Når kampen mod København bliver destruktiv

i Danmark/Kultur/Politik & Samfund af

MEDIEDEBAT – Det er mediepolitisk galimatias at kræve Radio 24Syv udflyttet til Jylland, som Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet synes, skriver Nikolaj Bøgh, der mener, at stationen har udviklet sig til en mediepolitisk succes, som ikke i sin nuværende form vil kunne fungere udenfor København.

Med vanlig sans for begavet timing benyttede Dansk Folkeparti den nyhedsfattige skærtorsdag til at lancere partiets krav til medieforhandlingerne om, at Radio 24Syv skal ”udflyttes” til Jylland.

Udflytningspolitik hører til de vigtigste af tidens værdipolitiske markører, så Socialdemokratiet – hvis primære politiske strategi for tiden er at kline sig op ad Dansk Folkeparti i håb om at kunne tilbageerobre nogen af de mange vælgere, de i årenes løb har overtaget fra det gamle arbejderparti – bakkede straks op om kravet.

Men kan man nu det? Radio 24Syv er en privat virksomhed, ejet af Berlingske Media og People Group, og de bestemmer grundlæggende selv, hvor i riget deres virksomhed skal placeres.

Men man kan naturligvis i et nyt udbud af radioens frekvens og tilhørende finansiering gøre det til et vilkår, at der skal sendes radio fra Jylland. I forhold til Radio 24Syv giver det imidlertid ingen mening, og kravet om udflytning er derfor i realiteten et ønske om at nedlægge kanalen og erstatte den med en helt anden slags radiokanal med base i Jylland.

En mediepolitisk succes

Oprettelsen af Radio 24Syv skete i den konservative Per Stig Møllers periode som kulturminister som resultat af det snævre medieforlig i 2010 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.

Hensigten var at etablere en nyheds- og debatradio, som skulle fungere som et godt alternativ og supplement til navnlig DR’s P1, og DR måtte afgive en FM-kanal og i underkanten af 100 millioner licenskroner over otte år til den nye kanal, som blev sendt i udbud.

Radio 24Syv har udviklet sig til at blive en entydig mediepolitisk succes med en lang række nyskabende radioformater, der adskiller sig markant og positivt fra, hvad lytterne har adgang til på DR’s kanaler

Det blev vundet af et konsortium bestående af Berlingske Media og People Group, som også endte med at være de eneste, der bød på opgaven, efter at de øvrige interesserede havde trukket sig.

Konsortiets koncept, Radio 24Syv, gik i luften 1. november 2011, og har siden da udviklet sig til at blive en entydig mediepolitisk succes med en lang række nyskabende radioformater, der adskiller sig markant og positivt fra, hvad lytterne har adgang til på DR’s kanaler.

Bevares, der var også vildskud og tomgangsradio ind imellem, og med et budget, der lå på omtrent det halve af P1’s, var kanalen absolut heller ikke overfinansieret og måtte ind imellem tydeligt ty til lavprisløsninger.

Men efter nogle også lyttermæssigt noget magre år i begyndelsen har Radio 24Syv i dag bevist sit værd og har med en lang række virkelig gode programkoncepter, engagerede værter og stærk aktuel satire løst den opgave, der i sin tid blev budt på.

Tilmed er det lykkedes at få tiltrukket en række nye lyttergrupper, som DR har haft sværere ved at nå, og Radio 24Syvs lyttere befinder sig for to tredjedeles vedkommende udenfor Hovedstadsområdet. De er derudover gennemsnitlig lavere uddannet end dem, der stiller ind på DR – navnlig på P1, der som DR’s nyheds- og debatkanal, er den nærmeste parallel til Radio 24Syv.

En skudsikker metode til at ødelægge kanalen

Rygradden i Radio 24Syv er værter og nyheds- og debatprogrammer med deltagelse af centralt placerede politikere, meningsdannere, kulturfolk m.m.

Deltagere og værter befinder sig i overvejende grad i København, også de provinsvalgte politikere, og der er ingen realisme i at drive hovedparten af Radio 24Syvs udsendelser fra Jylland.

Kun sølle to procentpoint af de 20 er således tiltænkt nyt medieindhold. Dermed bliver det kommende medieforlig til et trist minussumsspil, hvor det bliver meget vanskeligt at etablere nye medieplatforme og støtte nyskabende medieinitiativer

Hvis man vil ødelægge Radio 24Syv, så er en ret skudsikker metode at kræve stationen placeret i Jylland. Og hvorfor egentlig? Som allerede nævnt har kanalen haft stor succes med at tiltrække lyttere udenfor hovedstadsregionen. Skal de nu også straffes for det?

På kannibalistisk kurs

Dansk Folkepartis – og Socialdemokratiets – krav må forstås som et krav om at Radio 24Syvs nuværende frekvens og finansiering skal sendes i nyt udbud efter udløbet af den nuværende otteårs kontraktperiode med en betingelse om, at der i fremtiden skal sendes fra Jylland.

Der er der sikkert nogen, der vil byde på, men det bliver næppe det nuværende Radio 24Syv-konsortium. Det bliver noget andet, og det kan absolut også være spændende.

Men det vil være absurd, hvis det skal ske på bekostning af Radio 24Syv, og det understreger den helt forkerte begyndelse, som forhandlingerne om det kommende medieforlig har fået med økonomiaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om at beskære DR med 20 procent.

Det skal vel at mærke ikke gå til nyt medieindhold, men i overvejende grad fjernes fra medieområdet og gå til minimale skattelettelser og støtte til trængte pensionister.

Kun sølle to procentpoint af de 20 er således tiltænkt nyt medieindhold. Dermed bliver det kommende medieforlig til et trist minussumsspil, hvor det bliver meget vanskeligt at etablere nye medieplatforme og støtte nyskabende medieinitiativer.

Skal der spares på DR, bør pengene forblive på medieområdet, f.eks. til støtte for regionale og lokale medieinitiativer. Et helt nyt radiokoncept med udgangspunkt vest for Storebælt kunne således afgjort styrke den mediemæssige diversitet i Danmark.

Men hvis det skal ske på ruinerne af Radio 24Syv, vil det være mediepolitisk galimatias og en meget voldsom understregning af, at den danske mediepolitik er på en forkert og kannibalistisk kurs.

Topfoto: Finn Årup Hansen, Creative Commons.

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

Nikolaj Bøgh (født 1969) er cand.scient.pol. og kommunikationsrådgiver, rådmand og formand for Kultur- og Fritidsudvalget på Frederiksberg (C) samt konservativ folketingskandidat på Frederiksberg. Han har skrevet en række bøger, herunder ”Hækkerup” om den socialdemokratiske udenrigsminister m.m. Per Hækkerup og ”Brødrene Møller” om de fremtrædende konservative politikere Aksel og Poul Møller. Hans seneste bog er "100 historier fra Frederiksberg", der udkom i marts 2019.

Seneste artikler om Danmark