Udrejsecenter Lindholm: Regeringen glemmer miljøet og lokalsamfundet

i Politik & Samfund/Danmark/Internationalt af

KOMMENTAR – Udrejsecenter Lindholm er ikke bare i strid med internationale aftaler og den dyreste og dårligste løsning. Den er også tromlet igennem hen over hovedet på de lokale beboere og Vordingborg kommune, skriver Thorvald Berthelsen og folketingskandidat Anne Valentina Berthelsen, SF.

Regeringen og Dansk Folkeparti tror tilsyneladende, at de ensidigt med et knips med fingrene kan omstøde Vordingborg Kommunes lokalplaner, EU-direktiver og internationale konventioner.

Den går ikke!

Beslutningen om at udlægge øen Lindholm til udrejsecenter for 100 dømte eller afviste asylansøgere på tålt ophold, der har været idømt fængsel og udvisning for grov kriminalitet, og hvis udvisning indtil videre ikke har kunnet gennemføres, er i modstrid med EU’s miljødirektiver og internationale aftaler som eksempelvis Ramsar-konventionen. Formentlig også Menneskerettighedskonventionen. Den er også gennemtrumfet uden konsultation eller hensyn til lokalsamfundet.

Dyr og hensynsløs

Man har tidligt lagt sig fast på Lindholm til formålet uden at undersøge alternative placeringer. Man er derfor endt med den dyreste og dårligste placering, som det var muligt at opdrive.

Alene ombygningerne inden udrejsecentret åbner kommer til at koste 759 mio. kr., hvilket sandsynligvis er en underdrivelse, og i øvrigt også er næsten dobbelt så meget som den beskedne klimaindsats, der er afsat penge til i Finansloven. Herefter vil driften koste 1,8 mio. kr. om året pr. afviste asylansøger på tålt ophold.

Øen er for lille, og den kan kun forlades i større grupper med en færge, der formentlig så landsætter 50-100 individer på én gang i den lille by Kalvehave, der tæller en enkelt dagligvareforretning og 700 indbyggere. Uanset polititilstedeværelse på øen og i Kalvehave kan dette kun føre til ødelæggelse af det lokale bymiljø og alvorlige konflikter, som dem vi oplevede på Livø i Limfjorden.

Lindholm er underlagt miljøfredning

For at føje spot til skade har Regeringen undladt at inddrage lokalsamfundet og Vordingborgs kommunalbestyrelse i beslutningsprocessen, og forsøger nu at bilde dem ind, at staten egenhændigt kan gennemføre en dispensation fra lokalplanerne og gennemføre denne ændring i anvendelsen af Lindholm henover hovedet på Vordingborg Kommune.

En dispensation kan den godt gennemføre. Men den kan ikke ændre anvendelsen af Lindholm på den måde uden at overholde EU’s miljødirektiver, fredningen i Natura 2000-områder og den internationale Ramsar-konvention, der ikke bare forpligter Danmark og EU til ikke at forringe områdets brugbarhed for bl.a. vadefugle, men som også forpligter os og EU til at forbedre miljøforholdene.

Området kan kun indskrænkes eller nedlægges på grund af påtrængende nødvendige nationale interesser (jf. art. 2,5). Og dette kan vel at mærke ikke ske ved ensidig beslutning fra Danmarks side.

Kalvehave, Lindholm, Nyord, Stege Bugt og vådområderne omkring dem er ikke bare Natura 2000-områder, men også Ramsar-områder.

Men beslutningen om at etablere et udrejsecenter på Lindholm har Folketinget vedtaget en ny plan i EU-rettens forstand. En sådan plan forudsætter, at der er gennemført flere forskellige ting.

  1. Strategisk Miljøvurdering (SMV), fordi der er tale om en plan, der er konkret og ikke en procedurefastlæggelse som Plan for udbud af geotermi eller adgang til statslig dispensation fra lokalplaner
  2. Screeningsafgørelser fra kommunerne burde have foreligget, fordi der kan være pligt til Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)
  3. Habitatvurdering, fordi der er risiko for evt. skade på Natura 2000-områdernes dyre- og planteliv.

Staten vil få et sagsanlæg

Som konsekvens af statens manglende hensyntagen til de gældende regler, vil vi derfor klage til Miljø- og fødevareklagenævnet/Planklagenævnet over den mangelfulde miljøvurdering af planen med opsættende virkning, og forfølge sagen gennem de nødvendige EU-instanser. Det lader jo til, at staten også i andre tilfælde tror, at den ensidigt kan tilsidesætte EU-regler og internationale konventioner på miljøområdet, bare fordi den engang har fået vedtaget en procedure, der er godkendt af EU som procedure.

En Strategisk Miljøvurdering er statens ansvar og skal finansieres af denne. Bl.a. derfor slår det afsatte beløb på Finansloven ikke til. Og det gør kun beslutningen endnu mere hovedløs.

Thorvald Berthelsen og folketingskandidat Anne Valentina Berthelsen, SF


Foto: Wikimedia Commons

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

Thorvald Berthelsen skriver digte og faglitteratur om bl.a. Pariserkommunen, Günther Wallraff, Victor Serge, Sophus Claussen og Hilmar Wulff. Han har udgivet seks digtsamlinger, illustreret med egne collager, senest Huds tektoniske plader. Hans digte er udkommet på svensk, engelsk, arabisk, kurdisk, bosnisk, serbisk og tysk.

Han arrangerede også danske haikudigteres fælles oplæsning med tidligere EU-præsident Hermann van Rompuy under EU-topmødet i København i 2012. Han var den første formand for Sydsjællands og Lolland-Falsters lokale forfatterforening, StORDstrømmen, og blev i 2014 som den hidtil eneste udnævnt til Årets kulturelle ildsjæl af kulturministeren og ministeren for by, bolig og landdistrikter på Folkemødet på Bornholm.

I 2018 redigerede og præsenterede han også sammen med andre Ny lyrik fra Bosnien-Hercegovina.

Seneste artikler om Politik & Samfund