Jeppe Kofod og Annegrethe Rasmussen

Jeppe Kofod: Ja, Vesten er under pres, men ikke fundamentalt i krise

i Politik & Samfund/Forsvars- og sikkerhedspolitik af

INTERVIEW // UDENRIGSPOLITIK  – Vestens værdikrise stod i centrum ved den årlige sikkerhedskonference i München. Og det er sundt med et indspark, der kan minde om, hvor vigtigt det er at opretholde de værdier, vi bygger verdens frie samfund på: Retsstaten og det politiske demokrati, siger udenrigsminister Jeppe Kofod, der dog mener, at især den transatlantiske alliance og NATO-samarbejdet er stærkere end nogensinde. Han er også optimistisk på Europas vegne.

MÜNCHEN – Det ville være synd at sige, at den årlige sikkerhedskonference i München spillede i dur på det sikkerhedspolitiske klaver i år.

Temaet for konferencen var et nyt begreb, opfundet til lejligheden, Westlessness, som kort fortalt går ud på, at de vestlige værdier, som den internationale transatlantiske dagsorden har bygget på, siden slutningen af Anden Verdenskrig, er under angreb både indefra fra populisme og nationalisme og udefra: fra et mere aggressivt Kina og Rusland og et USA, der under præsident Trump har syntes mindre interesseret i samarbejdet med Europa og opbakningen til NATO.

Jeg synes ikke, at NATO er svækket. Tværtimod mener jeg, at der er et stort og solidt engagement fra amerikanernes side, hvilket også blev understreget flere gange under konferencen – Jeppe Kofod, udenrigsminister

Formanden for konferencen, ambassadør Wolfgang Ischinger skrev i sit oplæg til MSC2020, at ”de konkrete sikkerhedspolitiske udfordringer synes ikke længere at kunne adskilles fra det, nogle vil kalde forvitringen af de vestlige værdier. Vesten, som vi kender det, er udfordret både indefra og udefra”. Og han uddybede det således:

“Part of the challenge is that we have lost a common understanding of what it means to be part of the West. All this occurs against the backdrop of the relative rise of the non-Western world and a mounting number of global challenges and crises that would require a concerted Western response.”

Flere af de mange deltagende stats- og regeringschefer samt udenrigs- og forsvarsministre og eksperter advarede også om en skræmmende udvikling såsom Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, der lørdag erklærede, at “Vesten bliver stadig svagere” og også sagde, at USA i årevis har været præget af en “tilbagetrækning” i forhold til både NATO og samarbejdet med EU.

Tysklands forbundspræsident, Frank-Walter Steinmeier, der åbnede konferencen forudså ligeledes at “verden bevæger sig mod mørkere tider”, og kritiserede både USA, Rusland og Kina for at føre stormagtspolitik, der ikke gør verden mere sikker eller fredelig.

Frank-Walter Steinmeier åbnede konferencen om sikkerhed denne weekend i München. Foto: Annegrethe Rasmussen

Godt indspark men ingen dødsdom

Danmarks udenrigsminister, Jeppe Kofod ser imidlertid opråbet fra konferencen på en lidt anden og mere positiv måde. Det sagde han, da han mødtes med POV’s udsendte om eftermiddagen søndag en time efter konferencens afslutning og før den travle minister skulle flyve videre til dobbelt ministerrådsmøde i Bruxelles og en donorkonference for Albanien.

”Jeg synes, at diagnosen om Westlessness, altså at de vestlige værdier er udfordrede og under pres, er et godt indspark, fordi det fremprovokerer nogle nødvendige diskussioner og skærper vores opmærksomhed om, at vi ønsker at leve i en retsstat og i et politisk demokrati med de rettigheder, der er en del heraf og som den orden, vi har levet under og været med til at opbygge efter Anden Verdenskrig”, indleder han på spørgsmålet om, hvordan han ser begrebet.

