børn

Indkøring af børnehavebarn: “De siger, jeg skal aflevere hende ved bussen”

i Politik & Samfund/Danmark af
CORONAKRISE // BØRN – Dagtilbud i Københavns Kommune fortolker retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriets i forbindelse med covid-19-udbruddet forskelligt, viser en rundspørge, og det har betydning for indkøringen af nye børn. En børnepsykolog opfordrer ledere og pædagoger til at tænke ud af boksen i stedet for at gå på kompromis med barnets første tid i dagtilbuddet.

Planen var, at Lelde Eleres snart 4-årige datter skulle starte i skovbørnehaven, Kong Tumle i Københavns Kommune, men lederen har meldt ud til Lelde Eleres, at hun ikke må deltage i indkøringen af datteren, heller ikke på legepladsen.

“De sagde til mig i mandags, at jeg ikke er velkommen i bussen eller på legepladsen, når min datter skal indføres 1. maj. Både lederen og pædagogen sagde enstemmigt, at jeg blev nødt til at aflevere min datter ved bussen. Lederen sagde, at det var Københavns Kommune, der havde besluttet, at det var sådan det var.”

Ordene kommer fra Lelde Elere, der oprindeligt kommer fra Letland og til dagligt arbejder som business controller. Lelde Elere har boet i København siden 2013 sammen med sine mand og nu to børn, hvoraf den ældste skulle være startet i børnehaven Kong Tumle i Københavns Kommune 1. maj.

Holder min datter hjemme

Lelde Elere føler sig privilegeret. Hun er nemlig på barsel med sin søn, så da udmeldingen fra datterens kommende børnehave var, at datteren skulle indkøres, uden at Lelde Elere kunne deltage, har hun besluttet at holde datteren hjemme, så længe hun er på barsel med datterens lillebror.

“Heldigvis kan jeg blive hjemme. Jeg kan simpelthen ikke overlade min datter til fremmede mennesker, uden at jeg sikrer mig, at hun er tryg, når jeg går. Men min barsel stopper til august, og hvis corona fortsætter, ved jeg ikke, hvad jeg skal stille op. Planen var, at min mor skulle komme fra Letland til august og se efter min søn, der efter planen starter i vuggestue til efteråret. Men lige nu er alle grænser lukkede,” siger Lelde Elere.

Man kan sige, at når barnet slipper mors hånd, så skal der være en tryg voksen, der stikker sin hånd frem, og det er der ikke, hvis moren giver slip og forlader sin datter ved bussen eller på legepladsen”
– Magrethe Brun Hansen, børnepsykolog.

Hun fortæller, at hun frygter, at der er forældre, der ikke har den samme mulighed som hende for at holde datteren hjemme i en periode, og det gør hende trist, fordi hun er sikker på, at det skader hendes datter og andre børn at blive overladt til fremmede uden indkøring.

Psykolog: Vi må aldrig gå på kompromis

Privatpraktiserende børnepsykolog, pædagog og forfatter til bestsellerne Rød stue kalder og De kompetente forældre, Margrethe Brun Hansen forstår ikke, at man som pædagog, på trods af corona, beslutter, at forældre ikke må deltage i indkøringen af deres børn.

“En pædagog må aldrig gå på kompromis med den måde, som det her bliver beskrevet,” slår Margrethe Brun Hansen fast.

– Hvorfor ikke?

“De primære omsorgspersoner er garant for, at der er nogen til at trøste barnet og give det omsorg. Og hvis barnet skal opleve den tryghed med andre end sine forældre, kræver det, at barnet danner tilknytning til de nye voksne, og det sker ikke, ved at man afleverer barnet og går,” siger Margrethe Brun Hansen og forklarer, at den nye voksne skal nærme sig barnet langsomt, mens forældrene er der.

