Rasmus Brygger uddannelse

Rasmus Brygger: Ikke-vestlige børn overhaler stadig ikke de danske i skolen – desværre

i Arbejdsmarked/Politik & Samfund af

 UDDANNELSE // KOMMENTAR – Unge med ikke-vestlig baggrund overhaler danske unge på uddannelse, skrev Politiken mandag. Det er dog en sandhed med modfikationer, siger Rasmus Brygger.

“Hvis man tager højde for den baggrund, unge med ikkevestlig baggrund har, er der en større andel, der får en videregående uddannelse sammenlignet med etnisk danske unge.”

“Nye beregninger fra Tænketanken DEA, som baserer sig på registerdata fra Danmarks Statistik, viser, at unge med ikkevestlig baggrund nu klarer sig bedre end unge med dansk baggrund rent uddannelsesmæssigt, når man renser for den såkaldte socioøkonomiske baggrund – herunder forældrenes indkomst, som er en af de ting, der især spiller ind på børnenes uddannelse”.

Står man i klasselokalet, ser man fortsat en stor skævhed med mange minoritetsbørn i bunden – desværre

Det skrev Politiken i denne uge, men det er kun et delvist billede af virkeligheden. For Politiken har for figuren frasorteret en væsentlig uddannelsesvej.

Dykker man ned i notatet fra DEA, som Politiken har fået tallene fra, så figurerer nemlig også tal for erhvervsuddannelse. De tal bør i mine øjne også medtages, da de på lige linje med videregående uddannelser er uddannelse, der leder direkte til job.

Og ser man på, hvor stor en del, der har gennemført en kompetencegivende uddannelse, ser billedet noget anderledes ud

Konklusionen, når man har al relevant uddannelse med, er faktisk den stik modsatte end den, Politikens artikel giver indtryk af. Undtagelsen er ved øverste kvintil, men her er der dog stor usikkerhed, da gruppen af indvandrerforældre med høj indkomst er meget lille.

Rensede tal kan betyde noget for årsagsforklaringer, og DEA’s tal ændrer ikke på, at der er en stor overvægt af særligt ikke-vestlige børn, som har store udfordringer i folkeskolen og videre

Dertil er det også relevant at huske, at der fortsat er stor skævhed, når man ikke renser for forældres baggrund. Eksempelvis er efterkommeres gennemsnitskarakter i dansk og matematik på 5,53 mod 6,92 blandt danske børn. Står man i klasselokalet, ser man fortsat en stor skævhed med mange minoritetsbørn i bunden – desværre.

Rasmus Brygger. Tabel bygget på DEA’s oplysninger.

Jeg skal bemærke, at det ikke udfra min tabel (eller Politikens) er muligt at sige om etnicitet har en betydning. Der er et gab på ca. 10 pct. som ikke kan forklares af forældrenes indkomst, men kan skyldes andre ting. Men rensede tal kan betyde noget for årsagsforklaringer, og DEA’s tal ændrer ikke på, at der er en stor overvægt af særligt ikke-vestlige børn, som har store udfordringer i folkeskolen og videre.


DEA ifølge tænketanken selv:
“DEA er en tænketank, som arbejder for at styrke værdiskabelse og vækst ved at forbedre evidensgrundlaget for design og prioritering af tidlig indsats, uddannelse, forskning og innovation. DEA er en non-profit tænketank, der uafhængigt af særinteresser arbejder for at bidrage til udviklingen af et uddannelses-, forsknings- og innovationssystem, der kan styrke offentlige organisationer og private virksomheders adgang til viden og arbejdskraft af høj kvalitet og relevans. Det gør vi ved at kvalificere videngrundlaget for beslutningstagere og praktikere gennem vidensbaserede analyser, projekter og deltagelse i den offentlige debat.”


Modtag POV Weekend gratis, følg os på Facebook
– eller støt vores arbejde

Læser du POV fast eller kun lejlighedsvis? Hver fredag samler vi ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i ugebrevet POV Weekend.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her.

Har du mulighed for at støtte POV som åbent og uafhængigt dansk medie, kan du gøre det som støtteabonnent her.


Topillustration: Piqsels – Creative Commons.

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

Rasmus Brygger er stifter af Danmarks Videnscenter for Integration. Han er oprindeligt fra Roskilde og har læst erhvervsøkonomi ved Syddansk Universitet i Odense. Han er tidligere chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening for integration og tidligere landsformand for Liberal Alliances Ungdom.
Han kan kontaktes på: 31122348 og rasmus@videnscenterforintegration.dk

Seneste artikler om Arbejdsmarked