Det er nødvendigt at have fokus på, at Kina vokser og at russerne har udvist aggressiv adfærd, og at det i den kontekst er absolut nødvendigt at styrke og sikre de værdier, som den transatlantiske alliance bygger på

”Og”, fortsætter han, ”det er også nødvendigt at have fokus på, at Kina vokser og at russerne har udvist aggressiv adfærd, og at det i den kontekst er absolut nødvendigt at styrke og sikre de værdier, som den transatlantiske alliance bygger på.”

”Men jeg synes ikke, at NATO er svækket. Tværtimod mener jeg, at der er et stort og solidt engagement fra amerikanernes side, hvilket også blev understreget flere gange under konferencen, f.eks. i et panel om amerikansk udenrigspolitik med deltagelse af både demokratiske og republikanske kongresmedlemmer og i udenrigsminister Pompeos tale”.

”USA er, som jeg ser det, faktisk mere engageret i europæisk sikkerhed end nogensinde før, og da alliancen fyldte 70 år i december og blev fejret bl.a. i Washington med generalsekretær Jens Stoltenbergs tale til den samlede kongres, hvilket er både en ære og en sjældenhed, som har været meget få forundt – paven er vist den forrige, der var inviteret – kunne man jo også se en enig erklæring ved topmødet.”

Man skal heller ikke glemme initiativer som The European Reassurance Initiative, som blev vedtaget efter Ruslands intervention imod Krim-halvøen og som sigter direkte mod at styrke NATO’s og USA’s indsats i området. Her har amerikanerne lagt en kæmpe indsats og opprioriteret deres rolle i Europa og konkret i de baltiske lande efter at have trukket sig tilbage i årene før.”

– Så du roser sådan set præsident Trumps rolle her?

”Jeg roser initiativet, der kom til verden i 2014 under den tidligere amerikanske regering, og jeg roser, at den nuværende regering opretholder indsatsen.

“Jeg er optaget af vedvarende at styrke de transatlantiske forbindelser og også forbindelsen i Nord-Syd samarbejdet,” svarer han og fortsætter:

”Det nævnte udenrigsminister Pompeo i øvrigt også i sin tale og det viser bare, at trods tale om krise i Vesten, så ér der altså en velfungerende og stærk transatlantisk alliance.”

– Er det så korrekt forstået, at du er optimist på Vestens vegne?

”Optimist og optimist. Jeg mener, at NATO står stærkt, men det er rigtigt, at WTO ligger underdrejet, og at den handelskrig, der har fundet sted og som ikke er overstået mellem USA, Kina og Europa, har været skadelig.”

Svaret er for mig at se et stærkere Europa. Og det er også her, Danmark har en rolle at spille. Og her ér jeg faktisk mere optimist, end jeg var for et år eller to siden

“Og vi har også set en revitalisering af stormagternes rivalisering med et Kina, der har etableret sig som en global og voksende konkurrent til Vesten. Så jeg ser ‘Westlessness’-konceptet som et wake-up call.”

Ja til et stærkere Europa

– Men hvad er så svaret?

Svaret er for mig at se et stærkere Europa. Og det er også her, Danmark har en rolle at spille. Og her ér jeg faktisk mere optimist, end jeg var for et år eller to siden.”

“Jeg er selvfølgelig glad for, at NATO har været garant for Danmarks sikkerhed i nu 70 år, men jeg mener samtidig, at det er absolut nødvendigt med et stærkere europæisk samarbejde f.eks. i Mellemøsten, som er noget, jeg arbejder benhårdt på og også har holdt møder om her i München under konferencen”.

Jeppe Kofod.

Iran skal stækkes – ny fredsproces er ønskelig

Jeppe Kofod mødtes lørdag under konferencen, med flere regerings- og statsledere for at diskutere kampen mod Islamisk Stat, og bekræftede efter mødet, at Irak nu igen byder NATO-styrkerne velkommen, efter at Irak ellers i januar besluttede, at styrkerne skulle forlade landet.

