Trumps sociopatiske tilgang til klimaforandringerne

af i KLIMAKRISE/Politik & Samfund/USA

NEW YORK – Præsident Donald Trumps tilbagetrækning af USA fra Paris klimaaftalen er ikke bare farligt for verden; det er også sociopatisk. Trump påfører med fuldt overlæg og uden samvittighedsnag skade på andre. Udtalelsen fra Nikki Haley, USAs FN-ambassadør, om at Trump tror på, at der sker klimaforandringer, gør sagen værre, ikke bedre. Trump bringer skamløst og med fuldt overlæg planeten i fare.

Trumps offentliggørelse blev iscenesat med en bølles selvsikkerhed. En global aftale, der er symmetrisk på enhver måde på tværs af alle verdens lande, blev fornærmet udlagt som et fupnummer, en anti-amerikansk sammensværgelse. Resten af verden har “grinet af os”.

Denne rablende tale var enten en fuldkommen vrangforestilling, dybt kynisk eller inderligt uvidende. Formodentlig alle tre. Og den skal opfattes sådan.

Pittsburgh har faktisk forvandlet en økonomi baseret på forurenende sværindustri til en økonomi baseret på avanceret ren teknologi.

Efter at Trump påstod at repræsentere “Pittsburgh, ikke Paris,” erklærede Pittsburghs borgmester straks, at Trump bestemt ikke repræsenterede hans by.  Pittsburgh har faktisk forvandlet en økonomi baseret på forurenende sværindustri til en økonomi baseret på avanceret ren teknologi.

Smart, fair og bæredygtig

Og den er hjemsted for Carnegie Mellon University, et af verdens store centre for innovation af informationsteknologier, der kan fremme overgangen til carbon-fri, højeffektiv, rentabel og bæredygtig vækst – eller kort sagt en økonomi, der er “smart, fair og bæredygtig”.

Trumps bekendtgørelse om at trække USA ud af klimaaftalen havde rod i to virkelig destruktive udviklinger. Den første er korrumperingen af det amerikanske politiske system. Trump stod i virkeligheden ikke alene bag den bekendtgørelse. Den afspejlede kravet fra den republikanske ledelse i Kongressen, inklusive 22 republikanske senatorer, der ugen før havde sendt Trump et brev, med en opfordring om at trække sig fra Paris aftalen.

Disse senatorer og deres holdningsfæller i Repræsentanternes Hus er støttet af olie- og gasindustrien, der brugte $100 millioner på kampagnebidrag i 2016, hvoraf 90 procent gik til republikanske kandidater. (Faktisk var det næsten sikkert et højere beløb end $100 millioner, men meget kan ikke spores.)

Det er hul i hovedet. Paris aftalen er en universel overenskomst mellem 193 lande om at nedbringe CO2-udslippet fra verdens energisystem og dermed nedbringe faren for klimakatastrofer

Den anden destruktive udvikling er den forskruede tankegang hos Trump og hans nærmeste rådgivere. Deres opfattelse, som de forsvarer med “alternative fakta” uden hold i virkeligheden, er paranoid og ondsindet, og sigter på at skade andre eller er i bedste fald ligeglad med den skade, der rammer andre. “Paris aftalen,” rabler Trump af sig, “handikapper USAs økonomi for at få ros fra de udenlandske hovedstæder og globale aktivister, der længe har forsøgt at berige sig på vores lands bekostning.”

Det er hul i hovedet. Paris aftalen er en universel overenskomst mellem 193 lande om at nedbringe CO2-udslippet fra verdens energisystem og dermed nedbringe faren for klimakatastrofer så som flere meters havstigninger, ekstreme storme, massiv tørke og andre trusler, der er identificeret af globale videnskabsfolk. Nogle af disse trusler er allerede synlige i planetens sårbare egne.

Paris aftalen kræver af de enkelte lande, at de yder en indsats for det “fælles, men differentierede ansvar.”  Amerikas differentierede ansvar starter ved det faktum, at USA har langt det største udslip af drivhusgasser i verden. Derfor har USA bidraget mere til de igangværende klimaforandringer end noget andet land. Og USAs per capita udledning er langt større end for noget andet stort land. Paris aftalen diskriminerer ikke USA; tværtimod har USA verdens største ansvar for at få orden i eget hus.

