En stor arkitekt er død: Zaha Hadid

i Kultur & Medier af

Den irakisk-britiske arkitekt Zaha Hadid er død. Hun blev 65 år. Zaha Hadid var den første kvindelige arkitekt, som vandt den fornemme Pritzker Prize, der udgør arkitekturfagets højeste ærespris.

Zaha Hadid studerede matematik ved American University i Beirut før, hun begyndte sine arkitekturstudier ved Architectural Association i London i 1972.

Hadid var udover at være en banebrydende arkitekturens tænker og teoretiker også en innovativ arkitektur-praktiker med en levende interesse for teknologi. Således blev hun et ypperligt eksempel på en arkitekt, der med succes formåede at anvende nye digitale teknologier og computerprogrammer i skabelsen af hidtil usete, originale og vidunderlige arkitektoniske former og komplekser.

Blødt omsluttende grotter – florale morfologier

I en arkitekturudvikling, der bevægede sig væk fra en formal vægtning af linjen som primært grundelement og frem mod en potensering af organiske, cirkulære, elliptiske og ovarielignende former, manifesterede Zaha Hadid sig som en exceptionelt excellent arkitekt inden for det såkaldt parametriske design. Bygningsværker blev fra Hadids tegnebord at forstå som klynger, ansamlinger og stabler af buede ovaler, rundede plader i lag, blødt omsluttende grotter eller næsten florale morfologier.

Screen Shot 2016-03-31 at 18.22.36

Foto: NiaLDracula, Wikimedia Commons – Musée Mobile Art a été crée par Zaha Hadid

Zaha Hadid formåede som få at forene æstetiske egenskaber som organisk kompleksitet og diversitet i et samlet, enhedspræget arkitektonisk formsprog kendetegnet ved stor elegance.

Et fabelagtigt eksempel på Zaha Hadids dristige og nytænkende arkitektur er hendes design for Qatar’s Al Wakrah Stadium. Et arkitektonisk kompleks af svulmende, rundede og langstrakte former, foldet ind i hinanden med en genial overraskelse i centrum: åbningen fra oven ind og ned til plænen for boldspillet og sæderækkerne til publikum, placeret inde under tagets læber. Der skal visionær tænkning til for at kreere arkitektur i den klasse, og visionær, det var Hadid.

Screen Shot 2016-03-31 at 18.36.49

Dog var det heller ikke alle hendes projekter, der blev bygget i virkeligheden. Men af væsentlige, realiserede projekter kan nævnes London Aquatics Center fra 2012 og Maxxi, et museum for samtidskunst i Rom, fra 2009

I Danmark kan vi glæde os over at have et af Hadids realiserede bygningsværker i form af hendes tilbygning ved Ordrupgaard, der er fremstillet af glas og sorte betonskaller. Som museet skriver så skifter betonen “farve og stoflighed afhængigt af vind og vejr. Den kan således forekomme både mat og grå og skinnede sort. De sorte betonskaller er støbt og sammenføjet på stedet. Støbeprocessen har været kompliceret, for hver enkel skal er unik og har skullet passe sammen med de øvrige skaller. Ikke to vægge er ens, men har hver deres særlige geometri.”

Screen Shot 2016-03-31 at 18.47.29

Foto: Ordrupgaard

En stor arkitektstjerne er her ikke mere. At Zaha Hadid er død som 65-årig, må siges at være alt, alt for tidligt.

Hun havde helt sikkert flere fantastiske projekter i sig og kunne med sin enorme intelligente og sofistikerede kreativitet sandsynligvis være blevet ved med at bibringe os nye arkitektoniske mesterværker.

Nu må vi i stedet glæde os over alle dem, hun fik skabt samt hele det enorme materiale af tegninger og urealiserede designs, som hun efterlader sig. Det er heller ikke så lidt endda. Vi bøjer os i støvet og med stor beundring på POV International for Zaha Hadids enestående indsats som arkitekt.

Topfoto af Zaha Hadid, Knight Foundation.

Kilde: Kimmelman, Michael: “Zaha Hadid, Groundbreaking Architect, Dies at 65” i New York Times.

Kan du lide POV formatet, så skulle du tage at klikke her og like vores Facebook-side. Her får du alle links til vores nye artikler.  Del også gerne artiklen med andre. Vi har ikke noget reklamebudget.

Dorte Jelstrup er billedkunstner, filosof og ekstern lektor ved Roskilde Universitet, hvor hun er ansat på to fag, nemlig Filosofi og Videnskabsteori samt Performance Design. Jelstrup er cand.mag. i filosofi og kunsthistorie fra Københavns Universitet, hvor hun tillige har været ansat på faget Filosofi dels som ph.d.-stipendiat og dels som ekstern lektor. Jelstrup har på Københavns Universitet undervist i teoretisk filosofi samt filosofisk æstetik. På Roskilde Universitet har hun undervist og vejledt primært i filosofisk æstetik, men også i anvendt etik. Som billedkunstner har Dorte Jelstrup en omfattende udstillingsvirksomhed i ind - og udland. Hun har bl.a. vist værker på Västerås Konstmuseum, Västerås, Sverige, Sørlandets Kunstmuseum, Kristiansand, Norge, Kunsthallen Brandts, Odense, Danmark, og Loop Video Art Festival, Barcelona, Spanien. Jelstrups værker er blevet præmieret af Statens Kunstfond, ligesom hun har modtaget hæderslegat fra Anne Marie Telmanyi født Carl-Nielsens Fond. Dorte Jelstrup er bl.a. repræsenteret på Statens Museum for Kunst, København, og Museum Sønderjylland - Kunstmuseet i Tønder. Derudover har Jelstrup tildelt statslig kunststøtte som medlem af Kunstrådets Billedkunstudvalg i perioden 2003-2007, ligesom hun har været medlem af Kunstrådets Jury for International Festival for Samtidskunst, 2005-2006. Hun har endvidere været gæsteunderviser og censor ved Billedkunstskolerne, Det Kongelige Danske Kunstakademi, København. På POV International vil Dorte Jelstrup blogge om filosofi og kunst. Hun bor i København K og besøger Berlin så ofte, hun kan.