Danmark skal senere i år overtage ledelsen af Natos træningsmission i Irak, men udenrigsministeren kan ikke sige, hvornår de danske styrker igen fuldt ud kan træne de irakiske soldater på basen Al-Asad.

Man glemmer ofte, at NATO jo sådan set på det lange sigt har et mål om en verden uden atomvåben. Vi skal fokusere meget mere på at få traktaterne set efter i sømmene

Ministeren understreger, at både USA, Kina, Rusland og EU er interesseret i mere stabilitet i Mellemøsten:

”Vi er enige med USA i, at Irans adfærd i regionen er destruktiv og at vi er nødt til at stække den trussel, som en fortsat iransk udvikling af våbensystemer er udtryk for. Men USA har valgt en anden vej end EU ved at trække sig ud af aftalen om atomvåben med Iran, som vi er blevet i.”

Under mødet talte Jeppe Kofod bl.a. med Kuwaits og Egyptens udenrigsminister om muligheden af en ny fredsproces i området efter OSCE-modellen: ”Vi talte om en proces i regionen, der kunne være inspireret af Helsinki-processen, og det er en diskussion, som vi vil fortsætte i de kommende måneder”.

Våbenkontrol og traktater skal i fokus igen

En anden vigtig diskussion, som Kofod peger på, og som han mener har været ”nærmest ikke-eksisterende” i hans eget ministerium, men som han vil opprioritere, er nedrustningsarbejdet og aftalerne om våbenkontrol:

”Man glemmer ofte, at NATO jo sådan set på det lange sigt har et mål om en verden uden atomvåben. Vi skal fokusere meget mere på at få traktaterne set efter i sømmene”.

Pt. er flere traktater nødlidende bl.a. INF-traktaten mod mellemdistanceraketter, START-traktaten med loft for Ruslands og USA’s strategiske atomvåben samt NPT-traktaten mod spredning af atomvåben.

Men hvad betyder den danske udenrigsministers fokus på ”mere Europa” konkret og betyder hans understregning af NATO’s styrke, at han helt vil afvise, at præsident Trump ser anderledes på både EU og NATO end hans forgænger, Obama, spørger POV i et sidste forsøg på at lokke lidt kritik ud af ministeren, der skal til at nå sit fly.

Et solidt EU er også i USA’s interesse

–  Kan jeg mon få dig til at sige ’Trump tager fejl’ eller er det for meget at håbe på?

Kofod smiler, mens hans rådgiver smilende siger, ”og så er det jo NU, vi skal til at gå”.

LÆS OGSÅ INTERVIEW MED MITT ROMNEY FRA KONFERENCEN HER.

Ministeren tager en dyb indånding:

”Lad mig sige det sådan. Europa kommer til at løfte en større opgave fremover – også udenfor EU i områder som Mellemøsten, Vestbalkan og Sahel-landene. Norge er f.eks. også med. Vi bliver nødt til at tage vores forsvar mere alvorligt. Rusland har genåbnet 5 baser langs den nordøstlige flanke, og de ikke-amerikanske NATO-lande øger udgiftsniveauet i de kommende år med 4 milliarder dollar. Det er nødvendigt.”

Vi har nogle uenigheder her, ikke i målet om et stærkt militært forsvar, men om behovet for stærke politiske institutioner i Europa. Det mener vi, er i både Danmarks, Europas og USA’s interesse

”Alt dette ér i amerikanernes interesse.”

– Men Trump støttede jo Brexit og han har sagt, at han håber, at flere lande trækker sig ud af EU. Det lyder altså ikke for mig, som om han just støtter et stærkere EU eller Europa? Så siger du ikke, at han tager fejl så?

”Man kender jo Danmarks holdning her. Vi mener, at et stærkt EU og et stærkt Europa er i USA’s interesse. Vi har nogle uenigheder her, ikke i målet om et stærkt militært forsvar, men om behovet for stærke politiske institutioner i Europa. Det mener vi, er i både Danmarks, Europas og USA’s interesse.”