Ifølge data fra World Resources Institute har USA bidraget med forbløffende 26,6 procent af den globale udledning af drivhusgasser fra 1850 til 2013. Amerikas befolkning udgør idag blot 4.4 procent af verdens befolkning. Kort sagt er det Amerika, hvor per capita udledningen altid har været adskillige gange højere end verdensgennemsnittet, der skylder i forhold til verdens klima, ikke den anden vej rundt.

Lad os se på de nyeste data for 2014 fra The International Energy Agency’s Energy Statistics 2016. Verdens CO2-udledning fra energiforsyning og industri var i gennemsnit 4.5 ton per person (32.4 milliarder ton per 7.2 milliarder mennesker i IEAs tabeller), mens USAs udledning var næsten fire gange højere med 16.2 ton per person (5.2 milliarder ton for 320 millioner personer). Trump vrøvler om Paris aftalens angivelige fordel for Indien, men han ser bort fra, at Indiens per capita udledning er 1.6 ton, altså kun en tiendedel af USAs niveau.

$3.08 per indbygger

Trump beklager sig også over USAs bidrag til Green Climate Fund (og rynker af en eller anden grund samtidig på næsen af dens navn). Han brokker sig over, at USA allerede har givet over $1 milliard, men uden at nævne for den amerikanske befolkning, at det svarer til $3.08 per indbygger. Ja, de $10 milliarder, der forventedes fra USA over en årrække er blot $30.80 per amerikaner.

Her er den enkle sandhed: Hele verden er nødt til at bevæge sig hurtigt og resolut væk fra fossile energisystemer for at bremse udledningen af  CO2 og andre drivhusgasser inden midten af dette århundrede. Det er ikke et skridt, der tages for at skade USA. Det er en bydende nødvendighed – der gælder for USA, Kina, Indien, Rusland, Saudiarabien, Canada og andre store producenter af fossile brændsler, ligesom det gælder for importørerne af fossile brændsler så som Europa, Japan og det meste af Afrika. Heldigvis findes der alternative teknologier: sol-, vind- geotermisk, hydroelektrisk, bølge-, kerne- og andre ikke-fossile energikilder.

De næste menneskeskabte klimakatastrofer burde kaldes Tyfonen Donald, Superstormen Ivanka og Megaoversvømmelsen Jared. Verden glemmer ikke.

Her er endnu en enkel sandhed: Med sin store, rige økonomi, baseret på intensiv udnyttelse af fossile brændsler har USA bidraget mere end noget andet land til den globale risiko for klimaforandringer, så USA bør derfor acceptere sit ansvar for at få os alle ud af farezonen. I det mindste burde Amerika ivrigt samarbejde med resten af verden.

I stedet har Trumps sociopatiske adfærd og korruptionen og ondskabsfuldheden blandt dem, han omgiver sig med, skabt en fuldkommen foragt for en verden på kanten af en menneskeskabt katastrofe. De næste menneskeskabte klimakatastrofer burde kaldes Tyfonen Donald, Superstormen Ivanka og Megaoversvømmelsen Jared. Verden glemmer ikke.

Oversættelse: Lisa Rasmussen

Copyright: Project Syndicate og Point of View International

Topfoto: RGBStock

Jeffrey D. Sachs er professor for bæredygtig udvikling - Sustainable Development - og professor for Health Policy og Management ved Columbia University. Han er en af verdens førende økonomer og meningsdannere og har i årevis rådgivet FN om fattigdom og udvikling Han er manden bag FN's "Millenial Goals" og er også direktør for FN's  bæredygtighedsnetværk - Sustainable Development Solutions Network. Han er tidligere mangeårig professor ved Harvard University og har skrevet adskillige bøger herunder The End of Poverty, Common Wealth; hans nyeste bog er The Age of Sustainable Development (2015).  I februar 2017 udkommer Building the New American Economy: Smart, Fair & Sustainable. Jeffrey Sachs bor i New York med sin familie. En fuld biografi kan læses her.

Seneste artikler om KLIMAKRISE