“Børn er afhængige af, at der er nogle, der tager hånd om dem, og hvis man bare går fra barnet, så svigter man det virkelig. Et svigt, man ikke må udsætte barnet for, med mindre verden er ved at gå under. Forstået på den måde, at forældrene er døde eller udsætter barnet for voldsomt omsorgssvigt. Og det er altså ikke tilfældet her. Heller ikke på grund af corona. ”

Margrethe Brun Hansen anerkender, at det på grund af covid-19 er ekstra udfordrende at få enderne til at passe sammen, men hun slår også fast, at man må tænke ud af boksen, hvad enten det er kommunen eller regeringen, der har et ansvar

– Hvad sker der med et barn, der udsættes for sådan et svigt?

“Barnet mister tillid til sin omverden, går tilbage i sin udvikling og mister sin livsglæde, fordi det får en oplevelse af at være forladt, hvilket det jo rent faktisk også er,” forklarer Margrethe Brun Hansen og fortsætter:

“Når et barn starter i institution, skal det altid sluses ind. Vi skal huske, at barnet har været hjemme hos sine forældre, hvor det har haft sin primære tilknytning, og nu skal det danne nye relationer til andre voksne.”

Margrethe Brun Hansen forklarer, at når man som barn danner nye relationer, som i Lelde Eleres datters eksempel, er det vigtigt, at barnet føler sig tryg ved de nye voksne, og at det sker ved en tryg indkøring, således at der dannes en tryg tilknytning. Ifølge Margrethe Brun Hansen er en tryg indkøring lig med, at barnet går hen til institutionen eller som i det her tilfælde tager bussen og hilser på de voksne sammen med sin mor, og langsomt lærer de nye voksne at kende.

Margrethe Brun Hansen har forståelse for, at ledelsen ikke lader moderen komme med i bussen, men så stopper forståelsen også. Margrethe Brun Hansens slår fast, at det burde være muligt med den viden, man har om børns behov for tryg tilknytning, at moderen i stedet tager hen til børnehaven sammen med datteren og er med på legepladsen, så datteren ikke skal efterlades i bussen eller på legepladsen.

“Man kan sige, at når barnet slipper mors hånd, så skal der være en tryg voksen, der stikker sin hånd frem, og det er der ikke, hvis moren giver slip og forlader sin datter ved bussen eller på legepladsen,” forklarer Margrethe Brun Hansen.

Op til den enkelte institution

Ifølge Børne- og Undervisningministeriets retningslinjer for dagtilbud (opdateret 20. April klokken 12.45, red) står der, “at overgange og indkøring kan ske på andet tidspunkt end oprindeligt planlagt, at forældre ikke på samme vis som normalt vil kunne deltage i samme omfang, og at børn og forældre ikke fysisk kan besøge det nye tilbud indendørs inden start, men at det i stedet må ske virtuelt, på legepladsen eller lignende.”

Der står desuden, at “det er den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for dagtilbuddet eller pasningsordningen, der konkret fastlægger rammerne for overgange og indkøring,” hvilket betyder, at det er den pågældende leder, der bestemmer, hvordan en indkøring skal foregå.

POV International har talt med lederen af børnehaven Kong Tumle, Helle Rytterhus. Helle Rytterhus ønsker hverken at af- eller bekræfte Lelde Eleres version af historien og henviser til Københavns Kommune.

POV International har været i kontakt med flere børnehaver i Københavns Kommune, der ikke fortolker retningslinjerne som børnehaven Kong Tumle gør. PovInternational har kontaktet Sundhedsstyrelsen, der henviser til Københavns Kommune og til Børne- og Undervisningsningsministeriets retningslinjer.

På spørgsmålet om det er en indkøringspraksis som Børne- og Ungdomsforvaltningen anbefaler daginstitutionerne i Københavns Kommune, svarer Børne- og Ungdomsforvaltningen i en mail: ”Det er den pædagogiske leder, der laver en plan for indkøring af nye børn i samarbejde med forældrene og personalet. Det skal være både sundhedsfagligt og pædagogiske forsvarligt, og det er den pædagogiske leder, der vurderer, hvordan det skal ske i det enkelte tilfælde, herunder hvilken rolle forældrene kan spille.”

