Kvinder i flygtningelejre og i områder uden elektricitet skal også leve et værdigt liv

i Miljø & bæredygtighed/Debat af
KVINDER I UDVIKLINGSLANDE & BÆREDYGTIGHED // KRONIK – Fattige kvinder i udviklingslande har brug for muligheder – ikke kun for overlevelsens skyld, men for at leve et værdigt liv, hvor de har magt over egen skæbne. Med solcelle-energiløsninger, kompetenceudvikling og støtte til iværksætteri i flygtningelejre og fattige landområder hjælpes kvinder på vej af “Femme Future – Make it My Business”, siger Karima Bouylud, der er ambassadør for organisationen. Hun mener, at kvinderne skal have hjælp, så de ikke forbliver afhængige af deres fædre eller mænd for at overleve.

Dette indlæg er udtryk for skribentens holdning.
Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.


Tilfældigheder gjorde, at Ann Due Hermannsen og Lise Nielson mødtes til et arrangement i organisationen Venligboerne i Fredericia i 2018. Meget er sket siden.

Mødet udviklede sig til et stærkt venskab mellem kvinderne, der begge brænder for at gøre en positiv forskel for især udsatte kvinder. Efter en tur i Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Thy kørte Ann Due Hermannsen og Lise Nielson bagefter rundt i det smukke jyske landskab og talte begejstret om, hvad de forskellige solcellepaneller, de lige havde set, kunne gøre for at lette tilværelsen for fattige kvinder i områder uden adgang til strøm.

Det var i de timer, at de to kvinders vision og navnet på deres NGO blev klarlagt: Femme Future – Make it My Business.

Målet er at forsyne kvinderne med selvtillid og kompetencer, der vil gøre dem selvstændige og økonomisk uafhængige

Femme Future samarbejder med lokale NGO’er i udviklingslande efter anbefaling fra fælles forbindelser. Ann Due Hermannsen og Lise Nielson besøger dem og lærer dem at kende, inden de går videre med egentlige projekter. Ofte er det et chok for de lokale, at stifterne og kræfterne bag Femme Future er kvinder, som ikke bare vil donere til et her-og-nu-projekt, men i stedet går efter et langvarigt samarbejde.

De første projekter er ofte hjælp til primære behov som f.eks. uddeling af madpakker, tøj, telte og hygiejnebind. Sidstnævnte er særligt vigtigt for at give kvinderne helbredsmæssig sikkerhed, beskyttelse, værdighed og bevægelsesfrihed.

kvinder flygtningelejre elektricitet
Kvinder og børn i syriske flygtningelejre i Libanon, som Femme Future blandt andet vil tilbyde at lære at læse og skrive. Foto: Nichlas Arturo Pollier

I løbet af fasen med at få primære behov dækket lærer stifterne bag Femme Future og de lokale hinanden at kende og samarbejder om at finde ideer til projekter, så de opfylder lokale behov.

Projekterne, der tager udgangspunkt i modellen til selvforsørgelse, udvikles i samarbejde med kvinderne, der hvor de er. Ofte handler det om de nære ting f.eks. ovne og udstyr til at starte et bageri eller hønsehold og foder, så kvinderne kan sælge æg.

Målet er at forsyne kvinderne med selvtillid og kompetencer, der vil gøre dem selvstændige og økonomisk uafhængige. Et eksempel er Femme Futures etablerede sy-projekt, hvor kvinderne lærer håndværket for derefter at udvikle et forretningskoncept, der skal resultere i en forretning.

Omtrent en sjettedel af verdens befolkning har ikke adgang til elektricitet

Derudover skal Femme Future til Libanon i marts 2021 for at udvikle et skolebusprojekt. De vil sammen med en lokal NGO købe en bus, som skal fyldes med bøger og andet undervisningsmateriale.

Frivillige undervisere skal køre ud til landområderne og flygtningelejrene for at styrke kvinder ved at lære dem og deres børn at læse og skrive. Og som stifterne bag Femme Future siger – ”Hvor fantastisk er det lige at se lyset tænde i en kvindes øjne af begejstring, når hun opdager, at hun på trods af sit køn kan give sig selv og sine børn en chance for at sikre deres fremtid?”

kvinder flygtningelejre elektricitet
I Mali har det at dyrke jorden og grøntsager den laveste status i samfundet. Muligvis fordi det er forbundet med hårdt fysisk arbejde, mange timer skal bruges på at hente vand, og udbyttet står sjældent mål med indsatsen. Med det vandtårn som Nordisk Folkecenter og Mali Folkecenter har opført, kan kvinderne koncentrere sig om selve dyrkningen – og det giver resultater.

Det er dog ikke et tankegods, som er udbredt i udviklingslandene. Netop derfor er der brug for opbakning fra os med bedre muligheder til disse tiltag. Det kan ske ved, at man støtter deres NGO økonomisk. Medlemskontingent-kronerne går ubeskåret til projekterne.

