Kirstine Holst: Det er ikke kvindens ansvar at afværge sin egen voldtægt

i Politik & Samfund/Danmark af
SAMTYKKE // DEBAT – I dag er en kvindes krop som udgangspunkt tilgængelig for hvem som helst, når som helst og til hvad som helst, indtil hun har sagt tilstrækkeligt fra. Men det kan ikke være rigtigt, at det er kvinden, som skal tage det ansvar og bære den byrde på sig, mener kommunikationsrådgiver Kirstine Holst, som i anledning af en ny rapport fra Amnesty International om voldtægtsofres adgang til retfærdighed i Danmark har talt med nogle af de kvinder, der har oplevet at blive udsat for voldtægt.

Dette debatindlæg er udtryk for skribentens holdning.
Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.


I dag udgiver Amnesty International den internationale rapport “Give us respect and justice! Overcomming barriers to justice for women rape survivors in Denmark” om voldtægtsofres adgang til retfærdighed i Danmark.

Rapporten bygger på et omfattende researcharbejde, hvor Amnesty har interviewet 18 voldtægtsofre, 11 repræsentanter fra civilsamfundsorganisationer samt repræsentanter fra blandt andet Advokatsamfundet, Statsadvokaten, Justitsministeriet og Politiet. Derudover har Amnesty gennemgået 94 domsafsigelser samt 350 henlagte sager.

Rapporten har undersøgt de barrierer, som voldtægtsoverlevere møder, når de anmelder en voldtægt i Danmark, og beskriver vejen gennem retssystemet. Rapporten har også fokus på, hvorfor der er så få, der anmelder voldtægter i Danmark.

En voldtægtslovgivning baseret på samtykke

Ifølge Justitsministeriets egne tal udsættes 5100 kvinder hvert år for tvangssamleje eller forsøg herpå. I 2017 blev 944 sager anmeldt til politiet, og kun 94 personer blev dømt skyldige i voldtægt eller forsøg på voldtægt.

På baggrund af rapportens konklusion er Amnesty kommet med fem konkrete anbefalinger til, hvordan man kan løfte retssikkerheden for voldtægtsofre.

En lov baseret på samtykke vil gøre op med den forældende forestilling om, at det kvindens ansvar at gøre modstand og afværge sin egen voldtægt

“Vi anbefaler først og fremmest, at den danske voldtægtslovgivning ændres til at være baseret på samtykke i lighed med en række andre lande i Europa,” lyder det fra Helle Jacobsen, leder af køn, kvinder og LGBTI-rettigheder ved Amnesty International Danmark

“En lov baseret på samtykke vil gøre op med den forældende forestilling om, at det kvindens ansvar at gøre modstand og afværge sin egen voldtægt.

En ændret lovgivning vil med stor sandsynlighed føre til en stigning i antallet af anmeldelser, fordi flere vil kunne se deres egen voldtægt i lovgivningen, og den vil dermed være med til at styrke voldtægtsofres retssikkerhed på flere områder,” siger Helle Jacobsen.

“Måske var det slet ikke sket, hvis loven havde været anderledes”

Liva Agger Jørgensen, som blev udsat for en voldtægt i 2015, mener, at den nuværende lovgivning var en væsentlig årsag til, at hun aldrig anmeldte sin voldtægt til politiet:

“Jeg tror, at loven havde meget at gøre med, hvorfor jeg ikke selv erkendte, at det var en voldtægt, som jeg var blevet udsat for. Det er jo en meget skrøbelig situation, hvor man også føler sig skamfuld, så når loven siger, at det ikke er voldtægt, hvis der ikke er vold… måske var det slet ikke sket, hvis loven havde været anderledes,” lyder det fra hende.

En lovgivningsændring vil også betyde, at Danmark kommer til at leve op til sine internationale menneskerettighedsforpligtelser, idet Danmark har ratificeret Istanbulkonventionen, der dikterer, at en voldtægtslovgivning skal bygge på manglende samtykke og ikke som i dag, hvor der skal løftes bevisbyrde for vold og tvang.

Hvis jeg dengang havde vidst, hvad jeg skulle igennem i mit møde med retssystemet, så havde jeg ikke anmeldt overgrebet

Og at ansvaret ligger hos offeret, kan bekræftes af de, som har været heldige at få sagen for retten.

Efter lange perioder med angst, traumer og uvished nåede Emilie Riddersholm i retten hele to gange, hvor Byretten i første omgang dømte den tiltalte og landsretten senere frifandt ham.

Emilie Riddersholm var i lighed med alt for mange andre udsat for et forløb præget af mangel på information og hensyn til hendes traume.

