Corona i Brasilien: Hvornår får pandemien ende?

i Politik & Samfund/Syd- og Latinamerika af
CORONAKRISE // ANALYSE – Brasilien er på femte måned alvorligt ramt af coronapandemien, og ifølge de officielle statistikker er over 100.000 brasilianere døde, og mere end 3 millioner er smittede. I en kort overgang i juli så det ud til, at det begyndte at gå den rigtige vej, men nu har pandemien igen stabiliseret sig på et højt niveau, skriver Thomas Christiansen fra São Paulo.

Det brasilianske sundhedsministerium opdaterer dagligt statistikkerne over coronapandemien. Overskriften i den daglige pressemeddelelse er imidlertid ikke fokuseret på antallet af døde eller smittede, men derimod antallet af raskmeldte. Tonen i pressemeddelelsen lægger endda op til, at det er en succes, at der er mange raskmeldte.

Lørdag den 8. august fulgte en af præsident Bolsonaros mest trofaste støtter i parlamentet, Carla Zambelli, op med et tweet, som fulgte samme logik:

”Den samme dag som venstrefløjen ser ud til at mindes de 100.000 døde af Covid-19, har Brasilien mere end 2 millioner helbredte. Men dette sidste tal ser man ikke i pressen eller hos de personer, som bruger de døde til at føre politik”.

Mere end 1.000 nye dødsfald om dagen

Både ministeriets og Zambellis logik er selvfølgelig absurd. De mange raskmeldinger skyldes, at mange er blevet smittede, og dertil kommer, at pandemien fortsat er ude af kontrol. Med undtagelse af en kort periode midt i juli er antallet af raskmeldinger lavere end antallet af nye smittede. Det betyder, at antallet af ”aktivt syge” fortsætter med at stige og nu er på cirka 800.000.

Det er forbundet med stor usikkerhed at sammenligne smittetal på tværs af lande. Selv med det forbehold er det imidlertid bemærkelsesværdigt, at de knapt 15.000 smittede per million indbyggere i Brasilien er ca. seks gange så mange, som det tilsvarende tal for Danmark

Samtidig har antallet af daglige dødsofre ligget stort set konstant siden starten af juni. Når tallet beregnes som det løbende gennemsnit for de seneste syv dage, svinger det mellem 1.000 og 1.100 om dagen. (Se ”Faktaboks om statistik” for metoden bag beregningerne og om eksistensen af to konkurrerende corona-statistikker i Brasilien nederst i artiklen). Som jeg har beskrevet i tidligere artikler i POV International er de reelle tal formodentlig endda noget højere.

Dertil kommer, at pandemien nu har ramt stort hele landet. I begyndelsen af udbruddet blev de fleste sygdomstilfælde fundet i storbyer som São Paulo, Rio de Janeiro og Manaus. Det var her, kontakten med Europa og USA var størst og befolkningstætheden høj, især i de fattigere dele af byerne. Landdistrikterne gik i højere grad fri i første omgang. Det er dog ikke længere tilfældet. Ifølge Sundhedsministeriets oplysninger er der nu fundet corona-smittede i 99 procent af landets kommuner.

Store regionale forskelle

De akkumulerede tal for hele Brasilien skjuler imidlertid, at der er betydelige forskelle mellem landets regioner. Det hænger sammen med landets størrelse, som med et areal på 8,5 millioner kvadratkilometer er næsten dobbelt så stort som EU-landene tilsammen og på størrelse med USA fraregnet Alaska.

De regionale forskelle kommer tydeligt frem, når man ser på udviklingen af det akkumulerede antal smittede per million indbyggere. Selvom den sydøstlige del af landet med storbyerne São Paulo og Rio de Janeiro har de fleste sygdomstilfælde, så var det i en lang periode den nordlige og nordøstlige del af landet, som var relativt hårdest ramt.

Som det fremgår af grafen nedenfor, er der imidlertid sket en forskydning på det seneste. Den vestligt-centrale del af landet, som blandt andet omfatter hovedstaden Brasilia, har nu relativt flere smittede end den nordøstlige del af landet. Samtidig viser grafen også, at corona-udbruddet nu er ved at bide sig fast i den sydligste del af landet, som ellers har været mindre ramt end resten.

Det er forbundet med stor usikkerhed at sammenligne smittetal på tværs af lande. Selv med det forbehold er det imidlertid bemærkelsesværdigt, at de knapt 15.000 smittede per million indbyggere i Brasilien er ca. seks gange så mange, som det tilsvarende tal for Danmark.

Dertil kommer, at der er flere faktorer, som peger på, at forskellen reelt er endnu større. For det første tester man meget mindre i Brasilien end i Danmark, og mange tilfælde bliver derfor sandsynligvis overset. For det andet er pandemien fortsat i fuld gang i Brasilien. Når pandemien er overstået, vil antallet af smittede sandsynligvis være meget højere end i dag.

De regionale forskelle er også tydeligt synlige, når man ser på antallet af døde per million indbyggere. Grafen nedenfor viser, at det også her er den nordlige og nordøstlige del af landet, som indtil nu er relativt hårdest ramt.

