 millioner om året. Hvis eleverne altså flytter med til Svendborg, men det er ikke sikkert. Mange af eleverne på VUC på Langeland gennemfører deres uddannelse fordi 1) den er tæt på, det er ikke praktisk muligt at bo i kommunens yderområder med børn og rejse helt til Svendborg medmindre man har bil og et netværk til at passe børn. Og det har disse kursister ikke altid. Og 2) undervisningen foregår i et trygt miljø med tæt opfølgning. På en større skole er faren for at de dropper ud, betragteligt større.

VUC Fyn har taget beslutningen på baggrund af tilskudsordningen, politiske nedskæringer på uddannelsesområdet (omprioriteringsbidraget) og den nye FGU-model. Kommunen er grædefærdig, men har ikke økonomi til at løfte den slags opgaver selv. Den pulje på 3 x 20 millioner som skulle afbøde lukninger, står urørt og uden retningslinjer.

Det er sølle 1,5 millioner om året der på Langeland kan gøre en enorm forskel i at gøre skellet mellem by og udkant mindre, udligne de forskelle som i andre lande har sendt gule veste på gaden. Og den halvanden million tjener sig hjem igen på lang sigt

Man skulle tro at det var 1,5 millioner værd at bevare en uddannelse på Langeland. Hvad vil det ikke koste samfundet årligt at have disse seje mennesker på offentlig forsørgelse når de ikke behøver det?

Langeland har landets laveste uddannelsesniveau og flest fattige børn. VUC Langeland har været en af de helt væsentlige medspillere for at vende denne udvikling. Uden VUC bliver skævheden stadig større, de fattige bliver fattigere. Vi er et rigt land. Giv nu de unge mennesker mulighed for at tage en uddannelse i stedet for at fastholde skævheden. De er seje, og de fortjener det.

Kampen for VUC i nærområderne bør ikke kun være en kamp der kæmpes i udkanten. Skævheden rammer faktisk bredt. Det er lukninger som denne der har skabt så desperat en situation at der bruges mange millioner på at flytte Sprognævnet til Bogense, hvor det ved gud ikke hører hjemme. Hvad bliver det næste? Kulturstyrelsen på Langeland? Der er ledige lokaler på havnen fra til sommer.

Kampen for disse unge mennesker som fortjener en mulighed for at forsørge sig selv, angår os alle. Og det er sølle 1,5 millioner om året der på Langeland kan gøre en enorm forskel i at gøre skellet mellem by og udkant mindre, udligne de forskelle som i andre lande har sendt gule veste på gaden. Og den halvanden million tjener sig hjem igen på lang sigt.


Hovedfoto: Morten Gaustad.

Sara Koch (f. 1974). Cand.mag i litteraturvidenskab fra KU. Studier ved Universitetet i Oslo. Skønlitterær oversætter med særligt fokus på norsk litteratur. Har blandt andet oversat Karl Ove Knausgård, Dag Solstad, Gunnhild Øyehaug og Jan Kjærstad. Grundlagde i 2011 oversættelsestidsskriftet Babelfisken, www.babelfisken.dk, og var redaktør ved det frem til 2018. Personlig hjemmeside: sarakoch.dk. Bosat på Langeland.
Fotograf: Morten Gaustad.