Det kan ikke passe, at en forældre risikerer at miste sit arbejde, fordi pågældende ikke vil udsætte sit barn for det omsorgssvigt, det er at efterlade det til fremmede mennesker, uden nogen form for indkøring. – Margrethe Brun Hansen, børnepsykolog

Psykolog: Vi må tænke ud af boksen

Margrethe Brun Hansen anerkender, at det på grund af covid-19 er ekstra udfordrende at få enderne til at passe sammen, men hun slår også fast, at man må tænke ud af boksen, hvad enten det er kommunen eller regeringen, der har et ansvar.

“Jeg har sagt det før, og jeg siger det gerne igen. Vi må simpelthen ikke gå på kompromis med børnenes behov for tryghed og omsorg. Så hvis en institutionsleder beslutter, at forældrene ikke må være med ved indkøring af barnet, så må der simpelthen være en form for dispensation til forældrene, så de har mulighed for at gå hjemme. Det kan ikke passe, at en forældre risikerer at miste sit arbejde, fordi pågældende ikke vil udsætte sit barn for det omsorgssvigt, det er at efterlade det til fremmede mennesker uden nogen form for indkøring,” siger Margrethe Brun Hansen og fortsætter:

“Fokus skal altid være på barnets behov for tryghed og omsorg, og jeg er virkelig glad for, at moderen har mulighed for at blive hjemme. Men hvad med dem, der ikke har den mulighed. Skal de tvinges til at udsætte deres børn for sådan et omsorgssvigt? Vi må ikke bare slippe barnet og give det de vilkår, I her beskriver. Vi skal huske at se det fra barnets perspektiv. Barnet har altså nogle rettigheder.”

Hvad hvis det også er sådan i min søns kommende vuggestue?
– Lelde Elere

Tilbage på Østerbro sidder Lelde Elere. Hun har frem til august, før virkeligheden banker på døren igen, og hun starter på arbejde. Men allerede nu er hun bange for, hvad der kommer til at ske:

“Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre, når jeg starter på arbejde igen. Hvis det stadig er som det er nu, hvad så? Jeg kan jo ikke bare overlade min datter til fremmede mennesker, som hun ikke er tryg ved. Måske ender det med, at vi vælger en anden institution. Men lige nu beholder vi Kong Tumle, fordi det er en skovbørnehave, men vi skal jo være sikre på, at vi dér må være med til indkøringen. Måske er det det samme til august?” sukker Lelde Elere og siger afsluttende:

“Og hvad hvis det også er sådan i min søns kommende vuggestue?”


ARTIKLEN ER OPDATERET 24.04.2020 kl. 09.24

Efter artiklen er skrevet, er der kommet nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen der erkender, at vejledningen til institutionerne ikke har været tydelig nok.

Det er nu præciseret i retningslinjerne at: “Sundhedsstyrelsens retningslinjer ikke forbyder, at forældre må opholde sig i dagsinstitutionen. Desværre er retningslinjerne nogle steder blevet tolket som, at forældre under ingen omstændigheder må komme ind i dagsinstitutioner, hvilket har givet anledning til svære oplevelser for børn, forældre og personale.”

Du kan læse de nye retningslinjer her


LÆS FLERE ARTIKLER AF CHILI DJURHUUS HER. 


Foto: Privat

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller støt vores arbejde

Modtag ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her  Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at støtte vores arbejde? Bliv frivilligt støttemedlem her  Pil mod højre

H.C. Andersen sagde: ”At rejse er at leve.” Jeg siger: ”At skrive er at leve.”

Kære læser.

Tak fordi du læser mine artikler. Ord har altid været en stor del af mit liv. Udover at være journalist har jeg en baggrund som musikpædagog og psykoterapeut, hvilket gør at jeg naturligt er optaget af pædagogik, psykologi, politik. Også har jeg en svaghed for melankolsk musik.

Jeg har altid interesseret mig for de nære og autentiske historier. Historier der har fokus på livet, som det leves her og nu i nærområdet - eller i den store verden. Historier der får læseren til at reflektere over sin egen eksistens - og andres.

Hvis du har ideer til artikler, er du altid velkommen til at kontakte mig på Messenger eller chilidjurhuus@gmail.com.

God læselyst.

Seneste artikler om Politik & Samfund