Det er imidlertid muligt, at dette billede vil ændre sig. Det skyldes, at både den sydligste og den centrale-vestlige del af landet i øjeblikket oplever en stigning i antallet af døde per million indbyggere. De tre andre regioner gennemlever derimod en stagnation eller et fald. De sidste to måneders ret konstante antal af daglige dødsfald dækker dermed over modsatrettede tendenser på regionalt niveau.

Usikker åbning i São Paulo og Rio de Janeiro

Forskellene i udviklingen på regionalt niveau afspejles til dels i, hvordan man håndterer krisen i de enkelte delstater. Som beskrevet i en tidligere artikel i POV International var Brasiliens største by São Paulo i princippet stort set lukket ned fra slutningen af marts til slutningen af juni. Alle butikker undtagen fødevarebutikker og apoteker skulle holde lukket, og det samme gjaldt for uddannelsesinstitutioner, offentlige arrangementer, parker og så videre. I praksis var karantænen dog mindre effektiv, end der var lagt op til.

Fra slutningen af juni er der så sket en gradvis lettelse af karantænen, og der er ved at indfinde sig en vis normalitet i de to byer, selvom det er obligatorisk at bruge mundbind, når man færdes offentligt. Restauranter og caféer må nu igen holde åbent, omend med begrænset kapacitet, og spisekortene er blevet erstattet med QR-koder på bordene, som man skal scanne med sin mobiltelefon. Mange parker er også åbne igen, men med begrænset åbningstid. Der er imidlertid ikke udsigt til, at skolerne åbner før i starten af oktober.

Det er endnu for tidligt at sige, hvad konsekvenserne bliver af de gradvise åbninger i São Paulo og Rio de Janeiro

Tilsvarende er der også i Rio de Janeiro sket en gradvis genåbning af byen. Det omfatter blandt andet, at byens berømte strande snart må benyttes igen. Man skal dog på forhånd have booket et strandstykke via en app. Dermed sker der en legalisering af, hvad der allerede har været praksis i et stykke tid. Strandene har været flittigt brugt trods forbud og trusler om bøder.

Det er endnu for tidligt at sige, hvad konsekvenserne bliver af de gradvise åbninger i de to store byer. I São Paulo kommune skete der mellem starten af juni og slutningen af juli en nedgang i antallet af nye smittede og nye døde. Herefter begyndte begge tal imidlertid at stige igen. I Rio de Janeiro kommune er situationen derimod, at både antallet af nye smittede og nye døde har været konstant faldende siden midten af juni.

Alt i alt er situationen dermed fortsat flydende, selv i de storbyer, hvor pandemien ramte først.

Faktaboks om statistik

Corona-udbruddet er stærkt politiseret i Brasilien. Den primære konfrontation er mellem præsident Bolsonaro, på den ene side, og de fleste af præsidenterne i Brasiliens 27 delstater på den anden side. Politiseringen førte i starten af juni til, at Sundhedsministeriet kortvarigt stoppede med at oplyse antallet af nye smittede og døde. Som svar på dette gik flere ledende aviser sammen om at indsamle, konsolidere og offentliggøre informationerne. Højesteret kom også på banen og pålagde kort efter Sundhedsministeriet at genoptage publikationen af data.

Det betyder, at der siden starten af juni eksisterer to sæt data om corona i Brasilien. I praksis er der imidlertid ingen væsentlig forskel på de to sæt. Tallene fra pressen er cirka 1,5 promille højere end tallene fra Sundhedsministeriet, men det ser ud til, at det skyldes, at pressen opgør sine tal senere på dagen end ministeriet.

I begge tilfælde er der imidlertid store forskelle fra dag til dag i antallet af nye smittede og døde. Tallene for lørdag til mandag er således næsten altid betydeligt lavere end tallene for de øvrige ugedage. Det skyldes formodentlig, at færre arbejder med registrering af data i weekenderne. For at tage højde for dette er alle tal i denne artikel beregnet som et gennemsnit af de seneste syv dage.

Brugen af et syvdages gennemsnit i stedet for tallene for de enkelte dage har to konsekvenser. For det første er det nemmere at se hvilke tendenser, som gør sig gældende, da tilfældige variationer bliver udlignet. For det andet sker der en lille forsinkelse i identifikationen af ændringer i tendenserne, fordi en ny tendens bliver ”forurenet” af tallene, fra før tendensen skifter.

 


LÆS FLERE ANALYSER AF THOMAS CHRISTIANSEN HER


Topfoto: Pexels

Facebook kommentarer

Modtag POV Weekend, følg os på Facebook – eller bliv abonnent!

Hold dig opdateret med ugens væsentligste analyser, anmeldelser og essays i POV Weekend – hver fredag morgen.
Det er gratis, og du kan tilmelde dig her Pil mod højre

POV er et åbent og uafhængigt dansk non-profit medie.
Har du mulighed for at bidrage til vores arbejde? Bliv abonnent her Pil mod højre

HD(O) i Strategisk Ledelse og Forretningsudvikling, Copenhagen Business School, PhD i Økonomisk historie, London School of Economics and Political Science, Cand. Comm. med historie, Roskilde Universitet.

Bopæl: Sao Paulo. Hjemmeside: www.thomaschristiansen.net

Seneste artikler om Politik & Samfund

mavesur klumme Julie Bendtsen

DM i mavesurhed

MIDTVESTLIV // KLUMME – Den danske sang er en … mavesur tastaturkriger. Julie