Hun oplevede tværtimod et ekstremt stort fokus på hendes troværdighed, og om hun havde sagt nej og gjort modstand på den rigtige måde.

“Hvis jeg dengang havde vidst, hvad jeg skulle igennem i mit møde med retssystemet, så havde jeg ikke anmeldt overgrebet,” siger Emillie Riddersholm, som blev udsat for en voldtægt i 2017.

Fem skarpe anbefalinger

Amnesty ønsker med rapporten at dokumentere, at der på voldtægtsområdet sker en krænkelse af menneskerettighederne af primært kvinder, samt at Danmark ikke lever op til sine internationale forpligtelser.

Derfor kommer Amnesty med fem skarpe anbefalinger til den danske regering for bedre beskyttelse af voldtægtsofre:

 • Danmark bør ændre sin voldtægtslov, så sex uden samtykke defineres som voldtægt. Det vil bringe loven i overensstemmelse med internationale menneskerettighedsstandarder.
 • Voldtægt begået mod en nuværende eller tidligere partner bør være en skærpende omstændighed i straffeloven – ikke som nu, hvor det ofte bliver set som en formildende omstændighed.
 • Politi, anklagemyndigheden, dommere og bistandsadvokater, der arbejder med voldtægtsofre, skal sikres uddannelse for at forbedre forebyggelsen og efterforskningen af seksuel vold og undgå kønsstereotyper i efterforskningen.
 • Der skal sikres obligatorisk seksualundervisning til skole- og gymnasieelever, der har fokus på samtykke og retten til at bestemme over sin egen krop.
 • Det skal sikres, at indvandrerkvinder på midlertidig opholdstilladelse eller på familiesammenføring, der ønsker skilsmisse som følge af vold, herunder seksuel vold, kan opnå uafhængig opholdstilladelse.

Læs Kirstine Holsts kommentar tidligere bragt af POV:


Sådan voldtager du en ven uden at blive straffet

VOLDTÆGT // KOMMENTAR  – Kirstine Holst giver nedenfor kvit og frit sin brugsanvisning for, hvordan man bedst slipper af sted med voldtægt. Det gør hun i sin egenskab af uautoriseret voldtægtsoffer med en efterfølgende frikendt gerningsmand. Teksten er et satirisk debatindlæg – det var hendes oplevelse af et fuldbyrdet overgreb imidlertid ikke.

Har du lyst til at voldtage, men mangler du bare opskriften på den perfekte forbrydelse, som du ikke kan straffes for?

Så se med her, for nu får du en grundig vejledning af én, som ved, hvad hun taler om.

Først og fremmeste er den danske straffelovsbestemmelse på området en gave, som bliver ved med at give for dig, som tænker sig godt om.

Betingelsen for ”forsæt” bør du lære indgående at kende, for den bliver din nye bedste ven.

Du skal vide, at så snart du har en relation til dit kommende offer, står døren nemlig allerede på klem for et manglende forsæt, og så er du rigtig godt på vej

Derfor bør du som udgangspunkt udvælge et menneske som du kender. Gerne en som har meget tillid til dig.

Hendes tillid bliver skarp ammunition, og den får du brug for senere.

Du skal vide, at så snart du har en relation til dit kommende offer, står døren nemlig allerede på klem for et manglende forsæt, og så er du rigtig godt på vej.

Dernæst er det en fordel at vælge en kvinde, for kvinder er af natur promiskuøse – det ved vi alle – og hvis du oven i købet kan finde en kvinde med en psykisk sårbarhed, så er hendes troværdighed og evne til at styre sig selv jo lig nul. Det siger sig selv.

Under overgrebet vil jeg anbefale dig, at skader kun findes steder, hvor der normalt vil være aftryk af frivillig seksuel vold, og husk, at her er det ikke hendes mening der gælder, men kun din.

Hvis du er rigtig heldig, får du under overgrebet traumatiseret dit offer i sådan en grad, at hun vil opføre sig mærkeligt og vente dage med at opsøge hospital og politi– også det kan ende med at blive til din fordel.

Politiet skal du ikke bekymre dig om. Først og fremmest er det kun 1 ud af 10 ofre, som reelt kommer afsted til politistationen, og når de endelig står der, skal politiet nok hjælpe med at få sorteret de mest skyld- og skambærende elementer fra.

Skulle du blive sigtet, så husk, at du har ret til at lyve og være dum. Faktisk er det vigtigt at spille dum. Hun vil formentlig fortælle, at hun både protesterede og gjorde modstand, og her kan du trække dit nok vigtigste kort: ”Det opdagede jeg slet ikke”

Her er jeres relation også en fordel. Skulle du blive sigtet, så husk, at du har ret til at lyve og være dum.