Regningen bliver betalt på Hugo’s Wein-Champagnerbar, der lyder mere eksotisk, end tilfældet var, da lokationen er valgt, fordi den ligger lige overfor den danske delegations hotel under mødet og både POV’s udsendte samt ministeren holder sig til mineralvand. Jeppe Kofod skal videre til Bruxelles og Albanien.

‘Westlessness’ – krisetegn udenfor konferencens døre

Diskussionen om Vestens værdier og om presset på samme er imidlertid næppe afsluttet med konferencens slutning. Mens de mange tusinde mødedeltagere diskuterede Vestens krise på hotel Bayerischer Hof, gjaldede råbene fra flere protestdemonstrationer udenfor og op til konferencen var værtslandet, Tyskland, netop plaget af alvorlige politiske uroligheder, der om noget illustrerer det indre pres, som er en del af ”Westlessness”-begrebet.

For det sendte chokbølger gennem Tyskland, at de to etablerede borgerlige partier, CDU og FDP, valgte en ministerpræsident via et samarbejde med det omstridte højreradikale parti, Alternative für Deutschland (AfD), der blev lidt større end de kristelige demokrater ved valget i delstaten Thüringen.

Den nyvalgte Thomas Kemmerich fra det liberale FDP ville som den første tyske ministerpræsident siden Anden Verdenskrig blive afhængig af højreekstremistiske politiske kræfter

Beslutningen betød, at den nyvalgte Thomas Kemmerich fra det liberale FDP som den første ministerpræsident siden Anden Verdenskrig ville blive afhængig af højreekstremistiske politiske kræfter.

Reaktionen var klokkeklar og fordømmende, og Kemmerich måtte trække sig igen dagen efter sit valg. Krisen var den direkte årsag til, at Merkels udpegede efterfølger, Annegret Kramp-Karrenbauer,  trak sig fra posten som ny leder.

Vestlige værdier i krise? Det synes at være en passende betegnelse.


Topfoto: Annegrethe Rasmussen interviewer udenrigsmnister Jeppe Kofod. Foto venligst taget af ministerens særlige rådgiver.

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller bliv abonnent!

Hold dig opdateret med ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at bidrage til vores arbejde? Bliv abonnent her Pil mod højre

Annegrethe Rasmussen er chefredaktør for og medstifter af POV. Hun er også USA-korrespondent og en ivrig debattør, moderator og ordstyrer. I 2019 sprang hun ud som fungerende erhvervsredaktør for POV.
Hun har skrevet et ocean af artikler og bidraget til mange tv- og radioprogrammer samt flere bøger; senest som medforfatter til den mest brugte undervisningsbog i danske gymnasier om Amerika, USA’s Udfordringer (2012, 2016 og 2020). Hun har arbejdet som korrespondent i London (2002), Paris (2004) og siden 2008 i Washington DC. I 2012 stiftede hun bloggen USAnu.dk med Morten Bay, og i 2016 stiftede hun POV Morten Bay og Signe Wenneberg. I sin fritid læser hun bøger og bistår danske virksomheder i Washington D.C. Privat er hun gift og mor til fire. Hun er noget af en nørd, fordi hun ikke interesserer sig for andet end politik, digitale medier og litteratur. Naturen forstår hun sig ikke på, og hun drikker hellere te, Champagne og går i byen og hører musik end laver mad - bortset fra rugbrød, som hun savner og derfor bager på nu 18. år som udlandsdansker. Hun siger som sit idol Ulla Terkelsen: man kan sove i flyvemaskinen. Du kan donere til hendes arbejde på POV International - både som skribent og som chefredaktør - på Mobile Pay: 93 85 05 85. Du kan ikke ringe til det nummer, men du kan sende en e-mail til annegrethe@pov.international

Seneste artikler om Politik & Samfund

Netanyahu

Netanyahus hævntogt

ISRAEL // KOMMENTAR – Optimismen er på vej og israelere taler forsigtigt