Paludans hadpropaganda skal analyseres og afsløres – også i danskundervisningen

i Minoriteter/Politik & Samfund/Uddannelse af

KOMMENTAR // UNDERVISNING – Med Rasmus Paludans entre på den store politiske scene skal hans ideer og propaganda underkastes fornyet analyse. På det seneste har ytringsfrihedsdiskussionen ofte overskygget indholdsdiskussionen. Det har været lige efter Stram Kurs’ drejebog. Nu må fokus forskydes til det politiske program, partiet fremfører, og de retoriske metoder, partilederen betjener sig af. Også i landets undervisningslokaler må man tage bestik af Paludans propaganda, skriver Steffen Groth.

Som dansklærer på et gymnasium forsøger jeg så vidt muligt at undgå indoktrinering og politisering i undervisningen. Jeg bestræber mig på ikke at positionere mig entydigt i politiske diskussioner med eleverne, mens jeg prøver at stimulere eleverne til at fremsætte alverdens synspunkter – også dem, der ligger meget langt fra mine egne.

Min pædagogiske grundtanke er, at hvis eleverne skal opnå demokratisk dannelse, skal der etableres et rum, hvor forskellige holdninger kan brydes, synsvinkler kan afprøves uden censur eller selvcensur og hvor læreren ikke udgør en politisk facitliste, som eleverne stræber efter at ramme.

Min indbyggede refleks om at forholde mig apolitisk-analytisk meldte sig også helt automatisk, da jeg i fredags skulle gennemgå Paludans “Floder af blod”-tale fra 2016 med en 1. g-klasse. Men refleksen blev suspenderet.

De fremmede fjenders blod vil ende i kloakken, hvor de fremmede fjender hører hjemme – Rasmus Paludan

For mig at se udgør Stram Kurs et særtilfælde.

Partiets ideer er i strid med grundlæggende demokratiske principper og bryder fundamentalt med menneskerettighederne.

De fremmede fjender er ynkelige uslinge

Islam skal forbydes ifølge Stram Kurs. Ikke-vestlige indvandrere – først og fremmest muslimer – skal masseudvises. Etniske danskere skal bevæbnes (kun etniske danskere) for at være beredt til den borgerkrig, som Paludan anser for nært forestående.

Efter min umiddelbare pædagogiske refleks om ikke at politisere kom refleksionen, og den tilsagde mig, at man ikke som lærer skal forholde sig påtaget neutralt, når ordene, der analyseres, lyder sådan her:

De fremmede fjender [det er alle muslimer i Danmark] er primitive mennesker, som faktisk er mennesker mest i biologisk forstand”.

”De fremmede fjender ønsker at dræbe danskerne”.

”Vi skal ikke vise nåde over for de fremmede fjender”

”De er ynkelige uslinge, hvis død på det tidspunkt [når borgerkrigen indtræffer] vil være både nødvendig og lovlig”.

”De fremmede fjenders blod vil ende i kloakken, hvor de fremmede fjender hører hjemme”.

Faktisk vil jeg mene, at jeg ville komme i konflikt med Lov om gymnasiale uddannelser, hvis jeg under neutralitetens maske præsenterede Paludans ideer som legitime synspunkter

I Lov om de gymnasiale uddannelser står der i paragraf 1:

“Undervisningen og hele institutionens dagligliv må bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. ”

Når jeg i dansktimen i fredags, i fællesskab med eleverne, pillede en bloddryppende, fremmedfjendsk Paludan-tale fra hinanden og afslørede dens voldsforherligende propaganda og foragt for menneskerettighederne, gjorde jeg med andre ord min pligt ifølge loven.

Faktisk vil jeg mene, at jeg ville komme i konflikt med Lov om gymnasiale uddannelser, hvis jeg under neutralitetens maske præsenterede Paludans ideer som legitime synspunkter.

Hvis en skole underviser i islamistisk ekstremisme uden kritisk stillingtagen, kommer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) efter den; tilsvarende må man forvente, at STUK ville komme efter en skole, der ukritisk formidlede Paludans antimuslimske ekstremisme, der ansporer til vold mod muslimer, de fremmede fjender.

Foruroligende radikalisering

Paludan og Stram Kurs er opstillingsberettiget takket være en historisk ubehagelig og ondskabsfuld hånekampagne mod en minoritet.

Det lykkedes ham palmesøndag på Nørrebro at fremprovokere den voldelige modreaktion, han systematisk har stræbt efter. En gruppe uromagere gik helt uacceptabelt amok på Blågårds Plads, skabte kolossal medieopmærksomhed om Paludan og forvandlede sig dermed til nyttige idioter i hans propagandaprojekt.

Paludan står nu som den hidtil klareste personificering af en indvandrerfjendsk ekstremisme i dansk politik og i lommer af befolkningen. Stram Kurs radikaliserer og kanaliserer det had til islam, der længe har været en væsentlig faktor i debatten.

Partiet kan glimtvis ligne en ond karikatur på Inger Støjbergs selvgratulerende og kagespisende stramningsregime, og glimtvis en grotesk spejling af den antidemokratiske islamisme.

Paludan er nu berettiget til at stille op til valget og har sin grundlovssikrede ret til at fremføre sine ideer. Men som undervisere er vi også berettiget til at tage tydeligt afstand fra hans politik og praksis

Det sidste lyder måske som et paradoks eftersom had mod islam og muslimer er selve motoren i partiet; men det er ikke kun i sin forskruede satire, at Paludan mimer den rabiate islamisme, det er også i den totalitære drøm om renhed og i foragten for universelle menneskerettigheder.

Paludan er nu berettiget til at stille op til valget og har sin grundlovssikrede ret til at fremføre sine ideer.

Men som undervisere er vi også berettiget til at tage tydeligt afstand fra hans politik og praksis. Og ifølge Lov om gymnasiale uddannelser er vi faktisk forpligtet til det, idet undervisningen i pagt med en lang dansk tradition, skal bygge på ”ligeværd og demokrati” og styrke ”respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder”.


POV er et uafhængigt, læserstøttet medie.
Kan du lide Steffens artikler, kan du støtte hans arbejde via hans
MobilePay på 31902272

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller bliv abonnent!

Hold dig opdateret med ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at bidrage til vores arbejde? Bliv abonnent her Pil mod højre

Steffen Groth er cand.mag i dansk og kulturstudier og underviser ved Niels Brocks Handelsgymnasium. Han bor i København med sin familie, der også tæller hans kone og to børn. Du kan støtte Steffens arbejde som skribent ved POV på MobilePay 31902272.

Seneste artikler om Minoriteter