Faktisk er det vigtigt at spille dum. Hun vil formentlig fortælle, at hun både protesterede og gjorde modstand, og her kan du trække dit nok vigtigste kort: ”Det opdagede jeg slet ikke”.

Du skal ikke bekymre dig om frivillighedens betydning i retten. Alene det, at I kender hinanden, åbner døren på klem for det manglende forsæt.

Kan du oven i købet drysse lidt slibrig og betroet viden hen over den sydende skamgrød, som kan legitimere din forventning om hendes permanente tilgængelighed, så står døren nu pivåben, og du er home safe.


Fakta om voldtægt

Politiet modtog 791 anmeldelser for voldtægt eller voldtægtsforsøg i 2016. Det anslås dog, at der finder mange flere voldtægter sted, da mange voldtægter aldrig anmeldes.

Mørketallet for voldtægt er stort, da mange overgreb aldrig bliver anmeldt. I disse sager ved politiet derfor hverken hvem, der er blevet voldtaget, hvem gerningspersonen har været, og hvilket relation personerne har haft til hinanden.


Hovedtal voldtægt

 • Politiet modtog i 2016 791 anmeldelser for voldtægt eller voldtægtsforsøg. I 2015 lå tallet på 480, og anmeldelsestallene varierer således år for år
 • Ved godt 70 % af anmeldelserne for voldtægt mv. sigter politiet en gerningsmand
 • Ca. 50 personer bliver årligt fundet skyldige i voldtægt (gennemsnit for 2005 – 2015). I 2015 var tallet 49.
 • Det skønnes, at ca. 6 % af den danske befolkning – både mænd og kvinder – på et tidspunkt i løbet af deres liv, har været udsat for tvungen sex
 • Det skønnes, at ca. 4 % af den danske befolkning – både mænd og kvinder – på et tidspunkt i løbet af deres liv, har været udsat for forsøg på tvungen sex
 • Det skønnes, at omkring 16% af ofrene er mænd mens 84% af ofrene er kvinder
 • Det skønnes, at ca. 4.700 kvinder udsættes for tvangssamleje eller forsøg på det om året. Tallet er forbundet med en vis usikkerhed
 • For ca. halvdelen (48 %) af de kvinder, der angiver, at de har været udsat for tvangssamleje eller forsøg på det, er der tale om fuldbyrdet tvangssamleje.

Forholdet mellem offer og gerningsmand

Mange forbinder voldtægt med et overgreb begået af en ukendt gerningsmand, som overrasker en på vej hjem sent om aftenen. Det er dog kun i ca. hvert tredje tilfælde, hvor en kvinde har været udsat for tvangssamleje, at overfaldsmanden er en ukendt person.

Der er en tydelig sammenhæng mellem, om offeret og gerningspersonen kender hinanden i forvejen, og om overgrebet anmeldes. Flere anmelder overgrebet, hvis gerningspersonen er en, offeret ikke kender, end hvis gerningspersonen og offeret kender hinanden godt.

  • I 37 % af de tilfælde, hvor en kvinde er blevet tvunget til sex eller forsøgt tvunget til sex enten ved vold eller trusler om vold, er gerningspersonen en nuværende eller tidligere partner
  • I 32 % er gerningspersonen en, som kvinden ikke har mødt før
  • I 21 % af er gerningspersonen en ven eller en bekendt
  • I ca. 3 % er gerningspersonen en person kvinden kun har kendt kortvarigt, fx en person hun lige har mødt i byen eller på Internettet.

Ovenstående oplysende tekst samt tal er hentet fra “Voldtægt i tal og statistik”, Det Kriminalpræventive Råds website om emnet.


Billeder: Pexels/Flickr

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

Kirstine Holst, født 1979, freelance skribent og kommunikatør med en bachelor i historie og journalistik som tilvalg fra Syddansk Universitet.
Har tidligere beskæftiget sig med lokaljournalistik og som journalist og rådgiver for en af landbrugets interesseorganisationer. I dag har hun sit fokus på politisk kommunikation. Kirstines interesseområder er historie, ligestilling og menneskerettigheder.
Hun bor til dagligt i det sydøstlige Jylland, hvor hun er engageret i den lokale konservative vælgerforening.

Seneste artikler om Politik & Samfund

Myanmar

Revolution i Myanmar

MYANMAR // KRONIK – Militærets brutale magtovertagelse i Myanmar har fostret et