Femme Future har – foruden hjælpepakker til forskellige flygtningelejre og sy-projekterne – et igangværende projekt om at genplante de oliventræer, som de internt fordrevne flygtninge har fældet for at lave mad og for at få varme. Genplantningen skal ske i grænselandet i den tyrkiske sikkerhedszone inde i Syrien. Oliventræerne udgør en meget vigtig afgrøde i landbruget, og det er Femme Futures hensigt, at kvinder kan opstarte en olivenproduktion.

Ann Due Hermannsen og Lise Nielson er i gang med at udvikle nye projekter, der forventes at begynde indenfor en overskuelig fremtid. Disse projekter tager udgangspunkt i behovet for energi, der er forudsætningen for vækst.

kvinder flygtningelejre elektricitet
At være “off grid” er en stor hindring for økonomisk vækst, sundhed, og uddannelse. 1,2 millarder af verdens befolkning har ikke adgang til elektricitet.

Omtrent en sjettedel af verdens befolkning har ikke adgang til elektricitet. Der er heller ikke noget elnet i de områder. Derfor arbejder Femme Future på at skabe off grid vedvarende energiløsninger – i første omgang solceller med batterier eller til direkte forsyning.

I den forbindelse arbejder de for eksempel på solceller med direkte forbindelse til en elektrisk gryde – Watts Cooking – til madlavning uden røg. Husholdningsluftforurening forårsager omkring 3,8 mio. dødsfald pga. giftstoffet dioxin i røgen.

På grund af traditioner og bestemte kønsrollemønstre fastholdes kvinder oftest i en position, hvor de ikke har magt over egen skæbne

Femme Future har også planer om at bruge solceller og lokale mikro-elnet til at forsyne en landsby med strøm. Det giver mulighed for, at landsbyens markedsplads bliver oplyst, hvilket skaber sikkerhed og udvider handelstimerne for kvinderne.  Det gør også de lokale i stand til at oplade deres mobiltelefoner og kommunikationen nemmere, når der skal skabes kontakt til kunder og leverandører.

Et mikro-elnet med solceller koster 50.000 kroner. Installation af elnettet inkluderer lokal undervisning i at bruge, passe og betale for at have lokal strøm.

For omkring 30.000 kroner kan en landsby få bygget en solcelledrevet brønd med pumpe og vandtårn, hvilket gør, at kvinderne ikke skal ud på lange daglige vandreture for at hente vand til husholdningen og deres fælles grøntsagshave. Den tid og de kræfter, kvinderne sparer, kan i stedet bruges til at gøre kvinderne ressourcestærke og i stand til at skabe deres fremtidige job.

kvinder flygtningelejre elektricitet
Mali Folkecenter er Femme Futures lokale samarbejdspartner i Mali. Kvinderne er trukket i blåt arbejdstøj. Efter endt uddannelse overtager de ansvaret for at passe og drive det lokale mikro-elnet og uddanne flere lokale kvinder.

Fattige kvinder i udviklingslande har brug for muligheder – ikke kun for overlevelsens skyld, men for at leve et værdigt liv. Det vil også øge velstanden i samfundet omkring dem. På grund af traditioner og bestemte kønsrollemønstre fastholdes kvinder oftest i en position, hvor de ikke har magt over egen skæbne.

Det er spild af gode kræfter og en forældet tankegang, at kvinder kun er i stand til at føde børn og lave mad. Hvis de får opbakning og muligheder, kan de bidrage til deres samfund på lige fod med mænd.

Netop derfor støtter jeg Femme Future – Make it My Business, der er en organisation, som har til formål at hjælpe kvinder rundt om i verden med at opnå økonomisk selvstændighed og give dem mulighed for at forsørge sig selv og deres børn.

Det handler om, at kvinderne ikke længere skal være afhængige af deres fædre eller ægtefæller for at overleve. Organisationen er ikke mod mænd, men for kvinder.


LÆS MERE OM FLYGTNINGE I LIBANON HER


Topillustration: Kvinder og børn i syriske flygtningelejre i Libanon, som Femme Future vil hjælpe. Foto: Nichlas Arturo Pollier

Interesserede kan følge Femme Future – Make it My Business arbejde på organisationens Facebook– og Instagram-sider.

Organisationen Femme Future – Make It My Business er stiftet af Ann Due Hermannsen, som er forkvinde og daglig leder i Femme Future Shoppen, og af medstifter Lise Nielson, der er konsulent hos Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, ejer og innovationskonsulent i Linie P, kemiingeniør, byrådsmedlem i Fredericia Kommune.


 

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller bliv abonnent!

Hold dig opdateret med ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at bidrage til vores arbejde? Bliv abonnent her Pil mod højre

Karima Bouylud, f.1975
Debuterer med den feministiske roman "I kærlighedens navn" hos Gyldendal i maj 2021. Romanen er inspireret af hendes eget liv og hendes arbejde som socialpædagogmedhjælper.
Ambassadør for organisationen "Femme Future - Make it My Business".

Seneste artikler om Miljø & bæredygtighed